صفحه نخست > کارتون > کرزی و واپسگرايان

کرزی و واپسگرايان

کارتونی از اجمل بهاء
شنبه 9 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )


اين کارتون از نسخه ی نخست کابل پرس به اين نسخه منتقل شده است

loading...
loading...

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس