IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 51223

غرق شدن صدها پناهنده افغانستانی در آب های اندونزیا

22 دسامبر 2011, 21:32, توسط baqi samandar

باقی سمندر
جدی سال ۱۳۹۰ خورشیدی
دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

ما کشتی نشسته ګانیم ای باد شرطه برخیز !

یاد غرق شده ګان و رفته ګان به کام نهنګان ګرامی باد !

سلام به خوانندګان عزیز کابل پرس

وطنداران عزیز
همه مردم اروپا وامریکا واسترالیا بخاطر فرارسیدن عید مسیح یاعید کرسمس و سال نو میلادی جشن میګیرند و درخانواده ها برای یک دیګر تحفه میدهند تا به خوشی خویش بیافزایند اما تحفه ای که ما دریافت مینماییم
خبر مرګ عزیزان ما - خبردردناک طعمه نهنګان شدن جوانان ما - تحفه کشتن انسان های جامعه دراین شب وروز است .
تحفه حاکمیت فاسد حامد کرزی و شرکا نیز از یکسو فرار شدن جوانان ما از فغان ستان است و از طرف دیګر معاملات با دولت های اروپایی و استرالیا و کشورهای دیګر برای برګشتاندن اجباری پناهجویا ن به افغانستان میباشد .
من نفرت وانزجار خود را بازبرضد حاکمیت حامد کرزی وهمه نقض کنندګان حقوق پناهنده ها - حقوق بشر بیان میدارم وهمبستګی خود را با فراریان از فغان ستان در هرکشوری که میباشند و به هر ګروه قومی ومذهبی ومنطقه ای که خود را متعلق میدانند - بیان میدارم .

یک بار خبردردناک رادر مورد هموطنان آواره وغرق شده ام درآبهای مجمع الجزایر اندونیزیا بخوانش ګرفتم - نفرت وانزجار بی پایان خود را برای مسببین اصلی این همه اواره ګی ها درافغانستان که حاکمیت سر تا پا فاسد حامدکرزی وشرکای جرمش و طالبا ن وحزب اسلامی و ناتو وشرکای جرم شان ومافیای چاق انسان درافغانستان وهرکجای دنیا است ،بیان میدارم .
اینکه ازدرد و رنج هموطنانم در یونان یا درابهای جزایرای دوردست در اندونیزیا یا آسترالیا خبر میشویم یا از برخوردهای فاشیستی برضد مردمان سرزمینم در روز عاشورا در کابل - قندهار یا مزار شریف با اینکه نفرت وانزجار خود را بیان میداریم بایست در پی ان باشیم تا درقدم نخست برای پناهګزینان که ازغرق شدن نجات یافته اند ودر اندونیزیا درحالت بد بسر میبرند وهرجای دیګرتاحد توانایی کمک های مادی ومعنوی بنماییم . من برای بازماندګان غرق شده ګان و شهدای ابهای اندونیزیاکه طعمه نهنګان شده اند - صبر جمیل ارزو دارم وبه شکل غیر مستقیم میدانم که در شکم نهنګان درقهر دریا رفتن چه دردناک است .
اینک میخوانم که فرزندان میهنم با انسانهای اواره دیګرغرق در دریا ګردیده وطعمه نهنګان وکوسه ماهی هاشده اند - وعده تا هنوز پیدا نشده و تلاش برای یافتن اجساد شان ادامه دارد .
انسانهای حاکم ومستبد در اریکه های فرمانروایی در فغان ستان و بسا کشور ها غرق در فساد و لجن زار قدرت های استبدادی و لوش دلار و پوند استرلنګ و اویرو و شلینګ وتومان و کلدار شده اند .
من همبستګی خود را با بیان نمودن چند واژه که به تنهایی نصف کار است بشما خوانندګان ارجمند نیز اعلان مینمایم اما باور دارم که وارد عمل شدن اصل کار است و بایست در این ماه های زمستان به داد آوارّه ګان فغان ستان هر چه زود تر برسیم ونامه های اعتراضی برضد رژیم حامد کرزی نوشته و به کمیسریای ملل متحد - و سازمانهای دفاع از حقوق پناهندګان و حقوق بشرګسیل داریم و فریاد انسانهای اواره را نګذاریم که همه درکام نهنګان فرو رفته وبلعیده شوند .
اګر آوارګان فغان ستان در هر ګوشه ای که میباشند برایشان کدام حساب بانکی باز نمایند و شماره حساب شان را کابل پرس منتشر نماید وهرکه به قدر توان خود کمک مالی نماید - بهتر خواهد شد. اګر فریاد هموطنان غرق شده خود را به سایر هموطنان خویش برسانیم وبرای متشکل شدن در اتحادیه ها وبنیادهای حمایت از پناهندګان همت بګزاریم - کم از کم کاری انجام داده ایم .

یاد غرق شده ګان در قهردریا وفرورفته ګان در کام نهنګان را ګرامی میدارم !
اتحاد - مبارزه - پیروزی

آنلاين بنگريد : غرق شدن صدها پناهنده افغانستانی در آب های اندونزیا

جستجو در کابل پرس