IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 51869

ویدیویی تکاندهنده از جنایت دیگر امپریالیست ها

14 جنوری 2012, 09:59, توسط جلال

دوستان!
در سه دهه اخر دو تجاوز در افغانستان صورت گرفته است وهر دوی ان از نظر مردم ما محکوم است .وهردوی شان در وطن ما جنگ کردند ویرانی شد وانسنهای وطن ما کشته شدند
1-روسها بدعوت حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان
2- امریکا بدعوت مجاهدین
بیایید یک قضاوت بیطرفانه در مورد هردو تجاوز پیرامون سوالات ذیل نمایم وقضاوتها باید به رویت اسناد باشد .
اول روسها تحت نام دفاع از حقوق زحمتکسان وسوسیالیرم.
1-ایا در زمان روسها انها زندانهای شخصی داشتند و اگر داشتند با چه رویه با زندانیان برخورد میکرد ؟
2-صداقت روسها در در جهت ساختن قوای مسح افغانستان تا چه حد بود ایا قوای مسلح افغانستان توانمندی دفاع از وطن را در مقابل تجاوزات کشور های همسایه داشتند ویا خیر؟
3-در ان زمان ایا پاکستان گاهی بر حریم افغانستان حمله کره بود ویا خیر؟
4-وضع زندگی مردم افغانستان در ان زمان در چه سطح قرار داشت ؟
وهمچنان چهار سوال فوق در مورد امریکایان تحت نام دفاع از دیموکراسی نیز میباشد.
جلال

جستجو در کابل پرس