IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 47444

دانش "سیاه سنگ " ارزش می آفریند

7 سپتامبر 2011, 23:55, توسط baqi samandar

باقی سمندر

به ادامه ګذشته
بخش آخری

مقاله به عاریت ګرفته شده در مورد نقد

د) نقد سازه اي : به بررسي ميزان اعتبار مباني نظري كتاب و همچنين ساز گاري دروني عناصر بكار رفته براي تبيين تئوريك مسئله توسط آن مي پردازد .

سئوالات مطرح در نقد كتاب :

1- اين كتاب چيست؟

2- اين كتاب براي چيست ؟ چه اهدافي را دنبال مي كند؟

3- اين كتاب براي كيست ؟

4- اين كتاب در شرايطي تاليف شده است؟

5-نویسنده کتاب کیست ؟ احوال و افکار و روحیات او چگونه است ؟

6- این کتاب چقدر با حقایق معتبر و متقن علمی منطبق است ؟

7-در کتاب تا حد اصول نگارش و قواعد زبانی رعایت شده است ؟

8- این کتاب چه اثراتی بر جای گذاشته است ؟

9- تا چه میزان از کتاب استقبال شده است ؟

10- آیا این کتاب از ویژگی های بدیع و تازه برخوردار است ؟

11- مطالب و محتوای کتاب تا چه حد با هم سازگاری دادر ؟

12- عناوین و تیترهای کتاب با مطالب مربوط به آنها چدر منطبق است ؟

13- کتاب چقدر به حل مسائل زندگی روزمره کمک می کند ؟

14- در کتاب چقدر از معیار های زیبایی شناختی پیروی شده است ؟

15- کتاب با اصول و معیار های اخلاقی تا چه حد انطباق دارد ؟ آیا نکات غیر اخلاقی در کتاب وجود دارد ؟

عناصر نقد کتب درسی چه چیزی را باید نقد کنیم ؟)

1- اهداف کتاب

2- متن کتاب

3- فعالیت ها و تمرین های کتاب

4- اشکال ، تصاویر و نمودارهای کتاب

با توجه به چه معیار ها و شاخص هایی کتب درسی را نقد کنیم ؟

1- انتخاب اهداف مناسب به لحاظ نیاز دانش آموزان

2- انتخاب اهداف مناسب به لحاظ ضرورت های زندگی اجتماعی ، دانش افرایی ، مهارت آموزی و ایجاد نگرش ها و گرایش های مناسب در زمینه تحصیل و کسب موفقیت ها

3- انتخاب اهداف مناسب با توجه به یافته های جدید علمی

4- هماهنگی بین اهداف کتاب

5- هماهنگی بین اهداف کلی و جزئی

6- هماهنگی بین اهداف و محتوای کتاب

7- توازن بین اهداف شناختی ، عاطفی و مهارتی

8- رعایت استاندارد های نگارشی

9- تنوع و جذابیت اهداف و محتوای کتاب

10- ترغیب مخاطبان به مشارکت در امر یاد گیری

11- تشویق دانش آموزان به بحث و گفتگو و کار و فعالیت گروهی

12- رعایت اصول تعلیم و تربیت دانش آموز محور و اصول یادگیری

13- فراهم نمودن امکان ارزشیابی

مسائل مطرح در نقد درسی جامعه شناسی 2 :

1- در کتاب از چه رویکردهای نظری استفاده شده است ؟

2- نقد رویکرد های نظری کتاب ؟

3- آیا مبحث هویت دارای ضرورت و اهمیت لازم به عنوان یک بخش مهم از کتاب درسی جامعه شناسی می باشد ؟

4- به نظر شما آیا بحث مزایا از اهمیت و ضرورت لازم برخوردار می باشد که در کتاب درسی جامعه شناسی به آن پرداخته شود ؟

5- بحث هویت چقدر توانسته است مسائل مربوط به هویت یابی جوانان و نوجوانان جامعه را مطرح نماید و به آنها کمک کند تا در این زمینه مشکلات خود را بهتر حل نمایند ؟

6- آیا فقط جوانان علوم انسانی هستند که با مشکلات هویتی روبرو هستند و باید در این زمینه به آنها آموزش داده شود یا اینکه سایر دانش آموزان دبیرستانی نیز دچار چنین معضلاتی هستند ؟اگر این چنین است چرا نباید به آنها چنین آموزش هایی داده شود ؟

7- مباحث هویت کتاب درسی چقدر با مباحث تئوریک نظریه پردازان جامعه شناسی هماهنگ است ؟ چرا رویکردهای مختلف در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار نمی گیرند ؟

8- بحث مزایا چقدر توانسته است مسائل مربوط به نابرابریها و قشر بندی و نحوه ی توزیع منابع و مزایای اجتماعی را در جامعه مطرح نماید و به دانش آموزان کمک کند تا در این زمینه به تعمق بپردازند و راه حل های مختلف را مورد نقد و بررسی قرار دهند و به راه حلهای علمی تر و معتبر تری دست یابند ؟

:

جستجو در کابل پرس