IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 49981

علیا ماجد المهدی دختر عریان در فصل بهار عربی

23 نوامبر 2011, 06:02, توسط اسلام دین زردشت کوب

فرزانگان گرانمایه فرخاری واهورایی که عقل وهوش شما را اتش پرستان فاشیست ایرانی که درقرن بیست ویک اتش درخدمت مردم قرار دارد ولی شما ها به ان سجده میزنید برده است. طرفداری شما از یک فاحشه مصری که در حقیقت با نشان دادن عکس سکس خودبازار خود را دراشوب مصر که هرکس کوشش میکند در تندور ان نان خودرا بزند گرم میسازد ومیخواهد خودرا ریکلام کند که البته هم موفق شد واز این راه پول زیادی هم به جیب خواهد زد. خودرا سکس کردن صرف در دین مقدس زردشت که دران زنا ویا سکس با خواهر ومادر حلال است قابل تقدیر است. خواهر تو را خداوند هرگز خواهر من نکند زیرا خواهر تو قبل ازانکه به گفته شما توسط اسلام گرایان بکارت گیری شوند قبلا یا توسط خودت ویا توسط پدرت لنگ بالا زده شده اند واتش مقدستان که از سرگین گاو وخر افروخته شده بود شاهد این پیوند شرم اگین بوده است. افسانه شما هزارها سال میشود که خاموش شده است. اگر دین شما دین حق میبود باید در برابر اسلام پایداری میکرد. به گفته خودشما چند تا تازی امپراتوری تانرا سرنگون ساخت وهرجای که معبد واتش پرستی بود در اتش ان شاش خودرا کردند ودرخاک مقدس تان اله تناسلی خودرا پاک کردند. شما بروید وبا از خودی هایتان بخوابید تا نسل تان پاکیزه بماند. توجه کنید به مطلب ذیل. این مطلب را خوانده برای خواننده شک نمیماند که شما باید خواهر ومادر هایتانرا به برهنه شدن وفاحشه گری تشویق کنید زیرا طبق اصول دین تان شما اولین بای فرند های خواهر های تان هستید:

خَویدوده یا خوه‌دوده نوعی پیوند ازدواج در ایران باستان بود که بین محارم (خواهر و برادر یا والدین و فرزندان) بسته می‌شد و در کتاب‌های پهلوی زرتشتی از اصول رستگاری دانسته شده‌است. در کیفیت و شیوع این رسم خصوصاً در زمان ساسانیان بحث‌های داغی در گرفته‌است. بعضی چنان که آمد خویدوده را ازدواج بین خویشان نزدیک تعبیر کرده‌اند و بعضی چیزی چون صمیمیت و هم‌دلی. چنان که در مینوی خرد آمده است:
ترجمهٔ بخشی از پرسش ۳۷ از مینوی خرد:
«پرسید دانا مینوی خرد را که مردمان به چند راه و بهانهٔ کرفه به بهشت بیش رسند؟
مینوی خرد پاسخ کرد که:
...
نهم آن که دوستی روان را خوه‌دوده کند...»

جستجو در کابل پرس