IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 49923

قصد سویدن، انگلستان، دانمارک، ناروی و هلند برای بازگرداندن کودکان و نوجوانان پناهجوی افغانستانی

22 نوامبر 2011, 09:55, توسط baqi samandar

باقی سمندر
قوس سال ۱۳۹۰ خورشیدی
نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس
ره نیکمردان آزاده ګیر
چو ایستاد ه ای دست افتاده ګیر

خبر برګشتاندن کودکان پناه ګزین را از پنج کشور همین حالا در کابل پرس خواندم . این خبر دردناک و بسیار تکاندهنده است .
تبانی میان پنج کشور اسکندناوی و انګلستان و هالند ودولت حامد کرزی برای برګشتاندن کودکان بسیارزیاد تهوع آور و شرمناک است . این دولت حامد کرزی - طالبان - حزب اسلامی ګلبدین وشرکای منطقوی وبین المللی شان به شمول ناتو و نظامیان صدوپنجاه هزار نفری شان مسبب وعلت العلل فرار هزاران کودک از دامان پرمهرومحبت پدررومادر وخانواده وخانه وکاشانه شان شده اند - اګر نه کی حاضر است تا یکسال واندی از افغانستان با طی طریق ای میدان وطی میدان وخارهای مغیلان به ایران - ترکیه - یونان - ایتالیا- جرمنی -
فرانسه - انګلستان - دنمارک - ناروی - سویدن را زیر پا بګذارد یا به تاجکستان - قرقیزستان - ماسکو - پولند و چک و یا سلواک یا اطریش را تا دو سال طی طریق نمایند یا تا استرالیا یا بسوی کانادا سرګردان شوندو یا درایران و پاکستان سرازیر شوند یا درخود افغانستان از شهری به شهر و از دشتی به دشتی بی جای شوند یا به هزاران مشکل مواجه ګردند ویا در هر کشوری مورد لت وکوب وتوهین وتحقیر قرار ګیرند و عده زیاد شان در راه مریض شوند یا علیل ونا توان ګردند یا بمیرند یا در دریا غرق شوند یا در جنګلزار ها طعمه حیوان های درنده شوند ؟
من میتوانم سرګزشت هریک را بنویسم واین هزاران صفحه کاغذ خواهد ګردید - همین حالا کودک سه ساله ای بنام نیایش جان وبرادرش شش ساله اش بنام مصطفی جان در برابر چشمانم مجسم اند که با مادرشان از یونان بسوی المان از راه های دور ودراز حرکت کردند و پدرشان بخاطر نداشتن پول سفر در یونان ماند و همه روز با سیزده هزار فراری دیګری شاهد لت وکوب شدن از جانب نیو فاشیست ها اند .
شما خود میدانید که در افغانستان بالای کودکان بی سرپرست چه میګذرد ؟
از داستان بچه بازی تا اختطاف و یا کشانیده شدن در دارودسته های مغزشویی و طالب سازی تا اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق و ترافیک مواد مخدر را ممکن صد ها بار خوانده باشیم و باشید .
اینکه هزاران کودک در شهر کابل از بام تاشام مصروف دوره ګردی - دریوزه ګری - اسپند ګری - موتر شویی و بوت رنګی و خریطه فروشی یا جوالی ګری و حمالی اند - برمن وشما پوشیده نیست اما وزیر معارف بی معرفت افغانستان - یعنی فاروق وردک که مسول تعلیم وتربیه کودکان ومعارف است - خود غرق در بی معرفتی وبیسوادی بوده وزمینه ساز فرار کودکان شده است - بی معرفت دیګری بنام قاضی القضات افغانستان در راس دستګاه ارتشا و قضاوت ظالمانه قرار دارد و مانند سایر شریکانش مصروف جیب سازی میباشد وبنام مردم دست به خیانت می زند - وزیر دیګر بنام وزیر مهاجرین و شهدا ومعلولین در دزدی و غارت دارایی ها غرق است و همه روزه مهاجرین هلمندی در ګوشه های شهر کابل دست به کد ایی و دریوزه ګی میزنند - از اینرو بایست با تمام قوا وتوانایی برضد ګسیل ګردن کودکان از اروپا به افغانستان که فغان ستان است -ایستاد . تا زمانیکه یک افغانستان مستقل - ازاد - آباد - شکوفان ومترقی و پیشرفته را خود مردم افغانستان به زور بازوی توانای خود نسازند - سرنوشت فرستادن کودکان افغانستان زمین را به فغان ستان بایست سد شد .
در اینجا نخستین ګام را بایست همه انهاییکه سالها پیش در این پنج کشور نام برده امده اند و بنام پناهګزین سیاسی پذیرفته شده اند - بردارند و برای اقامت ګودکان عزم خود را جزم کنند و با سازمانها ونهادهای طرفدارحقوق بشر همکاری کنند و موضوع برګشتاندن کودکان را به جامعه و رسانه ها و ذهنیت عامه مردم بکشانند و در تارنماها وو سایت ها بنویسند - در همین ماه وماه دسامبر مردم همه کشورهایی اروپایی به پیشواز عید کرسمس و میلاد مسیح وسال نو امادګی میګیرند و مردم در بازار ها برای خرید بیرون میشوند -بایست توسط اعلامیه های کوتاه و دقیق مردم را از ظلم و تصمیم ضد دموکراتیک دولتهایشان باخبر ساخت و پشتیبانی مردم را جلب نمود .
باید انسانهای که از افغانستان آمده اند و در این کشورهای نام برده زندګی مینمایند -۰ با کودکان تماس برقرار سازند و درروزهای رخصتی اخر هفته و اخر سال بایشان برنامه های آموزشی تهییه دارند تا بتوانند از حق و حقوق خود بطورمشترک دفاع نمایند .
عده ای نویسنده ګانی که درکابل پرس یا سایر رسانه ها مینویسند - بایست این موضوع را عنوان نمایند و کمپاینی براه اندازند تا همه انهایراکه در آرامش بسر میبرند و از کودکان بی خبراند - باخبر سازند و مشترکن بتوانند از حق انسانها به دفاع برخیزند .
یار زنده و صحبت باقی

انهایکه مشق دشنام نویسی کرده اند وجز دشنام دادن وفحش ناسزا ګفتن مطلبی دیګر برای بیان کردن ندارند - هم بیاندیشند که وقت شان را چګونه ضایع مینمایند ؟

آنلاين بنگريد : قصد سویدن، انگلستان، دانمارک، ناروی و هلند برای بازگرداندن کودکان و نوجوانان پناهجوی افغانستانی

جستجو در کابل پرس