IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 51778

پشت ملای انگلیسی به نماز ایستادن کم بود که به فتوای ملای امریکایی به جهاد هم بر خاستیم !

11 جنوری 2012, 17:37

نبیل جان وسایر دوستانرا سلام.
در زمان داکتر نجیب چندین مراتبه لوی جر گه دایر شد بخاطر مصالحه ملی در ان زمان ما در پو لی تخنیک کابل محصل بودیم از تمام اقوام وقبایل دعوت نموده بود و جای انرا در لیلیه پولیتخنک کابل تدارک دیده ما را درلیلیه مر کز
یا پوهنتون کابل انتقال یا کوچ داده بود وقتکه لو ی جرگه خلاص شد ما دو باره بجای خود بر گشتیم کمود ها بکلی بند بود چون کلوخ انداخنه بود بعضی انها به راستی در بین کمود گو نکرده بود میگفت در بین این اب پاک ما گو نمیکنیم.
از همه بد تر تمام اطاق ها دو سه دبه نصوار پر از مرداری و در هر کوشه اتاق ها بوجی های کلوخ البته دولت تدارک دیده بود . این بود چشم دید ما.

جستجو در کابل پرس