صفحه نخست > دیدگاه > ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی

ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی

مصلح سلجوقی
شنبه 9 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

به هر رنگی که خواهی جامه میپوش
من از طرز خرامت می شناسم

نوشتۀ مغلوط و پر از بهتان م.م. زرنگار را که به صد ها آدرس فرستاده است، خواندم و بر وقاحت صاحب آن قلم خندیدم. او سرش رامرغابی وار زیر آب کرده است و الفاظ نابرابر خویش را زیر نام مستعار به این وآن می فرستد تا شاید ذره یی از امراض درونداشته اش را بکاهد. هر چند او را آدم بزدل وترسو میدانم و جواب این گونه اشخاص را نوشتن و یا خود را بدان مشغول داشتن ، جزاز دست دادن وقت چیز دیگری نیست . اما باید کوتا ه برای عزیزانی که این آدمک های نابرابر جامعه را هنوز خوب نشناخته اند ، معرفی کرد .
ماه را به انگشت پنهان نمودن و سیاه دانی و سیاه بینی خویش را با دامنی پراز عقده به روی دیگران پاشیدن ، بیانگر مرض خطرناک سادیسم است که در وچود این آدمک که من او را از نوشته اش می شناسم ، موج می زند. او پیش از این که دست به نوشتن این افترانامه بزند، شنیدم که به نام استاد لطیف ناظمی آدرس انترنیتی باز کرده بود و کسان بسیاری را از نام استادلطیف ناظمی به باد نا سزا گرفته بود و این بار دوم است که زیر نقاب م. م .زرنگارشخصیت خویش را آشکار می کند. نوشته اش از ماجرای شب یلدا حکایت دارد که به قول خودش ، در شب بیست و یکم ماه دسامبر در فرانکفورت برگزار شده بود و از آن تاریخ تا امروز پنج ماه و اندی میگذرد و او تمام این مدت را درخواب خرگوشی بسر برده است که اینک برخاسته است و عقده گشایی می کند . او بدون آزرم دروغ بافی می کند .بهتان می بندد وبایاوه گویی ها و دروغ پراگنی هایش در پی آنست تا سپید ها را سیاه سازد و حرمت خانۀ مولانا و رهبری آن را زیر سوال ببرد؛ مگر بی خبر از این سخن است که صاحب این خانه مولانا جلال الدین بلخ خودگفته است که:
مه فشاند نور و سگ عوعو کند
هرکسی بر خلقت خود می تند

او نه تنها دروغ بافی ها نسبت به استاد ادب پارسی نموده است بلکه برای خویش نیز به دروغ متوسل شده است که گویا در حومۀ شهر فرانکفورت زندگی می کند و یا اینکه توسط شخص دیگری به محل برگزاری محفل شب یلدا "خانه مولانا" آمده است . ولی او سالهاست که در فرانکفورت میزید و آنهم در نفس شهر فرانکفورت.
منفی بافی های عقده مندانه ، خود بیانگر آنست که میخواهند موجودیت خانه مولانا را که از چندین سال به این سو ، جایگاه کار های بس با ارزش شده است و برزگمردان وطن ، یکی بعد از دگری ، از طریق همین تریبون صحبت های با ارزش برای شنوندگان خویش داشته اند را بی ارزش جلوه دهد.
موارد شخصی را مطرح ساختن که گویا استاد شراب نوشیده اند. موردیست که فقط برای کسانی که میخواهند عقده گشایی کنند ارزش دارد تا خود را به آن بیاویزند و این که مردم در قبال شان چه فکر می کنند و یا اینکه خود حماقت خویش را با طرح چنین مواردی ثابت می کنند ، نمیدانند .این گونه طالبی فکر کردن دیگر تاریخ خویش را از دست داده است .
طوریکه خود نوشته است چندین سال است که در جرمنی زندگی دارد. متاسفانه نتوانسته است از فرهنگ مثبت این محیط چیزی بیاموزد . آموختن از محیط و آن هم موارد زیبای آن چون ؛ موارد شخصی هر کس به خودش مربوط است .
(das ist seine Sache)

که با اولین برخورد همۀ ما بدان برخورده ایم ، این آدمک نتوانسته است در چندین سال که در جرمنی زندگی نموده است این اندک را بیاموزد و چنانکه شاعر فرموده است :
هرکه ناموخت از گذشت روزگار
هیچ نا موزد ز هیچ آ موزگار

انسان های مغرض همیشه در حساب دهی خویش اشتباه می کنند و این آدمک نیز در حساب دهی خویش اشتباه بزرگی را مرتکب شده است .
او در نوشتۀ دست و پا شکستۀ خودش آورده است که" لطیف ناظمی بعد از واصف باختری، رهنورد زریاب و اکرم عثمان یکی از اشخاص سرشناس در عرصه ادبیات کشور ماست. من از سالها به این سو با نام وی آشنایی دارم."
پرسش اینجاست که با چنان شخصیتی با کدام سلیقه خواسته است که اگر احیانآ روزی جرعه یی نوشیده باشد آنرا مغرضانه داستان درست نموده برای بقیه ایمیل بفرستد .

در این سرزمین به غضب گرفته شده ، هستند کسانی چون این شخصک که به هیچ کس ـ شخصیت های فرهنگی ـ قدری قایل نیستند و به همه طوری می نگرند که گویا حقوق حقه شان را تلف نموده است . این بزدل وظیفه نشناس ، تعرض به یک شخصیت فرهنگی کشور را وظیفه خود میداند و گویا به این ترتیب خویش را راضی نگه داشته است و نمیداند که از همان سرزمین که یاد آور شده است هزاران انسان جنایت کار سربر آورده است و امروز بر چوکی قدرت نشسته اند و دست شان در خون هم میهنان ما غوطه ور است و این آدمک دست به قلم می برد و این را وظیفه خود میداند که به یک فرهنگی ـ دریغآ که همچون او از این خطه کمتر سربرآورده است ـ تعرض و توهین می نویسد . وجدان مرده اش گاهی احساسی در خود ندیده است که از جنایات باداران خویش گوشه یی را بگشاید و آن را وظیفۀ خویش بشمارد ، نه این که شخصی گویا در محفلی شراب خورده است من باید به او ناسزار بنویسم . با این گونه نوشتن او فقط به خود ناسزا گفته است چرا که آن عده از عزیزانی که این نامه افترا آمیز را خوانده اند ، فقط به نادانی خودش مهر تایید زده اند. استاد ناظمی و بزرگان دیگر عرصۀ ادب پارسی ، لیاقت ، دانش ، نام و نشان خویش را با تبلیغات انسانهایی چون او به دست نیاورده اند که با دروغ های مغرضی چون او از دست دهند.
تا در این سرزمین بد بخت چنین اشخاص مغرض وجود دارد و از فرهنگ و فرهنگی چنین استقبال میکنند ، حیف انسان می آید که از فرهنگ حرفی به میان آورد .
در کار خانه یی که ندانند قدر کار
ازکارهرکه دست کشد کاردان ترست

نابسامانی در این ورطه به آن حد رسیده است که در هر مورد فقط عقده های شخصی به وضاحت دیده می شود و ای دریغا که در همین گونه موارد فقط این آدمک ها استعداد دارند و وظیفه شناس هم شمرده می شوند.
برای یک انسان با احساس و فرهنگی درد آور است که چنین آدمک ها
را در جامعه خویش می بیند ، رنج می برد و از ندانم کاری ها وبهتان زنی های آنانپیوسته در رنج است :

هرکه پا کج می گذارد خون دل ما میخوریم
شیشه یی ناموس عالم در بغل داریم ما

من هم در همان محفل حضور داشتم . ابتدا باید بگویم که صحبت های استاد ناظمی آنقدر زیبا بود که میتوان آنرا یکی از بهترین صحبت پیرامون شب یلدا دانست .استاد در همان سخن های خود یلدا را تا سه هزار سال قبل با استناد تاریخ نشان دادند و همه را نیز از حقظ با ذکر تاریخ آن بیان نمودند که این خود دلیل بر آن است که چطور می شود انسانی که شراب نوشیده باشد و کج و مج شود همۀ تاریخ ها را درهر مورد از حفظ بگوید. دودیگر این که مگر در شب یلدا باید مرثیه خواند که این مردک نوشته است استاد شعر عاشقانه خواندند و اگر شعر عاشقانه (تغزل) عیبی دارد پس بایددر قدم اول دیوان شمس الدین محمدحافظ ، مولانای بزرگ وصدها سخنور دیگر را در کام آتش انداخت.

از بارگاه رب العزت تمنا دارم تا این گونه مریضان را نیز شفای عاجل عنایت فرماید .
هامبورگ جرمنی 7.6.2012

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • از متن نوشته شما آشکار ميگردد که شما از خيل محدود مداحان و آرايشگران جناب ناظمی هستيد نه حقيقت جويان!
  شما بازهم « ناظمی» را تافته ی جدا بافته وتلويحا اعجوبه دهر خوانده ايد!
  همين ناظمی نبود که نقل محفل پرچمی ها و هم پياله عبدالله نايبی و فريد مزدک بود؟
  همين ناظمی به انتخاب حزب دموکراتيک خلق عازم آلمان دمو کراتيک (!) سابق نشد و سند فراغت از کورس های مارکسيستی با خود به کابل نياورد؟
  او که خود را « داکتر» می نويسد ، از کدام دانشگاه «داکترا » حاصل داشته است و در کدام رشته!!
  البته ناظمی، آدم با سوادی است؛ سالها در دانشگاه کابل، تدريس ميکرده است !
  چرا در باره ناظمی و کاظمی، يکدسته هراتيان غلو و اغراق ميورزند؟
  وقتی کاظم کاظمی مداح يک گرگ آدمخوار به اسم خامنه ای است، شاعری همچه آدمی به درد عمه جونش خواهد خورد!
  آقای مصلح، البته گفته های م.م زرنگار هم خالی از اغراق نيست، اما بعيد است همه نادرست باشد! عباس نگين سياوشانی

  repondre message

  • من نميدانم م. زرنگار همان آدم معروفی است که يک وبلاگ دارد، وهمکار دايمی سايت پندار است يا کس ديگر است!
   اگز زرنگار، هيات تحريريه پندار است که شخصيت باسواد و آزاد فکری است!
   بهر حال نوشته آقای مصلح هم پر از عصبانيت است از بيت« مه فشاند نور و سک عوعو کند» ، به آقای زرنگار، « سگ » خطاب ميکند!
   اما زرنگار هيچ جا ، آقای ناظمی را « سگ» خطاب نکرده است فقط شرابخور خوانده است.ا

 • آقای مصلح محترم! شما صراحتا و تلويحا ، ناظمی صاحب را ( ماه نور افشان ) و شخص انتقاد ناپذير قلمداد کرده ايد!
  آيا اين روش ، در جهان امروز، مقبوليت دارد يا فقط ، بيماری مزمن افغان هاست!!
  آقای مصلح ، با اين قيافه واين لهجه ، يعنی شبيه چاقو کش ها و لات ها، نميشود از اديبان سنوات پارينه دفاع کرد!

  repondre message

  • محترم سلجوقی! آقای ناظمی در نوشتن نقد ادبی« محفل گرا » « نان به نرخ روز خور» « نان قرض ده» « يکچشم بسته يکی باز» است!
   نوشته او در باره شريف سعيدی ، در بدل قطعه شعری است که سعيدی در زمان کسر دست جناب ناظمی سروده بود و در آن هندوانه هازير بغل ناظمی گذاشته بود!
   در زندگی شخصی و حرکاتی که گاه انجام ميدهد، بسيار زشت و پر از « منافقت » است! نميخواهم نمونه و مثال بدهم!
   آيا بهتر نبود، شخصا با م. زرنگار مساله را مطرح ميکرديد و اين نفرين نامه را نمی نوشتيد!
   احترام. خ. برهان هروی

  • سلام آقای عباس نگین سیاوشانی ! قلباً تشکر می کنم بابت توجه تان به قسمت اول نوشته ام تحت عنوان ((رسوائی های لطیف ناظمی)). باور بفرمائید اگر شخص دیگری نویسنده ((رسوائی های لطیف ناظمی)) می بود ، من هم عیناً مثل شما می گفتم که مقاله ((خالی از اغراق نیست)) اما چه کنیم وقتی که حقیقت اصلی همین قدر تلخ باشد و بلکه یک مقدار تلخ تر و غیرقابل باورتر. در قسمت های آینده که بزودی تقدیم حضور خواننده گان محترم می شود، زیادتر خواهید خواند و اضافه تر توجه خواهید نمود که چگونه موی بر تن جانبداران حقیقی ادب و فرهنگ راست خواهد شد.
   یک خواهش از آقای مصلح سلجوقی : محترما! من که شما را از نزدیک دیده ام و نیک میدانم آدم عاقل و بالغ و واقعاً مصلح و پاکدل تشریف دارید، برای تان یک مشوره ی برادرانه می دهم. کوشش کنید که پس از خواندن اش دستپاچه نشوید ، زیرا فعلاً تیر شما از کمان جسته است و هیچ چاره یی ندارد زیرا از طرف شخص شخیص خود تان به 130 نفر رسیده است و پس گرفتن آن خواب است و خیال است و محال : در آینده اگر لطیف ناظمی باز هم خواسته باشد با سوء استفاده از شرافت تان دفاعیه ی خود را در پوشش و زیر نقاب نام شما به نشر برساند ، از او خواهش کنید که اولاً نوشته ی خود را مستقیماً در کمپیوتر خود تان بنویسد نه اینکه اول در کمپیوتر خود تهیه فرماید و بعد آن را به شما ایمیل کند که شما آن را بشکل اتچمنت به خلق الله ارسال کنید. این عمل ((رسوا را رسواتر و چهره ها را افشاتر)) می گرداند ، چنانچه فعلاً گردانده است. اگر منظورم را صحیح درک نفرموده باشید ، من بکلی حوصله دارم که شما را قدم به قدم کمک نمایم:
   لطفاً هر چه زودتر مشخصات "پراپرتی" همان اتچمنت را که به ایمیل آدرس 130 نفر فرستاده اید، مشاهد کنید. قسمی که در قدم اول بروی اتچمنت تان ((کلیک راست)) را فشار دهید تا جدول مشخصات ((جنرل کلریک)) سند ظاهر شود. در قدم دوم بروی ((پراپرتی)) کلیک کنید تا جدول ((فایل سیکوریتی)) برای تان باز شود . در قدم سوم بروی اسم "مولف" و ((عنوان اولیه)) فایل کلیک کنید . بعد ببینید که آنجا نام مبارک شما ظاهر میشود یا نام نامبارک لطیف ناظمی که عنوان اولیه را از ((دروغ های کاوه آهنگ)) به ((ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی)) تعدیل نموده است و دقیقاً ساعت چند بجه و چند دقیقه کدام روز به شما روان شده و چند بجه و چند دقیقه همان روز از جانب شما به خلایق گسیل رفته است ؟ دیدید؟ خبط بدی هست، مگر نه ؟
   می گویند ((عاقل از یک زینه دو مرتبه عین قسم بزمین نمی افتد)). من بشکل تدریجی و منظم قسمت های دیگر ((رسوائی های لطیف ناظمی)) را بنشر می رسانم ، شما بشکل تدریجی و منظم متوجه مشخصات اتومات تکنالوژی کمپیوتر تان باشید تا در آینده با همچو اشتباهات ((عرق آور)) مواجه نشوید .
   با احترامات فایقه به شما و آقای عباس نگین سیاوشانی و آقای خ . برهان هروی
   مخلص محب شما
   م . م. زرنگار

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس