صفحه نخست > دیدگاه > معاشات هزاران دالری در اداره مبارزه با فساد

معاشات هزاران دالری در اداره مبارزه با فساد

شعیب سکرتر جناب لودین، همه کاره ی اقای لودین دانسته میشود و در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ دالر امریکایی که معادل حدود یک صد و بیست و پنج هزار افغانی میشود معاش به دست میاورد، به جز ترا ببر مرا بیار کاری نه دارد
شهیر هلمندی
چهار شنبه 4 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بعد از سقوط حکومت طالبان اداره های مختلف به نام های مختلف برای مبارزه با فساد اداری که از بدنام ترین پدیده های درون حکومتی اقای کرزی دانسته میشود ایجاد شد، اما هیچ کارایی در پی نداشته است .

در حال حاضر نیز ۵ اداره همزمان برای مبارزه با فساد در داخل ماشین حکومت فعالیت دارند که از جمله یکی آن هم اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری به رهبری اقای لودین ریس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است.

لودین حدود یک سال قبل به صفت ریس این ادره در حالی تقرر حاصل نمود که قبل از آن مرد کهن سالی به اسم داکتر عثمانی که تابیعت خارجی را نیز داشت به صفت ریس این اداره مشغول وقت کشی بود.

فساد که از جدی ترین چالش های فرا راه پیشرفت و دیموکراسی در افغانستان است توسط پیرمردان بر ضد آن مبارزه صورت میگیرد آنانی که حتی کارمندان خود را نیز بار ها دیده اند اما باز هم آنان را نه میشناسند.

یکی از نزدیکان اقای عثمانی که حالا نیز مصروف کار در اداره عالی نظارت است معترف شد که اقای عثمانی حتی سکرتر خود را نیز نه میشناخت و بار ها از او می پرسید که چکاره است.

موصوف در غصب زمین های کمربند بابه یادگار در مزار شریف با عطا محمد نور حاکم بلخ نیز شراکت داشت و صدها جریب زمین دولتی را غصب نموده و بعد از نقشه کشی غیر قانونی بالای مردم بیچاره افغانستان به فروش رسانیده است.

حالا عزیز الله لودین که متهم به فساد اداری و حمایت غیر قانونی از موقف دولتی در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل از اقای کرزی بود به صفت ریس اداره مبارزه با فساد تقرر حاصل نموده است.

او در چندین مصاحبه ی با تلویزیون طلوع و یک از مبارزه جدی علیه فساد سخن به میان میاورد و طوری وانمود می نماید که او هیچ مزه ی از پول های فاسد نه چشیده است .

این نام نویس است که در باره صداقت این حامی صبغت الله مجددی به نشر میرسد تا همه ی مردم ما بدانند که آیا اقای لودین واقعاً شخصی حساب ده و پاک است.

۱. شعیب سکرتر جناب لودین، همه کاره ی اقای لودین دانسته میشود و در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ دالر امریکایی که معادل حدود یک صد و بیست و پنج هزار افغانی میشود معاش به دست میاورد، به جز ترا ببر مرا بیار کاری نه دارد، و بهترن موتر سال را که از بودیجه مردم افغانستان خریداری شده است در اختیار دارد، نوع موتر کرولا مادل ۲۰۱۰ در حالی که معاش موصوف معادل ۲۵ تن از کارمندان این اداره است.

۲. رشید، موصوف از کمیسیون انتخابات با آقای لودین به اداره مبارزه با فساد آمده است ُکسی که سوادش به حدی است که دارالعلوم عربی کابل را نیمه تمام رها نموده و حالا به حیث مشاور بخش تفتیش اداره ایفای وظیفه می نماید و حدود دو هزار دالر امریکایی حقوق دریافت مینماید.

موصوف ساعت ۱۰ ظهر به دفتر میاید و ساعت دوه نیم ظهر دوباره از دفتر خارج می شود، بدون اینکه هیچ نوع پابندی به قوانین و مقررات اداره داشته باشد.
این سخن وی است که سخن من سخن داکتر صایب ( داکتر لودین) است.

۳. خانم فریده مشاور بخش ثبت دارایی ها، این خانم کم سواد نیز از کمیسیون مستقل انتخابات با اقای لودین به اینجا نقل مکان نموده است و در حال حاضر حدود دوه هزار دالری امریکایی حقوق دریافت می نماید.
موصوفه با کمپیوتر اشنایی نه دارد و حتی املا و انشایش نیز تحت سوال قرار دارد. این معلوم نیست که با اقای لودین چی خیشی ی دارد.

۴. اقای ارزگانی، موصوف نیز از روابط نزدیک کی با کریم خلیلی معاون ریس جمهور دارد روی یک سفارش به اداره عالی نظارت تشریف آورده است و در حال حاضر به صفت مشاور رسانه ها این اداره ایفای وظیفه مینماید که حدود دوه هزار دالری امریکایی معاش دریافت مینماید و به جز جدول سازی چیزی بیش نه میداند و تنها وقت کشی میکند.

۵. حشمت الله حبیبی کسی که از کمیسیون انتخابات با اقای لودین به اداره مبارزه با فساد با اقای لودین نقل مکان نموده در حالیکه در کمیسیون وظیفه او تصویر بردار محافل بود در انیجا به حیث مدیر رسانه ها و اگهی عامه اداره تقرر حاصل نموده و بر علاوه معاش دولتی معاش امتیازی سوپر اسکیل نیز از سوی اقای لودین به وی تعین شده است. نامبرده از مطبوعات هیچ چیزی در سر نه دارد چون رشته وی زراعت میباشد.

سلسله این پرده برداری ها از کارکردهای اقای لودین ادامه دارد.................منظر باشید....

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • دوستان عزیز!
  ظاهر شدن داکترصایب (؟) در رسانه ها تنها یک مانور تبلیغاتی است ورنه تمام این خاین ها که در حکومت هستند در فساد و دیگر زد و بند های مالی - سیاسی با هم شریک هستند و خورد و برد مشترک دارند. در رسانه ها تظاهر به مبارزه علیه یک دیگر می نمایند ولی دور از رسانه با هم شراب و کباب می نوشند و می خورند. این داکتر صایب (؟) که خاین ملی محسوب می شود در کمیسیون مستقل انتخابات چه کرد؟ آیا مردم افغانستان آن را فراموش می نمایند؟ تمام بدبختی های مردم فعلا به دوش همین خاین است . کسی که خود تا فرق سر به فساد غرق باشد چگونه با فساد اداری مبارزه خواهد کرد؟ اگر قانون باشد این آدم کثیف باید محکمه شود و به زندان یا به قبرستان فرستاده شود این کثیف سزاوار ریاست نیست بلکه سزاوار گوشمالی است و تمام دارایی اش باید مصادره گردد و خودش نیز.....

  repondre message

  • آقای نورالدین! کی این طبقه را محکمه میکند ودارائی اش را به نفع عامه مصادره مینمایدوخودش را به زندان یا به قبرستان میفرستد. فکر میکنم که این قشر مفتخوار چنان در عمق زوایای این مملکت ریشه دوانده که قطع این ریشه های خبیثه به این زودیها متصور نیست.در واقع اینها افغانستانرا در محاصره گرفته اند وملت یعنی صاحبان اصلی این مملکت محروم را درحالت فقرو فاقه گی جانکاه در آورده ، که برای بدست آوردن لقمه ای نانی از صبح تا شام مثل حیوان جان میکنند، فزندانش نه دسترسی به حفظ الصحه دارند ونه به تعلیم و تربیت . اما فرزندان این طفیلیها در بهترین مکتبهای ممالک غرب تحصیل می کنند. بر علاوه ای فقر وفاقگی مردم این قشر مفتخوار از پالیسی شیطانی " تفرقه بینداز وحکومت کن" استفاده میکنند ویک ملت را بجان ملت دیگر انداخته وانواع واشکال تعصب هارا خلق میکنند تا ملت های بیسواد و بعضی هم احساساتی به جان هم افتیده واینها ماهی مقصود را صید کنند.

 • آقای لودین رییس مبارزه بافساد !
  شما واقعاْ درمورد فساد واختلاس مبارزه ړیکنید لطفاْ فردی که بنام معین مالی واداری درکنارشما قرار دارد بنام عبدالرزاق ٬ زلالی ٫ مشهور به مرده ګاو که اززمان حکومت کمونستی رییس بوده وتاکنون به شیړه های مختلف درچوکی های بلند ایفای وظیفه بطورننګین ایبا نموده ازهیچ نوع کارخراب دریغ نکرده حتی ازوجود زنان بیچاره که بخار لقمه نان به خود وفامیل خویش کارمینمود به طریقه های مختلف ازآنها استفاده جنسی نموده وچوکی خویش را حفظ کرده ومیکند همین اکنون ازتمام بنادر ترانسبورتی وزارت ترانسبورت ۳۴ ولایت حق میګیرد اګر زندګی ګذشته وی را بررسی کنید میدانید ویا اینکه برای شما نیز یګان زن را بخاطر خوشی شما تحفه میدهد اګرچنین نیست بخاطر خدا درمورد وی تجویز اتخاذ نمایید درغیرآن شما هم مثل آن خاین هستید ازواسطه آن نترسید که رییس ستره محکمه باشد او دروقت حکومت کمونستی خانه مردم را درولایت فراه نشان داده وبمبارد میګردید

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس