صفحه نخست > کارتون > جنگسالاران

جنگسالاران

کارتونی از عتيق شاهد
چهار شنبه 6 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

loading...
loading...

پيام‌ها

 • آقای عتیق شاهد! به نظرم ملا عمر و گلبدین جنگ سالار نیستند! چون مدتها است که این کارتونهای تکراری شما دیگر از بازار افتاده است!

  repondre message

  • عتیق شاهد( دشمن انسانیت)آیا شما از جمله کسان نیستید که بخاطر منافع شوم باداران خود به نام این وآن این کشور عزیز مارا به خاک وخون تبدیل نموده اید بس است دیگر تعصب ، شما فاشیست های تربیه شده دشمنان این مردم دیگر چی میخواهید آیا این بیهوده گوی شما به کدام درد این ملت دوا خواهد کرد.

 • آقای شاهد دست تان درد نکند. این جنگسالاران نتنها شاخ بلکه دم هم دارند .

  repondre message

 • هنوزه خوبست که این جنگسالاران با شرفترند که لاقل کارتون های خود را در مطبوعات تحمل میکنند. خدا نجات بدهد از وحشت آن جنگسالارانی که کارتونیست ها و خبرنگاران از ترس جان خود جرئت کشیدن کارتون و حرف زیاده گفتن در مورد شانرا حتی بدور از ساحه نفوذ شان ندارند مثلآ ملا عمر، گلبدین وغیره...

  repondre message

  • کارتون خوبی است.
   اما ناقص است چون دوستم غایب است .
   شیخ آصف محسنی غایب است.
   یونس قانونی غایب است
   سید انوری غایب است
   این ها کجا شد؟
   کریم خلیلی را هم فراموش کرده اید؟

  • I cannot type in dari, therefore I appologise for that, if it may cause any inconvenience. I would like to say that the people in this cartoon are the very people that helped in the jihad and helped to get rid of the terrorists. The media in the west is trying to weaken these people that have power to enable western benefits to be practiced in Afghanistan by the Karzai government. In the picture we can see Mr Qanooni and Dr Abdullah, none of these two people have had any military background. Specially Mr Qanooni. These two people have always carried out the humanitarian practices. It is a shame to see our Afghans getting fooled by the western media and agreeing with them to name our heroes as warlords. I can also assure everyone that in Afghanistan these people have the support of the majority of the people and it is them that can secure Afghanistan, not the western delegates. For example, Ismail Khan has had the best achievement in Afghanistan since the fall of the Taliban, he secured Herat and rebuilt it. But unfortunately, he has been called a warlord as well by the western, and our people that live outside Afghanistan believe it all, although the truth is completely the opposite. Thank you

 • باندِ مافی های افغانی

  ای مسلــمانان ! مسلـــمانی چه شد + جــوهــــرِ اعـــلای انسانی چه شد

  حاملانِ ، ریش و پشم و ، هم چپن ! + رهــــنمای راة یــــزدانــی چه شد

  کاســـبانِ دین و مـذهب ، هرطرف + معنی و تفــسیرِ قــــــرآنی چه شد

  جانِ هــم افتاده چون موش و پشک + استخــوان و گوشتِ قربانی چه شد

  کرگس و کلمرغ و زاغ و ، ای زغن + بلبلِ خــوشخــوانِ روحانی چه شد

  آتشِ بغض و عــداوت ، شــعله ور + نـفـت و گــازِ خــامِ ایرانی چه شد

  مادرِ طالب کـــه بــودی ( بینظیر ) + بی پــدر ، نــوزادِ شــیطانی چه شد

  ( صبغت الله ) و کش و فش هــای او + شوکتِ ( سیاف ) و (گیلانی)چه شد

  ( دوستُم ) ، هرگز نداند از کجاست + نطفه از چین است و جاپانی چه شد

  نــوکــــرانِ دالــخــــورِ اجـنـبـی + همچو (گلبدالدین) و ( ربانی)چه شد

  خـــوردنِ خــونِ یـتـیـم و بیوه زن + دولت و شــــورای بُرهـانی چه شد

  لاجـــــورد و ســـنگـــهای قیمتی + لعل و مرجانِ بــدخـــشانی چه شد

  ( یونسِ قانونی ) ی ، قـانون شکن + دزد و قـاتـل ، جـانی و زانی چه شد

  چــرس و بـنـگ و دالــر و الماسها + در ( دُبی ) وِیــلای سلـطانی چه شد

  ای ( ضیا مسعودِ ) از حــق ، بیخبر + بانـدِ مافی هــای افـــــغانی چه شد

  مـارشــالِ فـیـل و جـنـرالِ شُــــتُر + زورگــــویِ تـخــمِ حیوانی چه شد

  ( خُــرم ) قـانغوزکِ ، افـسانــوی + چــون شِـلِند و ، اژدرِ ثـانی چه شد

  اینجهان ، هـرگز وفا ، برکس نکرد + ( هیتلرِ ) خـونخـوارِ آلـمانی چه شد

  « نعمتا » بس بس که طاقت طاق شد + از دلـــم گپ های پنــهانِی چه شد

  repondre message

  آنلاين بنگريد : جنگسالاران

 • کسانیکه به این حرف ها، با وجود اینکه میدانند که جنگ های داخلی چرا بوقوع پیوست عامل اصلی آن کیست؟ بدون شک کسان هستند که امروز مجاهدین راه آزادی این کشور را جنگ سالار خطاب مینمایند احساسات عده کثیر این مردم بیچاره را بر انگیخته میسازد واز این مزدوران مادام العمر، کشور های ذیدخل نظر به منافع ملی شان نممیخواهد این آرامی در افغانستان عزیز ما پیاده شود سود میبرد من به صراحت اعلام میدارم که چهره خائینین قسم خورده افغانستان را دیگر مردم میشناسد از ایجاد تعصب در بین این مردم دیگر سود نخواهند برد وروزی فراخواهد رسید که بجای جنگسالاران که شما میگوید مورد نفرت مردم قرار خواهد گرفت. این بسیار شرم آور است به کسانیکه به مجاهدین جنگ سالار خطاب مینماید.

  repondre message

  • آقای"شکم دوست" شما هم احتمالا یا خود یکی از همین مجاهدین راه آزادی هستید و یا هنوز مغز تان درآن چارچوب نفهمی منجمد مانده است، اگر از مجاهدین هستی که حق داری از حریم حرام تان نا بخردانه دفاع کنید، اما اگر بی سوادی و هنوز گرفتار تشنجات فکری و عقلی هستید من به عنوان یک هم میهن تان حاضرم به شما کمک کنم تا لنز بدبینی را از چشم های شما برداشته و واقعیت ها را بصورت رنگی برای شما نشان بدهم. شما این مجاهدین را اورندگان کدام آزادی میدانید؟ آیا آزادی از دیدگاه شما چه مفهومی دارد؟ امروز افغانستان یکی از فقیر ترین کشورهای دنیا از نظر اقتصاد و دانش به شمار میرود، فکر میکنید ایجاد اینهمه خشونت و بد نگری در اذهان مردم نسبت به همدیگر شان به علت ناهمخوانیی اعتقادی و نژادی،زبانی یکی از مفهوم های واژهء آزادی به نظر شماست؟؟ ایستادگی افراد بنام مجاهدین در مقابل هجوم قشون سرخ ناشی از غیرت و همّت این نابخردان نبود بلکه قدرت سازمان اطلاع رسانی ایالات متحده بود که برای پیشگیری از گسترش شوروی یک گروه را از بدبختان بی سواد و بیماران روانی بنام مجاهدین تشکیل داد تا زیرنام جهاد برای آزادی وطن به نفع سیاستهای برون مرزیی آمریکا بجنگند، خوب شوروی بیرون رفت حکومت های پرچم و خلق هم سرنگون شد، مجاهدین راه آزادی به قدرت رسیدند و کابل را تصرف کردند، و بیرق اسلام هم در سرتاسر افغانستان به احتزاز درآمد، خوب گام بعدی چه بود؟ 25 سال متمادی بعد از بیرون رفتن قوای شوروی قدرت در دست مجاهدین بود، که درین سالها حتا این مجاهدین به توافق نرسیدند که تمام مجاهدین در دولت اسلامی از سهم خود برخوردار باشند. چه رسد به ریختن طرح بازسازی و ایجاد مراکز علمی و اشتغالی برای مردم افغانستان. من منکر جهاد این افراد نیستم اما اینها به نفع بیگانه ها و به ضرر میهن جهاد کردند و کشور را در بحران ها قرار داد. مجاهدین با یک روان بیمار مشغول مجادله با شوروی بود که کشور و ناموس کشور را از اشغال شوروی نجات بدهد اما متوجه نبودند که مغزهای شان در عین حال توسط آمریکا عربستان و ایران اشغال و پایمال است. حرف خیلی زیاد است برادر اما درک کردن و درست فهمیدن یکی از مسئولیت های اجتماعی شما در قبال همنوعان تان است که باید این مسئولیت را بپذیرید که درست بیاندیشید. پاینده باشی

  • ای کاستروی دروغین!

