Kabul Press, World Media Home, Associated with RAHA in exile

 

 

No Censorship!

Letter to Editor

RAHA PEN CLUB, Afghanistan Centre

English

Portuguese

Spanish

Pashto

E- Afghanistan/Web Hosting

پر خواننده ترين سايت اينترنتی افغانستان

کابل پرس من!

برای مطالعه ی تازه ترين اخبار جهان اينجا را کليک کنيد

خبری، تحليلی و انتقادی

کابل پرس می خواهد تحولی در عرصه ی ژورناليزم افغانستان باشد

 

ديکتاتور مرده است!

با مخفی کردن خبر، او زنده نمی شود!

روز پنجشنبه 14 ماه جدی سال 1385 خبری در خبرگزاری های مختلف منتشر شد مبنی بر اينکه محمد ظاهر، ديکتاتور پيشين زنده است. در خبر خبرگزاری ها آمده است که
" دفتر مطبوعاتي "محمد ظاهر" شاه‌سابق افغانستان روز پنجشنبه در بيانيه‌اي شايعه مرگ وي را تكذيب كرد. " در اين بيانيه آمده است: وي از سلامت كامل برخوردار است و هيچ نگراني در اين رابطه وجود ندارد. طبق اعلام دفتر محمد ظاهر، پزشكان معالج به علت سردي هوا ديدارهاي وي را لغو كردند كه با گرم شدن تدريجي هوا ديدارهاي عمومي وي ادامه خواهد يافت. مدت چهار ماه است كه پادشاه سابق افغانستان در ميان عموم حاضر نشده كه اين امر شايعه مرگ وي را تقويت كرده است . سايت اينترنتي "كابل پرس" روزهاي گذشته گزارش داد كه ظاهرشاه سه ماه قبل در امارات متحده عربي فوت كرد. به‌نوشته كابل پرس، شركت چاي "الكوزي" سنگ قبر وي را آماده ساخت تا پادشاه سابق در تپه نادر در كنار پدرش به خاك سپرده شود.
گرچه اين خبر کابل پرس دوبار توسط دفتر وی رد شد اما منابع کابل پرس بلافاصله در تماس با کابل پرس بر صحت خبر مرگ وی تاکيد کردند. يکی از منابع از امارات متحده ی عربی در تماس با کابل پرس گفت که مردم در کوچه و سرک که نمی خواهند محمد ظاهر را ببينند که او سرما بخورد. اگر او زنده باشد، در قصر خود مشکل سرما ندارد. در همين حال گفته می شود که مخفی کردن مرگ ديکتاتور سابق با انگيزه های سياسی صورت می گيرد. در طی چند روز گذشته شرکت های تجاری مانند عزژی بانک که پيام های تبريک برای مقامات در رسانه ها نشر کردند، نام محمد ظاهر را حذف کرده بودند. ضمنا هيچ رسانه ای تصوير زنده مربوط به بعد از انتشار خبر کابل پرس از ديکتاتور نشر نکرده استو يعنی بواقع هيچ تصوير زنده ای وجود ندارد.
محمد ظاهر مرده است و متاسفانه ملت افغانستان از جسد او نيز آسيب می بيند. مصرف 3 ميليون افغانی برای قبر وی يعنی گرفتن نان از گلوی مردم گرسنه ی افغانستان و مصرف آن برای ديکتاتور. محمد ظاهر مفت و مجانی از چنگال عدالت فرار کرد. بايد درباره دوره ی زمامداری وی حقيقت يابی صورت می گرفت. جنايتکار معرفی می شد و درباره ی آن تصميم گيری می شد. محمد ظاهر مفت از چنگال عدالت گريخت. يکی از شهروندان در اين مورد مطلب زير را فرستاده اند که با هم می خوانيم:
عدم اش بِه زه وجود!
آوازه های دقيق مرگ محمد ظاهر به اصطلاح بابای بعضی ها در زمانی در گوش ها طنين انداز می شود که دفتر مطبوعاتی وی خبر مرگش را تکذيب و می گويد نظر به فرمايش داکتر معاج نسبت سردی هوا، با کسی ديدن نمی تواند. اين هم خود يک حقيقت روشن از مرگ آن است. يعنی را مدتی را در يخچال سپری می نمايد. ديگر اينکه زندگی و موجوديتش چه درد اين ملت در فقر نگه داشته را مداوا کرده که مرگش دردی را در دل ها بيافزايد. درست قصه ی همان پشه با فيل است.
 

بابای ملت يا خاين ملی؟

جسد محمد ظاهر دفن می شود

نام محمد ظاهر بايد از قانون اساسی حذف شود

شرکت الکوزی سنگ قبر وی را آماده کرده است

سه ميليون افغانی برای ترميم قبر ديکتاتور

کابل پرس: بدنبال مرگ محمد ظاهر که حدود سه ماه پيش اتفاق افتاده بود، دولت تصميم گرفته است تا همراه با اعلام رسمی مرگ وی، جسدش را دفن کند. جسد محمد ظاهر که در سردخانه يک شفاخانه در کشور امارات متحده ی عربی می باشد، بزودی از آن جا به کابل انتقال داده خواهد شد. خبرنگار کابل پرس گزارش می دهد که آماده سازی تپه ی نادر خان واقع در شهر کابل به پايان رسيده و حتا جای قبر محمد ظاهر را کنده اند تا وی را در آن جا در کنار قبر ديکتاتور سابق نادر خان پدر وی دفن کنند. در همين حال يک منبع که نخواست نامش فاش شود ضمن تاييد خبر کابل پرس مبنی بر مرگ پادشاه پيشين افغانستان گفت که شرکت الکوزی که به شرکت چای الکوزی معروف است، سنگ قبر محمد ظاهر را در شهر دوبی کشور امارات آماده کرده و قرار است به کابل انتقال داده شود.

محمد ظاهر پادشاه پيشين افغانستان که در زمان زمامداری وی، کشور در جهل و عقب ماندگی نگاه داشته شده بود، در خوش گذارانی و عياشی زبانزد خاص و عام بود. مردم افغانستان تقريبا از دوره ی زمامداری وی خاطره ی خوبی را بياد ندارند. در زمان وی بسياری از روشنفکران و دگرانديشان در حبس و يا تبعيد بسر می بردند. همچنين در زمان وی دو نمونه  از مشخص ترين جنايات عليه بشريت رخ داده که تاکنون چندان رسانه ها به آن نپرداخته اند. اولين جنايت در زمان وی کوچ اجباری بود که بر اساس معاهدات بين المللی مانند معاهده ی روم که افغانستان عضو آن است، جنايت مسلم شمرده می شود. جنايت واضح و مشخص ديگر در زمان وی، تجاوز جنسی بود. پادشاه پيشين از قدرت خود استفاده کرده و بسياری از دختران زيبا را از نقاط مختلف کشور به جبر و زور به عقد خود در می آورد و در حرمسرای خود نگاه می داشت. محمد ظاهر افراد مشخصی داشت که برای وی از گوشه گوشه ی افغانستان دختران زيبا را به کابل می آورد.

فردی معروف به غلام بچه يکی از کسانی بود که دختران زيبا را برای وی می آورد و يکی از مکان های خوشگذارانی ديکتاتور محمد ظاهر واقع در کارته پروان شهر کابل می باشد.

از سوی ديگر چند جنايت کار مسلم مانند سردار ولی در دوران اقتدار وی، دست به جنايات عليه بشريت زدند. سردار ولی اکنون زنده می باشد و از بيت المال ملت گرسنه ی افغانستان خرج می کند.

به نظر می رسد اکنون که محمد ظاهر مرده است، مرده ی وی نيز بلای جان مردم شود. چند روز تعطيلی عمومی اعلام خواهد شد و از پول مردم گرسنه هزينه های کفن و دفن وی پرداخت خواهد شد. معمولا در چنين مواقعی راه های عمومی مسدود می شود و شهروندان با مشکلات مواجه می شوند.

برای ترميم قبر نادر خان در تپه ی نادر يا مرنجان، 3 ميليون افغانی به فرمان کرزی هزينه شده است.

مرگ محمد ظاهر در حالی اتفاق می افتد که بسياری معتقدند که در قانون اساسی افغانستان به ناحق از او به عنوان بابای ملت ياد شده است. يکی از روشنفکران افغان در گفتگو با کابل پرس گفته بود که اگر محمد ظاهر بابای ملت است، پس بر پدر ما لعنت. محمد ظاهر بايد توسط محکمه ای عادل به جرم خيانت به وطن محاکمه می شد. رمضان بشردوست، وکيل مردم در پارلمان نيز به کابل پرس گفت که بايد ريشه های جنگ و خشونت را در دوران شاهی جستجو کرد. وی گفت که مجاهدين وقتی می بينند که سردار ولی زنده و از امتيازات برخوردار است، جنايتکاران دوره ی کمونيستی هم به همين شکل، وارد پروسه ی عدالت انتقالی نخواهند شد.

به روز شده  در روز  9 جدی سال  1385 - ساعت 16 به وقت کابل

محمد ظاهر مرده است

در صحت اين خبر شکی نيست!

منبع کابل پرس بار ديگر بر صحت خبر مرگ وی تاکيد کرد 

کابل پرس: محمد ظاهر پادشاه پيشين افغانستان  بيش از يک ماه است که در اثر بيماری و کهولت سن در گذشته است. کابل پرس برای نخستين بار خبر مرگ وی را چندی پيش منتشر کرد اما رييس دفتر وی پوپل در گفتگو با برخی رسانه ها اين خبر را تکذيب نمود. گرچه وی و همچنين برخی مقامات ديگر با تکذيب خبر کابل پرس اعلام کرده بودند که او زنده است و جهت تداوی در کشور امارات متحده عربی بسر می برد اما شب گذشته نيز منبع کابل پرس که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با ما اعلام کرد که در همان وقت اعلام خبر مرگ محمد ظاهر توسط کابل پرس او مرده بود. قابل ذکر است که هيچ رسانه های از زمانی که کابل پرس خبر مرگ وی را اعلام کرده بود، تصويری جديد و زنده از وی در اختيار ندارد و تنها به همان سخنان عاری از حقيقت برخی مقامات اکتفا کرده اند. به نظر می رسد که خبر مرگ محمد ظاهر بزودی بصورت رسمی از سوی دولت افغانستان نشر شود. از سوی ديگر تپه نادر که مکان دفن ديکتاتور پيشين نادر خان پدر محمد ظاهر می باشد، از روز گذشته پاک کاری آن شروع شده است و گمان می رود که محمد ظاهر فرزند نادر در اين مکان دفن شود. تپه ی نادر در شهر کابل و در مجاورت کارته نو قرار دارد.

کابل پرس پس از اعلام اين خبر اعلام کرده بود که صحت اين خبر را مرور زمان نشان خواهد داد و اکنون کم کم زمان انتشار اين خبر فرا می رسد. محمد ظاهر فرزند ديکتاتور پيشين نادر خان، به عياشی معروف بود و در زمان وی گرچه مانند پدرش به کشتار مخالفين دست نزد اما زمان حکمرانی وی از دوره های تاريک در تاريخ افغانستان محسوب می شود.

خبر های قبلی کابل پرس در اين رابطه :

خبر مرگ محمد ظاهر رد شد

منبع کابل پرس بر صحت خبر مرگ وی تاکيد کرد 

( خبر روز 4 شنبه 12 ميزان سال )

خبر مرگ محمد ظاهر  پادشاه پيشين که در سايت خبری کابل پرس نشر شده است، از طرف دفتر بابای ملت رد گرديد. اين خبر شب گذشته از طريق تلويزيون آريانا نشر شد. با اين وجود اين تلويزيون هيچ صدا يا تصويری که مربوط به حداکثر 10 روز پيش از ظاهر خان باشد را نشر نکرد. تصوير نشر شده از اين تلويزيون مربوط به مدت ها پيش و آرشيف اين تلويزيون می باشد. رييس دفتر محمد ظاهر در گفتگو ی تلفونی با اين تلويزيون گفت که محمد ظاهر در امارات جهت تداوی بسر می برد و پس از درمان به کشور باز خواهد گشت. منبع کابل پرس که نخواسته است نامش فاش شود، در نامه ای الکترونيکی باز هم بر مرگ محمد ظاهر پادشاه پيشين افغانستان تاکيد کرد و گفت که مقامات دولتی در شرايط فعلی کشور تصميم گرفته اند که اين خبر با تاخير منتشر شود.

در ارتباط با همين خبر، يکی از وکلای ولسی جرگه که نخواست نامش فاش شود به کابل پرس گفت که که اگر چنانچه محمد ظاهر به لحاظ فيزيکی نمرده باشد، مرگ سياسی وی حتمی است. با اين وجود وی گفت که محمد ظاهر تا همين اواخر حتا در انتخاب و معرفی وزرا به پارلمان و عزل و نصب افراد، دخالت می کرد. اين وکيل پارلمان نخواست نامش ذکر شود.

 صحت و يا عدم صحت خبر کابل پرس را مرور زمان نشان خواهد داد.

احتمال مرگ محمد ظاهر خان ( خبر روز دوشنبه 10 ميزان 1385)

گفته می شود که محمد ظاهر خان که در قانون اساسی کشور از او به عنوان بابای ملت ياد شده است، در اثر بيماری جان داد. يک منبع که نخواست نامش فاش شود به کابل پرس گفت که محمد ظاهر خان چند روز پيش بر اثر بيماری جان خود را از دست داد اما بدليل سفر  رييس جمهور کرزی به آمريکا و کانادا، اين خبر اعلام نشد. اين منبع افزود که بزودی خبر مرگ او  بصورت رسمی اعلام خواهد شد.

گرچه در قانون اساسی از محمد ظاهر خان به عنوان بابای ملت ياد شده است اما کارشناسان معتقدند که برخی ريشه های نابرابری و خشونت را بايد در زمان زمامداری وی جستجو کرد. از خصايص محمد ظاهر پادشاه پيشين افغانستان، عياش بودن او زبانزد عام و خاص است. چنانچه خبر محمد ظاهر درست باشد، مرگ او را می توان پايان حکمروايی خاندان شاهی در افغانستان دانست. او گرچه طی اين 4 سال اخير رسما به عنوان پادشاه در کشور حضور نداشت اما همچنان در امور مملکتی دخالت می کرد. طبق قانون اساسی کشور، لقب بابای ملت پس از مرگ ظاهر خان به فرد ديگری تفويض نخواهد شد.

 

اگر می خواهيد سايت اينترنتی مخصوص خود را داشته باشيد!

اگر بدنبال افزايش اعتبار می باشيد!

و اگر ارتباطات گسترده و ارزان می خواهيد

به روز شده  در روز  8 قوس سال  1385 - ساعت 16 به وقت کابل

آگهی و اعلان شما در اينجا

دريافت کتاب افغانستان الکترونيکی (ميزبانی وب)

ثبت قلمرو اينترنتی

طراحی وب

ميزبانی حرفه ای وب

پنج هزار مگابايت فضا

دوهزار و پنجصد ايميل

دارای تمام امکانات امنيتی

پهنای باند صد و پنجاه گيگابايت

تماس:      0799390025

 

وزير فرهنگ با انديشه ی طالبانی

من نمی خواهم زنان از من عکس و فلم بگيرند

به قلم سردبير

دستورات غير قانونی يونس قانونی

امضا محفوظ است

 

صفحه ی نخست

Top Global Newspapers: Asia    Latin America    Africa   Europe   USA    Canada    Australia  

فقط با ذکر ماخذ، نام نويسنده و  تاريخ انتشار می توانيد از مطالب ، عکس ها و آثار ديگر در کابل پرس استفاده کنيد                Members Login

As the mind has no boundaries, the RAHA concept does not have frontiers and is opposed to information and cultural control by global communication entities whether media conglomerates, states or local governments, or religions


Kamran Mir Hazar: Editor-in-Chief / Afghanistan/ Kabul/ Mobile: 0093 799390025/ Email: editor at kabulpress.org

info at kabulpress.org   reader at kabulpress.org

Copyright© Kabul Press, World Media Home 2004 -2006

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به سايت کابل پرس می باشد