IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 70572

محاکمه جنایت کاران جهادی بوسیله جنایت کاران طالبی امکان پذیر است:

10 فبروری 2013, 11:59, توسط hamid

انسان هادرطول تاریخ بشریت توسط این ناقضین حقوق بشر مورد هرگونه ظلم وتعدی قرارگرفته اند. گاهی بنام غنیمت گرفتن ، گاهی بنام توسعه اسلام ، گاهی بنام جهاد که تمام اینها با تفاوت کلمه یک مفهوم را میرسانند . بشریت را مورد ظلم وبیداد قرارداده اند . اگراین انسانهای غول وبی خرد به قدرت خداوندایمان داشته باشند چرا نمیگذارند تا کفار را که خداوند خلق کرده خوداو مورد عتاب ویا بخشش قراردهد. این مردم های نا انسان اعمال طالبان را نکوهش میکنند . آیا خودشان عمل بدتر ازطالبان را اجرا نمیکردند ونمیکنند؟. ازراه های دور راکت های کوررا برمرکزتجمع مردم شلیک نمیکردند؟ افراد بی گناه را سرنمی بریدند ؟وازهمه مهمتر با یکجا شدن وپیوند با غرب تمام بدبختی هارا برمردم تعمیل نکردند؟ همین دوستان تاریخی شان قرآن شریف را با مراسم خاصی درمحضر عام نه سوختاندند؟ تابکی فریب ! تابکی تذویر! تابکی بنام دفاع ازاسلام خون مردم را مکیدن؟

جستجو در کابل پرس