IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 50989

محاکمه جنایت کاران جهادی بوسیله جنایت کاران طالبی امکان پذیر است

17 دسامبر 2011, 00:07, توسط baqi samandar

باقی سمندر
جمعه- ۲۵ قوس/آذر
سال ۱۳۹۰خورشیدی
شانزدهم دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

( بخش نخست )
سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس
سلام به اقای حفیظ بشارت

آقای حفیظ بشارت !
شما نګاشته اید که :
« آقای باقی سمندر
با درود سلام ،
کهن سالی یکی از دلایل عمده است ، که انسان را از هر نگاه ضعیف میسازد ، وباعث ناتوانی های جسمی ، روحی وفکری میگردد ، ضعف روحی و فکری یکی از دلایل اساسی بر ناتوانی برداشت از موضوعات و مقالات است، که برداشت شما از مقاله ، انفعال و تسلیم طلبی ملی وطبقاتی است ، بنآ توصیه مینمایم ، تا مقالات را بافکر ارام و نورمال مطالعه کنید و انچه که واقعیت است ، برداشت کنید و بعد ابراز نظر بفرمایید ، ،
اقای حفیظ بشارت !
اګر خودت در مورد مسایل شخصی میان خود ودوستانت اظهار نظر نموده باشی و تصادفن بخش ها ویا کل نظریه خودت یانظریه ګروه و یا دسته هم فکر تان در بیرون از حلقه فکری ونظری تان به نمایش ګذاشته شود – من خواهم ګفت که :
تاهنوز صبر مینمایم و می بینم که این نظریات بربنیاد چه دلایلی استوار است و بعداز تحقیق در مورد آن ابراز نظر خواهم کرد اما وقتی نظریه ات را خود منتشر ساخته ای انهم بنام مستعار یا اصلی ؟ پس نظریه ات را نتنها من بلکه بسا از علاقمندان مسایل اجتماعی و سیاسی فغان ستان بخوانش ګرفته و درمورد اظهار بیان نموده اند .
می ګزریم از اینکه پسا مدرنیست ها درمورد نویسنده ومتن و ساختار شکنی ها چه نظریه هایی دارند ومن نمی خواهم تمام متن نوشته خودت را که به جوان بودن اذعان مینمایی – مورد اغماض قرار بدهم .
منهم از انجاییکه در همان جامعه فغانستان به دنیا امده ام و درمورد تاریخ وحوادث ناګوار پنجاه سال اخیر افغانستان از نزدیک شاهد مستقیم وغیر مستقیم رویدادهای داخلی وخارجی در منطقه بوده ام – مانند هر شهروند دیګر فغانستان به خود حق ابراز نظر میدهم . این حق من – نافی حق شما نیست و حق شما نیز نمیتواند نافی حق من ویا از دیګران باشد .
بحث اصلی درمورد نحوه تفکروبرداشت وتحلیل خود شماست – تفکر وتحلیلی که به نظر من بازتاب دهنده انفعال سیاسی – تسلیم طلبی طبقاتی وملی میباشد .
وقتی از جنایت وجنایت کاران در افغانستان سخن زده میشود – میتواند این لست جنایت کاران بسیار طولانی وبلند باشد – از زمان امروز وهمین دقیقه تا زمان ایکه تاریخ مکتوب وجود دارد – درغیر ان به سنګ نوشته ها و اثار باستانی نیز مراجعه مینمایند .
نخست بایست دانست که :
جنایت وجنایات واشکال کوناګون جنایت ازخود تعریف وتعریف ها دارد و دربسا از اثار حقوقی تعریف هایی حقوقی درمورد اشکال جنایت کاران نیزوجود دارد . امروز کریمنال لوژی به یک علم بسیار جالب تبدیل شده است و نتنها ګفتار وکردار- وکالبد شکافی فرد وکلمه را مورد دقت قرار میدهد بلکه حتی ډی – ان – ای را نیزدرنظر میداشته باشد .
هدف از مبارزه برضد جنایت وجنایت کار اګر تحقق عدالت نباشد وبه شیوه عادلانه وانسانی به پیش برده نشود و با تکیه با اسلوب جنایت کارانه ګویا برضد جنایت ګام ګذاشته ګردد – این خود تداوم جنایت به شکل دیګر خواهد ګردید -
