طبیعت و محيط زيست

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

گنجشک دایکندی

دوشنبه 3 سپتامبر 2012, توسط محمد رجا

جستجو در کابل پرس