کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > کارتون > تبريک باشد آقای شاهد!

تبريک باشد آقای شاهد!

چهار کارتون از چهار هنرمند در کشورهای مختلف

دو شنبه 11 فبروری 2008

کابل پرس: با کمال خوشحالی اعلام می کنيم که آقای عتيق شاهد همکارمان در کابل پرس، برنده ی جايزه ی ششمين فستيوال بين المللی کارتون در کشور چين شده است. در اين فستيوال هنرمندانی از کشورهايی مانند چين، روسيه، اکراين، برازيل، سوريه، ايران و انگلستان شرکت کرده بودند.

آقای شاهد تبريک باشد.

کارتون عتيق شاهد و چند کارتونيست ديگر در اين فستيوال:

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


66 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > کارتون > تبريک باشد آقای شاهد!

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

 • آقای شاهد

  تبریکات من هم تقدیم است و به شما افتخار میکنیم.

 • آقای شاهد! خيلی خوش شدم.

  اينجانب کابلی صميمانه ترين تبريکها را به مناسبت پيروز تان به شما ابراز ميدارم. آرزودارم که پيروزيها بيشتر و بيشتر نصيب تان گردد.

  صحتمند و سر حال باشيد.

  کابلی

 • نعمت الله مختارزاده دهم فبرور 2008

  خطر مِلی

  دوستِان ! تـــــرکِ هــــمـه فـتـنـه و شر باید کرد

  همتی ، تـــا شـــبِ تـــاریـــک سـحــــر باید کرد

  دزد و قـــاچــاقـبـر و ، قاتل و ، قـطاع الطــــریق

  بـــه هـــــمه تــوپ و تفنگــــــدار ، نـظر باید کرد

  زور و زر ، دستِ هـــمه خائن و غـدّار و پلید

  ( دوبی ) و ( لندن ) و ( پاریس ) ، سفر باید کرد

  ملکِ ما ، پُـــر ز یـتـیـمـان شــده و بـیـــوه زنـان

  شـــکــوه هــای ز قــــضا و ، ز قَـــدَر باید کرد

  هـمـــــوطــن دربــــدر و ، مامِ وطن ویـــرانـــه

  چـــــارۀ اصــلـی ، ز یـــــک راۀ دگـــــر باید کرد

  ریــخـتـــه از در و دیـــوار ، ( ملیـشای جـنون )

  ( دوستم ) گفت ! هــمه ، شــوقِ پـــسر باید کرد

  آنــچــه او کرده ، قـلم عاجــز و قــاصر ، ز رَقَم

  ورنـــه بشنو چی عــمل ، بی کــر و فَر باید کرد

  ( دُوستم ) زانی و ، جانی و ، لواطتگر و، دزد

  بســـــته او را ، ز عــقـب برِسرِ خـــــر باید کرد

  لیکـــــــن اول ز هـــــمه ، خـلـــــع سلاحش بـایـد

  بعــــــد بــا تــیغِ دودَم ، قــطـــــع ذَکـــر باید کرد

  زنگ ، در پــــای وی و ، جـامنی هـم ، در بـرِ او

  ( دُرَیِّ لــــوگـــــری ) را ، نــــیز خـبر باید کرد

  قرسک و دایـره و دمبوره و نی ، غیچک و چنگ

  دهــــــل و سُـــــرنــا زده ، اعـلان ظفر باید کرد

  با خــــر و ، یابو و ، با اسپ ، قـرینش کردن

  شــــاخِ گـــاومیش ، فـــرو تا بـه کمر باید کرد

  یا کـه با (خـرَّم) و با (اتمر) و (مسعود) و (فهیم)

  طـُعـــــمـۀ شـــــهـوتِ صـد قــاطــــرِ نر باید کرد

  بعــــــد بـــر دار آویــــزان ، ز فــلانش کــردن

  خـتـنـه از بــیـخ ، بــه یـک ضــربِ تبر باید کرد

  حـلـقــــــۀ خــتـنـۀ او ، گـــــردنِ ( قانونی ) را

  لاکــــتِ دانــــــه نــــشان ، بســـته ز زَر باید کرد

  تخـم هـایش ، به در آورده ، به دیگِ ( شـورا )

  پـخـتـه ، بـــر ( جـبـهـۀ ملـی ) ی خـطر باید کرد

  ز ریـیـــــسان و ، وزیـــران و ، وکـــیـلان و سـنا

  بـــا کــــرم خِشــتکِ خـُـشکِ هــمه ، تر باید کرد

  لیک بر ( صبغت ) و ( ربانی) و ، بر(گلب الدین)

  کـفــــــلِ گـــــــنـدۀ او را ، چــــو ســــپر باید کرد

  ریش و پشمش هـمه بر حضرت و بر حضرته ها

  لـنـگــــی و چـــــادر و رومـال ، به ســر باید کرد

  لگــــــنِ خــاصره اش ، هــدیـه به ( طالب ) باید

  تـاجِ نـــفـرت ، ســـری ( مـلای عــمـر ) باید کرد

  بخــدا ، ( تیمورِ ) خونخـــــوار ، نکردست چو او

  شــرم زیـن فـــــاجـــعه ، تاریــــخِ بشر باید کرد

  شـایــــد از طـائـفـۀ ( هیتـلر ) و ( چنگیز ) بُـوَد

  خــــونِ او تـجــزیـــه بــا خــــونِ ِ پـــدر باید کرد

  یاکـه از نسلِ هـــمان ، ( انـتـر و مـنـتـر ) باشـد

  ( نخــلِ پـیونـدی ) ، چنین برگ و ثمـر باید کرد

  چکنـــــم عـفـــت و حـــرمت نگـــذارد ، ز کـــلام

  ورنـه با شــــــعر ، جهــــان زیـر و زبـر باید کرد

  « نعمت» اینگونــه کـه بی پـرده و ، آزاد نوشت

  وقــتِ آنـست ، ز هـــر پـــــرده حــذر باید کرد

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.