صفحه نخست > دیدگاه > جمع آوری جعل نامه اطلس اقوام غیر پشتون کافی نیست؛ باید دیدگاه و رفتار (…)

جمع آوری جعل نامه اطلس اقوام غیر پشتون کافی نیست؛ باید دیدگاه و رفتار نازیستی و نژادپرستانه از بین برود!

هزاره اینترنشنال
دوشنبه 18 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شبکه سراسری مردم هزاره: همانطور که می دانیم انتشار جعل نامه هایی همچون دایرت المعارف (دانشنامه) آریانا و اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان (غیر پشتون ها) از سوی جمع نام نهاد آکادمی علوم، با واکنش شدید اقوام تحت ستم هزاره، اوزبیک و تاجیک روبرو شده است. نویسندگان این دو کتاب که جزو سرسخت ترین تئوری بافان جریان فاشیسم و نازیسم در سرزمین ما می باشند، بصورت مستقیم و غیر مستقیم غیر پشتون ها را اقوام مهاجر خوانده و شعار همیشگی نازیسم پشتونی که "تاجیک به تاجیکستان، اوزبیک به اوزبکستان و هزاره به گورستان " را دنبال کرده اند.

تئوری بافان و جعل کنندگان تاریخ و واقعیت های جاری و روان سرزمین ما که بازوی فرهنگی تروریسم و خشونت می باشند، با استفاده از نام تحمیلی افغانستان، خود را مالک اصلی این سرزمین قلمداد کرده و آمارهای دروغ درباره میزان نفوس و جمعیت به نشر رسانده و نفوس خود را بر تمام گروه های مردمی و باشندگان اصلی این سرزمین بیشتر دانسته اند. در جعل نامه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان (غیر پشتون ها)، بصورت مستقیم و غیر مستقیم به مردم هزاره توهین شده و در راستای تفکر پشتونستی طالبان، ضمن رافضی (در معنای کافر) خواندن مردم هزاره، زمینه های روانی و فکری جنایت های تازه را برای این آدم کشان قرن 21 بیشتر کرده اند.

واضح است که اینگونه جعل بافی ها از پشتیبانی حامد کرزی و تیم پشتونیستی وی چون وزیر پیشین و بی خرد فرهنگ افغانستان برخوردار است. وزیری که در زمان وزارت خود دستور به آب انداختن هزاران جلد کتاب درباره هزاره ها و تاریخ آنان صادر کرده بود و اقدامات ضد فرهنگی وسیعی را علیه فرهنگ و تاریخ ساکنان اصلی این سرزمین روی دست گرفته بود.

درپی اعتراض شدید به جعل بافی های تازه، اخیرا مسئولین جمع نام نهاد آکادمی علوم به برخی از رسانه ها گفته اند که کتاب "اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان (غیر پشتون ها)" را جمع آوری کرده اند و کمیسیونی برای بررسی محتویات آن تعیین شده است.

شبکه سراسری مردم هزاره معتقد است که به گفته های حکومت و نهادهای وابسته به آن همچون آکادمی علوم نمی توان اعتماد داشت. در صورت حقیقت داشتن این امر، باز هم، این اقدامات نمی تواند مانع از فعالیت های جریان نازیستی و برتری طلب پشتون در افغانستان شود. برای پایان دادن همیشگی به جنایت، جعل تاریخی و تحریف واقعیت و توهین و تحقیر باید دیدگاه و رفتار نازیستی و نژادپرستانه از بین برود. دیدگاه و رفتاری که در چند سده حکومت های پشتونیستی به ارتکاب شدیدترین جنایات ضد بشری انجامیده و جعل و تخریب تاریخ و آثار تاریخی فرهنگی ساکنان اصلی این سرزمین اعم از هزاره، اوزبیک و تاجیک، تورکمن، بلوچ و...را در پی داشته است.

شبکه سراسری مردم هزاره از همه ی اقشار کشور عزیز ما که قربانی سیاست های نژادپرستانه می باشند، بويژه از اهالی سیاست و فرهنگ آنان می خواهد اختلافات خود را کنار گذاشته و صف آهنینی را علیه برتری خواهی ایجاد کنند. دانشمندان، فرهنگیان و قلمبدستان غیر متعصب و منصف، با دیدگاه باز نسبت به تاریخ و واقعیت های جاری باید دست بکار شده و آثار علمی ارزشمند ارایه کنند تا میدانی برای گزافه گویی و جعل بافی عده ای نژادپرست و جاعل در این زمینه باقی نماند.

شبکه سراسری مردم هزاره از اقدامات فعالان سیاسی و فرهنگی برای اتحاد و یکپارچگی واقعی اقوام تحت ستم برای توقف کامل جنایات و از میان برداشتن جعل کاری ها و تحریف های تاریخی استقبال کرده و دست آنان را به گرمی می فشارد.

شبکه سراسری مردم هزاره

www.HazaraPeople.com

شبکه سراسری مردم هزاره متعلق به مردم هزاره در هر جای جهان برای دفاع از حقوق آنان، در هر جای جهان بويژه افغانستان است. این شبکه با نگاه به قوانین حقوق بشر بويژه بیانیه جهانی حقوق بشر که هرگونه تبعیض و ستم را نفی می کند و به انسان ها برای بدست آوردن حقوق شان، حق راه اندازی گروه و اجتماع را می دهد، راه اندازی شده است.

آنلاین :

شبکه سراسری مردم هزاره

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • مقاومت مقاومت اتحاد اتحاد در مقابل جعل کاران ، تروریستان وحشی.

 • گنه کا ر اصلی حا مد کرزی رییس جمهور تقلبی متعصب افغانستان ا ست . ا ین چنین تعصبا ت ، نا زیزمی ها ،
  تقلبی ها ، چا لبا زی ها ، بی حیا یی ها ، دروغ با فی ها تهمت بستن ها ، وبهتا نها د ر زما ن 12 سا ل کا ر کرد ا و
  بیشتروا قع شد . حا مد کرزی ا ز همچو ا شخا ص بد نیت ک د ر با لا ذ کر گرد ید حما یه وتشویق میکند .

 • بادرو به فرهیختگان و لعنت بر یاوه سرایان ی مغز و طفیلی بیگانگان !
  البته من نمیدانم که نوشته شما را یک نفر به نمایندگی همه هزاره ها نوشته یا اینکه در این نظرات مانند سلطانعلی کشتمند کریم میثاق خلیلی محقق وخداداد هزاره و دیگر هزاره های که به هر گروه پیوند دارند هم است و می بینید اکثر قوم هزاره در افغانستان همین حالا هم از کیسه آمریکا و دولت افغان قوتلایموت می نمایند .و شهرک و بلندگ کادیلاک برایشان خریداری می نمایند و حتا همین محقق سه زنه خودش را برای ریاست جمهوری هم کاندید کرد که رای آنچنانی بدست نیاورد و مانند لنگ حمام سرگردان است .
  من میخواهم با شما صحبت منطقی رابحث کنم امید وارم که شما هم پاسخ مودبانه ودرخور خرد و بدهید .
  مردم اسرائیل 7 ملیون نفر نفوس دارند و در طول تاریخ اگر شما شاید مرغ یهودی را اگر بدست تان بیاید می کشید .من نمیگویم همه اما بنای مذهب شیعه و اسلام بر اساس کشتار دیگران و غصب دارایی شان است .خود محمد هم یک کاروان زن بود و علی هم شاگردش ، ولی آیا میدانید که چطورمردم اسرائیل امروز دارای کشور مستقل دارای قانون اساسی مدرن موازی به حقوق بشرو غیره ونمدنهای طبی نظامی و سیاسی هستند.
  بیتی است که میگوید
  ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
  این راه که تو میروی به ترکستان است .
  و مثلی داریم که میگوید:
  خون را به خون نمی شویند .
  نوشته های تان با عرض معذرت بسیار بزورگویی ملبس به قوم ستیزی و تنگ نظری و زور گویی است امروز جهان به پیش میروند با خردگرایی
  .زمان چنگیز را فراموش کن یا هتلر ویا اعراب را .مگر آمریکا اسامه بن لادن را در داخل پاکستان مردار نساخت؟ .
  امروز اگر حضرت علی هم بییاید بگوید که من علی هستم اول خودت ده قفاق در صورتش می زنی و میگویی بدنکن احمق تازی .
  چرا که زندگی خیالی و حقیقی با هم تفاوت دارد .
  وقتی من می بینم در مناطق هزاره نشتین تجلیل سالگرد خمینی ملعون و گجسک را می نمایند . مسئله حل است .
  هر قوم در افغانستان نه از طریق زور و سیاهی لشکر می توانندبلکه از طریق خرد دانش درک و وبالامیتوانند فعالیت کنند. . زمام افغانستان را بدست بگیرند در اتخابات شرکت کنند و ماست را سیاه نبیند و خود را در همان سطح شعورو درک برساند.یکی از طرفدارا شما به من میگوید که تو حق نداری درین سایت بنویسی و خود ش از ترس نامش را هم نمی نویسد و من نامش را خر مگس گذاشه ام . حالا شما م توانید با افکار همین خر مگس ها آرمان تان را در افغانستان پیاده بسازید امروز تمام این نماینده های قوم بنام جنایت کاران جنگی متهم هستند و بامساعد شدن زمینه همه اینها باید به این جنایات پاسخ بدهند.
  و باز قسمیکه گفتم تمام کشور های عربی تنها در مقابل یک اسرایل 7 ملیونی ایستاده شده نمیتوانند نه سلاحش را دارند نه خردش را و نه درایتش را .
  تنها در سایت مفت کابل پرس? به تمام افغانستان با چشم دشمنی دیدن کافی نیست .
  امروز مردم افغانستان به این حد درک رسیده انده که خوب را ازبد تمیز دهند .ممکن عده هم از روی جهل و بی سوادی گول بخورند ولی اکثریت راه را از چاه فرق می کنند
  پیش اهمه چیز مسئولیت در مقابل افراد طرفداران تان دراین سایت دارید.

