صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 49083

کشف گوردسته جمعی مهاجرین افغانستانی درایران.

22 اكتبر 2011, 04:02, توسط مم از استراليا

افغانها وقتي بيكديكر رحم نكنند از ديكران جه اينتظار داشت

جستجو در کابل پرس