IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 5212

کوچی ها کجا بروند؟!

26 جولای 2007, 11:28

جنایات بر علیه پشتون ها فقط قطره از جنایاتی است که از سال 1979 با اشغال افغانستان بوسیله روسهای جنایتکار ، شروع شده است.

در طی 10 سال اشغال افغانستان روسها با اتکا بر سگهای زنجیری شان کارملوف در کابل و بز کثیف مسعودوف در سالنگ ها و پنجشیر شرایط کامل را برای روسها فراهم کرده بودند تا آنها دو میلیون
پشتون را قتل عام کنند و میلیونهای دیگر به شمول کوچی های بیدفاع را از مناطق اصلی زندگی شان آواره کنند.

با اشغال افغانستان بوسیله امریکا و ناتو این جنایات بر علیه پشتونها شدت یافته ، زیرا غلام بچه ها از باند دزد کثیف مسعودوف با امریکایی ها قرارداد دارند که آنها امریکایی ها را و موجودیت شانرا احترام میگذارند و امریکایی ها آنها را دست آزاد میگذارند که به جنایات شان ادامه بدهند. چون پشتونها با آمدن دوباره این جانیان و قاتلان هیچ فرقی بین طالبان و دزدان شورای نظار نمی بینند از هر پشتون که از آزادی و حق شان دفاع میکنند و برای آزادی محلات شان و حفظ ناموس و شرف شان بلند میشود ، دفاع کرده و پشتوانه شان میشود.

امروز برای هیچ پشتونی باید پنهان نباشد که دزدان مسعودوف و بیناموس ربانی بر سر سوته امریکایی ها نشسته و با شدت تلاش دارند تا حقوق پشتونها را به حیث ملیت بزرگ کشور تحت سوال زیر پاه کرده تا در آینده برای آنها و غلامی شان برای امریکایی ها مانند دوره روسها پرابلمی خلق نشود.

معضله کوچی ها به عین شکل. خیانت که به کوچی ها صورت گرفته باید هیچگاه فراموش نشود. کرزی و خائینان دیگر که دست هایشانرا برای حفظ مقامات سمبولیک شان با قاتلان دو میلیون پشتون ، یعنی دزدان و غلام بچه های باند شورای دزدان یکی کرده اند ، در صدر جدول قرار داشته و باید هیچ پشتون آنها را بخاطر خیانت به کوچی ها نبخشند.

و پشتون ها اینرا فقط به حیث یک مثال نهایت درد آوره در نظر گرفته و بدانند که اگر یکجا نشوند و بر علیه این قاتلان و غلامان اشغالگران بر نخیزند تا دو سال آینده آنها را حتی از محلات زندگی شان و از شهر هایشان هم به عنوان طالب و تروریست اخراج خواهند کرد و برایشان اجازه نخواهند داد تا حتی به زبان خویش هم صحبت کنند.

پشتون ها

بیدار شوید. برای حفظ افغانستان در مقابل روسها هیچکس دیگر به جز از شما نبود که مردانه بیستد

امروز ناموس، وطن، پشتونولی ، زبان و موجودیت شما در خطر است.

جستجو در کابل پرس