در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > پناهجویان: در سال 2011 هشتصد هزار تن از مرز کشورهای مختلف فرار کرده اند

پناهجویان: در سال 2011 هشتصد هزار تن از مرز کشورهای مختلف فرار کرده اند

دفتر پناهندگان سازمان ملل در کابل
دوشنبه 18 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

گزارشی که امروز توسط کمشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان منتشر شد نشان می دهد که 2011 به یک سال بی سابقه برای بیجاشدگی های اجباری در سراسر مرزها بوده است، و افراد بیشتری نسبت در هر زمان از سال 2000 پناهنده شده اند.

گزارش روند های جهانی سال 2011 UNHCR برای اولین بار جزئیات میزان بیجاشدگی اجباری را از سلسله بحران های عمده بشری که در اواخر سال 2010 در ساحل عاج آغاز گردیده و بسرعت به کشور های لیبیا، سومالیا، سودان و غیره گسترش یافت، به نشر رسانید. مجموعاً، 4.3 میلیون نفر جدیداً از محلات شان بیجا گردیده اند که ازین جمله 800،000 نفر از کشور های شان فرار نموده و پناهنده شده اند.

آقای انتونیو گترس، کمشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رئیس اداره امور پناهندگان اظهار داشت، "سال 2011 شاهد مصیبت های فراوان بود. زیرا تعداد زیاد افرادیکه در مدت بسیار کوتاه با مصایب زیادی دچار گردیده اند و به معنای اینست که هزینه ای بسیار سنگین شخصی برای همه کسانی که متأثر شده، میباشد." "ما میتوانیم تنها سپاسگزار باشیم که سیستم بین المللی جهت حمایت ازچنین افراد در بیشتر قسمت ها فعال بوده و مرز ها باز نگهداشته شدند. این وقت آزمایش است."

در سراسر جهان، 42.5 میلیون نفر در سال 2011 یا به عنوان پناهنده (15.42 میلیون)، بیجاشده داخلی (26.4 میلیون) و یا در پروسه پناهجوئی (895،000) سپری نمودند. با وجود تعداد زیاد پناهندگان جدید، ارقام کلی عمدتاً بخاطر تأثیرات تعداد زیاد بیجاشدگان داخلی که به محلات اصلی شان عودت نموده اند، نسبت به سال 2010 که 43.7 میلیون بود، کمتر میباشد. عودت 3.2 میلیون بیجاشده داخلی به محلات اصلی شان درین سال بیشترین رقم طی جریان یک دهه میباشد. در میان پناهندگان، و با وجود افزایش در بازگشت داوطلبانه با مقایسه با سال 2010، سال 2011 سومین پایین ترین سال عودت (532000) در یک دهه بود.

این گزارش که بر آن مرور ده ساله صورت گرفته، چندین موضوع نگران کننده را نشان میدهد: یکی ازین موضوعات اینست که بیجاشدگی اجباری تعداد بیشتر افراد را در سطح جهان متأثر نموده و در پنج سال اخیر سالانه 42 میلیون نفر از آن متأثر گردیده اند. موضوع نگران کننده دیگر اینست که شخصی که پناهنده میشود برای سال های متعدد پناهنده باقی میماند – که اکثراً در یک کمپ یا بشکل موقتی در مناطق شهری بسر میبرد. از جمله 10.4 میلیون پناهنده که تحت مأموریت UNHCR قرار دارند، تقریباً سه ربع آنها (7.1 میلیون نفر) برای حد اقل پنج سال در پناهندگی بسر برده و در انتظار یافتن یک راه حل بوده اند.

به طور کلی، افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده پناهندگان میباشد (2.7 میلیون)، به تعقیب آن کشور های عراق (1.4 میلیون)، سومالیا (1.1 میلیون)، سودان (500،000) و جمهوری مردم کانگو (491،000) قرار دارند.
حدود چهار بر پنج حصه از پناهندگان جهان به کشور های همجوار شان فرار مینمایند که در ارقام نفوس پناهندگی نشان داده شده اند، بگونه مثال، در پاکستان (1.7 میلیون نفر)، در ایران (886،500 نفر)، در کینیا (566،500 نفر و در چاد (366،500) نفر میباشد.

در میان کشور های صنعتی، جرمنی با 571،700 پناهنده، بزرگترین کشور میزبان میباشد. در عین حال، افریقای جنوبی بزرگترین کشور دریافت کننده درخواست های پناهندگی بوده که تعداد آن 107،000 درخواست بوده و این کشور این موقف را در طول چهار سال اخیر برای خود حفظ نموده است.

در حالیکه مأموریت اصلی UNHCR همانا کمک به پناهندگان بود اما در جریان شش دهه از زمانیکه این اداره تأسیس گردید، فعالیت های آن توسعه یافته و کمک با تعداد زیاد بیجاشدگان داخلی و افراد فاقد تابعیت یعنی فاقد شهروندی به رسمیت شناخته شده، نیز در مأموریت آن علاوه گردیده است. گزارش روند های جهانی سال 2011 حاکی از آنست که فقط 64 دولت در مورد افراد فاقد تابعیت ارقام شانرا ارایه نموده اند، به این مفهوم که UNHCR توانسته از مجموع 12 میلیون نفر فاقد تابعیت، صرف ارقام یک ربع آنرا دریافت نماید.

از 42.5 میلیون نفر که تا اخیر سال 2011 در وضعیت بیجاشدگی اجباری قرار داشتند، تمام شان تحت مواظبت UNHCR قرار نمیگیرند: بگونه مثال، 4.8 میلیون پناهنده در اداره مساعدت و کار ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، که یکی از ادارات همکار ما میباشد، ثبت نام گردیده اند. در میان 26.4 میلیون بیجاشده داخلی، 15.5 میلیون نفر آن از مساعدت ها و حمایت UNHCR بهره مند میشوند. بصورت مجموعی، پناهندگان و بیجاشدگان داخلی UNHCR که تعداد شان به 25.9 میلیون نفر میرسد، در سال 2011 به اندازه 700،000 نفر افزایش یافته است.

گزارش روند های جهانی UNHCR گزارش عمده سالانه در مورد وضعیت بیجاشدگی اجباری میباشد. ارقام بیشتر بشکل سالانه در کتاب های احصائیه های سالانه ما (http://www.unhcr.org/pages/4a02afce6.html), به نشر رسیده و هم در گزارش های شش ماهه ما در مورد درخواست های پناهجوئی در کشور های صنعتی، (http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html). منتشر میشود.

جستجو در کابل پرس