IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 46233

کنفرانس دوم بن؛ نظرات، دیدگاه ها، پیام ها و انتقادات خود را بنویسید!

28 جولای 2011, 00:42

باقی سمندر
پنجم اسد سال ۱۳۹۰
۲۷ جولای سال ۲۰۱۱ میلادی

سلام به همه خوانندګان کابل پرس

سلام به آقای کامران میرهزارو ګردانندګان کابل پرس
از طرح شما با نبشتن چند جمله ای استقبال مینمایم .

کنفرانس بن دوم بسوی تحکیم حاکمیت ملی افغانستان
یا حاکمیت مانیفست وحشت وبربریت طالبانی ؟

عجالتا نشانی و آدرس و یک متن از قبل تهییه شده بزبان المانی در مورد کنفرانس دوم بن در اختیارم قرار ګرفت که منبع تدوین کننده آن یک بنیادی بنام فردریش ایبرت شتیفتونګ میباشد-
من نشانی- متن المانی را در اختیار شما میګذارم تا دوستانی که بزبان المانی آشنایی دارند هریک بخش ها و یا صفحه های این بخش را بزبان دری برګردانند ویا شاید همین متن بزبان دری نیز موجود باشد - با خواندن این متن میدانیم که یک بخش از بحث ها برای اجندای کنفرانس بن دوم مدتها پیش در المان تدوین شده است .
اګر نخبه ګان ملی افغانستان در پرتو منافع ملی افغانستان بتوانند به یک توافق یا وفاق ملی برسند و خطوط کلی و اصلی خواسته افغانستان را از جامعه بین المللی - روابط افغانستان را با همسایګان و بويژه با دول پاکستان وایران را
تدوین کنند و تصویر روشنی از منافع ملی - خط مشی ملی- دولت ملی واقتدار ملی ترسیم نمایند و آجندایی درپرتو خط مشی ملی -برای دولت - ملت در چهارچوب منافع ملی افغانستان را پی ریزی کنند وبنمایند - ممکن دیر نشده باشد ـ و اګر نخبه ګان افغانستان وجامعه مدنی و رسانه ها ی نوشتاری و دیداری وشنیداری راه ګفتګو با مردم را باز نمایند و نکات دقیق وشمرده را برای آجندای بحث از میان خواسته سیاسی - مطالباتی - نظامی - امنیتی برای منافع کوتاه مدت - میان مدت و دراز مدت افغانستان جمع بندی وتدوین نمایند - تا حدی کنفرانس بن دوم میتواند دارای نتایج مثبت برای منافع ملی افغانستان باشد- وباید نتایج کنفرانس بن دوم به نفع منافع ملی افغانستان به پایان رسانیده شود .
ارزیابی همه فعالیت های دولت افغانستان و جامعه بین المللی اززمان سقوط حاکمیت طالبان به وسیله قوای ایالات متحده امریکا و آتش باری وبمبارد بی ۵۲ با تفاله های رادیواکتیو و بمهای ۵۰۰ کیلویی وبه تعقیب ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ برګزاری کنفراس پیترز برګ وبه اقتدار رسانیدن دولت انتقالی وحاکمیت حامد کرزی و یاران اش تا روابط از کنفرانس توکیو تا کنفرانس کابل میتواند مورد بررسی قرار ګیرد .
از زندانهای ګونتانامو تا زندانهای بګرام و زندانهای شخصی وانفرادی - از بمباردمان روزانه و شبانه تا تلاشی خانه های مردم در سایر ولایات توسط قوای نظامی و استخباراتی و قوه ویژه ایالات متحده امریکا
و متحدینش در افغانستان میتوانند بازهم مورد جروبحث قرار ګیرند و همه تجارب جمع بندی ګردد و راه حل واقعی ومنطقی برای یک افغانستان مستقل - آزاد - آباد وشګوفان ومترقی تاحد امکان طرح ګردد.
اینکه دولت افغانستان با ایالات متحده امریکا وایالات متحده امریکا با افغانستان در رابطه متن ومحتوی پیمان همکاری یا اعلامیه همکاری با در نظرداشت میکانیسم يیمان و یا اعلامیه در کنګره امریکا چه خواهد بود - به چه توافقی دست خواهند یافت در کنفرانس بن دوم تاثیر مستقیم خواهد داشت .
