IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 42310

چند توصیهء اخلاقی به قاضی زاده و ییاسا

8 دسامبر 2010, 18:56, توسط شبیر "کاکر"

ااولترازهمه خدمت آقایان قاضی زاده ویاسا باکمال احترام باید عرض کنم که یک وقت کدام هموطن ازبک را محتسب پرسان کرد که نامت چیست؟ آن مرد که نامش الله بردی خوجه ئین بود وکمی لکنت زبان هم داشت بمجرد اینکه گفت الله محتسب او را به اندازه ای شلاق کاری کرد که مرد از الله گفتن ماند. تا اینکه کدام هرد دیگری که ازهمان روستا بود ازراه میگذشت چشمش به این حالت زار افتید وترسیده ترسیده خودرا به محتسب شلاق بدست نزدیک ساخت واز او پرسید که محتسب صاحب بزرگوار اجازه است که پرسان کنم که جرم این مرد چی بود که اورا به این حال رساندی؟
محتسب گفت: او دعوای خدائی کرده است ومیگوید نامم الله است. آن مرد به حماقت محتسب خندید وگفت جناب محتسب نام من این بیچاره را میشناسم اوهیچگاهی دعوای خدائی نمیکند بلکه نامش الا بردی خوجه ایین است. محتسب وقتیکه به کار احمقانه ای خود پی برده بود خیلی خجالت شد وازمرد معذرت خواسته وبا خود عهد کرد که دیگر مردم را بگذارد که تا آخر کلامش را تمام کند.
حالا با این قصه ای مختصر من هیچ ندانستم که شما اقایان قاضی زاده ویاسا درحالیکه سخنان آقای رزاق مامون تکمیل نشده است چرا وی را زیر بمباران خویش قرار داده اید؟
نشود که کدام یکی از بستگان فامیلی تان نامش درین دوسیه ها باشد که با ایران اطلاعات محرم مسعود را میداده است وشما ازناحیه آن تشویش دارید ورنه اینقدر بی حوصله گی شما سوال برانگیز است که یکی قاضی زاده ودیگر یاسا بدون سنده قوی فقط وفقط به دشنام وتوهین رو آورده اید که بیانگر میزان تحمل وتربیهء فامیلی وظرفیت های معنوی شماست . اگر شما اینقدر مانند مامون جاسوس نیستید وخودرا نسبت به او ذی حق میدانید بفرمائید از آدرس های معلوم ومشخصی خویش وارد میدان شوید تا مردم به حقانیت شما ی ببرند که شما عالی جنابان کس هستید.
موضوع لعن فرستادن به مسعود ازجانبق یاسا شاید بتواند تعدادی را خوش سازد اما اگر این لعن فرستادن ها ازسنخ همان لعن های باشد که ایرانی به عمر وعثمان وابوبکر میفرستند آنوقت خط فکری واعتقادی اقای یاسا معلوم میشود که کسی به اصحاب پیامبر لعن بفرستد به کسان دیگر باید خیلی آسانتر وسهل ترلعن میفرستد واین کار هیچ موثریتی ندارد جز اینکه به نفع هوا داران مسعود تمام شود.
اگر اقای یاسا با این کلمات توهین امیز خویش از ورای چادری خواسته اند عقده گشائی کنند اینکار نه تنها مامون را خورد نمی سازد بلکه برعکس بر اعتبار او می افزاید.
بناء من با تمام اختلافات که با بسیاری از پیامگزاران دارم اما دریک موضوع می توانم ب بسیاریها موافق باشم که دشنام زدن و توهین کردن مردم ازآدرس های نامعلوم نه شهامت است ونه هم غیرت ونه هم شرافت ونه هم عزت .
وهیچ وقتی دشنام دهنده با چنین رفتار وسلوک غیراخلاقی نمی تواند طرف مقابل را مجاب سازد بلکه طوریکه قبلا عرض کردم این کاربرعکس براعتبار ونفوذ نویسنده می افزاید.
واما درباره ای آنچه که آقای مامون درباره ای مسعود نوشته است باید بگویم که هنوز خیلی وقت است که ما به حقایق پشت پرده ای که تاکنون از انظار پنهان مانده است پی بریم.. درمجموع آنچه که اقای عصردولت شاهی نوشته است باید به نویسنده موقع بدهیم که این اقای مامون چه میخواهد بگوید. حوادث دردناک که درزمان طالبان چه درمزار ویا سایر ولایات رخ داده به هیچ صورتی نمیتواند یکطرف را تبرئه وطرف دیگررا محکوم کند. اگرهموطنان هزاره با این تبلیغات وسیع که درباره نسل کشی هزاره ها درمزار ویاسایر ولایات به راه انداخته اند دیگران نیز ازظلم وقساوت وتجاوز به نوامیس مردم توسط جنگ سالاران ممسلح وملیشه ای بقایای رژیم نجیب دارند آنطرف نیز سند موجود است. همین اقایان که ضد اتن ملی ودغه وغیر اینجا قلم فرسائی میکنند بستگان شان وجنگ سالاران مربوط به قوم شان متهم به جنایات جنگی وتصفیه نژدادی پشتونهای مناطق شمال میباشند.
پس تامی توانید به خونسردی با قضایا برخورد کنید وبنا به مثل مشهور: آب را نادیده موزه ها را ازپا نکشید!

جستجو در کابل پرس