Kabul Press, World Media Home, Associated with RAHA in exile

 

 

No Censorship!

Letter to Editor

RAHA PEN CLUB, Afghanistan Centre

English

Portuguese

Spanish

Pashto

E- Afghanistan/Web Hosting

پر خواننده ترين سايت اينترنتی افغانستان

کابل پرس من!

برای مطالعه ی تازه ترين اخبار جهان اينجا را کليک کنيد

خبری، تحليلی و انتقادی

کابل پرس می خواهد تحولی در عرصه ی ژورناليزم افغانستان باشد

نشر آرای متفاوت الزاما به معنای تاييد آن از طرف کابل پرس نيست!

اندر بابِ محراب الدین مستان و اختلاس در دالرستان

حکیم فرحت

آورده اند که دیپلوماتان را هنری باشد در اظهارِ سخنانِ چند پهلو، و توانایی هایی باشد در فنِ گفت و گو، به آن حد که قادر باشند خزف را صدف ثابت کنند و شکر را زهر. ولی در هیچ یک از متونِ قدیمه، فنِ اختلاس را نسبتی به دیپلوماسی نداده اند که این بزرگترین نقیصة آن متون تواند باشد.

گویند که در بلادِ کابلستان دیپلوماتی بود با نام کوچکِ مستان که پله های ترقی را بیدرنگ و رنگ رنگ پیمودی. از تکت فروشی طیران المملکة الافغانیه که آریانایش خوانندی، با خیزی ناگهانی به کارداریِ سفارت در فرانسه، از آن جا به دفتر داری وزیر خارجه و به مستشاریِ سفارت در کانادا رسیدی، ولی دوسیة اختلاسِ هفتصد هزار دالر از بابتِ دخل و خرجِ دفتر طیران المملکة الافغانیه دنبالش را رها نکردی، زیرا که بیت المال بود و آسان ربودنش محال.

تقاضا های مکرر در خصوص احضارش به کابل، گرهِ کار از انکار موصوف نگشودی؛ نه به تقاضای خدمت به کابل حاضر شدی و نی هم به نیرنگ و حکمت. دیپلومات بهانه ها بسیار کردی و فسانه ها بیشمار آوردی. عموماً فرزند بیمار انداختی و خود در تیمار داری او بیقرار.

مستشار روزگاری چند بدین منوال گذشتاندی و از مزایای کرسی با هر روند، بهره مند بودی. قضا را مردی سختگیر بر مسند دادستانیِ کل (لوی سارنوالی) تکیه زدی که دود از دماغ و روشنایی از چراغ خود و دیگران برکشیدی. چون مکاتیب مکرر در احضار دیپلومات، کارگر نیفتادی، وزارت خارجه اش از شغل مستشار برکنار فرمودی، تا مگر این روش، او را تغییری در کنِش پدید آرد؛ این خواب نیز در احضار آن جناب به واقعیت نپیوستی و مستشار دُم از دست هر کس گُم کردی.

مستشار نامه یی به مطبوعات نوشتی که این همه چند و چون به دنبال من از سرِ عناد باشد و مرا نه ربطی با فساد. مستشار در نامه اش افزودی که من حاضرم با دلی ناراضی در برابر میز قاضی بایستم و با روشن کردنِ راست و دروغ، مگس ها از دوغ خود بیرون کنم.

مستشار لاف ها بیشمار زدی و گزاف ها بسیار گفتی که مرا در آزاد سازی این سرزمین، سهمی بود شایسته و با کریستوف دوپانفیلی رابطه یی بایسته! پس چگونه باشد که من مزد مملکت را دزد گردم؟

... مگر کج بحثی ها سودی نبخشید و تقاضا ها برای احضار را کمبودی. القصه دیپلومات از شر سپاه گریختی، کار دیپلوماسی ترک کردی و به سان دیگران، با نام مهاجر در غرب پناه گرفتی و در هوتلی از آن بلاد، ظرف ها شستی و بستر ها آراستی.

مردی چو دیپلومات را در این روزگارِ جدید بدید، بگفت:

زهمراهان، جدایی مصلحت نیست

سفر بی روشنایی، مصلحت نیست

چـو مُـلک و پـادشـاهـی دیـده باشـی

پس از شاهی، گدایی مصلحت نیست

وزير صاحب!

 لاف بود؟

کابل پرس افشا می کند

722619 دالر اختلاس در وزارت امور خارجه

همراه با سندی از اين وزارتخانه

خوانندگان کابل پرس می توانند بعد از خواندن و ديدن، مطالب، عکس يا کارتون ها، نظراتشان را در وبلاگ گروهی برای افغانستان بنويسند.

برای نوشتن ابتدا عضو شويد عضويت     ورود

 در کابل پرس

اندر باب تحلیل، تحمیل و تجلیل

حکیم فرحت

قانونی، سياف و باقی وکلای عزيز

سه کارتون از عتيق شاهد

به روز شده  در روز  29 دلو سال  1385 - ساعت 21 به وقت کابل

به روز شده  در روز  25 قوس سال  1385 - ساعت 16 به وقت کابل

آگهی و اعلان شما در اينجا

دريافت کتاب افغانستان الکترونيکی (ميزبانی وب)

ثبت قلمرو اينترنتی

طراحی وب

ميزبانی حرفه ای وب

پنج هزار مگابايت فضا

دوهزار و پنجصد ايميل

دارای تمام امکانات امنيتی

پهنای باند صد و پنجاه گيگابايت

تماس:      0799390025

 

وزير فرهنگ با انديشه ی طالبانی

من نمی خواهم زنان از من عکس و فلم بگيرند

به قلم سردبير

دستورات غير قانونی يونس قانونی

امضا محفوظ است

 

صفحه ی نخست

Top Global Newspapers: Asia    Latin America    Africa   Europe   USA    Canada    Australia  

فقط با ذکر ماخذ، نام نويسنده و  تاريخ انتشار می توانيد از مطالب ، عکس ها و آثار ديگر در کابل پرس استفاده کنيد                Members Login

As the mind has no boundaries, the RAHA concept does not have frontiers and is opposed to information and cultural control by global communication entities whether media conglomerates, states or local governments, or religions


Kamran Mir Hazar: Editor-in-Chief / Afghanistan/ Kabul/ Mobile: 0093 799390025/ Email: editor at kabulpress.org

info at kabulpress.org   reader at kabulpress.org

Copyright© Kabul Press, World Media Home 2004 -2006

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به سايت کابل پرس می باشد