روابط افغانستان با طالبان وحزب اسلامی از طریق کنفرانس صلح که اقای برهان الدین در راس همچو کمیته ای قرار دارد یا روابط وجلسات میان طالبان وشبکه های ایالات متحده امریکا در رابطه آشتی با طالبان وسهیم ساختن آنها در قدرت سیاسی و طرح نمودن سه پیش شرط
يک - پزیرش قانون اساسی افغانستان
دو = قطع رابطه با القاعده
سه - دست کشیدن از ترور ودهشت افګنی
را طالبان چګونه بررسی خواهند نمود یا نموده اند - مطالب بحث برانګیزیست که باید تا کنفرانس دوم بن روشن تر ګردد،
طرح افغانستان واحد ودولت قوی ومنضبط و یا افغانستان ضعیف ونحیف وناتوان هردو میتوانند درکنفرانس بن دوم تاثیر داشته باشند -
طالبان با ترور- دهشت افګنی در تخارستان - مزار شریف - هرات -در کابل- در قندهار و در همه ګوشه وکنار افغانستان تا بدار آویختن کودک هشت ساله در هلمند و امروزبازهم در
قندهار با ترور نمودن آقای حمیدی رییس بلدیه یا شهرداری یا شاروالی قندهار نشان دادند که نتنها با تحمل ګویاصوف کندن اززندان قندهار پنجصد نفرشان از زندان بیرون میشوند- نتنها نامشان از لست های سیاه جامعه بین المللی و ملل متحد پاک میګردد -نتنها برایشان درقطر یا ترکیه اجازه ګشودن دفتر مستقل داده میشود- بلکه طالبان با ګوش وبینی بریدن - با سنګسار نمودن - باسر بریدن و یا بدار آویختن یا با مین ګزاری در کنار جاده ها و یا عملیات انتحاری در شهر ودر ده - در دفتر و مسجد یا ګورستانها و با همه تاکتیک های دهشت افګنی در خدمت استراتژی عمق استرتیژی پاکستان و یک افغانستان ضعیف وناتوان تا سطح صوبه پنجم اسلام آباد در حرکت اند
با شرکت فعال از موضع منافع ملی افغانستان با شعور وآګاهی ملی در کنفرانس دوم بن افغانها میتوانند تاثیر کذار بالای کنفرانس بوده و منافع کوتاه مدت ودراز مدت افغانستان را مطرح سازند و در پی تحقق آن در افغانستان برآیند-
در کنفرانس بن دوم یا هر کنفرانس دیګرهرنوع معامله ګری درمورد استقلال سیاسی افغانستان منتج به خیانت ملی وتسلیم طلبی ملی خواهد ګردید -
در کنفرانس بد یا هر کنفرانس دیګر عقب نشینی از خواسته های تساوی حقوق بین زن ومرد در افغانستان منتج به فاجعه و جنایت آشکار ملی خواهد ګردید
در کنفرانس بن ویا هر کنفرانس دیګر تن دادن به برتری طلبی قومی وقبیلوی نتایج خونبار برای افغانستان ومنطقه بار خواهد آورد
در کنفرانس بن یا هر کنفرانس دیګر تن دادن به طرح تجزیه افغانستان منتج به خاک وخون کشیدن افغانستان خواهد ګردید
در کنفرانس بن باید از موقف استقلال - آزادی -برابری - برادری- دیموکراسی - عدالت اجتماعی حرکت صورت ګیرد - من میدانم که همه کنفرانس ها میتوانند رهمنود های عملی ای داشته باشند ولی این کنفرانس دوم بن با ید با تمام قوت ونیرو در خدمت منافع کل مردم افغانستان ومنافع ملی افغانستان بدون همه تنګ نظری های مروج قرار ګیرد -
در غیر آن انزوای افغانستان و تکرار فجایع پیش روی افغانستان قرار خواهدداشت و بازهم افغانستان حمام خون ومیدان رقابت های جهانی- منطقوی وهمسایګان قرار خواهد ګرفت و از ګران تاکران افغانستان مانیفست وحشت وبربریت دمار از روزګار و پوست از پیکرمردم افغانستان بازهم جدا خواهد کرد و هزاران سر را به سر دار خواهند برد !
هوشیار باشیم وبیدار !
تنګ نظری و افتادن در دامن طرح های چرچیل مبنی بر تفرقه بیانداز وحکومت کن

مجالی برای تحقق ندهیم .
متن وادرس فریدریش ایبرت شتیفتونګ در باره کنفرانس بن دوم

im PDF-Format
(http://www.fes.de/cgi-bin/gbv....)

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس