کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > فرهنگی > پایان وزارت وزیر طالب

پایان وزارت وزیر طالب

کریم خرم در مدتی که وزارت فرهنگ را بر عهده داشت، اقدامات برنامه ریزی شده ای را علیه آزادی بیان، فرهنگ و زبان روی دست گرفته بود. در دوره ی او، وزارت فرهنگ تبديل به یکی از دشمنان اصلی آزادی بیان در افغانستان شده بود.

شنبه 2 ژانويه 2010

کريم خرم ديگر وزیر فرهنگ افغانستان نیست. لطفا امضا نکنید.

اين درخواست در تاریخ دوازدهم فبروری سال 2008 فعال شده بود تا نويسندگان، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان آن را امضا کنند.

برای برکناری و اخراج کريم خرم از وزارت اطلاعات و فرهنگ امضا کنيد!

ما امضا کنندگان اين نامه، آقای کريم خرم وزير اطلاعات و فرهنگ را يک شخصيت ضد فرهنگی می دانيم و خواستار اخراج او از وزارت اطلاعات و فرهنگ هستيم.

از ماه اسد سال 1385 که کريم خرم بر مسند وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان وزير تکيه زد، اقدامات مشخصی را عليه فرهنگ، آزادی بيان، رسانه ها و روزنامه نگاران روی دست گرفت. اين اقدامات مشخص، کاملا خلاف قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و وظايف کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد. از اقدامات غير قانونی و ضد فرهنگی کريم خرم می توان به موارد زير اشاره کرد:

1: کريم خرم در هنگام انتخاب به عنوان وزير اطلاعات و فرهنگ قول داد که به رسانه های آزاد کمک کند اما تاکنون هيچ کمکی به رسانه های آزاد نکرده و در بسا موارد عليه رسانه های آزاد اقدام کرده است.

2: کريم خرم نخستين بار پس از رسيدن به مقام وزارت، انديشه ی ارتجاعی خود را با تاختن به دختران عکاسی که می خواستند از او عکس بگيرند، به نمايش گذاشت. اين اقدام وزير فرهنگ که در موسسه ی فرهنگی آينه در شهر کابل روی داد، باعث خشم هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران کشور شد.

3: در تالار بين المللی مطبوعات که افراد، سازمان ها و نهادها فرهنگی و سياسی با انديشه های گوناگون می توانستند، برنامه های ويژه خود را در آنجا برگزار کنند، تدابير سختی روی دست گرفته شد که اکنون تنها مقامات دولتی و افراد و نهادهای وابسته به خط فکری آقای کريم خرم اجازه ی برگزاری برنامه های خود را دارند. کريم خرم در اقدامی ديگر، ترکيب تالار بين المللی مطبوعات را بر هم زده و تصاوير چهره های تاريخی کشور را از اين تالار جمع آوری کرد.

4: وزير فرهنگ به مانند فرماندهان نظامی، با يک گروه مسلح به مقر راديو و تلويزيون ملی حمله کرده و علاوه بر تهديد، اقدام به اخراج تعداد زيادی از خبرنگاران و گزارشگران اين راديو و تلويزيون کرد. او همچنين افراد وابسته به خط فکری خود را در راديو و تلويزيون ملی گمارد و خط نشراتی اين رسانه را تغيير داد.

5: رسانه های آزاد بجای دريافت کمک های وزير فرهنگ که در شورای ملی و هنگام رای گرفتن قول آن را داده بود، هر چند وقت يکبار، نامه های رسمی با امضای وزير دريافت می کنند که به شکل های مختلف و کاملا خلاف قانون رسانه های همگانی و قانون اساسی، سانسور و محدوديت در نشرات سفارش می شود.

6: آقای کريم خرم، بارها در نشست های خود با مديران رسانه ها، عليه آزادی بيان سخن گفته که اسناد آن بصورت شنيداری و ديداری موجود می باشد.

7: بر اساس قانون رسانه های همگانی، هيچ نهاد امنيتی نمی تواند اقدام به تعقيب و يا بازداشت روزنامه نگاران کند و وزارت فرهنگ به عنوان نهاد دولتی کشور وظيفه دارد از آزادی بيان و حقوق خبرنگاران دفاع کند. بر اساس قانون تنها کميسيون بررسی تخطی های رسانه ای وظيفه ی رسيدگی به جرايم مطبوعاتی را دارد که رييس اين کميسيون اکنون آقای کريم خرم می باشد. وزارت فرهنگ و کميسيون بررسی تخطی های رسانه ای نسبت به بازداشت و زندانی شدن تعدادی از خبرنگاران سکوت اختيار کرده و يا به صورت رسمی از مداخله در پرونده خودداری کرده است. برای نمونه می توان به خبرنگار جوان تواب نيازی اشاره کرد که ماه ها در زندان بسر برد و پس از آزادی نيز، به گزارش فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران، همچنان تهديد به مرگ می شود. درباره ی پرونده ی پرويز کامبخش که توسط يک دادگاه در ولايت بلخ، به اعدام محکوم شده است، وزارت اطلاعات و فرهنگ، رسما در بيانيه ای از بررسی پرونده و درخواست ارجاع آن به کميسيون بررسی تخطی های رسانه ای خودداری کرد.

8: در کابل و ولايات، مراکز فروش روزنامه ها و ساير نشريات وجود ندارد و يا بسيار محدود می باشد. برای نمونه در شهر کابل فقط در چهارراهی ملک اصغر می توان نشريات مختلف را خريداری کرد.

9: با بررسی دقيق و همه جانبه ی وضعيت مالی وزارت فرهنگ، می توان به مواردی برخورد که دارايی های همگانی تلف شده و زيان مالی در پی داشته است. برای نمونه می توان به وضعيت چاپخانه ی آزادی در ولايت هرات اشاره کرد که عملا با ورشکستگی مواجه می باشد.

10: وزير فرهنگ و تيم همراهان که با ايشان به وزارت فرهنگ آمده اند، اقدامات مشخصی را عليه توسعه و رشد زبان فارسی و زبان پشتو روی دست گرفته اند. فارسی ستيزی آشکار آقای کريم خرم و تيم همراه، باعث شکاف بين فرهنگيان فارسی زبان و پشتو زبان شده است. اقدامات مغرضانه ی او و تيم همراه عليه توسعه و رشد زبان فارسی و محدود کردن رسانه ها و خبرنگاران در استفاده از کلمات زيبا و رسای فارسی، نه تنها باعث خشم نويسندگان و روزنامه نگاران شده، بلکه خشم ساير قشرهای جامعه را نيز در پی داشته است. سياست مغرضانه ی وزارت فرهنگ در اين زمينه به بهانه ی توسعه ی زبان پشتو صورت می گيرد، در حاليکه کاملا نتايج عکس داشته است و ادامه ی اين سياست می تواند به انزوای زبان پشتو ميان فارسی زبانان بيانجامد. مساوی دانستن استفاده از کلمات زيبا و رسای فارسی با کفر و ضد اسلام بودن، نشانه ای از بی سوادی وزير و نگاه مغرضانه ی وی می باشد. در کنار اين وزارت فرهنگ، هيچ اقدامی را برای حفظ و توسعه ی زبان های بومی ديگر در افغانستان انجام نداده است.

11: وزارت فرهنگ به عنوان نهاد دولتی وظيفه دارد تا در تمام بخش های فرهنگی و هنری گام های مثبت بردارد. نويسندگان و هنرمندان در عرصه های گوناگون مانند موسيقی، عکس، نقاشی، سينما، تياتر، خطاطی و..هيچ کمک و پشتيبانی از وزارت فرهنگ دريافت نکرده اند و تنها يا محدوديت بوده و يا هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگارانی که در خط فکری وزير قرار دارند، از حمايت های مالی و معنوی وزير برخوردار می شوند.

12: وزارت فرهنگ هيچ اقدامی را برای چاپ و پخش کتاب انجام نداده و تنها اقدام به چاپ آثار تعدادی از نويسندگانی کرده که در خط فکری وزير قرار دارند.

کتاب و چاپ کتاب هنوز با معيار های بين المللی برابر نيست. برای نمونه می توان گفت که کتاب های چاپ شده چه توسط وزارت فرهنگ و چه توسط بخش خصوصی، فاقد شماره ی استاندارد بين المللی کتاب يا ISBN می باشد. دريافت شماره ی استاندار بين المللی کتاب بسيار آسان و ارزان است و وظيفه ی مشخص وزارت فرهنگ می باشد که آن را از سازمان بين المللی آی اس بی ان دريافت کند.

13: نابسامانی اداری در وزارت فرهنگ، مورد مشخص ديگری ست که می توان آن را مشاهده کرد.

14: آقای کريم خرم روحيه ی کاملا نظامی دارند و نه فرهنگی. مراجعينی که می خواهند با وزير ملاقات کنند، ابتدا توسط چند نظامی مورد سوال و جواب قرار می گيرند و پس از آن به دفتر منشی وزير هدايت می شوند.

با در نظر گرفتن موارد ذکر شده ، ما امضا کنندگان اين نامه، خواهان اخراج آقای کريم خرم از وزارت فرهنگ، بررسی دقيق وضعيت مالی وزارت فرهنگ و انتخاب يک شخصيت فرهنگی مناسب، دلسوز و ملی به عنوان وزير می باشيم.

اشاره:

يک: همه ی افراد می توانند اين نامه را امضا کنند. لطفا در هنگام امضا شغل خود را نيز ذکر کنيد.

دو: از همه ی قشرهای جامعه بويژه مديران رسانه های ديداری، شنيداری، چاپی و اينترنتی خواهش می کنيم، در پخش اين نامه و جمع آوری امضا ما را ياری کنند.

سه: اين نامه همراه با امضاها، به شورای ملی افغانستان، دفتر رييس جمهور افغانستان، دفتر يونسکو در افغانستان و دفتر مرکزی آن و نهادهای بين الملی دفاع از نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان مانند انجمن بين المللی قلم، گزارشگران بدون مرز، فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران و کميته ی دفاع از روزنامه نگاران فرستاده خواهد شد.

چهار: برای امضا لطفا نام، ايميل و پيام خود را وارد کرده و سپس آن را معتبر کنيد. پس از معتبر کردن، يک ايميل به صورت خودکار برای شما فرستاده خواهد شد که در آن يک پيوند (لينک) می باشد. پيوند را دنبال کنيد تا امضای شما در اين نامه اضافه شود. پيام هايی که حاوی توهين به کرامت انسانی باشد، حذف خواهد شد. هر نوع پيام خارج از آنچه در اين نامه آمده مانند نام بردن و پيشنهاد افراد خاص بجای وزير فعلی، صرفا نظر شخص نويسنده ی پيام می باشد و نه نظر امضا کنندگان و يا کابل پرس به عنوان تهيه کننده ی نامه.

سپاس

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


47 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > فرهنگی > پایان وزارت وزیر طالب

آگهی در کابل پرس

loading...
كلمه شناسايى
: پيوند هايپرتكست

امضاها

655 امضاها
تاريخ نام
13 آوريل 2009 احمد
13 آوريل 2009 علی اصغر محمدی site web
13 آوريل 2009 محمد سردار احمدی
13 آوريل 2009 مسعود
13 آوريل 2009 فـــــریاد حقجو
12 آوريل 2009 Maisam
12 آوريل 2009 jan
12 آوريل 2009 noor
12 آوريل 2009 mohammad
12 آوريل 2009 DR ZAKI PAHANG
11 آوريل 2009 nuri site web
1 آوريل 2009 ghori
25 مارس 2009 Meraj
22 مارس 2009 داود
21 مارس 2009 Masood
20 مارس 2009 pharsi zabane man
18 مارس 2009 wali site web
11 مارس 2009 eshaqzadah
28 فوريه 2009 rastgo
24 فوريه 2009 Najib

0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ... | 640

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.