در همین بخش

صفحه نخست > عکس > بازار کابل در نخستین روز ماه رمضان

بازار کابل در نخستین روز ماه رمضان

عکس از رویترز
جمعه 20 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • 90 در صد مردم ما بدون روزه گرفتن هم گرسنه هستند. لازم نیست که این رسم چند ادمکش و جنایت کار دوران جاهلیت و توحش را ما امروز هم عملی کنیم.
  محمد خودش یک دزد بود حالا ما او را رهبر خود درست کرده ایم.

 • انسان عا قل نيز از خود مي پر سد من از كجاه آمد ه ام كجا ميرورم كي مرا
  خلق نمو ده ا ست آياه اين ز ند گي زيباه روزي ختم شده وبه باد نسيتي ميرو د
  آياه تمام ز حمات من روزي هيج شده و تمام تحصيل و دا نش من بهو ده ختم خو ا هد
  شد
  و من به تا ر يخ نسيان سپرده خو ا هم شد اين سؤال را از تو دارم كه انسان چرا خلق شده
  چرا به دنيا آمد ه نها يت وي چي. خو ا هد بود هد فش چيست ورأ هش به كجا است
  اين دنيا ه براي براي يك أسلا م يك و سا يل است. وسا يل را به گو نه ا ستفا ده گر ده
  به گو نه مثا ل مؤ با يل از ضر ور ت ها يي
  كه أنسا ن رفع ضر و يت ها ي خود اجتما عي خو يش استفا ده ميكند

  • جناب نسیم جواب سوالهای تودرنزدمه است انسان را خداوندبرای این آفرید تاکه خداوند شناخته شود داوود پیمبرازخداوند پرسیدکه چراانسان آفریدی خداوند گفت من گنج مخفی بودم دوست داشتم شناخته شوم به این خاطر انسان راآفریدم اگرچه مخلوقات دیگری پیش ازانسان افریده اماانسانرا اشرف مخلوقات خواند چرا که انسان را به صورت خودآفرید وبرای یک امتحان انسان را درزمین فرستاد اگرنه هیچ ضرورت نداشت که انسان را ازبهشت به زمین اندازد پس این دنیا یک مکتب است وخداوند معلم این مکتب درمکتب شاگردان ذکی وباهوش هم وجود داردوشاگردان نالایق وتنبیل که مکتب دنیاهم چنین انسانهارا دارد ازوجود خالق خودانکارمیکنند اگرازشان بپرسی که زمین وآسمان را کی آفرید میگویند پس این همه انکاربرای چیست

 • .
  با معذرت از همه این کامنت من در مقابل مقاله

  فرشته حضرتی ودلسوزی اش برای بانو نجیبه که بدست طالبان اسلامی بقتل رسید. چون کامنت را اجازه نمی دهد بشنود برایش اینجا نوشتم. بادرود به فرهیختگان! البته درنخست من احساس شما را در مقابل کشته شدن بانو نجیبه تحسین می کنم که شاید هر موجود زنده حتا اگر به جنگل نگاه کنیم وقتی چوچه گاو میشی توسط شیر درندة کشته میشود بوفالو های دیگر همه ناراحت و ناتوان ازدور نگاهش می کنند. و همینقدر میدانند که یکی از جمع شان نابود شد . که من مقاله نویسی شما را هم به همین نحوه تلقی می کنم . و تفاوتی بین تفکر انسانی و جنگل نمی بینم . و هم باید بگویم که همان طور که میرزاده عشقی می گوید : زاظهار درد درد مداوا نمیشود شیرین دهن به گفتن حلوا نمیشود اما تفاوت افکار انسانی با غریزه حیوانی در قرن 21 بسیار است .نمیشود که داس خود را در کلوخ تیز کرد و خود را مقاله نویس و دوکتور جا زد و از تداوی طرفه رفت و بر زخم نمک پاشید . با تسف می گویم که من در افغانستان زنی را سراغ ندارم که از نظر فکری رشد کرده باشد و افکار همه شان پائین تر از افکار طالبان است مثلا سجیه یک زن افغان در آمریکادر تلویزیون آریانا افغانستان مسکینیار یک برنامه تلویزیونی دارد .چادر نمی پوشد میتوانند با دشنام دادن به رهبران جهادی بگوید که اینها مسلمان خو نیستند. و طالبان خو مسلمان نیست که آدم کشند و قاتل است .و مقاله شما هم فرشته حضرتی از همین شیوه گله و گزاری از فلک وآسمان مفهوم دیگری ندارد . باید گفت چرا ؟؟؟ برای اینکه مستقیم یا غیر مستقیم شماهم از همان اندیشه کهنه و فرسوده 14 قن قبل قبیله های صحرا های خشک عربستان و اسلام نمایندگی می کنید . و طرز تفکر شما کمی نرم تر است اینکه چادر نمی پوشید .ولی در نطفه حتا به طرز دید طالبان قاتل که همان کشتن زن به اساس حقوقی اسلامی است که اسلام برای تمام زنهای مسلمان تعیین کرده و حتا زن های حور بهشت را هم برای مردان وعد داده زن جنس دست د است و حامل اصلی این است چرا که که اسپانیائی ها بعد از 700 سال حاکمیت اسلام مسلمان ها را زده زده از اسپانیا بیرون کردند و فهمیدند که اگر اسلام به اروپا رخنه کند سرنوشت شان مثل افغانستان و یران و پاکستان و بقیه کشور های اسلامی میشود بنااسلام را درنطفه خنثی کردند .و امروز مسلمانان های مهاجر در اروپا همه باردوش جامعه و گداخانه های اروپا یاانجام دهنده کار های بسیار شاقه هستند. و همین حالا که روزه است اروپائیان خوش و خندن مشروب می نوشند و مسلمانها با شکم های گرسنه صبح تا شام می خوابند و نانش هم حاضر و کرایه خانه اش هم حاضر از جیب فاحشه های اروپائی آیا مغز شما میتواند این تفاوت های بدبختی مسمانان افغان را در مقابل کافران تفکیک کند؟ صحبت دیگری که نشان می دهد شما هم همانهای هستید که به خر کار ندارید و به پالانش می زنید اینست که از افکار طالبی که همه از اسلام و شیخ های تازی سوسمارخور نشئت کرده چشم می پوشید وکشتن نجیبه را مسئله فرهنگی قلمداد می کنید .3000 هزار سال قبل سرزمین ما منبع فرهنگ جهان بود و امروز هر تمدنی را که در غرب می بینید کاپی شده فرهنگ قبل از اسلام افغانستان و ایران امروزی است . که متاسفانه شمانمیدانید .جند سال مکتب رفتن و سرو سر با جهادی های کودن انسان نمیسازد بلکه روش انسان شدن همانا در پهنه دانش و خردمندی گام زدن است و افکار خود را رهایی بخشیدن . اگر کوتاه بگویم اینست که افسوس به حال زنان افغانستان که مقاله نویسش با تخلص حضرتی باشد که یک روز هم بگوید من اولاده حضرت معاویه هستم . من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم تون خود زگفتن من پند گیر یا که ملال

  آنلاين بنگريد : http://www.youtube.com/watch?v=IYR6...

  • آقای کنشکای قزلباش جعلی!
   ازتعرض های هستریک ات بالای بانوفرشته وسجیه کامرانی برایم معلوم شد که شدت تب حرارت اوغانی تان به غلیان رسیده است.
   حالا درقریهء شینواریهای غوربند نجیبه را شوهر ا وغانش درپیش چشم کمره های فلم برداری سوراخ سوراخ کرد وتو انسان بی عقل سخن را به کشور هسپانیه ونفوذ روزافزون مسلمانان به کشورهای غربی ربط داده ایی. واقعا ازدنیا بی خبر استی ودرجهالت محض به سر می بری
   نکند این عقده های متراکم شده تورا به انتحار بکشاند
   باهمه حال من درین جا پرسشهای زیادی ازتو کرده ام که تو ازپاسخ دادن به آن شانه خالی کرده ایی
   اوبی عقلک !
   اوغان به نیم قرآن ایمان آورده اوغانها را صرف اعراب بدوی مانند تو بخاطر مقاصد سیاسی شان استفاده میکنند. آنطوریکه روسها ازخلقی ها استفاده کرد. تو بی عقل نمیدانی که اوغانیزم خودش یک دین جدا است وهیچ ارتباطی به اسلام ویاکمونیزم ندارد.
   خشونت وبربریت وزن ستیزی ازافتخارات اوغانها بشمار می رود. تو باید مطالعات خودت را کمی بیشتر نمایی
   تو مدعی هستی که تمدن امروزغرب فراورده های تمدن اوغانها وایرانی هاست.
   اوبی عقل کودن!
   مگر تمدنهای آشور وکلده وبابل ومصرباستان ویونان وچین را درپستوی خانهء ننه جانت پنهان کرده ایی.
   اوغان بیچاره درقرن بیست ویک بامواشی وخر وگاو دریک تبیله میخوابد وآن نوع زنده گی را جزو افتخارات خویش میداند پس خودت تصورکن که حال این قوم قبل ازاسلام چگونه باید بوده باشد؟
   واقعا بی عقل وکودن بودی ولی من تراهرگز نمیگذارم وهیچگاهی چرندیات ات را بی پاسخ نخواهم گذاشت.
   بااحترام
   پرویز بهمن

  • با درود به تمام اقوام که تحول پذیر هستند و لعنت بر آن کسانی که در پیله قبیله و جهل خودش را بند ساخته مانند همین پریز
   یک مثل است که میگه آدم زنده وکیل نمیخواهد. فرشته جانت که هردو شورای نظار و جمعیتی هستید. اگر مقاله مینویسد باید کامنت دیگران را هم بشنود . نه اینکه خودش حرفش را بزند و کامنت را بلوک کند .
   ولی من که از نظر منطق ترا در سطح آنقبیله سقوی و طالبی می بینم که هنوز هم که 91 سال از استقلال افغانستان گذشت هنوز در خاشاک دانه میپالید.
   وقتی من کامنتهای دیگران را که ترا می شناسند خواندم دیگر برای من آدم مفعول هیچ سنه ندارد که من با او بحث منطق کنم . و توئی که خصلت سگ داری من تا وقتی پاسخ بی منطقی ترا نمی دهم که از دین و قبیله و دزدی و بدنه بازی و ماشیزم بیرون آئی .گرچه مروارید که آب ندارد شیشه است .
   باز هم من از تو این توقع را دارم که از پاچه من نگیر؟
   چرا که تو مرا نمی شناسی و شما عرب لیس هستید .من تو راه به ده راه نمی دهم تو آمدی که اسپت را در خانه ملک ببندی.
   سقوی ها از نظر ادبیات صفر هستید .
   و شما مایه ننگ افغانستان هستید .بجز دزدی و بچه بازی و دخترفروشی و بودنه بازی و دین بازی و ملا بازی کاری ندارید.
   من از ریشه می دانم که کرزی باشما پکول والا و لنگی والا بسیار مراعات کرده .
   گرچه خر عیسی گرش به مکه برند
   چو بیاید هنوز خر باشد.
   تو احمقک پاچه گیر هنوز منظور گپ های مرا درک نمی کنی وگر نه در کابل پرس تنها تو هستی که همیشه از پاچه من میگیری.
   زبان و پارسی است ولی من پارسی شمالی وار ها را از نظر گرامر و ادبیات قبول ندارم و آنهم یکی اش تو باشی. چون مثل تو ایلاگرد نیستم وقت زیاد ندارم که تمام روز خود را در کابل پرس بگزرانم .ولی تو مثل سگ قابو میدهی که کی من یک چیز بنویسم و تو آدم مفعلول جهادی ها و کمونیست ها از پاچه من بگیری .
   امید که حالا دلت یخ کند.
   کثیف هرچه چتیات مینویسی به من بنویس و اینکه به مادرم توحین میکنی این همان فگر قبیله و دین کثیفت است که زن را مانند طالبان مسلمان محمدی با تیرباران می کشند.
   او کثیف قبیله مادر من با آن نجیبه که کشنته شد چه فرق دارد ؟
   شما جهادگر ها از ترس آمریکا خود را چپ گرفتید وگر نه شما هم دست کم از طالبان ندارید.
   جنایات شما درتاریخ ثبت شده . حرف مفت می زنی . نوکراشرارکثیف و عرب ملخ خور.