 • خدمت "کنیشکا قزباش خدای مجاهدین و اشرار" عرض گردد که درست فرموده اید درباره یهودیها! 7 ملیون است و هیچ کس هم طرفش بد نگاه نمی تواند ، واین نشان میدهد که هزاره ها هم بانفوس 8ملیونی خود تلاش می کند که فاشیست ها طرفش دیگر مثل عبدالرحمن جابر چب نگاه نکند ، ودیگر این فکر را از مغز خود پاک کنید که هر چه دل شما خواست بالای مردم سلحشور هزاره انجام بدهید ، واین را بدانید که هر ظلم را که روا داشتید در حق این مردم ، منتظر باشید که بدون کدام کمی وکاست بالای شما هم از این نوع ظلم شدنی هست ، اما با کمی تفاوت زمان .
  اگر دررگ مردم هزاره خون درجریان است ، دربدن شما هم خون جریان دارد ، واگر خون ریختانده شود منتظرباشید که خون ریختانده می شود .

  • هم میهن گرامی هزاره جان!
   منظور ما یکی است من Grape می گویم و خودت ازم می گویی هردو انگور است .
   و بنظر من هروقتی در ماه محرم همه را نمی گویم و تعداد زیادی از قوم هزاره و دیگران از ایران تقید نکنندو در سرکها سینه نزنند. و همه شان با معیار های بین المللی و ساینس خود را ملبس بسازند.
   همین خلیلی که معاون کرزی است به اساس لیاقت نیست و اگرنه باید ما میدیدیم که خلیلی لیاقت دارد . فقط زیر زدن پول و در حساب برادرش انداختن.هنوز از کمپیوتر روی میگیره .
   چیزی گندم تراست و چیزی آسیا کند است .
   همین حزب و حدت و حرکت شیخ آصف در زمان جهاد من شاهد هستم به خلق و پرچم کاری نداشتند و همدیگر را تعقیب می کردند.
   من اینرا می گویم که یک مشکل طالب است .کل مشکل نیست ما نیاز به خرد و دانش و سر خود را از زیر برف بیرون کردن داریم.
   و کسانی که مانند رهبران جهادی است سر شان یک نه بکشیم و دیدگاه خود را نو بسازیم .
   آنوقت می شود که سر پای خود ایستاده شویم .و به دانش و بشریت ایمان بیاوریم.
   ممکن اسلام نگزارد جامعه ما رشد کند. ما آب بیاوریم و شریعت آنرا چپه کند . لاکن یک جامعه سیکیولار میتواند قانون خوب برای همه داشته باشد . مانند ترکیه .

 • کنیشکا قزباش خدای مجاهدین و اشرار,
  آيا شما از کار اکادمى علوم کشور فغان و ناله دفاع مى کنيد ?
  آيا کار اکادمى علوم کشور فغان و ناله پيرامون شمارپندارى اش تقلب نيست?
  اميد اين پرسش را پاسخ داده و من را سپاسگزارسازيد تشکر!
  توجه:
  خود اکادمى علوم کشور فغان و ناله چه کرد! بادى بود نازک ولى چيزى را چپه نکرد!
  دولت ازاين چه مى خواهد?
  بايد مردم غيرپشتون و ياغيرافغان هرفشار را قبول کند
  تا که افغانستان است
  نام اش بطلان است
  تغيراش ارمان است
  http://www.archive.org/stream/...

  • هم میهن گرامی ارمان
   من 100% اعمال اکادمی علوم را تقبیح می نمایم .و کسانی اینگونه حرکات را نشان می دهند خلاف قوانین افغانستان عمل می کند. این یک اشتباه است .بطور مثال وقتی مجاهدین 60000 نفر کابلی را با قرآن و مسجدش توسط راکت و مرمی سوختاندند قابل تقبیح نبود ؟چاره چیست گوشت گنده گردن قصاب .
   بیائید اگر برادرماهم خلاف منافع ملی گام میگزارد جلوش را بگیریم.تا قوانین انسانی جاگزین احساسات و قوم پرستی شود.
   نه برای یک قوم برای همه .
   شاید تا به حالا منظور من را فهمیده باشید که من میگویم با خرد و توانائی و دانش و اقتصاد و از خود گزری و خدمت به هم میهنان بدون درنظر داشت قوم و زبان و دین میتوان کشور و مردم خود را نجات داد.
   اقوام افغان مانند کچری قروت باهم مخلوط شده و روز به روز مخلوط هم می شود.و جدا کردن آنها هم کار حضرت فیل است .
   در سراسر جهان نژاد خالص وجود ندارد . شاید در ظاهر اما چه سیاه چه سپید چه زرد همه انسان و دارای خون سرخ هستند .
   اما فرق آمریکا و افغانستان در قانون اساسی و طرفداران قانون و بی قانونی است . و گر نه انسان انسان است .
   برای ایجاد یا جامعه انسانی باید شرایط زندگی مردم بهبود یابد و مخصوصا در مناطق هزاره نشین .پشتون های که از علم دانش به دور اند.

 • een mardome hazara baz az koja payda shod

 • به جواب حفیظ!!‌هزاره ها قبلا هم بود ‍!! تو فکر کنم که نو پیداشده ای ، از این حرف زیاد شنیده ام از شما فاشیست ها از دانشمند و بی سواد شما همین حرف است ، کمی بی ادبی است اینجا که یک حرف می زدم که همیشه به یادت میماند که هزاره از کجاشد . امیدوارم که به مفهومش پی برده باشی.

 • هموطنان عزیز!
  با سیاست انگلیس( تفرقه بینداز وحکومت کن) همه ما اشنا هستیم و کرزی با ارتباط های گذشته اش با طالبان و ظاهر شاه و سیاست حمایه از پاکستان واضحاً سرش از زیر بغل انگلیس نمایان میگردد. از جانب دیگر کرزی بارها در مقابل امریکا جسارت نموده ولی یک بار هم از انگلیس نام نبرده در حا لیکه سفیر انگلیس به سراحت اعلام میدارد که :باوجود انکه پاکستان در امور افغانستان مداخله می نماید ما با پاکستان پرابلم نداریم. من ایمان دارم که طالبان وسیله اعمال نفوذ انگلیس است بر امریکا برای امتیاز طلبی ونشان دادن این که این منطقه به اصطلاح در شف انگلیس است.
  لهذا تفرقه های لسانی ، مذهبی، قومی ... همه وهمه از آنجا آب میخورد و کرگسان منطقه ( ایران و پاکستان) نیز از آن بهره میبرند.
  پس نفاق ملی وقوم ستیزی آب ریختن به آسیاب دشمن است و تجزیۀ افغانستان در حالیکه تعداد زیادی از مردم شریف پشتون مخا لف سیاست های ملیت گرایانۀ دولت گرزی هستند. شاید هم تعدادی از بردران هزاره در خدمت سیاست تجزیه افغانستان به نفع انگلیس باشند که در حق مردم شریف هزاره جفا میکنند.
  راه نجات ما و وطن ما در اتحد واتفاق ماست .
  با حرمت بیکران
  هموطن شما

 • Tamame aqwam khob hastand ama har qawm ashkhase bad darad

 • ۲۰۱۴نزدیک است هزاره ها بایدبفهمندکه این ‍‍باباهای انها امریکایان میروندویران کردن مناطق [جبراییل/محل حاجی عباس/شهرک رضا/بامیان/دایکندی الخ نزدیک است] شایدجواب شما این باشد که نمیتوانیم تاریخ قضاوت کرده عبدالرحمن دراست

  آنلاین : http://eshaqzai51@yahoo.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس