IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 52503

پرونده ی هزاره ستيزی تلوزيون «امروز» باز گشوده شد

31 جنوری 2012, 09:20, توسط نادر

من درین کار هیچ مشکلی نمی بینم،
اگر فردِ از قوم خود دفاع کند، بشرطیکه به اقوام دیگر توهین نکند و ضرر نرساند.
اگر فردِ به آبادی و رفاع منطقه خود بیشتر توجه کند، بشرطیکه علیه آبادی و رفاع مناطق دیگر حسود نباشد و به ویرانی مناطق دیگر خوش نشود.
اگر فردِ شخصیت های صادق و مردم دوست قوم خود را بزرگ جلوه دهد، بشرطیکه شخصیت های (تأکید بالای صادق و مردم دوست است) اقوام دیگر را تخریب نکند.
زیرا هرگوشه ای این خاک وطن همه ای ماست و هر فرد صادق و مردم دوست آن خواهر و برادر ما!
یگانه مشکل من، نبودن انتقاد از افرادیست، که به آرمان های قوم خود پُشت پا میزنند و منافع مردم را قربانی منافع شخصی و قدرت طلبی خود میسازند. اما چون این افراد به قوم خود ما تعلق دارند، از همه خیانت هایش چشمپوشی میکنیم و صدای اعتراض خود را بلند نمیکنیم.
بطور مثال، در رابطه به عضویت خانم ثمر در حزب حق وعدالت همه خود را چُپ گرفته اند. حتی آنهایکه در دفاع ازخانم ثمر مقاله مینویسند، صدای شان شنیده نمیشود.

جستجو در کابل پرس