IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 51695

داستان سحر گل، تصویری گویا از زندگی زنان افغانستان

6 جنوری 2012, 18:22, توسط حفیظ بشارت

یک تراژدی هولناک و خشونت غیر انسانی دیگر قلب میلیون ها نفر را در سراسر افغانستان بدرد آورد سحرگل عروس خردسال که قبل از سن قانونی ازدواج به شوهر داده شده بود بدن لت کوپ شده اش در زیر زمین خانه شوهرش یافت . در کشور اشغال شده مانند افغانستان ، تعداد عظیم از زنان علاوه بر اینکه از ستم امپریالیزم رنج میبرند ، ستم های چون تند روان اسلامی ، نمیه فیودالیزم ، بورژوازی کمپرادور و مردسالار را نیز متحمل میشوند ..
نیروهای امپریالیستی با اهداف که آزادی زنان را شعار خویش ساخته بودند ، افغانستان را اشغال نمودند ، ولی تاحال که بیش از 10 سال از اشغال افغانستان میگذرد ، کوچکترین گامی در این راستا بر نداشته اند ، که جنایت علیه سحرگل یکی از نمونه های حاد میباشد ،
در واقع تفاوت میان طالبان و رژیم دست نشانده فعلی وجود ندارد ، زن ستیزی طالبانی یا اینکه زن ستیزی رژیم دست نشانده و پوشالی هیچ فرقی ندارد ، همه جنایات برعلیه زنان زیر سایه نیروهای آمپریالستی و مستقیمآ زیر نظر نیرو های اشغالگر بوسیله مرتجعین جهادی صورت میگیرد ، که همین شوهر سحرگل خود تربیه شده مجاهدین و جنگسالاران مرتجع میباشد در غیر انصورت دست به چنین جنایات نمیزد، این گونه جنایات مستقیمآ با ایده های مجاهدی و طالبی در ارتباط میباشد. تمام جنایت های بزرگ علیه زنان از سوی جنایت کاران مجاهد و طالب صورت گرفته است وتاگنون ادامه دارد.
جنایات کاران جنگی دهه های گذشته و قوماندان های محلی تربیه شده رژیم دست نشانده که در خدمت اشغالگران قرار دارند ، در کنار جنایات بیشماری که در حق ستمدیدگان روا میدارند ، دختران جوان را میربایند ، وحتی وحشیانه با رفتار های غیر انسانی با سگ و غیره وسایل مورد نیاز معادله مینمایند ، طوریکه چندی قبل سازمانی حمایت از کودکان پژوهشی را انجام دادند ، که بر اساس ان افغانستان یکی از بد ترین مکان در جهان برای زنان است .
محرومیت عمیق , وسیع وگسترده ی زنان درهمه ساحات ازنتایج اجتناب ناپذیراشغال کشورمی باشدکه اشغالگران باقوتهای ارتجاعی بومی درمعامله وحمایت متقابل قراردارند.
بنابراین , این ادعا كه زنان افغانستان پس ازسرنگونی رژیم طالبان واشغال كشور توسط مهاجمین امپریالیست ورویكار آمدن رژیم دست نشانده ، به آزادی دست یافته اند،یك ادعای دروغین بوده وافسانه ای بیش نیست.
محرومیت عمیق و گسترده زنان از سیاست ، یکی از عمده ترین مشکلات و یکی از اجتناب ناپذیر این وضعیت است ، ستم برزنان باانواع مختلف ، توسط ایدیولوژی ، فرهنگ ، رسوم و عنعنات ارتجاعی حاکم تحمیل میگردد ، تمام ستم های ستمگرانه و ارتجاعی حاکم بر علیه زنان همواره با توسل به مذهب و باور های مذهبی تحکیم و تقویت میگردد ، برای زنان درافغانستان امنیت وجودندارد, تجاوزبه زنان وفروش دختران خردسال یک امرعادی میباشد. زنان بخاطررهاشدن ازانواع ستم واجحافات دست به خودکشی وخودسوزی میزنند وروز به روز افزایش پیدا میکند .
به امید روزیکه هیچ زن افغانستان بصورت اینچنینی قربانی خواسته های غیر انسانی شوهران شان نگردند و برای همیشه از هرگونه درد و رنج در امان باشند که متاسفانه چنین ارزوی در زیر سایه ی آمپریالیزم وباقدرت داشتن مرتجعین و جنایت کاران جنگی امکان پذیر نیست تارژیم کنونی است این چالش ها در برار زنان وجود خواهد داشت .

جستجو در کابل پرس