   آنلاين بنگريد : http://www.youtube.com/watch?v=TIvy...

  • قزلباش جعلی!
   توصدقهء نام قزلباش شوی ؛ دشنامهای که درپیامهایت به خواهرومادرمخالفانت تاکنون درکابل پرس داده ایی به تناسب یک پرسش من که ازخودت پرسیدم آیا تمدنهای تاریخی مستند دیگران را درپستوخانهء ننه جانت پنهان کرده ایی هیچ است واصلا این دشنام نیست.
   ولی من ناگزیرم که ترا خرفام یا شیرفام نمایم تو به زبان انسانیت باور نداری ورنه به بخش بزرگی ازانسانهای هموطنت درشمال کابل حتی بالای لهجه وزبان آنها بصورت دسته جمعی بدون دلیل واستدلال محکم نمی تاختی.
   این دشنامها وتوهین های که خودت برآن بخش ازانسانها میکنی خودت ثابت می سازی که آنها مردمان غیر اوغان تشریف دارند وهویت آنها با هویت خودت که ازیک طرف لاف هموطنی وافغانیت با آنها میزنی وازطرف دیگر بصورت دسته جمعی همه را دشنام میزنی یکی نیست یا اینکه خودت از اختلالات روانی رنج می بری لذا من بخاطر اینکه ذهن خواننده گان کابل پرس مشوش نشود مکلفیت اخلاقی دارم که خودم را به سروقت چرندیات خودت برسانم وپرده ازهویت کاذب وجعلی ات را که زیرنام پرافتخارقزلباش پنهان شده ایی بردارم.
   اینکه خودت چه حاضرباشی به پیامهایم پاسخ بدهی وچه نباشی برایم مهم نیست چیزی که برایم اهمیت دارد پرده دری ازهویت کاذب جعلی خودت وانگشت گذاشتن روی نظریات گمراه کننده وفریبندهء خودت می باشد. این را نیز خدمت خودت عرض کنم چنانچه بدوستان دیگر اوغانی ات نوشته ام که من ازدشنام دادن اوغان هرگز خسته نمی شوم. زیرا این سرشت اوغان است زمانیکه پای استدلالش لنگید آنگاه بدشنام رو می آورد وهرگز نظرمخالف را تحمل ننموده ومتوسل به دشنامهای زیرنافی میشود؛ زیرا منشاء اجتماعی اوغان همانا تبیلهء حیوانات است. حتی بدتراز اعراب سوسمارخور درمراحل ابتدایی تاریخ اولیه زنده گی میکند وآنرا جزو افتخارات خویش میداند
   همان اعراب سوسمار خور امروز زنده گی بدوی وقبیلوی واشترچرانی را قرنهاست که ترک داده وبرایش شهرهای دبی وشارجه وابوظبی و ریاض ساخته ولی اوغان هنوز هم با خر وگاو دریک جا زیست باهمی دارد. ومکتب خوانده هایش مانند تو زیرنام قزلباش به نفاق افگنی وتوطئه میان غیر اوغانها خودرا مصروف ساخته میخواهد قزلباشان ارجمند را با تاجیکهای شمالی بجنگاند
   بهرترتیب حالا یک موضوع برایم ازقلمت سخت جالب خورد که گویا این خاک اشغال شده توسط اوغانهای سلیمان کوهی ۹۰ سال است که استقلال داشته است. این موضوع را حتی همان سازمان راوا نیز باخودت نمی پذیرد چه برسد بدیگران
   اوبی عقلک!
   بار دوم این طنززننده را ننویسی که حتی همان اوغانهای قبیلوی ات نیز تمبانت راازجانت نکشند که گویا میخواهی به زبان طنز پدران آنها را به سخریه بگیری. افغانستان وپاکستان هرگز درطول تاریخ خود کشورهای مستقل به معنای واقعی کلمه نبوده اند
   این دوکشوررا دو ابرقدرت استعماری مطابق مصلحتهای خودشان بنام اوغانستان وپاکستان بوجود آورده اند هنوزهم این قدرت های بزرگ بین المللی اند که برای من وتو رژیم وحکومت درست میکنند بار دیگر این بد رانکنی که مردم بالایت میخندند
   بااحترام
   پریز بهمن

