IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 45428

بازی سازمان یافته با سرنوشت مردم اوغانستان در دایره رقابت های سیاسی !

26 جون 2011, 11:24, توسط مزاری

دوستان عزیز درود ! ضمینه سازی بستر ناباوری بین دولت و به اصطلاح نماینده گان منتخب مردم از پیش ها در چوکات تسلیم دهی دولت به طالبان از سوی گروه های معین سیاسی و دپلوماتیک بمیان کشیده شده است . با این بازی خطرناک ، کرزی دو برد معین سیاسی دارد .

1- فراهم آوری شرایط ازبین بردن مجلس .

2- سرعت بخشیدن رویکار آمدن طالبان و حکمتیار در قدرت سیاسی با تشکیل لویه جرگه اضطراری ننگین اوغانی .

در عقب این سناریو موش و پشک و باخه پرانک ها ، دست انگلیس و پاکستان بطور روشن و هویدا نمودار است . کرزی نیکه را که باخه لعنتی و چشم کور شاهانه ، شبانه در سرش نشسته بود ، تصمیم پرواز گرفته و اینک به تشویش است مبادا جای دیگری بنشیند . کوران و کران باز تصمیم گرفته اند تا لویه جرگه زی وال خیل ها را دایر نموده و باخه لعنتی را با چشمان کور رها نماید که بر سر کور یا کر دیگری نشیند و ماشینخانه فیصدی سازی و ملی سازی غیرتیان خصوصیت دار را کارکن نگهدارد .

با این محکمه سازی ها و دادگاه سازی های مضخک و شرمآور ، کرزی نیکه تور بزرگ ماهی گیری بدست گرفته تا همینکه آب خِط شد بدریا اندازد و ماهی طلایی مراد صیدی نموده با میرویس جان و بوبوی میرویس جان روانه آنطرف دریا ها شود که از دولت و حکومت داری خوب نشد ، کار هوتل و هوتل داری اش به رکود مواجه نشود .

نشست سه جانبه دوستم ، قانونی و محقق در کابل هم بمنظور راهیابی درست و اندیشمندانه در راستای این نیرنگ بازی های انگریزی کرزی نیکه بوده که فکر میکنم شرایط سیاسی را دگرگونه خواهد نمود ، اما بعید به نظر میرسد که رهبران قدرت های مردمی به آن اندازه شعور سیاسی رسیده باشند که بتوانند منافع مردم را بر منافع شخصی ترجیع بدهند .

وکلای پشاتین که قبلأ در مجلس راه یافته اند هم پیچکاری شده اند تا بخاطر بر هم زدن جو سیاسی و سازماندهی راه پیمایی های بیهوده برای مردم ، کارت سبز بلند نمایند تا دستآویزی شود به کرزی که هرچی زودتر فرمان انحلال پارلمان را صادر نماید . درین گیر دار سیاسی در اوغانستان ، غربیان اشغالگر میخ پایانی تابوت مرده اوغانستان را خواهند کوبید که منجر یا به تجزیه و یا هم قدرت یابی دوباره طالبان و حکمتیار خواهد گردید .

اگر اینبار طالبان با پشتیبانی دولت های اشغالگر بطور رسمی و همه جانبه دوباره به قدرت آیند و زمام امور بدست گیرند ، آیندۀ اوغانستان چنان تاریک و وخیم خواهد شد که بر پادشاهی امیرعبدالرحمن خان و نادرخان هزاران بار شکر خواهیم کشید .

جستجو در کابل پرس