هر انسانی که برضد جنایت مبارزه میکند – اګر همچو انسانی برضد جنایت و برای اعاده وتحقق بخشیدن وتامین عدالت مبارزه نکند – خواهی نخواهی جنایت کاران به شکل دیګرجنایت را تداوم میبخشند .ادامه جنایت وتایید نمودن جنایت چه میتواند باشد مګر شریک جنایت وجنایت کار بودن ؟
مجرم یا شریک جرم بودن دو مقوله مختلف حقوقی اند ودوبرخورد مختلف حقوقی را ایجاب مینمایند .
تایید جنایت وشستن دستان جنایت کاران را با آب تطهیر اګر از روی بی تجربه ګی وجوانی باشد- میتوان در مورد آن با سعه صدر و دل فراخ برخورد نمود و به شکل دیګر روشنګری را ادامه داد – اما وقتی جوانی مینویسد که :
.،،
کهن سالی یکی از دلایل عمده است ، که انسان را از هر نگاه ضعیف میسازد ، وباعث ناتوانی های جسمی ، روحی وفکری میگردد ، ضعف روحی و فکری یکی از دلایل اساسی بر ناتوانی برداشت از موضوعات و مقالات است، ،
من به توصیه جوان با تامل ودقت باردیګر می اندیشم و خاطر نشان مینمایم که کهن سالی من و هر انسان کهن سال دیګر در فرازونشیب روزګار اندوخته هایی وتجاربی را پشت سر دارد که برای شما جوان ها میتواند برای سالها درپاره موارد ممکن مضر نباشد اګر در مفیدیت اش شک دارید.
توجه نمایید !
یک جوان و یا چند جوان وعده از جوانان وکودکان رادرکارخانه تولید جنګ وکشت وکشتار بنام؛؛ جهاد فی سبیل الله ؛؛ مورد شست وشوی مغزی قرار داده وفریب میدهند و چشمانشان را سرمه مینمایند و میګویند بم ها را درکمرتان بسته نما یید و در وقت انفجار بم ها در منطقه پل یک پیسه ګی یا مراد خانی در کابل یا در محله های در قندهار یا مزار شریف در روز عاشورا با صدای بلند بګویید – ؛؛ الله واکبر – الله واکبر والله واکبر؛؛بعدن به وسیله اشعه ماورای بنفش یا اشعه قرمزو یا امواج برقی از راه دور منفجر میګردند و پارچه پارچه میشوند وبرایشان ګفته شده است که شما بعدن به شکل مستقیم در بهشت میروید واحتیاج ندارید از پل صراط بګزرید ومنتظر قیامت باشید !
در انجا دربهشت درخت ها وجوی های روان و دختران باکره با پیکر ها لولو مرجان ګونه و حور وغلمان با بالشت های پرنیان و برای همیش در انتظارتان است و« هم فیها خالدون » در بهشت برین میمانید –
برای جوانانی ګفته میشود که :
کلید رفتن به سوی دروازه بهشت بوسیله کشتن احمد شاه مسعود درخواجه بها الدین میسر میګردد زیرا احمد شاه مسعود در مقابل طالبان سر تسلیم خم نګرده است و امارت اسلامی ملا محمد عمروسایر اخند های دیوبندی وسلفی وی را باغی ویاغی میخواند ورضوان در وازه بهشت را بدون داشتن شفر ورمز و ګذرنامه بازمینماید و هیچ نوع عدالت در ان دنیا وبعد ازمرګ نیز بکار نیست مثلی که در این دنیا عدالت پامال است !
در انجا نه ګذرنامه کاغذی ونه الکترونیک بکار است – با کشتن احمد شاه مسعود جهاد به پیروزی میرسد و قاتلین و طراحان قتل به شکل مستقیم به سوی پهشت برده میشوند !
به جوان ای کفته میشود که :
احمد شاه مسعود «در حادثه افشار و یا چند اول با برهان الدین ربانی و دوستان شان نقش داشته اند» وشاهد هم اقای حفیظ بشارت است !
جوان یا فرد مسن هی میدان وطی میدان و خارهای مغیلان از افریقا تاخواجه بها الدین میرسد ووقتی در بدخشان رسید خود را بعد از طی تشریفات مهمانی ها واب ونمک خوردن ها وضیافت ها ودرنمکدان افغانستانی ادرارنمودن منفجر میګرداند و درهمین حادثه هم احمد شاه مسعود از بین می رودوکشته می شود و هم فرد خود کش و یا انتحاری کشته میشود

آنلاين بنگريد : باجنایت نمیتوان عدالت را برقرارساخت

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس