Kabul Press, World Media Home, Associated with RAHA in exile

 

 

No Censorship!

Letter to Editor

RAHA PEN CLUB, Afghanistan Centre

English

Portuguese

Spanish

Pashto

E- Afghanistan/Web Hosting

پر خواننده ترين سايت اينترنتی افغانستان

کابل پرس من!

برای مطالعه ی تازه ترين اخبار جهان اينجا را کليک کنيد

خبری، تحليلی و انتقادی

کابل پرس می خواهد تحولی در عرصه ی ژورناليزم افغانستان باشد

انعطاف نمی کنم، می شکنم

من به بشردوست ديوانه نگفته ام

چند ژورناليست نارسيده و نادان که اصلا کشور خود را نمی شناسند

گفتگوی اختصاصی کابل پرس با جبار ثابت لوی سارنوال افغانستان

 برای نوشتن نظرات اينجا را کليک کنيد

اشاره: آنچه در ادامه می آيد گفتگوی اختصاصی کابل پرس با لوی سارنوال کشور يا دادستان کل می باشد. در اين گفتگو گرچه تلاش شده تا بی پرده صحبت شود اما کمبود وقت مانع از گفتگوی مفصل شده است. آقای سارنوال در اين گفتگو دو بار البته با خنده و مذاق به ژورناليستان و رسانه ها تاخت. با اين حال وی از خود روحيه ی کاملا جدی در مبارزه با فساد نشان داده است. همانطور که ايشان گفته اند که من در مبارزه با فساد به کمک رسانه ها نياز دارم، کابل پرس از هموطنان عزيز می خواهد که اسناد معتبری که نشان دهنده ی فساد اداری می باشد، برای نشر در اختيار ما قرار دهند.

 کابل پرس: شما پس از انتخاب به عنوان لوی سارنوال کشور، عليه فساد اداری اعلام جهاد کرديد. اين اعلام جهاد شامل چه چيزها و کسانی می باشد؟

لوی سارنوال: هر جايی که فساد باشد، در هر جايی که فساد باشد اين جهاد خواهد بود. در هر وزارت، ارگان و سازمان دولتی و نيمه دولتی و در هر نقطه کشور.

کابل پرس: آيا اين جهاد شامل مقامات بلندپايه کشور خواهد شد؟

بله شامل مقامات بلند پايه کشور نيز می شود.

کابل پرس: آيا شما در حال حاضر دوسيه ای را دنبال می کنيد که وزرا در آن شامل باشند؟

لوی سارنوال: وزرا تاکنون نيست. ما تاکنون به قضيه ای بر نخورديم که وزرای کابينه موجود شامل آن باشد. ولی وزرای کابينه دوره موقت شامل اين قضايا می باشند.

کابل پرس: می توانيد نام آن ها را برايمان بگوييد؟

لوی سارنوال: نه، نامش را نمی گيرم. چون ما در حال تحقيق هستيم. بايد تحقيق صورت بگيرد تا مشخص شود که ادعاهايی که عليه آنان صورت گرفته صحت دارد يا خير.

کابل پرس: چيزی که شايع است اين می باشد که وزرای رييس جمهور در فساد اداری دست دارند. شما در هر اداره ای که برويد معمولا می توان نمونه های آن را يافت. آيا شما نمی خواهيد مشخصا با وزرا برخورد کنيد؟

لوی سارنوال: چرا نه اين کار ماست. اينطور است وطندار. در مطبوعات بد تعبير می شود. در افغانستان فساد هست و در اين شکی نيست. ولی به اندازه ای نيست که مخالفان سياسی دولت عنوان می شود. عرض من را متوجه شديد. شما گفتيد در هر اداره ای که برويد فساد وجود دارد. من فرموده ی شما را چلنج کی دهم. من می گويم شايد در هر اداره نيست. اگر هست بفرمايد تا من بجانش بروم.

کابل پرس: همين که مردم ناچارند که برای کوچکترين کار خود رشوت دهند و کاغذ بازی هست و مجبورند که از يک اتاق به يک اتاق ديگر بروند و از يک اداره به يک اداره ديگر.

لوی سارنوال: اينطور هست؛ پيشتر شما نبوديد. برای من يک عريضه آمد که اين آدم ادعا می کرد که کاملا حق بجانب است. من مثال می زنم اصل موضوع چه بوده است. اداره سارنوالی می خواست تعدادی موتر بخرد. اين را اعلام کردند و يک تعداد داوطلب آمدند. اما يکی از هموطنان ما پيش من آمده و می گويد سارنوالی کارش خلاف قانون است. من داوطلب بودم که از پيش من موتر بخرد اما اين کار را نکرد و خلاف قانون است. بعضی مواد قانون هم ذکر کرده بود. من به رياست اداری نامه نوشتم که اين آدم ناراضی است. اين آدم می گفت که قاطع نوشته کن که در حق اين آدم ظلم شده است. من گفتم نه من نمی توانم با قاطعيت بگويم. اين کاغذ پرانی که از يک اداره به يک اداره ديگر می رود کاملا ضروری

می باشد.

کابل پرس: شما بتازگی لوی سارنوال افغانستان انتخاب شده ايد و تمام دوسيه ها و موارد را مطالعه نکرده ايد. آيا فکر می کنيد که در آينده به مواردی از دست داشتن وزرا در فساد اداری برخورد کنيد؟

لوی سارنوال: از وزرای موجوده؟

کابل پرس: بله.

لوی سارنوال: من فکر نمی کنم. تاکنون چنين حالتی پيش ما پيش نيامده که حالتی باشد که احتمالا پای يکی از وزرا در بين باشد. ما قضايايی داريم که به وزارت تجارت مربوط است که توقيف کرديم. قضايايی داريم که مربوط وزارت اطلاعات و کلتور (فرهنگ) مربوط می باشد.

کابل پرس: دوره قبل؟

لوی سارنوال: نه دوره حاضر. مثل مورد راديو و تلويزيون و برخی ادارات ديگر. ولی تاکنون برای ما دليلی برای دخالت يک وزير پيدا نشده. اگر دليلی مبنی بر دخالت وزير باشد من بجان وزير خواهم رفت.

کابل پرس: آيا همين که وزير نمی تواند خوب مديريت کند و زير دستانش در فساد شريکند، دليل نمی شود که شما وزير را تحت تعقيب قرار دهيد؟

لوی سارنوال: بر اساس سوء اداره نه. اگر سوء اداره باشد مربوط به ما نمی شود.

کابل پرس: شما می دانيد که پول زيادی وارد افغانستان شده است. تمام اين پول مصرف نشده است و تنها افغان ها نيز در فساد دست ندارند. آيا شما افراد مجرم خارجی را نيز تحت تعقيب قرار دهيد؟

لوی سارنوال: چرا نه؟ اگر در اينجا موجود باشد همانطور که يک فرد افغان را می توانيم تحت تعقيب قرار دهيم آنان را نيز تعقيب می کنيم. ولی يک استثنا دارد که مصونيت ديپلماتيک داشته باشد. اگر داشته باشد ما نظر به قانون در اينجا نمی توانيم. حالت ديگری پيش می آيد که از طريق وزارت امور خارجه پيشنهاد اخراج می کنيم و آنان را در کشورهای خودشان تحت تعقيب قرار دهيم.

کابل پرس: آيا شما به دوسيه ای برخورده ايد که خارجی ها در آن دخيل باشند؟

لوی سارنوال: در ارتباط با مسايل مالی نه. ما ساير حالات بطور مثال امروز قضيه ای بود که يک خانم از اسپانيا بود و شوهر از هالند. اين ها از هم جدا شده بودند و مشکلاتی ايجاد شده بود. شوهر می گريخت، از افغانستان می برآمد. با وجودی که يکی از اعضای سفارت هالند پيش ما آمد که اين آدم بايد از کشور خارج شود، من قبول نکردم و پاسپورت آن ها را قيد کردم و گفتم تا اين قضيه ختم نشود اين آدم نمی تواند از کشور خارج شود.

کابل پرس: بارها در رسانه ها گزارش هايی مزبوط به اختلاس در سازمان های خارجی نشر شده است. آيا شما پس از مطالعه اين قضايا را پيگيری نمی کنيد؟

لوی سارنوال: من اينجا يک رياست دارد بنام رياست نشرات. من به آن ها وظيفه سپردم که تمام نشرات را در صورت ممکن مطالعه کنند و قضايايی را که مربوط به سارنوالی می شود از نظر من بگذرانند. يا اگر مشکل مالی و يا اختلاسی در کدام جايی همانطور که شما گفتيد پيدا شود به من بگويند.

متاسفانه کسی اينطور قضيه ای را برای من نياورده . اکثر قضايا اگر راپوری (گزارش) موجود باشد ما آن را دنبال می کنيم. من يک مثال می زنم. در روزنامه چراغ نوشته شده بود که گويا در وزارت امور خارجه يک تعداد بورس به هند بود که تعداد مردم مستحق از آن کشيده شده و افراد نا مستحق شامل شدند. ما معاون وزارت امور خارجه را مورد سوال قرار داديم و اين ماجرا ادامه دارد.

کابل پرس: عده ای معتقدند که شما در کابل ناموفق بوديد و مثلا در مورد قضيه چکری ناکام بوديد و برای همين به ولايات رفتيد.

لوی سارنوال: من با اين سخت مخالفم و آن را رد می کنم. من نمی فهمم که چرا مطبوعات حاضر نمی شوند که اين مسئله را درک کنند. برای من از طرف محکمه حکم شده بود که ادعا شده آقای چکری به قضا اهانت کرده و مکتوبی به ما آمده که آقای چکری را بايد دستگير کنم. من تلاش کردم و امر دستگيری وی را صادر کردم. پوليس در جستجوی چکری بود و امر من هم نافذ بود تا اينکه محکمه ای که امر گرفتاری را صادر کرد، تا امر اصراف از گرفتاری آقای چکری را صادر نکرد من از تعقيب چکری انصراف نکردم. با وجود اينکه زير فشار مقاومت کردم. من خدمت هموطنان خود می گويم که خودتان هم در آن جمله شامل هستيد می گويم من انعطاف نمی کنم. من عقب نمی روم. من يک شی ء هستم مثل يک چوب که شما می توانيد مرا بشکنيد ولی قد نمی توانيد. به اين حساب در آن مورد نيز من مقاومت کردم تا اينکه محکمه حکم ديگری صادر کرد. ديگر من کاری نداشتم.

کابل پرس: شما می گوييد که رييس جمهور از شما حمايت قاطع می کند اما به شکل اعتراض مزار شريف را ترک کرديد. اگر رييس جمهور از شما حمايت می کند چرا در مورد واليان با يک دستور و فرمان از شما حمايت نمی کند. آقای رييس جمهور می تواند والی را با يک فرمان و يا تلفون حذف کنند.

لوی سارنوال: همين سوالتان را می توانيد به همين شکل نوشته کنيد؟ من که جواب می دهم .

کابل پرس: بله ما هيچ سانسوری نمی کنيم.

لوی سارنوال: عرض من را گوش کنيد. رييس جمهور از من حمايت می کند و اگر لازم باشد مداخله می کند. مگر اين موضوع اصلا موضوعی نبوده که پای رييس جمهور کشانيده شود و يا هم آقای عطا و يا کسی که از شاروال هرات حمايت می کند.

کابل پرس: آقای صبغت الله مجددی؟

لوی سارنوال: نه حمايت آقای مجددی اصلا اهميت ندارد. والی آقای انوری (والی هرات). امروز آقای انوری شاروال را با خود گرفته و به کابل آمده چون امر من درباره شاروال پابرجاست.  اينکه شما می گوييد رييس جمهور از من حمايت نکرد می گويم که هنوز گپ به پايان نرسيده است. من همين امروز ممکن بعد از اينکه از تلويزيون ( بعد از کابل پرس با تلويزيون طلوع مصاحبه داشتند) فارغ شوم، ممکن مکتوبی را به عنوان وزارت داخله نوشته کرده ام و امضا می کنم و صادر می کنم. از وزارت داخله می خواهم شاروال مزار با شاروال هرات ، رياست تخنيکی ولايت بلخ و برادرزاده شاروال مزار را توقيف کند. اگر وزارت داخله اينکار را نکرد، وزارت داخله خود مسوول می شود. چون ماده 15 قانون سارنوالی می گويد که اوامر و دساتير لوی سارنوال در امور کشف و تحقيق قابل رعايت و اجرا است. تمام  ماموران و کارکنان عامه آن را بايد رعايت کند. اگر رعايت نکند فرمانی است، فرمان رييس جمهور، درآنجا در قدم اول از يک شش ماه تا يکسال به حبس محکوم می شود و در قدم دوم اگر حکم لوی سارنوال را رعايت نکرد، باز از يکسال الی سه سال به حبس محکوم می شود. من امروز امر خود را به وزارت داخله صادر می کنم و می گويم هر دو شاروال را با ماموران ديگری که از آن ها نام می برم توقيف کند. به ولايات هم امر صادر می کنم که اگر اين مردم را به من ندهند، مطابق اين ماده، ممکن امر توقيف والی هرات و والی مزار شريف را صادر کنم. مردم به من می گويند که شما تيز می رويد و خودت می گويی ناکام ماندم.  

کابل پرس: شما صلاحيت های ويژه ی خود را داريد. آيا لازم می دانيد که با پارلمان مشورت کنيد؟

لوی سارنوال: آن ها نمايندگان ملت هستند و حق دارند که در هر مرحله اجرات مرا زير سوال قرار دهند.

کابل پرس: شما چه تضمينی می توانيد بدهيد که اقدامات شما سياسی نيست. بسياری معتقدند که شما به هرات رفتيد، به مزار رفتيد. چرا به ننگرهار و يا قندهار هم نرفتيد تا اقدام شما سياسی پنداشته نشود؟

لوی سارنوال: اين ديگر چه سياست دارد. اين بسيار سوال خرابی بود. من نمی خواستم اين سوال را جواب بدهم. شما چرا نفاق ملی را دامن می زنيد.

کابل پرس: ما در کشوری هستيم که تبعيضات نژادی وجود داشته است.

لوی سارنوال: اصلا نبايد اين سوال طرح می شد. من افغان هستم. من به هيچ مذهبی تعلق ندارم. من مسلمان هستم. مرا لطفا به يک قوم منسوب نکنيد. هر کس اين سوال را می پرسد مغز گنده دارد (تشکر از آقای لوی سارنوال) که تخم نفاق را پخش کند. من به هرات رفتم در آنجا تاجيک هست، هزاره هست، پشتون هست.

کابل پرس: شما به قندهار نمی خواهيد برويد؟

لوی سارنوال: همين سوال را به عنوان يک جوان، يک ژورناليست تکرار نکن. من افغان هستم و هر گوشه اين وطن افغانستان است. از برای خدا کسی را که می خواهد خدمت کند اينطور مورد سوال قرار ندهيد.

کابل پرس: اين واقعيت جامعه است.

لوی سارنوال: اين واقعيت جامعه نيست. من به جوزجان رفتم آنجا پشتون هست، هزاره، ازبک و تاجيک هست. من از اين سوالات مايوس می شوم. اگر بفهمم اين سوالات از کجا سرچشمه می گيرد آن را می خشکانم. من به هرات رفتم و از خود استراتژی دارم. آيا در هرات پشتون نيست؟

کابل پرس: ما در کشوری هستيم که دهه ها تبعيض نژادی بوده است و از آن رنج برده ايم.

لوی سارنوال: قطعا تبعيض نژادی نبوده . فعلا يک تعداد از سياسيون موجود است. چرا اين مسايل را دامن می زنيد. والله و با الله به حيث لوی سارنوال افغانستان همراه اين مسايل با شدت برخورد می کنم. هرجا که اين مسايل چشمه گرفته با شدت برخورد می کنم. غلام محمد فرهاد موسس حزب افغان ملت است. اين آدم با پشتون بودنش خود را از چنداول که هموطنان شيعه می باشد کانديدا کرد. من افغان هستم و در افغان پشتون هستم. من به مزار می روم و صد ها ترکمن می آيد و برای من چپن می آورد و چک چک است.   به اين معناست که چند ژورناليست نارسيده و نادان (بازهم تشکر از لوی سارنوال) که اصلا کشور خود را نمی شناسد و چند نفر سياسيونی که از اختلاف نژادی بهره می گيرد. جاغوری کجاست. از جاغوری 100 نفر هزاره پيش من برای تبريکی می آيد و گوسفند می آورند. تو می فهمی که تا حالی از ننگرهار به استثنای يک ولسوالی برای من نفر نيامده است. هر کس اين حرف ها را می زند، غلط می گويد، غلط می گويد، غلط می گويد. اينجا افغانستان است. من 20 نوامبر به باميان می روم و ممکن پيش از آن به ننگرهار بروم. من بار فساد را از سر مردم خود کم و دست ماموران فاسد را قطع می کنم. فهميدی!

کابل پرس: می توانم صريح صحبت کنم. کتاب و مقالاتی در آمريکا منتشر شده که می گويد خانواده رييس جمهور در قاچاق مواد مخدر دست دارد. شما صحت و يا عدم صحت اين موضوع را پيگيری می کنيد.

لوی سارنوال: من اين کتاب را تاکنون نديده ام. اگر ببينم ممکن، ممکن نه اقدام می کنم. ببين وطندار من وقتی می گويم افغان هستم، افغان هستم. من وقتی می گويم انعطاف نمی کنم، می شکنم. فهميدی. اين به اين است که برای من خرد و بزرگ در تطبيق قانون مهم نيست.

کابل پرس: شما آقای بشردوست را ديوانه خطاب کرديد. آقای بشردوست شما را. اين بازی تا کی می خواهد دوام کند؟

لوی سارنوال: نگفته ام. دروغ می گويند. گوش کن وطندار اگر کسی ادعا کند که من بشردوست را ديوانه گفتم لطفا بيايد و ثابت کند. اين اصلا بازی بسيار بيجای رسانه هاست.

کابل پرس: آقای مجددی چطور؟

لوی سارنوال: مجددی وقتی که اين را گفته حالا تو خودت من را ديوانه فکر می کنی يا به سُر؟

کابل پرس: من به اين سوال جواب نمی دهم.

 (خنده و مزاق اندک از جانب لوی سارنوال و اينکه تو بد سوال می کنی بعد از اين اين رقم سوال نکن)

 برای نوشتن نظرات اينجا را کليک کنيد

اگر می خواهيد سايت اينترنتی مخصوص خود را داشته باشيد!

اگر بدنبال افزايش اعتبار می باشيد!

و اگر ارتباطات گسترده و ارزان می خواهيد

به روز شده  در روز  8 عقرب سال  1385 - ساعت 16 به وقت کابل

آگهی و اعلان شما در اينجا

دريافت کتاب افغانستان الکترونيکی (ميزبانی وب)

ثبت قلمرو اينترنتی

طراحی وب

ميزبانی حرفه ای وب

پنج هزار مگابايت فضا

دوهزار و پنجصد ايميل

دارای تمام امکانات امنيتی

پهنای باند صد و پنجاه گيگابايت

تماس:      0799390025

 

وزير فرهنگ با انديشه ی طالبانی

من نمی خواهم زنان از من عکس و فلم بگيرند

به قلم سردبير

صفحه ی نخست

Top Global Newspapers: Asia    Latin America    Africa   Europe   USA    Canada    Australia  

فقط با ذکر ماخذ، نام نويسنده و  تاريخ انتشار می توانيد از مطالب ، عکس ها و آثار ديگر در کابل پرس استفاده کنيد                Members Login

As the mind has no boundaries, the RAHA concept does not have frontiers and is opposed to information and cultural control by global communication entities whether media conglomerates, states or local governments, or religions


Kamran Mir Hazar: Editor-in-Chief / Afghanistan/ Kabul/ Mobile: 0093 799390025/ Email: editor at kabulpress.org

info at kabulpress.org   reader at kabulpress.org

Copyright© Kabul Press, World Media Home 2004 -2006

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به سايت کابل پرس می باشد