IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 42699

ماجرای کشته شدن زن وفرزندان دکتورصالح محمد زیری به روایت خودش

2 جنوری 2011, 17:35, توسط khan

احترام و سلام .

بلی این حقیقت دارد که یک تعداد خلقی ها بخاطر منافع خود و خانواده های شان و در عین حال بخاطر منافع گروه خودشان و کم وتم از ترس حاکمیت متلق حزب اسلامی با شورا نظار ارتباطات داشت از جمله رشید ارین زابلی .

از همین رو الی ششماه حاکمیت سیاه طالبان که من در کابل بودیم ایشان نیز در کابل حضور داشتند تنها از سبب احتیاط گاهی در خیرخانه و کارته پروان گاهی در مکروریان در خانه خوداش بسر میبرد او گهگاهی مبالغی را از شورا نظار برای امرار معاش دریافت میکرد از همین رو بود که بدون درد سر تا زمان طالبان در کابل در امنیت نسبی بسر برد . چند باری در مندوی تهیه مسکن با ایشان ملاقی و جر وبحث و شکایت های بین ما رد و بدل شد .....

اما داکتر زیری یکی از افراد مطرح خلقی ها !!! حین ناکام سازی کودتا خان تنی خان ایشان را دوستان نزدیکم (خاد) که از قبل خود , تلیفون , رفتار و کردار اش را زیر نظر داشتند حینکه کودتا در حال ناکام شدند بود اما زیری بیچاره بی خبر از همپاشی و هماهنگی و فرار رهبران نظامی کودتا دست به تلیفون برده و از داکتر نجیب خواسته بود تا هر عاجل قدرت را به حزب (خلقی های سور و زرغون) تسلیم و منتظر سر نوشت اش باشد تا کمیته انقلابی در باره اعمال ... خائینانه اش تصمیم بگیرد اینجا بود که نجیب دستور باز داشت رابه کارمندان امنیت صادر در دقایق کوتا داکتر زیری را با دستان بسته از محل که تیلفون کشیده بود و نثار کردن چند مشت و لگد به حضور داکتر پیش کردند.... داکتر کارمندان بی تجربه و جوان امنیت را سرزنش نموده که چرا با ریش سفیدی چون زیری صاحب این چنین بر خورد نادرست کرده اند ...

اما قتل بی رحمانه زن و فرزند زیری و هر فردی از هر گروه و حزبی که باشند عمل جنایتکارانه غیر اخلاقی غیر انسانی اسلامیست و یک جنایت حساب شده و قصی القلبی وجنون طرف را نشان میدهد من شخصا با زیری و افراد و اشخاص که بمثل زیری در چنین حالت قرار گرفته اند غم شریک ام .....

جستجو در کابل پرس