   درهرجا مثل آفتاب زمستان پیدا میشی باز خودرا گم میکنی واز دیالوگ منطقی هراس داری.

   اولا میخواهم درهرنوشته ات بخاطر رضای خدا یک غلطی ات را اصلاح کنم تا اهل زبان بمن دعای خیر کند لطفافرق بین (احتزاز) و( اهتزاز) رابکن درغیرآن همه بحالت می خندند.

   دیگر اینکه قضایای اشغال افغانستان توسط باداران سرخ شما بنام اتحاد شوروی یک قضیه است که هر کفر ومسلمان به شمول خودت به آن اعتراف دارند.

   بخش خیانت رهبران مجاهدین ودرنهایت نبود یک رهبری واحد دلیل نمیشود که تمام شهکاری های آن راد مردان مبارز وطن را که جانهای شیرین شان را در راه خدا تقدیم کردند همه را یکسره به حساب سازمانهای اطلاعی بیگانه بدانیم.

   آری!

   کشورهای که نفع خودشان را در ازبین بردن کمونیسم میدیدند خصوصا امریکا بامجاهدین افغانستان همگام شدند درین شک نیست.

   اما این حق را خودت نداری که همه را یکسره مردمان بیماران روانی بخوانی.

   درطول تاریخ ملت های که بااشغال واشغالگری جنگیده اند وضعیت خوب نداشته اند اما افتخارات معنوی شان ثبت تاریخ بوده است.

   خودت ملامت نیستی بخاطریکه خودرا کاسترو فکر میکنی. ازاینکه کاسترو کمونیست است کمونیستان انسانهارا حیوان اقتصادی ومادی میدانند.

   بناء هیچ جای شک نیست که خودت نابسامانی اقتصادی کشورهای تحت ستم را دلیل بر جهل وبیخبری آنها می کنی

 • بغیرت از تو کرده شاخدار کیست کی امروز با36 دولت در وطن استی باز وکمت در دستی همین مردوم است هر قدر زور زنید باز ما استیم بودیم واستیم کشیعوری اسلامی است ربری شان همین است ناموس را شماه میدانید غیرت را شماه میدانیت ماه نمیدانیم در وطن امروز در التی بسر میبرد کی در تاریخ چهان کسی نشینیده چنگ سالار کی بود دوشمنی وطن کی بود از وطن دیفاه کی کرد امروزو تو بغیرت در ایکمالاتی مردومی بیگانه تبلیغاتی را به را انداختی کی میخواهی دو باره چنگی خانه به خانه را سر از نو بیگیری ماه دوباره فیریبی تو بی وطن توبی میر را نه میخوریم تاه وطن را اباد نکنی تو هر گیز نه میکنی تو استی کار ی ابادی را بتخیر انداختی تو استی وشت را در را انداختی خلق وپرجم 17 سال 5میلون را شهید و بی پاه ودست کرد مچاهیدین عفه کرد لیکن مصلی تو شیطانی بزرگ در وطن بود برادرا با برادر در چنگ انداخت این مایهی پیروزی شماه شد خیر به هرسورت عیزیم از شماه خوایشمند دست از تبلیغات بیکشید از انیطریق در قدرت نمیرسید اگر این مخالیفان را میدانم کیست دشمنی ربانی یاه دیگران نیستی تو دشمنی دین است تو تهوین به عالیم دین وقران میکنی ربانی نی یک عالیم دیگر مسعود شهید شد گم شد نه خیر صد مسعود ی دیگر داریم غیر 4 کن لوچی فیریب خورده دیگر همه در پالوی همین مردوم است بودیم واستی

  repondre message

 • باعرض سلام به کابل پرس واقای شاهد . آقای شاهد لطفاٌبه حيوانات توهين نکنيد.

  repondre message

 • باسلام
  كارتون جالبي است كه چهره واقعي اين افراد را نشان مي دهد.البته به نظر مي رسد كه دم و دندانهاي تيز اين خونخواران را فراموش كرده ايد كه اميدوارم در كارتون بعدي كامل گردد. اميدوارم كه به حيوانات برنخورد هر چند با اين كار شان حيوانات كاسته مي شود.

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس