صفحه نخست > کارتون > تبريک باشد آقای شاهد!

تبريک باشد آقای شاهد!

چهار کارتون از چهار هنرمند در کشورهای مختلف
دوشنبه 11 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: با کمال خوشحالی اعلام می کنيم که آقای عتيق شاهد همکارمان در کابل پرس، برنده ی جايزه ی ششمين فستيوال بين المللی کارتون در کشور چين شده است. در اين فستيوال هنرمندانی از کشورهايی مانند چين، روسيه، اکراين، برازيل، سوريه، ايران و انگلستان شرکت کرده بودند.

آقای شاهد تبريک باشد.

کارتون عتيق شاهد و چند کارتونيست ديگر در اين فستيوال:

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • آقای شاهد

  تبریکات من هم تقدیم است و به شما افتخار میکنیم.

  repondre message

 • آقای شاهد! خيلی خوش شدم.

  اينجانب کابلی صميمانه ترين تبريکها را به مناسبت پيروز تان به شما ابراز ميدارم. آرزودارم که پيروزيها بيشتر و بيشتر نصيب تان گردد.

  صحتمند و سر حال باشيد.

  کابلی

  repondre message

 • نعمت الله مختارزاده دهم فبرور 2008

  خطر مِلی

  دوستِان ! تـــــرکِ هــــمـه فـتـنـه و شر باید کرد

  همتی ، تـــا شـــبِ تـــاریـــک سـحــــر باید کرد

  دزد و قـــاچــاقـبـر و ، قاتل و ، قـطاع الطــــریق

  بـــه هـــــمه تــوپ و تفنگــــــدار ، نـظر باید کرد

  زور و زر ، دستِ هـــمه خائن و غـدّار و پلید

  ( دوبی ) و ( لندن ) و ( پاریس ) ، سفر باید کرد

  ملکِ ما ، پُـــر ز یـتـیـمـان شــده و بـیـــوه زنـان

  شـــکــوه هــای ز قــــضا و ، ز قَـــدَر باید کرد

  هـمـــــوطــن دربــــدر و ، مامِ وطن ویـــرانـــه

  چـــــارۀ اصــلـی ، ز یـــــک راۀ دگـــــر باید کرد

  ریــخـتـــه از در و دیـــوار ، ( ملیـشای جـنون )

  ( دوستم ) گفت ! هــمه ، شــوقِ پـــسر باید کرد

  آنــچــه او کرده ، قـلم عاجــز و قــاصر ، ز رَقَم

  ورنـــه بشنو چی عــمل ، بی کــر و فَر باید کرد

  ( دُوستم ) زانی و ، جانی و ، لواطتگر و، دزد

  بســـــته او را ، ز عــقـب برِسرِ خـــــر باید کرد

  لیکـــــــن اول ز هـــــمه ، خـلـــــع سلاحش بـایـد

  بعــــــد بــا تــیغِ دودَم ، قــطـــــع ذَکـــر باید کرد

  زنگ ، در پــــای وی و ، جـامنی هـم ، در بـرِ او

  ( دُرَیِّ لــــوگـــــری ) را ، نــــیز خـبر باید کرد

  قرسک و دایـره و دمبوره و نی ، غیچک و چنگ

  دهــــــل و سُـــــرنــا زده ، اعـلان ظفر باید کرد

  با خــــر و ، یابو و ، با اسپ ، قـرینش کردن

  شــــاخِ گـــاومیش ، فـــرو تا بـه کمر باید کرد

  یا کـه با (خـرَّم) و با (اتمر) و (مسعود) و (فهیم)

  طـُعـــــمـۀ شـــــهـوتِ صـد قــاطــــرِ نر باید کرد

  بعــــــد بـــر دار آویــــزان ، ز فــلانش کــردن

  خـتـنـه از بــیـخ ، بــه یـک ضــربِ تبر باید کرد

  حـلـقــــــۀ خــتـنـۀ او ، گـــــردنِ ( قانونی ) را

  لاکــــتِ دانــــــه نــــشان ، بســـته ز زَر باید کرد

  تخـم هـایش ، به در آورده ، به دیگِ ( شـورا )

  پـخـتـه ، بـــر ( جـبـهـۀ ملـی ) ی خـطر باید کرد

  ز ریـیـــــسان و ، وزیـــران و ، وکـــیـلان و سـنا

  بـــا کــــرم خِشــتکِ خـُـشکِ هــمه ، تر باید کرد

  لیک بر ( صبغت ) و ( ربانی) و ، بر(گلب الدین)

  کـفــــــلِ گـــــــنـدۀ او را ، چــــو ســــپر باید کرد

  ریش و پشمش هـمه بر حضرت و بر حضرته ها

  لـنـگــــی و چـــــادر و رومـال ، به ســر باید کرد

  لگــــــنِ خــاصره اش ، هــدیـه به ( طالب ) باید

  تـاجِ نـــفـرت ، ســـری ( مـلای عــمـر ) باید کرد

  بخــدا ، ( تیمورِ ) خونخـــــوار ، نکردست چو او

  شــرم زیـن فـــــاجـــعه ، تاریــــخِ بشر باید کرد

  شـایــــد از طـائـفـۀ ( هیتـلر ) و ( چنگیز ) بُـوَد

  خــــونِ او تـجــزیـــه بــا خــــونِ ِ پـــدر باید کرد

  یاکـه از نسلِ هـــمان ، ( انـتـر و مـنـتـر ) باشـد

  ( نخــلِ پـیونـدی ) ، چنین برگ و ثمـر باید کرد

  چکنـــــم عـفـــت و حـــرمت نگـــذارد ، ز کـــلام

  ورنـه با شــــــعر ، جهــــان زیـر و زبـر باید کرد

  « نعمت» اینگونــه کـه بی پـرده و ، آزاد نوشت

  وقــتِ آنـست ، ز هـــر پـــــرده حــذر باید کرد

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس