صفحه نخست > دیدگاه > حملات توطئه گرانه بر علیه رهبران اقوام غیر پشتون ادامه دارد

حملات توطئه گرانه بر علیه رهبران اقوام غیر پشتون ادامه دارد

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
سه شنبه 12 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توطئه، ترور، دسیسه و بالآخره جنایت بر علیه اقوام غیر پشتون پدیده تازه یی نبوده، بلكه ریشه در تاریخ این مرزوبوم به نام افغانستان دارد كه همزمان با تحدید و متزلزل شدن قدرت بیدادگرانه انحصار طلبان به شدت آن افزود گردیده و چهره غیر انسانی درنده خوی و خون آشام را به خود میگیرد.

خونریزی در شبرغان بر علیه اولاد مردم اوزبیگ، جنایت متداوم و فصلی كوچیها بر علیه خلق هزاره و ترور های زنجیره یی شخصیت های خلق تاجیك كه درین جمله به شهادت رسانیدن استاد ربانی نمونه هایی است كه قیافه فاشیسم را به تمام طول و عرض آن به نمایش میگذارد كه به گواهی تاریخ ازین پالیسی پلید حاكمان نا عاقبت اندیش، حلقات معین و معلوم الحال گردانندگان قدرت سود برده و خلق شریف پشتون كه از نام ایشان تجارت سیاسی صورت میگیرد، نیز در طول تاریخ قربانی همین انحصارگری و خود محوری ها بوده اند كه امروز همچنان قربانی بیشمار جانی و مالی را متحمل میگردند.

تآسیس جبهه ملی كه برنامه آن به سوی فروریختاندن دژ كهنسال فاشیسم، نژادپرستی، تبعیض و استبداد در افغانستان استقامت دارد، قدرت حاكمه نوكرمنش را بار دیگر به لرزه درآورده كه هر روز جهت اغوای مردم به دسایس تازه و خائنانه یی دست میآزد.

دیری نگذشته است كه دسیسه ترور حاج محمد محقق رهبر قوم هزاره خنثی گردید، فاشیسم حاكمه توطئه دیگری را، اینبار برعلیه سترجنرال عبدالرشید دوستم براه انداخته است.

از قرار اخبار روز دوشنبه یازدهم جون شبكه تلویزیونی طلوع و فارسی بی بی سی معلوم میگردد، كه شورای امنیت نامنهاد متشكل از نوكران كرزی و شركای خانواده های غاصب دارایی های عامه، جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان و عده یی از یاران او را به اتهام واهی ممانعت استخراج نفت حوزه شمال به سارنوالی معرفی كرده است.

در حالیكه بنابر فرموده سخنگوی جبهه ملی، جنرال عبدالرشید دوستم با درنظرداشت حیف و میل شدن دارایی های عامه توسط مشتی از خائنین ملت و همچنان برخورد تبعیض آمیز در استخدام كدر ها و كارگران در برابر مردم محل تآكید نموده است كه مانند پروژه مس عینك لوگر و بعضی پروژه های دیگر، امنیت استخراج نفت شمال همچنان بدوش مردم محل گذاشته شده و كارگران نیز از مردم محل استخدام گردند و از حیف ومیل پروژه استخراج نفت حوزه شمال افغانستان به مانند برخی پروژه های دیگر جلوگیری گردد. اما واضح است كه با براه انداختن چنین هیاهو، پوشانیدن فساد اداری و مالی كه ملیارد ها دالر از طریق آن دست به دست میگردد، یكی از اهداف خائنین ملت را تشكیل میدهد.

فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان این اقدام حكومت حامد كرزی را یك عمل نوبتی خائنانه و جنگ افروزانه بر علیه جنرال دوستم و خلق تحت استبداد افغانستان دانسته و به شدت تقبیح مینماید و برای حكام ناعاقبت اندیش هوشدار میدهد كه این چنین دسایس، زمینه نفاق قومی و تجزیه افغانستان را تسریع خواهد داد و مسئولیت ناشی از این گونه اعمال نابخردانه همانا بدوش انحصار طلبان قدرت و شركای آنها خواهد بود. و از تمام مردم شریف افغانستان اكیدآ تقاضا مینماید كه نگذارند تا دارایی های بیت المال مورد حیف و میل مشتی از افراد تصادفی و قلاچ واقع گردد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اقوام محترم ترك تبار !
  من به اين باورم كه كر زى واطرافيانش هيج غلطى را عليه اين رهبران واقعى مردم كرده نمى تواند وضرور است در صورت كوجكترين عمل ضد ملى كرزيها عكس العمل قاطع ومنطقى را دست جمعى با كرد هم ائى ها در داخل وخارج كشور جامعه جهانى را از دسيه غلامان isiياكستان مطلع كنيم ونكذاريم وحدت خارائين ملى ما خدشه دار كردد ودسيسه ديروز عليه محمد محقق در باميان بود وامروز هم عليه دوستم وفردا عليه احمد ضيا است ولذا حركت بهترين يأسخ بدشمن است واين خائين مال وجان مردم بايد به محكمه عدالت كشانده شوند حق داده نمى شود بلكه حق كر فته مى شود واين در صورت مصمم بودن وقاطع بودن ما است از ملت محكوم خداوند بزرك دفاع مى كند وبه استعانت يروردكار عالميان حق بر باطل ييروز است به توكل خداوند لايزال( باخترى )

 • توطیه علیه اقوام غیرپشتون کارامروزنیست بلکه ازروزیکه افغانستان تاسیس شده ادامه داشته است یگانه راه حل وکوبیدن مشت محکم بردهان فاشیستان اینست که متحد باشیم ونگذاریم که دشمنان دربین صفوف مان رخنه کند باموضع گیری های مناسب وبموقع دسیسه های دشمن راخنثی کنیم مثلا درحوضه نفتی شمال مردم همان منطقه کارکنند زیراپروژه مس عینک همه دردست پشتونها است اگرفردا معدن آهن حاجی گک روی کارشود باید مردم محل درتمام بخش های آن استخدام شوند نمیشود که بامردم افغانستان رویه تبعیض آمیزداشت اگرقوم ما بود برایش زمینه کارفراهم کنیم اگرقوم مانبود باید مانع ایجاد کرد این روش آقای کرزی ومتعصبین همراه اوست تا به مقاصد سلطه جویانه اش برسند ودموکراسی که به کمک مردم شریف افغانستان بوجود آمده قربانی کنند ودوباره یک دولت تک قومی تشکیل دهند فاشیستان تاریخ باید آرزوی تشکیل شدن دولت تک قومی را به گور ببرند .

 • اعلامیه پروژه تروریست سازی طالب سازی ، ناقلین سازی به سیستم پیشرفته تر در قرن 21 توسط تیم حاکم حامد کرزی وحامیان کرزی وبرادران ناراضی کرزی
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تمام ملـــــــــــــــــــــــــــــت افغانستان بالخصوص به مردم شریف برادر وهم از هر نگاه برابر - تاجک ، هزاره ، ازبک خبر داده میشود که کر زی وحامیانش تیم فاسد کرزی میخواهد تاریخ گذشته را تکرار کنند یعنی پروژه ناقلین سازی را در چوکات نيرو هاى امنيتى و كاركران عادى بنام این وآن از مردم قبایل پاکستان وجنوبی وشرقی افغانستان در شهر ها وولایات شمال جا بجا نمایند حامد کر زی وتیم فاسدش میخواهد مردم شریف شمال را حق شان را طلف نماید یعنی حتی کار گران عادی هم قبول ندارد .
  ما به نماینده گی از مردم شمال پشتبانی خود را از جنرال صاحب دوستم اعلام میدارم آیا مردم ما حق ندارد در چوکات نیروهای امنیتی وکار گران عادی در همه پروژه های که درمنطقه شان است استخدام شود مثل پروژه مس عینک .
  از این جهت کرزی همراه تیم فاسدش خائین ملی است ودشمن مردم سمت شمال وهزاره جات است .
  کرزی ثابت کرد که خودش همراه تیم فاسدش خایین ملی ووطن فروش است .
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاد در مقابل پروژه طالب سازی وتروریست سازی وناقلین سازی دولت حامد کرزی واجب است .
  اجمن جوانان افغانستان
  کرزی همراه تیم فاسدش باید محاکمه شود بخاطر که خایین ملی است

 • مر دم افغانستان تازه فهمیدن که تیم حامد کرزی درقتل های زنجیرئی رهبران شمال دست دارد وهمچنان خاین ملی نیز میباشد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس