صفحه نخست > کارتون > هشت مارچ

هشت مارچ

کارتونی از عتيق شاهد
شنبه 8 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

loading...
loading...

پيام‌ها

 • بمناسبت روزجهانی زن

  روز جهانی زن به تمامی زنان جهان مبارکباد !

  خواهران خشمگين

  خشمگين خواهرانم!

  در خود فرو نريزيد

  بغض تان

  كه مي سوزاند

  جگر را

  كه مي سوزد

  روحتان

  خشمگين خواهرانم!

  ترحمي نيست

  براي درماندگان

  نيست بهشتي

  براي ضعيفان

  پس نشكنيد

  به شكست نشكنيد

  خشمگين خواهرانم!

  بشوييد

  در رود خشم خروشان

  بشوييد

  تحقير لحظه ها

  تحقير روزها

  تحقير ساليان

  خشمگين خواهرانم!

  آتشفشان شويد

  گل هاي خشم

  شكوفا كنيد

  گل هاي سرخ گدازان

  - خونين -

  با ياد آنهمه خون ها

  كه ريختند

  اينان

  گل هاي وحشي

  با خارهاي خشم

  كه بشكافد

  دست ستمگران

  خشمگين خواهرانم!

  از نيش درد

  نيزه بسازيد

  به پرواز

  سوي شان

  از خشم و از خروش

  چشمه بسازيد

  چشمه جوشان انقلاب

  از رنج ساليان

  خشمگين خواهرانم!

  برده ايم ما

  برده

  برده بردگان

  حق است خشم ما

  پس بشكنيد

  بشكنيد

  زنجيرهايتان!

  اريب با (1988)

  از اعضاي بريگاد جوانان كمونيست انقلابي (سازمان جوانان حزب كمونيست انقلابي آمريكا)

  بر گرفته از سایت (سازمان جوانان حزب كمونيست انقلابي آمريكا)

 • مقام زن

  الا ای زن ! تویی هم زن وَ مادر

  رضـای حـق بُـوّد انــدر رضـایت

  بشـــارت داد ایـــزد ، بــنده گانـرا

  بهشت ِ جــاودان ، در زیــر ِ پایت

  الا ای زن ! تـــو مــوجـود ِ مقدس

  که قدس ِ عاشقانست ، مست از تو

  تـو هـستی آفـــرین ِ جملــه هستی

  مقــام ِ عـارفـانست ، هست از تو

  الا ای زن ، مُجـیـر و هـمدم ِ مرد

  زلطف ِ تـُست ، مردان را اصالت

  بــه دامــان ِ محــبت ، پـروریدی

  هــزاران احسنا ، بـر این رسالت

  الا ای زن ! تــویی مـوجود ِ زیبا

  طـبیعت از تـو زیـبایی گـــرفـــتـه

  وفــا و عـشق و خــوبی های عالم

  صبوری و شـکـیبـایی گـــرفـــتـه

  الا ای زن ! تـویی موجود ِ مظلوم

  چــــرا ظـــالـم تـرا در بـر بگیره

  بســـوزان خــانــۀ صــیـاد ِ شـــیاد

  کـــه دام و دانه یکـسر ، دَر بگیره

  بیا ای زن ، بـزن حـرف ِ دلت را

  شکن قفل ِ خموشی از لب ِ خویش

  شب و روزی اگر داری چو گیسو

  ز روی خود نما ، تابان شـب ِ خویش

  بیا ای زن ، ز دست و پات بشکن

  تــمام ِ بـنــد و زنـجــــیر ِ اِسـارت

  بـپَـر بـا بـال ِ وحــــدت ، آسمانها

  چرا ؟ در زیر ِ چـادر ، با حَـقارت

  بیا ای زن ، بگیر حـــق و حقوقت

  که نامردان ترا رنجــور کــردنــد

  مــــقام ِ تـُست ، بـر حدّ پرستـش

  دَریغا ، بَـرده و مُــزدور کــردنــد

  ترا بایـد ، نــــوازش کـرد ای زن

  صــدای چــنگِ گیسوی تــو بودن

  شـــــراب ِ نــاب از دَور ِ لــبانـت

  خــــمار و مست ِ مینوی تو بودن

  تو ای زن ، قبله و هـــم کعبۀ مرد

  نـــماز ِ عشق ، بر سویت مبارک

  رکوع و سِـجـــده و تکبیر و قامت

  بــه محـــراب ِ دو ابرویت مبارک

  تو ای زن ، آیه هـای رحمت ِ حـق

  حـدیث ِ وحــــدت و صلح ِ جهانی

  به مردان حُرمت ِ تو فرض و واجب

  ولی حیف است ، قدر ِ خود ندانی

  تو ای زن ، هـــدیـۀ منظوم ِ ما را

  قــبولــش کــن بــه درگاۀ رضایت

  اگـــرچـه سُفتۀ « نعمت » نَـیَـرزد

  بــه ذرّه گــرد ِ خـاک ِ زیر ِ پایت

  آنلاين بنگريد : هشت مارچ

  • Ein chi mani darard Chera dar ein kartoon khani kabai sharifa rasem shuda. Ein chi bi hurmati ast ke kabul press ba muqadasate eslam mikonad sharm bar shuma kabul press sharm bar shuma

جستجو در کابل پرس