IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 42299

کابل؛ دیدار با ملا عبدالصمد خاکسار

8 دسامبر 2010, 05:00, توسط Yasa

باسلام خدمت خوانندگان سایت خوب کابل پرس. اما در باره این نوشته این آقاخدمت شما دوستان عرض کنم ، همانطورکه شما هم مانند اینجانب دراخبار خوانده یا شنیده باشید قرار برآورد و تحقیق که در وطن ما صورت گرفته است نزدیک به شصت فیصد مردم مظلوم و رنج کشیده افغانستان دچار بیماری های روانی و مهمترازهمه افسردگی شدید هستند که صدالبته یکی ازمهمترین عوامل این بیماری ها جنگ های خانمانسوز میباشد، که بازهم باید بگوییم صدالبته عامل این جنگ ها هم همین به اصطلاح جنگ سالاران وامثال ( شخص رزاق مامون) میباشد.
حال ما ملت رنج کشیده افسرده بعدازاین همه مصیبت باید حالت دست و مورد ریشخند این جاسوسک چند جانبه قراربگیریم؟ باطلب بخشش ازمردم دردمند،مصیبت دیده ولی با شعورافغانستان، من از این جاسوسک میپرسم آیا تواین ملت را دیوانه فرض کردی که میخواهی بااین جفنگیات ونوشته های مضحک آنهارا بازی بدهی؟... آیا میخواهی خودات را با این سیاه نوشته ها غصل بدهی یا که اربابانت را میخواهی ازگور متعفن شان کشیده وافکار پوچ شانرا مثل زباله بازیافت نمایی؟؟... جاسوسک رزاق مامون میدانی دراسلام چند نوع غصل است ولی امثال تو انسان ها آلوده هیچگاه پاک نمیشوید چراکه درتعاریف فن جاسوسی آمده یک جاسوس به ناموس خودش هم نباید پایبند باشد. بااین توصف توچطوربه خودات حق میدهی اسم خودرا نویسنده یا .... بگذاری. راستی چقدر دروغ سازمانی گفتی درگذشته ای پرازخیانتت؟ آیا تو سابقه ای ننگین ات راانکار میکنی؟ مگرخودات نمیگویی که دراستخبارات مسعود کارمیکردی؟ حال با چه توهم آمدی تاریخ نگاری میکنی میخواهی افکارمالیخولیایی مسعود را غصل بدهی یا اینکه برای طالب جنایتکار نشخوار میکنی؟...
تو وهمه ای جاسوسک هاباید بدانید که ملت فهمیده افغانستان هیچ وقت خیانت وجنایت های که شما درحق همه قومیت های ساکن افغانستان رواداشتید فراموش نمیکند ودیگر باید به تو یادآورشوم که هیچ جاسوسی تابه امروزنبوده ونخواهد بود که زندگی شرافتمندانه داشته باشد بنابرین توهم ازاین قاعده بیرون نیستی وتو یک دروغگویی بیش نیستی. پس بااین اوصاف تو نه تنها یک نویسنده باشرف نیستی بلکه یک دروغگویی کم هوش وموهوم هستی .چرا؟ حال فقط یک قسمت از نوشته ای پرازدروغ ات را مرور میکنیم، نوشتی که مردم شمال از مظالم افراد دوستم به ستوه آمده بودند این درست که افراد دوستم ظلم کردند به مردم شمال، اما! آیا دست به قتل عام مردم هزاره یا پشتون،تاجیک زده بودند؟... آیا تو انکارمیکنی که وقتی طالبان با نقشه وهمکاری مسعود جنایت کاروارد مزارشریف شدند چندین هزار مردم بیگناه شهررا بشمول بیشترازقوم هزاره و...را قتل عام کردند.
نتیجه میگیریم که مسعود جانی درقتل عام مردم بیگناه شمال بدست طالبان فصیل شده دوران جاهلیت دست داشته. خداوند مردم افغانستان راشاید دشمنان زیادی داده باشد ولی فراموش نکنیم که خودش درکتاب آسمانی خویش میگوید(ما دشمنان شمارااز کم هوش ترین آدم هاقرار دادیم تا خود ایشان خویشتن رسوا نمایند) جاسوسک مسعود تابحال اگر با اکراه مسعود را لعنت میگفتم ازاین به بعد باخاطر آسوده خودم و همه ملت افغانستان مخصوصا مردم داغدار شمال دیگر ولایات اعم از ازبک و هزاره وتاجیک و پشتون.... روزی صدبار نفرین و لعن به روح جهنمی مسعود میفرستیم. جاسوسک مسعود آمدی که خودت را بزرگ کنی وخواستی پرده ازراز کشته شدن نه نفردیپلمات ارباب قدیم ات ایران پرده دری کنی و در کاسه گدایی ات دال پاکستانی ببینی و مسعود را یک منزل از تهی جهنم بالا بکشی نه تنهااینطور نشد بلکه خودت راهم دربرابر دیدگان پرازسوال مردم افغانستان احساس خواهی کرد اگرچه اربابانت به زباله دان تاریخ پیوستن تو باید حالا زنده باشی تا به تعداد نفرین کنندگان روح مسعود و مسعودیان اضافه شود.

جستجو در کابل پرس