مقالات فوتبالي

در همین بخش

پیرمرد فدرر را شکست داد

دوشنبه 26 نوامبر 2007, توسط علی جواد دهقان

غول آبی باز می گردد!

چهار شنبه 21 نوامبر 2007, توسط علی جواد دهقان

فدرر اوج گرفت!

جمعه 16 نوامبر 2007, توسط علی جواد دهقان

روزگار سخت امپراطور!

يكشنبه 11 نوامبر 2007, توسط علی جواد دهقان

جستجو در کابل پرس