  • تا جائی که از نوشته هایت معلوم میشود تو هر کس را به آئینه خود می بینی . همانطورکه بچه ننه جانت هستی . میدانی که ننه جانت پستو دارد و تو هرچیز را در پستویش میگزاری.ولی من بچه ننه جانم نیستم وقتی من اینطور به خدایت و محمدت بندوباز نیستم دیگر چه چیز میتواند به او دلبسته باشم .
   اما دربین افغانهای داخل و خارج من تنها کسی هستیم که در کودکی سر قوم و قبیله no گرفته ام. آزاد زندگی کرده ام و آزاد سخن می گویم .
   و هر چه می گویم باور من است . ولی خودت زمین به زمان بخورد ظاهر بین هستی و بنده همان سوسمار خواران و چون الله در چشم و گوش تو پرده کشیده بجز همان تعریف تازیان سوسمار خور چیز دیگر نمیدانی .
   و مانند جمبوری هستی که در دائره عرب ایستاده هستی و جرئت نداری که پایت را بیرون نهی.
   تفاوت من و تو از زمین تا مهتاب است .
   من اگر به حزب کثیف مانند احزاب اسلامی و یا چپی و یا قوم و نژاد و اجداد پابندی میداشتم مانند تو آب را نادیده موزه های خود را می کشیدم .
   وقتی تو از شمال حرف میزنی دلیلش آن است که حتا در اروپا در خانه هر شمالی وار یک عکس بچه سقا بودنه باز است .
   ولی در کابل در خانه ما عکس غازی امان الله خان بود.
   تو مو بینی و مایان پیچش مو
   تو ابرو من اشارت های ابرود.
   فرشته حضرتی همه یاوه می گوید و مثل تو تبعیض بین پشتون و پارسی زبان را می اندازد .
   در حالیکه گذشته خودش در آخور جمعیتی ها سر فرود آورده .
   در قسمت طالبان و نیرو های شمال هیچ کدام تفاوتی نیست و طالبان چیزی را که می گویند عمل می کنند. ولی نیروهای شمال نان را به نرخ روز میخورند.
   من یک نفر هستم و لی من میدانم جز طرفدارانشان و فرشته حضرتی و تو همه مردم از آنها نفرت دارند ولی آنها ده ها بار گفته اند که ما به کوه بالا میشود .
   دست از شانه هر که بتواند.
   اگر تو با من بحث میکنی کوشش کن مطالب من را روی اسناد و تاریخ و چشم دید های من در همین چند دهه پاسخ بده .هر کسی که در سایت کابل پرس سر می زند به اساس منطق یا میخواند و میگزرد و یا نظر خودش را بیان می دارد .
   من هم افغان هستم پدرومادرم قزلباش هستند ومثل تو آدمها از زیر دستم بسیار تیر شده 59 سال سن دارم .
   ولی آنچیزی را که تو باورداری بخاطرش تو و تمام نیرو های شمال و نوکرانشان عقیده دارد . برای من هیچ ارزش ندارد.
   همان طور که احمد شاه مسعودت را دو عرب کشت .شما از دائره منتر عرب پا بیرون گذاشته نمیتوانید.
   برای من بار ها گفته ام که اقوام برابر هستند ولی دوستم جز یک گوساله چیز دیگر نیست .
   من به یک هزاره روشنفکر بدون تبعیض یک ازبک روشن و یا تاجک روشن و یا پشتون روشن افتخار می کنم و این کشور مربوط همه است .و بدون رشد فکری هیچ قوم به جائی نمیرسند.
   مشکل نخست ما دین اسلام است و این عقیده من است تو برو دین را درپستوی ننه ات بینداز به من چه .و به تو تو حین هم نمی کنم .
   عیسی به دین خودش و موسی به دین خودش .
   ولی باید بدانی که تو وکیل دیگران نیستی هر کسی خواست خودش کامنت می نویسد همانطور که سوابق خودت را کشیده اند .
   امید که از شاخه به شاخه روی بحث تئوریک بروی اگر من به قبیله ارزش بدهم چرا من قزلباش از پشتونهای روشن دفاع می کنم و خودت بدون استثنا همه را اوغان(افغان ) می گویی تو حالا نمیدانی که پتان یا پشتون به قوم پشتون ولی افغان به هر که از افغانستان است افغان است اطلاق می شود.

   آنلاين بنگريد : http://www.youtube.com/watch?v=AcvP...

  • قزلباش جعلی!
   بازهم میگویم که فدای نام قزلباش شوی تو نوشته ایی که پنجا ونه سال عمر داری ولی من حدس میزنم که عمرنحس تو ازشصت هم گذشته است.
   ولی به قول شاعرکه میگوید: چهل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو ازحال طفلی نگشت´تو بازهم همان طفل استی.
   باهمه حال اوبی عقلک!
   من پوست ترا درچرمگری هم می شناسم تو ازهمان اوغانها ی متعصب وحینوان صفتی استی که حتی دربرابر انسانیت هم حساسیت داری
   منظورمن ازاوغان بودن تو این نیست که خواهی نخواهی ازپدر ومادر اوغان بدنیا آمده باشی ویاخواهی نخواهی بزبان پشتو دغ دغ کنی. نزد من اوغان بودن معنای نمادین وسمبولیک دارد سمبولی از وحشت ووبربریت وبدزبانی وبداخلاقی و ناشکیبایی وجهالت وزن فروشی وزن ستیزی می باشد که خودت تمام این صفات را با درنظرداشت پیامهایت درکابل پرس به نمایش گذاشته ایی.حال ازنظربیوزلوژیکی چه ازبیک باشی چه هزاره باشی چه تاجیک باشی چه نورستانی وچه هم گجرهیچ تفاوتی نزد من نداری امروز بسا افراد بی وجدان وناشکیبا ومنفور درمیان غیراوغانهای اصیل وجود دارد که سراوغانهای اصیل را خاریده اند. مثالهای روشن آن خلیل الله معروفی ودخترش نسرین معروفی وسیدخلیل الله هاشمیان وقاضی موسی هستی وجلال بایانی وغیره اند که خودت نیز ازرسوایی های هریکی آنها خبرداری. خلیل الله معروفی همان کسی که چندسال قبل درپورتال افغان جرمن زیرنام نادره پنهان گردیده بود. قاضی موسی هستی که مادرش پشتون است بخاطر کسب شهرت ونام مجبور است تا مدتی خودرا زیر پای مسؤولان سایت ها بیندازد تایک مقاله اش را مطابق روحیهء پالیسی نشراتی آن به نشر بسپارد وبعد مانند فاحشه های هندوستانی شوهربدل کرده وبه سایت دیگر رفته وبرضد شوهر اولی داد و وایلا را براه اندازد. ازجلال بایانی هم خبرداری که درسایت پندار چه رسوایی هایی نبود که براه نینداخت. این مجموعهء اراذل واوباش نزد من بدتر ازاوغانهای بیولوژیکی اند که بیرق اوغان بودن را با افتخارتر ازهر اوغان دیگری به اهتزاز در آورده اند.
   اگر این مجموعهء اراذل واوباش هزاربار بگوید که ما به تساوی اقوام در افغانستان باورمندهستیم وبرعصبیتهای قومی خودما سالها قبل چلیپا کشیده ایم وغیره نزدمن به اندازهء یک پشه هم اهمیت ندارد. زیرا اینها بدتر ازاوغانهای اصیل اند. اینها بی وجدان تراز آنها درراه سرکوبی صدای عدالتخواهی عمل میکنند. اینها را میتوان نوکران نوکر نوکر نامید. زیرا اول پاکستان نوکر انگلیس است واوغان نوکر پاکستان وبعد این آقایون وخانمها نوکر اوغان.
   پس بدون شک جنابعالی هم یکی ازهمین قماش افراد بی پدر ومادر تشریف دارید. بی پدر وبی مادر به این معنا که شما را پدرها ومادرهای تان عاق نموده اند. شما عاق پدر ومادرهستید. پس کسی که بخاطر خوشی بادار اوغان خود ازپدر ومادر خود هم گذشته باشد نظریات او چه اهمیتی خواهد داشت.
   به عبارت دیگردرصورتیکه جنابعالی ازپدر ومادر مسلمان بدنیا آمده باشید حتما آن پدر ومادر شما بخاطر مسلمان بودن کون عربها را لیسده اند وشما ازین کار آنها خشمگین شده واز آنها خواسته اید که به عوض کون عرب باید کون اوغان را لیسید وآنها نظر به باورهای اعتقادی شان این کار را نکرده اند وشما امروزعقده مند شده ومجبورید بخاطرفرونشاندن عقده های حقارت بالای هرانسان شریفی همچو سکهای پاچه گیر بتازید.
   درین مورد من به حرف خودت باورمی کنم که تو واقعا سالهاقبل برخط قوم وقبیله چلیپا کشیده ایی یعنی اینکه عاق پدر ومادر شده ایی .
   اما این را من نه آزاد منشی بلکه عین حماقت وجهل واسارت می دانم . شما زمانی آزاد منش ومستقل می توانید باشید که یکبار تاریخ این خطهء غمباررا بانگاه انتقادی مورد بازبینی قرار دهید واعتراف کنید که دوصدوشصت سال حاکمیت اوغان قبیله بالای مردمان این سرزمین چه به ارمغان آورده است.
   چرا هنوز هم مردمان دنیای دیگر به کره ماه میروند ولی اوغان با خر ومواشی دریک تبیله زنده گی کرده وحتی زنده گی را بالای اقوام دیگر نیزبه جهنم سوزان تبدیل کرده اند.
   ولی مرغ تو یک لینگ دارد تو صرف دشمن شمالی وارها باید باشی بخاطرسلطنت نه ماهه حبیب الله کل‍‍کانی ازنظرخودت همهء شمالی وارها دزد ورهزن وبودنه باز وبچه باز استند.
   ولی برای یک لحظه حتی ازنظرریاضی هم فکر نکرده ایی که آیا نه ماه دربرابر دوصد وپنجاه سال قابل مقایسه است.
   این را نیز باخودت قبول کردم که حبیب الله کلکانی دزد بودی مگرآیا شاهان قبل ازوی که وجب وجب این خاک را بخاطر اختلافات داخلی شان ازخون ترساختند ازکدام دانشگاه بین المللی دکتورای اداره ومدیریت را بدست آورده بودند
   مگر یک شخصیت دزد پای لچ بنام وزیرفتح محمد چه صفتی باید داشته باشد که اورا مورخین اوغان لقب پادشاه ساز میدهند؟
   چه فرقی ازنظرکرکتر میان این وزیرپادشاه سازباحبیب الله کلکانی وجود دارد؟
   بهرحال ازین نوع پرسشها میتوان صدها وهزاران پرسش را ازمتن تاریخ کشیده وباجنابعالی مطرح کرده ولی وقت اجازه نمیدهد. صرف همین قدر خدمت آن دوست عزیز وعاق پدر ومادرعرض کنم که من مدافع اشخاص نه بلکه مدافع افکار ونظریات استم. من نه بافرشته حضرتی کدام شناخت حضوری درم ونه هم با سجیه کامرانی ولی روی همرفته تاجایکه نظریات فرشته حضرتی رامطالعه کرده ام او نمیخواهد درهویت جعلی وکاذب اوغانیت استحااله گردد وقلادهء غلامی وبرده گی اوغان را مانند شما بگردن آویزد. او میخواهد خودش باشد واین حق طبیعی وی می باشد . من اورا درین نظریه اش تائید میکنم. جرأت وشهامت زنانه ای وی درمقابل دشنامها وتوهینهای اوغان قبیله ازهرجهت ستودنی است. اونسبت به جنابعالی که دعوای مردانگی دارید وپنجاونه سال عمرخویش را درمادر آزاری وپدرآزاری سپری کرده اید ودرعین حال جرأت بیرون شدن ازلاک نام مستعار خودرا نداریدهزاران مرتبه شرف دارد.
   درخاتمه منتظر پیام جناب شما می باشم ولو هرقدر بادشنام وتوهین هم همراه باشد
   بااحترام
   پرویزبهمن

  • نوکر قزالباش ها این اوغان گفتن ها جبریست !!
   هر خری که خود را اوغان میگوید واوغان نیست غلط میکند! اوغان ادمخور , جاسوسس و بی غیرت مبارک تو باد! تو عکس امان اله را در خانه نه حتا تشناب تان اویزان کن دیگران کاری بدان ندارد ولی دیگران را مجبور ساخته نمی توانی تا از تو پیروی کنند و عکس یک ادمیکه جز رسیدن به قدرت هدف دیگری نداشت , وطن و استقلال را بهانه و مردم را گول زد را چون تو شیر بادی قبول بکنند .

  • از خر گری اوغان هم خونی های اصیل شان اگاه شده اند و میخواهند این خیمه نشینان سلیمان کوهی را در راه مقاصد شان دوباره به تل ابیب ببرند.

  • بادرود به تمام فرهیختگان که در مقابل جهل و ظلمت و خرافات دین اسلام ایستاده و می جنگند!
   هم میهن گرامی پرویز جان بهمن تا اینجای بحث من و کسانیکه این مباحثات ما را خواندند دریافتم که حقایق زیادی در گفته های ما وجود دارد که همه حقایق تاریخ است .
   من هیچگاه دشمن شمال و جنوب و خاور و باختر نیستم . در هر قوم و قبیله خوب و بد وجود دارد. ولی انسانهای واقعی از تاریخ و گذشته می آموزند واین درس از گذشته میشود که آینده را رقم زد و آنهم که هر انسان فرهیخته شود و از پوستک قوم براید و در تفاهم و قانون زندگی کنند.
   شما مرا به پشتون نسبت می دهید درحالیکه من بار برایت گفتم که من پشتون نیستم ولی دفاع من از جناب کرزی آن واقعیت ایست که بعد از حکومت طالبان منحیث یک واقعیت عینی ظهور کرد .
   این واقعیت بر همه آشکار است کسانی که فرهیخته باشند و بیطرفانه قضاوت کند.
   البته کسانی که در گذشته عضویت تنظیمی را داشته و حالا هم دیدگاه اش در همان سطح تنظیم است منظور من نیست .کسانی که در چارچوب دین دنیا را می بیند منظور من نیست منظور من کسانی است که با افکار باز بتواند درنخست خودش را از عقده وتعصب و کوتاه فکری برهاند .
   شما بعضی دشنام های را به من می چسپانید که من آنرا هیچ وقت برعلیه قومی بکار نمی برم و حتا من برایت گفتم که تو خودت نمیدانی که تو حین به مادر کسی دیگر مانند همان مرمی است که طالبان سالها به زنان افغان فیر کرده .
   همیشه من صحبت اینرا داشتم که اقوام افغانستان باهم برادر و برابر هستند.منظور من حال و آینده است ولی شما همیشه به گذشته چسپیده اید .
   اگر بشریت همیشه سرگرم حل نزاع گذشته می شد امروز جهان به این پیشرفت نایل نمی شد .
   ولی شما بنا بر اتفاقات گذشته به قوم پشتون توحین بی اندازه می نمائید . کهباعث آن میشود که این فرصت بدست آمده هم ازدست برود.
   از نظر علمی اگر در نظر بگیریم .گذشته و حال آینده ما را می سازد . در صورتیکه عقده های ضدیت باقوم را از خود دور کنیم . من در مردم عادی افغانستان هیچ نوع تبعیض و اختلاف را نمی بینم . ولی تمام اختلاف را یا رهبران جهادی و پیروان شان دامن می زند و یا نیمچه روشنفکرانی که از اندوخته های علمی بدور هستند.
   و هنوز در پیله قوم و عقده آینده را می خواهند خط کشی کند .
   مردم ما بیدار شده اند و در پناه علم دانش میتوانند آینده را رقم بزنند.
   این نه دردست من است و نه در دست خودت بلکه سیر زمان و تاریخ و تکنولوژی امروز همه چیز را رقم می زند.
   البته من معذرت میخواهم که اگر همرایط تند رفته باشم .و دلیل آنهم اینست که حالا من شناخت زیادی راذ جع به خودت پیداکرده ام .و همین کافیست .هر انسان راه خودش را در زندگی دارد و ما اگر خواهان پیشرفت برای افغانستان و مردمش باشیم نیاز داریم که افکار خود را با مطالعه و خرد یپ دیت کنیم .تا این باشد که برای جامعه خودت خدمتی بکنیم .
   تاریخ کذشته را دانستن خوب است ولی اگر آنرا برای حال آینده بخواهیم بکار بریم همان بدبختی هائیست که در گذشته اتفاق افتاده و ما هم در همان حد تنزیل کرده ایم.
   من اگر از حبیب الله کلکانی یادمی کنم . شخص ساده لوح که دشمنان خارجی توانست از او بهره بگیرد .و شبیه آنست که برادرمسعود و محقق و دوستم وبقیه در آلمان میروند و میخواهند خود را مطرح کنند.
   اما در پهلوی بچه سقا مجید هم بود که یک اسطوره تاریخ است و هیچ گاه در مقابل دولت پوشالی خلق و پرچم سر خم نکرد.
   زخون خویش خطی میکشم بسوی شفق
   چه خوش عاشق این سرخی سرانجامم


   توئی که پشت تو میلزد از تصور مرگ
   منم که زندگی دیگر است اعدامم
   من خوشحال میشوم که مردم ما درپناه خرد تفاوت بین مجید کلکانی و حبیب کلکانی ، بین ملاعمر پشتون و حامدکرزی پشتون و بقیه را درک کنند . تا افغانستان در پناه خردمندی بتواند در صحنه بین المللی عرض وجود کند . خرد افغانی که هچنانی که به با حضور نیکپا و بهاوی امروز در المپیک لندن حضور دارند و دست آوردش برای همه اقوام است . این همان نظر کرزی است که در موقع کانداتوری اش گفت که در افغانستان باید قانونی باشد که لایق ترین تاجک و لایق ترین هزاره و یا لایق ترین پشتون و ازبک رئیس جمهور شود .ولی متاسفانه عدة کرزی را هم در ردیف گذشته ها قلمداد می کنند و تیشه به ریشه تکامل افغانستان می زنند.
   من از هم میهنان هم معذرت میخواهم که اگر از نوشته های گذشته من ناراحت شده باشد .
   و این آخرین نوشته من برای پرویز بهمن خواهد بود.
   به امید افغانستانی که دیگر قومیت و زبان و دین مطرح نباشد و شایسته ترین افراد این کشور بدور از تعصب حتا اهل هنود رئیس جمهور این کشور شوند . و دست طالب و تروریزمرا از جان ومال و کشور ما کوتاه سازد.

  • قزلباش جعلی!
   درپیام أخیرتان چنان برایم معلوم شد که واقعا اوغان اصیل نبودی وخیلی زودازخرجهل وجهالت ات پائین شدی . ورنه مانند نوید ویا نادر بدون پائین شدن ارمرکب جهالت فراررا برقرارترجیح میدادی درین پیام بازهم جنابعالی باز همان کلمات بی رمق را برای گریز ازحقیقت نشخوار میکنید ومیخواهید اذهان را بفریبید. من برایت چنانچه درپیام قبلی ام نمونه های از وجدان های خفته را درمیان غیر اوغانها ازقزلباش گرفته تا بایانی وهوفیانی را تذکر دادم ونوشتم که خطر این غیراوغانهای اصیل بی وجدان( که حتی ناموس خویش را درخدمت افغانیت وحاکمیت قبیله قرارداده اند) بمراتب ازیک فاشیست اصیل اوغان برای اقوام محکوم بزرگتراست؛ ازاینکه جنابعالی نیز یکی ازهمین افراد بودی فورا چهره ات را درآئینه دیدی وحالابجای دشنامهای قبلی ات مرا هم میهن عزیزخطاب میکنی. حال سخن ازرسیدن به یک درک سالم وتفاهم میزنی حالا ازدشنامهایت بمردم شمالی معذرت میخواهی حالا شادروان مجید کلکانی را کاذبانه ومنافقانه دربرابر حبیب الله کلکانی قرار میدهی واز او تجلیل میکنی در وصف اووشهادتش شعر می سرایی. درحالیکه تا قبل ازتبادل پیامها میان من وتو؛ زادگاه آن مرد قهرمان را قوم وبستگان اورا لهجه گفتاری آن مردم شریف را به بدترین الفاظ غیر انسانی بخاطر خوشی بادار اوغانت به باد ناسزا ودشنام گرفته ایی. اما حالا مرا نصحیت میکنی که خواندن تاریخ خوب است ولی بازگشت به حوادث گذشته فاجعه می آفریند.
   حالا تو مرا درس تاریخ میدهی!!!!؟ هاهاهاها
   اوبی عقلک!
   اولتر ازهمه حالا باید به این باور رسیده باشی که مانند ماش لول خوردی. ازخود ثبات فکر نداشتی باتمام ناسزا گوئیهایت یکصدوهشتاد درجه عقب نشینی کرده ایی.
   واما بدنیست که درهمین جا قصهء یکی ازهم قماشانت ورفیق جاناجانی ات قاضی موسی هستی را که چند سال قبل بیرق شادروان مجید کلکانی را رئاکارانه درکانادا ودرسایتهای انترنتی برافراشته بود ولاف شمالی وال بودنش گوش خلایق را کرد کرده بود اینجا بیاورم تا برای خواننده گان ثابت شود که افرادی مانند خودت چقدر پست وبی وجدان وبی ثبات تشریف دارید وازنام اشخاص مرده چگونه ماهرانه وزیرکانه استفاده های ناجایز می کنید.
   قاضی موسی هستی برای کسب شهرت و نامکشی برای اولین بار خودش را زیرپای گرداننده گان سایتهای خاوران وآریایی انداخت. آنوقتها هستی صاحب نسبت به هرشمالی وال شمالی والتر بود.
   کس چرأت نداشت که شادروان مسعود ویا مجید کلکانی را انتقاد کند. او سند کشید که وی ازهمراهان ویاران مجید کلکانی ودرعین حال احمدشاه مسعود بوده است. دریک دستش بیرق مجید کلکانی ودر دست دیگرش بیرق احمدشاه مسعود را دو دسته به اهتزار در آورده بود؛فرشته حضرتی را دخترخوانده ونوشت که وی سالها نان ونمک خانوادهء فرشته حضرتی را خورده است وبرهرکی با فرشته حضرتی مخالفت می ورزید باچماق قومیت وشمالی والی بودن اورا با بدترین الفاظ ورکیک دشنامها وادار به سکوت می ساخت . اما دیرنپائید که باگرداننده گان خاورانی اختلاف پیدا کرد یک بیرق را پائین کرد ودشنامزنی برعلیه مسعود وفرشته حضرتی وخانواده وی درسایتهای آریایی وافغان جرمن شروع شد. اما این بار بخاطر پنجشیریها به عوض احمدشاه مسعود پهلوان احمدجان را برگزید. تا اینکه درپورتال اوغان جرمن شادروان مجید کلکلانی را درزمرهء دزدان وقطاع الطریقان شامل ساختند.
   هستی صاحب بخاطر خوشی یاران شمالی والش دریکی ازسایتهای مخالف اوغان جرمن نوشت که وی ازملت شریف ونجیب افغانستان بخاطر همکاری های قلمی اش باگرداننده گان پورتال فاشیستی اوغان جرمن معذرت میخواهد وبار دیگر این گوه را نمیخورد که با همچو سایتها همکاری قلمی داشته باشد. اما حالا خودش را زیر پای یکی ازهمان گرداننده گان اوغان جرمن که همانا چاچا معروفی باشد انداخته است وروز وشب او ودختر وی نسرین معروفی را استاد خطاب کرده وهرروز بوی گنده باد وبخارهای آنهارا باشوق وعلاقهء فراوان استشمام نموده واز آن لذت می برد وبرای خوشی آنها هردشنام وتوهینی که علیه مردم خودش را روا بداند صرفه جویی نمیکند. حال خودت بگو که خودت ویا افرادی مانند خودت چون این قاضی هستی چقدر ازروی اخلاص وصمیمت به شادروان مجید کلکانی وفادار استید؟
   بااحترام
   پرویز بهمن

 • بلی آقای هدف ! انسان در امتداد همین افسانه و اسطوره شما به کمال فرزانگی رسیده اصل جوهر پیدایش اش را می خواهد شنا سایی کند. از فانتزی به حقیقت گذ ار میکند و از خویشتن خویش میپرسد خدایش در قالب و هیأت یک زن است یا یک مرد ؟ زشت چون ملا عمر و ملا بن لادن و ملا فضل رحمان و ملا حقانی و وو است یا زیبا وهوشمند و با درایت با تمکین و خواستنی با منطق و کاردان جستجو گر حقیقت وصلح چون مهاتما گاندی نلسن مندیلا آنگ سانگ سوکی یا گالیله و و ووو است؟ یا اینکه خود انسان معبود ساز است و خیالباف باالفطره ....

 • روزه مود وبهانه است مسلمان نوعدوست وانسان کامل عاقل دروغ نمیگوید مال مردم را بناحق نمیخورد ظلم نمیکند انتحار وناحق کشی نمیکند قانون اساسی را برمبنای عدالت تدوین وتطیبیق میکند کار زحمت میکند از پول حق ومال پاکیزه استفاده میکند جامعه کور بیسواد را به جامعه عاقل وباسواد تبدیل نموده از هزار راه روشن مسلمانی ۸۵ فیصد را در جامعه تطبیق کنید بعدا روزه بگیرید در غیر ان به خر میمانید که تبره گاه را موقتا از سر خود جبرا در گوشه مانده و به خود و نفس خود ظلم کرده اید و خداوند ظا لمان را در قران مجید لعنت فرموده است.

  • پس شماه به خدا وند ي ما ليك زمين آسمان هم تسليم نسيتي ما درد را خود به دنيا ه آوردي
   خود همين رقم او تما تيك بزرگ شدي دلم برا يد ميسوزد كي تا عبد در آتش ميسوز يي از تاريخ
   نمرود و شهدا د فيرفعون بي خبري من يك جها دي أستم اگر صد با ر شهيد شوم با زند شو م
   باه تو مخلو قات در جنگ أستم رأي ما پيش يما نئ نه دارد أفسو س أفسو س فيبر يب كار تو كي
   خوده فير يب ميدي

 • اول سواد ات را تکمیل کن بد گپ بزن

 • کنشکا تو خر یادت رفته که عکس خودرا در کابل پریس نشر نموده بودی
  او خر تو نجیب اله رحمانی هستی یک قواره مردار اوغانی داری سر ات کل است بروت داری کوب هستی سن و سال ات 59 و60 است تو از همان خلقی ها خبیث هستی .
  تو خر فکر میکنی که کس تو را نمیشناسد به مراتیب خوب بو که بنام خو د و از ملیت خو نام انتخاب میکردی بد کردی جگ زدی سر خود را در سنگ زدی و گو خوردی که از نا قوم دیگر نام انتخاب کردی او غان غول.
  و تو باید قبول کنی که شما اوغان ها باعث بد بختی افغانستان شده اید.

جستجو در کابل پرس