کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > دیدگاه > صاحب قران امیر تیمور حضرت لرینینگ سیرلیک مهردار اوزیگی نینگ تقدیری

صاحب قران امیر تیمور حضرت لرینینگ سیرلیک مهردار اوزیگی نینگ تقدیری

دو شنبه 25 جون 2012

اوزیگ حقیده بیرینچی مقاله جهان ادبیاتی ژورنالی ( مجله سی ) نینگ 2006 ایل 2 سان 118 نچی بیتیگه نشربولگن ایدی . اوشبو مقاله ایکی مقاله نینگ قیصقه تریلگن حالده بولیب اوقوچی له ریمیزدقت و اعتباریگه حواله ایتماقچی میز . اما بیرینچی مقاله ده تخمین قلینگن معلومات لرگه کوره اوزیگ نینگ قیرده ایکن لیگی خصوصیده و قندای قیلیب افغانستان نینگ سابق پادشاهی محمد ظاهرشاه قولیگه توشگن لیگی توغریسیگه انیق لیک کیتیریل گن ایدی . کیین چه انیق معلومات لرگه کوره اوزیگ نینگ امریکا قوشمه ایالت لری نیویارک شهریده گی متروپولیتین موزیم می گه سقله نیب تورگن لیگی و قندای قیلیب اویرگه باریب قالگن لیگی و اوزیگ نینگ تاپیلیشی و تقدیری حقیده 2 نچی مقاله ده تولوق معلومات لرنی سیز عزیزاوقوچیلردقت و اعتبارینگیزده تقدیم ایتماقچی ایکن میز .

امیرتیمورکوره گان یگیرمه ( 21 ) یاشده قطب الاقتاب زین المین ابوبکرگه اراده قولینی بیردیم . شیخ کمریم نی شاه لیک یاغدوسی بیلن باغله دیلر. اوزباش کییم نی باشیمگه قویدیلرو عقیق کوزلی بیراوزیگ بیردیلراونینگ کوزیگه ( راستی رستی ) (کوچ عدالت ده ) نقش قلینگن ایدی . دیدی لرکی یقین کونلرده دولت تانگی یاریشه دی منینگ کونگلیم غه عیان قلیندی محمد (ص ) اولادیدن بیرکیشی سنگه مدد گار بوله دی حاضراونینگ کوریشینگ معقول ایمس کینراق کوره سن .( منبع نی 25بیت ) تاریخدن معلوم دیرکیم 1405 ییل18 فبرال 17 شعبان 807 چهارشنبه کیچه سی شام بیلن خفتن نمازاراسیده صاحب قران امیرتیموروفات ایته دی . اونینگ جسدی ثمرقند گه جونه تیب یوباریلیشی عرفه سیده مقع الاولیا سرای ملک خانم- امیرشاه ملک - امیرشیخ - نورالدین لرکینگاشیب سلطنت حکمداری نینگ مهراوزیگی - قلیچ و آتینی خراسان پایتختی هرات گه شاه رخ میرزا اختیاریگه بیریلیش حقیده کیلیشیب آلیندی . صاحب قران امیرتیموراوزیگی شوندن کیین شاه رخ میرزا وسلطان حسین بایقرا قولیگه توشگن . اوتگن عصرده روی بیرگن واقعه و حادثه لرطفیلی هرات گه سلطان حسین بایقرا مقبره سی قازیلگن پیتیده اونینگ برماغیدن اوزیگ نینگ تاپیلگنی و اونینگ افغانستان حکمداری محمد ظاهرشاه گه تقدیم ایتیلگنی بیرگروه عالم لرتمانیدن تصدیق ایتیلگن . کیینچه بو قیمت بها اوزیگ سردار محمد داود قولیگه توشیب و اونینگ سرایدن اوغرله نیب آسترلیا گه باریب قالگه نی حقیده حکایه قیلگن ایدیک . صاحب قران نینگ مبارک اوزیگی شوندن کیین هم کوپ سرگذشت لرنی باشیدن کیچرگن . اوشبو سان ده گی مقاله گه اوزیگ نینک قندای قیلیب امریکاایالت لری میتروپولیتن موزیم می گه کته پول بهاسیده ساتیلگن لیگی حقیده هم انیق معلومات لربیریله دی . امیرتیمورحضرت لری نینگ حیرت آورسیرلی اوزیگ لری حقیده بو کونده کیلیب ینگی معلومات لرعیان بولدی چونکه قیمت بها دوردانه اوزیگ اوزبیکستان نینگ تاریخی یادگارلیگی لریدن بیری بولیب تاریخ زرورق لریده تینگ سیزمثالی کوریلمه گن نایاب تاپلمه دیر . صاحب قران امیر تیمور گه تیگیشلی بوگن اویمه کارنقشلی طلا کاراوزیگ نینگ حلقه لی کوزیگه نفریت ( یشیم ) تاشی اورنه تیلگن و حلقه لراوستیگه نسخ خطیده ( راستی رستی ) (کوچ عدالت ده دور) دیب یاریلیب قویلگن . اوشبو تاریخی اوزیگ بو کونگی کونده امریکا ایالت لرینینگ میتروپولیتین موزیم می ده ساقلنماقده .1965 ییل ده هرات شهریده خواجه عبدالله انصاری نینگ
تولد تاپگن مینگ ییل لیگی نی نشان لش مناسبتی بیلن اوتگریش جهان خلق آرا قول یازمه لرعلمی3
انجمنیده سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیرنوای قبرلری نی آچیب تیگیشلی تدقیقات لراوتکزیش حقیده قرار قبلن قیلیندی.

اوشبو قرارگه اساسآ رضا مایل هروی- علامه اکادمیک عبدالحی حبیبی - استاد خلیل للله خلیلی - اکادمیک پروفیسورصلاح الدین سلجوقی و دکتورعبدلواحید جوزجانی و باشقه بیرنیچه چیتیل لیک عالم لرجمعیده اوزبیکستان دن شیخ ایشان بابه خان ضیاوالدین هم اشتراک ایتگن ایدیلر . قبرلرآچیلیب تدقیقات لرآلیب باریلدی . شونده سلطان حسین بایقرا نینگ چپ قول کورستکیچ برماغیدن غرایب اوزیگ تاپلیشتی . اوزیگ نینگ حلقه سیگه امیرتیمورنینگ اوچ حلقه لیک تمغه سی ( راستی رستند ) (عدالت حقیقت ده دیر) سوزلری اویب یازیلگن . اوقوچیلرگه معلوم کی امیرتیمونینگ اوزیگیده اوشبوسرلی سورلریازیلگن ایدی.

اوشبو نایاب اوزیگ نی تانیقلی افغان شناس عالم استاد خلیل الله خلیلی افغانستان پادشاه سی محمد ظاهر شاه گه ساوغه قیلگن . اوزیگ تا 1973 ییل گچه سقله نیب کیلگن امامحمد ظاهرشاه ایتالیا گه رسمی تشریف بیلن بارگنده افغانستان تختیگه سردارمحمد داود ایگیل لندی . افغانستان ده روخ بیرگن حادثه طفیلی رومده استقامت گه مجبوربولیب قالگن شاه 1974ییل نینگ 27 می گه داود خان نامیده اوشبو مظمون ده مکتوب یوله ی دی:

عالیقدرمحمد داود خان عالی جناب لری گه!

( نهایت صمیمی قزغین سلام لریم نی سیزگه یوله ب برچه ارکان دولت لرینگیزبیلن سیزگه ساغلیک - سلامت لیک - اوزاق عمرو کیله جیک ایشلرینگیزده اولکن یوتوق آمد لرتیلب قان قرینداش لرینگیز نامیدن قویده گی التماس نامه بیلن مراجعت ایته من البته کمیننگیز حرمت و التماس امرنی بجا ایتگی سیز . مینینگ ایش جایم ده سلطان حسین بایقرا دن قالگن بیردانه نادرقولیازمه و بیر دانه قیمت بها اوزیگ نی مینگه یوبارسنگیزبس دیب امید قیله من مینگه باشقه ملک و دولت کیره ک ایمه س. سیزگه حرمت و احترام بیلن محمد ظاهر .

روم 1353 هجری شمسی ییل 7 جوزا

شو اورینده اوز-اوزیدن طبیعی سوال توغیله دی خوش اگربواوزیگ امیرتیموردولت مهری بولسه قندای قیلیب او سلطان حسین بایقرا قولیگه توشیب قالگن ؟

جهانده گی کوپ چیلیک آثارعتیقه لربیلن شغولنوچی عالم لردن بعضی لری بو اوزیگ نی سلطان حسین بایقرانینگ شخصی مهری دیب تعریف لیدیلر. قندای بولگنده هم بو اوزیگ تیموری لردولتی نینگ مهری صفتیده بیربی بها یاد گارلیک دیر .

محمد ظاهرشاه بیلن محمد داود نینگ یازیشمه لری دوام ایته یاتکن بیرپیتده کابلده گی (ارگ شاهی ) سراینینگ باش قوروق چیسی جنرال محمد ضیا اوزیگ نی آلیب یه شریق روشده آسترلیاگه جونه ی دی.
آره دن کوپ وقت اوتمی اوزیگ آسترلیا موزیم لری نینگ بیریده پیدا بوله دی.

روزنامه لرده برین کیتین مقاله لراعلان قیلینه دی لیکین بو جریان اوزاق دوام ایته دی اوزیگ هم اونی آلیب کیلگن جنرال محمد ضیا هم ایزسیزیوقاله دی.

شو پیت لرده فرانسه روزنامه لری امیرتیموراوزیگی نینگ لورموزیم می گه پیدا بولیب قالگن حقیده یازیشه دی . مقاله لربیلن صنعت مخلص لری اوزیگ نی تماشا قیلیش نیتتیده لورموزیم می ده کیریشه دی لرلیکین اولرموزیم حال لرینینگ هیچ قیریدن اوزیگ نی تاپیشه آلمیدیلر . بیرآزاوت مه س دن مطبوعاتده شاو شو کوتریله دی گویا که اوزیگ نی برتانیا موزیمی قولگه کیتیرگن ایمیش و بو خبر اوزیگ نی تاپیل گنینی تصدیق له می دی.

شو بیلن امرتیموراوزیگی حقیده گی تورلیگ خیل گپ لرتینچیب قاله دی .آره دن ینه بیر ایکی ییل اوته دی صنعت مخلیص لری اوزیگ نینگ نیویارک ده گی میتروپولین موزیم میده پیدا بولیب قالگن لیگی حقیده خبر تاپیشه دیلرو بو حقده روزنامه لرهم یازه باشله ی دیلر

خلق آرا یونسکو مکافاتی گه یگه بولگن عتیقه آثارلرمخلصی ازبیکستان فقرا سی حرمت لی پیرمحمد شیرمحمد اوغلی صاحب قران امیرتیموراوزیگی نینگ باره سیده شوندی دیب یازه دی:

بنده 1995 نچی ییل ده واشنگتن ده بولگنمده بخارانینگ سونگی امیری سید مظفرعالم خان نینگ قیزی امیریکا آوازی رادیوسی نطاقی شکریه خانم بیلن تصادفی روشده تانیشیب قالدیم صحبت آراسیده مین اوندن میتروپولیتن موزیم می ده سقله نیب تورگن امیرتیمورنینگ اوزیگی حقیده سوره دیم.

شکریه خانم بیرمکث قیلیب شوندی دیب باشله دی لر : خبریم بارحقیقتا هم بویوک بابا میزامیرتیموراوزیگی متروپولیتین موزیمی ده سقلنماقده . مین اونینگ اوزکوزیم بیلن کوردیم . وقت تاپسنگیز موزیم ده توشیب اونی کوریب کیتینگ .

بو قیمت بها تاریخی اثرو یادگارلیک قیسی یول لربیلن نیویارک ده کیلیب قالگن ؟ دیب سوره دیم.

شکریه خانم بیرزوم جیم قالدی سانگ حکایه نی باشله دی
اصلیده بو اوزیگ حاضرمیتروپولیتین موزیم می ده ایمه س بلکه افغانستان نینگ سابق پادشاهی محمد ظاهر شاه قولیده بولیشی کیره ک ایدی . نیمه اوچون دیسیز ؟ شونینگ اوچون کیم سلطان حسین بایقرانینگ هرات ده گی سه غنه سینی تیگشرگن افغانستان عالم لری اونینگ چپ کورسه تیش برماغیدن آلیب محمد ظاهر شاه که ساوغه قیلیشگن.

افغانستان ده دولت تونته ریلیشی طفیلی اوزیگ محمد داود نینیگ اختیاریگه اوتگن
مین بوحقده ایتالیا پایتختی روم ده محمد ظاهرشاه بیلن مصاحبه قیلگن پیتیتده اوندن سوره دیم . اونینگ اییتیشی چه جنرال محمد ضیا ارگده خدمت قیلیب تورگن پیتیده اوزیگ نی اوغرله ب آلیشیب کیین راق اونینگ آسترلیاگه آلیب کیتیب کته پول گه ساتماقچی بولگن.
شویرده برتانیانینگ لورموزیم می نینگ ماموریتی اوزیگ نی ساتیب آلماقچی بولگن لیکن بهاسیده کیلیشه المه سدن آلمه گن لر.
شوندن کیین جنرال ضیا نیویارک گه یول آله دی و بو یرده بیرحامی تاپه دی.
آچیق و صمیمی صحبت اوچون شکریه خانم گه منت دارچیلیک بیلدیریب کون نینگ ایکینچی یرمیده نیویارک تمانی یول آلدیم
منه اوپره مده میتروپلیتین موزیمی ! آسته سیکین موزیم نینگ ایشیگی نینگ آچه من و چقورهیجان بیلن صالون گه کیره من موزیم اسباب و انجام لری نینگ بیرمه - بیر کوزدن کیچره باشله ی من نهایت اوزیگ نی تاپدیم آینه بند قوطی ده سقله نیب یاتگن اوزیگ نی تماشا قیلرایکن من.

بویوک و دانا شخص بولگن بابام امیرتیمورنی کورگن دیک واولربیلن بی واسته ملاقات قیلگن دیک بولدیم . چقورخیال ده کیتیب اویله دیم:

آخربو اوزیگ تیموری لرنینگ یخشی و یمان کون لری ده همیشه گواه بولگن نی- نی سیرلیک صحبت و واقعه لرنینگ شاهیدی دیر.

قالی بیرسه ایندی اوشبو اوزیگ و اونینگ کیله جک تقدیری حقیده
ایریم علمی منبع لرده تیل گه آلیلگن فکرلربیلن تانیشیب کوری لیک:

جهانده کوپ عالم لرامیرتیمورحیاتی و اونینگ قویب کیتگن اهمیت لی آثارلری اوشل جمله دن فرانسه عالمی ( لیوسین کریین ) و اکمل سیدوف نینگ ( امیرتیمورفرانسه تاریخ کتابیده) هم اوشبو اوزیگ حقیده سوز یوریتیلگن.

امیرتیمورگه تیگیش لیک تورلیک اشیا لردنیانینگ کوپ بورجک لری ده ساچیلیب کیتگن شولردن بیری صاحب قران نینگ برماق لرینینگ ایزی قالگن مبارک آلتین اوزیگ و مهردیرکیم بو کون گه نیویارک نینگ مشهورمیترو پولی تین موزیم می ده سقله نیب تورماقده.

ایریم منبع لرده قید ایتیلیشی چه صاحب قران نینگ قول لریده بولگن زرحل قلیچ ایران مملکت نینگ مشهد شهریده گی موزیم ده - سلاوت کییم لری ایسه ترکیه ده استنبول شهریده گی موزیم ده و امیرتیمورتوزوک لری و میرزا اولوغ بیک نینگ (زیچ جدید کوره گانی ) قول یازمه لری نینگ اصل نسخه لری فرانسه ده گی راد شیلا موزیم می ده سقله نیب کیله یات گن ایکن.
مرکزی آسیا صنعت لری نینگ صنعت شناس عالم لری ایچیدن جای آلگن تحقیق چی و عالم ( رای گریوبی ) نینگ ( اسلام صنعتی ) ناملی کتابیده اوزیگ نی رنگ لیک تصویری بیریلگن.

آلتین اوزیگ اویمه کارنقش لری بیلن بیزه تیلگن حلقه کوزیده نفریت ( یشیم ) ناملی قیمت بها تاش اورنه تیلگن حلقه نینگ حاشیه سیده نسخ خطی یازوی بار . تاش جایله ش گن تیگیده قندای دیرکوفی خط بتیلگن حاضرگی یازولرنی اوقیش امکانی بولمه گن چونکه حاشیه نینگ کته قسمی کورین می دی.

معلوم دیرکیم اوشبو حاشیه امیرتیمورنینگ فرانسه قرالی شارل گه یازیلگن خطی ده صاحب قران مهری بارلیگی کورسه تیلگن . حقیقتا هم شرف الدین علی یزدی ابن عربشاه وکلاوچخول لرنینگ ایتیش لریجه اونینگ اوزیگ مهریده اوچ کیچیک حلقه فارسچه شعار بیلن بیتیلگن ( راستی رستی ) ( کوچ عدالت ده دیر )
اوچ حلقه مساله سیگه کیل سه ک بو کوپ مملکت لرده الهی و سری سنه لنگن . ( 3 ) رقمی علاوه مضمون لرده بو ظفر و بخت رمزی صفتیده ایشله تیلگن . 3 رقمنی اوزینی اوزیگه کوپیتیریب سماوی ( 9 ) رقم نی آلیش ممکن دیب حساب له گن لر. بو مهرامیرتیمورنینگ بعضی ضرب ایتیرگن تنگه لری ده هم اوچره یدی.
صاحیب قران امیرتیمورنینگ اوزیگ و باشقه تاریخی آثارلری قیرده سقله نیشیدن قطع نظرمدنیت میزافتخاری - بویوک توران - تورکستان و برچه جهان خلق لری بای مدنی میراسی حساب لنه دی.

عزیز و حرمت لی اوقو چی لر!
اوشبو مقاله نینگ بیرینچی قسمتی افغانستان و اوزبیکستان ده باسلگن بولسه ده حاضرکی ایکینچی قسمتی مفصل معلومات لربیلن سی لرگه تقدیم ایتیلدی.

یازو چیلر:

استاد عبدالله ( تاشقین ) سویدندن

پیرمحمد شیرمحمد اوغلی خلق آرا یونسکومکافاتی ایگه سی

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


50 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > صاحب قران امیر تیمور حضرت لرینینگ سیرلیک مهردار اوزیگی نینگ تقدیری

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

 • بیرلگن معلومات اوچون کته رحمت. اوشبو مقاله بیزنینگ مدنیت میزنی قنچلیک اهمیتی بارلیگنی انیقلیدی.

 • بیردینگ قیر دینگ تیر دینگ غول دینگ دا سه بد بختی زبه ده
  دا د دوزخ زبه ده

  • ورور جانه! همین قلدینگ بلدینگ ها شمایان را از كوه سلیمان پایان كرده و مدنیت آموخت آیا كار بدی كردند و آیا شما میخواستید همیشه وحشی و دور از هر نوع انسانیت تا ابد زندگی كنید!!! وقی كه از كوه سلیمان پایان آمدید و تمدن را با كلمات ( ژغ دبلی و شرنگ سوته ) شروع كردید و تا هنوز حمام و نظافت انسانی را جرم میشمارید، افسوس به حال شما و دیگر مردمان كه با این وحشی گری خود، همه را تباه كردید و امروز دیگر خلق ها در كره مریخ میروند و شما هنوز با پشقل سرگردان و با دود آن همه را كور كردید، خداوند شما وحشی ها را به انسانیت بیاورد.
   از طرف قلدینگ بلدینگ

  • ای غول و بی خبر، درین زبان “قدینگ بدینگ” چهار صد ملیون انسان روی زمین و ده دولت مستقل و مقتدر دنیا گپ میزند . یكبار با زبان « دغه دوغه ویا چكنم پكنم» مقایسه بكو كه اگر گویندگان این زبان یكجایی شاش بكنند ، همه شمایان را سیل خواهد برد .

  • نه وروره . دا دوزخ ژبه نده . دا ژبه دتا مور پخوانی ملگری ژبه ده چه دتا مور جانی شه پیژنی.

  • آقای مزاری نوپیدا !
   از شما آرزو و تمنا دارم تا نام دیگری به خود انتخاب نمائید ، زیرا با این نام ، این حقیر فقیر شش سال است با کابل پرسم . امید آزرده نشوید ! مزاری .

  • ا ی مرد بی نا م د رست گپ بزن که فهمیده شود تو چه میگویی ؟؟ به زبا ن د ر ی بنویس که خوا نده شود چون 90
   د ر صد نفوس ا فغا نستا ن غیرپشتون هستند ، قا ییده د نیا جزء تا بع کل میبا شد بنا أ به زبا ن د ر ی بنویسی مطلب
   تو فهمیده میشود و گرنه نوشته تو بی هوده ا ست .

 • از کامنت گذاربی نام ونشان که به یکی اززبان های مهم مردم افغانستان توهین روا داشته؛ می پرسم: تو چند بار از دوزخ برگشته ای ؟

 • واقعا باید به حال همچون انسانهای خبیث و حیوان صفت گریه کرد که در قرن بست و یکم به یکی از زبانهای مهم منطقه و آسیا توهین می کند. این نادان نمی فهمد که محمود کاشغری، یک هزار و چند صد سال قبل، اولین فرهنگ لغت و یکی از اولین نقشه های سیاسی - دیموگرافیک جهان را به این زبان منتشر کرد. اما ما می دانیم که یکی از زبانهای ملی ماهنوز هم فرهنگ لغت ندارد اما ما به همین زبان هم نه تنها توهین نمی کنیم که ان را احترام می کنیم.
  بی خود نیست که وطن ما ویران شد.
  امیدواریم نویسنده ای گرامی، توجهی به چنین انسانهای بی ارزش نکنند و به نشر نوشته های شان به زبان ارجمند ازبکی افغانستان ادامه بدهند.

 • سلام برچه گه!
  اولا بار یوقاریده گی تحقیقی مقاله نگیز اوچون منتدارمن. اوقیب نهایت سیویندیم، قلمینگیزگه ینه ده کوچ و قوت تیله‌یمن. یولینگیزگه دوام بیرینگ! جمعیت ده انسانلر تورلی فکرلر بیلن یشه یدی، بونی همه میز بیله میز. هرکیم اوزینینگ استقلالیگه ایگه اما اونینگ بو مستقللیگی بیر تیلنی سوکیب توهین ایتیشیگه آلیب کیلسه اونی قنده ی انسان ایکنلیگیدن دلالت بیره دی، بونقه انسانلر یانیدن کوز یومیب اوتیش درکار. بیزنینگ تیلیمزنی اولکنلیگینی همه بیله دی، بیرگینه نوایی حضرتلرینینگ محاکمه الغتین اثری بو گپ اوچون دلیل بوله آله‌دی.

 • همه وهمه تیلداشلریمگه هارمنگ آیتیب وجناب یازوچی گه ساغلیگ تیلی مین.توغرو سوزه لسم که ؛مونداق بیر تالی ادبیات گه یقین زمانگه مقاله اوقوغانیم یوق ایدی.بیزلر ایش قیلسک که تیل وادبیات اوزبیکنی بای بولسه.

 • یک سوال از آقای مزاری : " دغه دوغه" معلوم است که متعلق به کدام زبان ا ست؛ ولی " چکنم پکنم" را نفهمیدم. آیا منظور تان زبان فارسی است؟

  • دوست ارجمند فرشید ! این آقای (مزاری) شخص دیگری هستند ، و از ایشان ( یعنی آقای مزاری نوپیدا) آرزو دارم تا نام مستعار دیگری به خود انتخاب نمایند ، زیرا با این نام ، حقیر فقیر شش سال است در خانۀ میرهزار مهمانم !

 • محترم نبیل مزاری ؛ با تشکر از شما باید عرض شود که از همان اول یقین دا شتم که این کامنت از شما نیست زیرا دیدگاه شما به همه معلوم است. بادرد ودریغ که تعصب زبانی و تباری در افغانستان بیداد می کند وحتا در میان غیر اوغان ها نیز افرادی پیدا می شوند که علیه زبان فارسی یاوه می نویسند .این ها یا زیاد ابله وکودن هستنند یا مزدوران سازمان های استخبارات خارجی ا ند که وظیفه ی خودرا انجام می دهند.

  • فرشید كودن و احمق! به زبان فارسی كسی توهین نكرده ولی برداشت رزیلانه تو از نوشته من ، مرا مجبور نمود كه بگویم : اگر بادار های تو هدفم همان فاشیسم فارس ایران است كه به توهین و استبداد خود بر علیه زبان های تركی ادامه بدهد و نوكران آن هم به مانند تو در افغانستان هیزم بیاری كند ، توهین به زبان فارسی نیز جای تعجب ندارد و آیات قرآنی نیست، از توهین توهین می خیزد .

  • دوست ارجمند ، همشهری عزیز من آقای مزاری نوپیدا ، درود و سلام من حقیر را پذیرا شوید .زبان تنها وسیله افهام و تفهیم است تا زمانیکه به زور بالای کسی قبولانده و تحمیل نشود . امروز در سرزمین مان ، شما را (که فکر کنم از برادران ترکتبار ما باشید ) کسی مجبور نکرده که زبان پارتی دری را به زور و جبر بیآموزید . آنچی فارس ها و اوغان های فاشیست میکنند مردود است . دشنام دادن و فحش دادن بسیار ساده و بسیط است ، منتها استدلال نمودن فکر کنم کمی مشکل . زبان پارتی دری آموختن نه مجبوریت است و نه هم کدام انجمن و مرکز زبان پارتی دری در اوغانستان وجود دارد که کسی را به خاطر سخن زدن به زبان مادری قوم دیگری جزا بدهد . اگر شما و من زبان قوم دیگری را توهین و تحقیر نکنیم ، تنها فاشیستان زبانی خواهند بود که موافقت نخواهند کرد .

 • قزاقی زبان قور باسه یکملکرلیکنک مه ته ، قورقیزه کابل برس لر سورمه سن قوزبیاس نورده لمامه کردنی با علمی واوسمابسن لیرمه تن. بوری بیرګن. سامه لینک اوردو پاکستان لرسمرسن بودلیق شمه مقاله نه لندیک سسممه لن

 • مزاری نو پیدا !
  تشکر که خودت را معرفی و ماهیت وا قعی خودرا نمایان ساختی . برای من فارس های شوونیست ایران، تورکتبار های عقده ای ، پشتون های فاشیست، تاجیک های برتری خواه و هر کس دیگر که زبان دیگران را مورد تحقیر واهانت قرار می دهند همه یک ماهیت دارند. خوشحالم که در بردا شت خود از کامنت بی سر وپای تو ا شتباه نکرده ام.

 • سلام
  آیا عکس های واضح تری از مهر امیر تمور دردسترستان است؟
  برای کار تحقیقی به عکس دقیق تری احتیاج دارم
  سپاسگزارم حسین مشرف

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.