IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > ارگ کابل و بازی با کارت سوخته ء مجاهدين !

ارگ کابل و بازی با کارت سوخته ء مجاهدين !

افراسیاب
پنج شنبه 30 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

برکناری رحمت الله نبيل ، رييس امنيت ملی، بدون تمهيد و مقدمه و پخش يک اعلاميه غير معمول ، در باب اين امر که رييس امنيت ملی، به سفارت روانه خواهد شد؛ آينده امنيتی کشور را در افقی تيره وتار فرو ميبرد!

آقای نبيل، اخيرا يک تعداد باند های وابسته به رژيم ايران را فاش کرد که در نيمروز و ساير مرزبوم کشور، مستقيما دست به بمب گذاری و خرابکاری ميزدند!

نبيل ، گويا يک شخصيت ضد منافع آزمندانه پاکستان نيز شناخته می شد ، بويژه در صدد بسيج ملی و تعبيه يک لشکر آزموده عليه خرابکاری پاکستان بود!

در حلقه های نزديک به ارگ نشينان، شايع شده است که برکناری رحمت نبيل ، در اثر تقاضای محمود احمدی نژاد، رييس رژيم ضد بشری ايران، صورت پذيرفته است!

گفته ميشود که کرزی، هر روز که به خروج ناتو و امريکا از افغانستان نزديکتر ميشويم، ساخت و باخت های بيشتری با همسايه گان طماع، بخصوص رژيم ولايت فقيه، انجام ميدهد!

اشتراک يک هيات هفتاد نفره از سوی افغانستان در کنفرانس به اصطلاح « غير متعهد ها» و مصاحبات ابلهانه زلمی رسول در تمجيد و توصيف ايران و رهبران ايران، عمق فاجعه بی برنامه گی و يا منافقت را ميرساند!

گفته ميشود، عنقريب ، بسم الله محمدی ، وزير داخله سلب اعتماد شده، بار ديگر بحيث وزير دفاع به ولسی جرگه ، معرفی ميشود، اين امر نه تنها دهن کجی به قوانين داخلی پارلمان است بلکه نشان ميدهد که محترم کرزی، در يک اتاق تاريک، بر ضد افکار عامه و خلاف منافع ملی، تصميم گيری ميکند!

تنظيم های مجاهدين در افغانستان، مورد نفرت و انزجار ملت اند، اينان قاتلين ۶۵۰۰۰ شهروند بيگناه کابلی ميباشند!
بازی با اين کارت های سوخته، منتهای سبکسری و روز گذرانی است!
تورن اسماعيل خان که اخيرا دم از گردآوری به اصطلاح « شورای مجاهدين» ميزند ، همان کس است که در دوره واليگری اش در هرات ، چندين مشاور ايرانی داشت !
در دوره استيلای طالبان، تورن اسماعيل در ايران متواری بود و در شهر مشهد چندين ويلا و خانه ء اعيانی و لوکس خريداری کرد!
شخصی به نام « دکتر چنگيز پهلوان » احتمالا از سوی دولت ايران، گاه وبيگاه با اسماعيل خان ، ديدار ميکرد وگويا همان شخص، تورن اسماعيل را تشويق ميکرد، از ميان مهاجرين، لشکری فراهم کند و از مشهد به امارت اسلامی طالبان،حمله ور شود!
تورن اسماعيل در دوره واليگری اش ، قوانين اسلامی دستپخت رژيم خمينی را در مورد زنان هراتی، تطبيق ميکرد، زنان بايد با محارم از منزل بيرون ميشدند ؛ و مردان همراه زنان ، در خيابان ، مورد استنطاق قرار می گرفتند و زنان همه روزه برای « باکره بودن يا نبودن» به شفاخانه هرات، اجبارا فرستاده می شدند!
بهرحال، قوماندان های مجاهدين به حدی ، مورد نفرت جوانان و زنان هموطن اند که اگر مردم، مخير و مجبور باشند از ميان « مجاهد» و « طالب» يکی را برگزينند، بدون شک، همه گی « طالب» را ترجيح ميدهند!

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • شرم آور است که يک ضابط ماشينی از نوع جهادی، اينهمه عاشق چوکی و منصب است. اگرچه شورايملی نيز در دست قاچاقبران است اما همين محفل قاچاقبران ، از بسم الله و اعوذ با الله وردکی سلب صلاحيت کرده است!
  کرزی واقعا با اين کارها خود را تا سرحد ببرک کارمل مرحوم سقوط ميدهد !
  سرنوشت کرزی شايد چيزی همانند قذافی باشد، دير يا زود!

  • اوغانی خان .
   کرزی دارد مثل داکتر نجیب پر بازی قومی را شروع میکند مثل داکتر غلام اجانب بود ,بیگانه ها او را از هوا بر تخت ولسمشری " پورته" کرد , صاحب مال منوال ساخت اینک اکت های ادم ملی و وطن دوست مسلمان و با وجدان را میکند اخر اوغان است کارش همین است !!

  • محترمی اوغانی خوری (نویسنده)!!
   از اوغانها همینقدر انتظار, بگفته ایرانی ها دستان درد نکند , زیر نوشته تان تمام نیات درونی اوغانی تانرا مثل "طبخی" ادی جان تان روشنی میدهد بهرحال، قوماندان های مجاهدين به حدی ، مورد نفرت جوانان و زنان هموطن اند که اگر مردم، مخير و مجبور باشند از ميان « مجاهد» و « طالب» يکی را برگزينند، بدون شک، همه گی « طالب» را ترجيح ميدهند! شاید اوغان ها طالب را نسبت به مجاهد ببپسندند اما نه دیگران از جانب همه حرف مفت زدن کار سلیمان کوهی هاست , بفکر خود مضمون نوشته کرده یی!!! از زنان و جوانان یاد اوری کرده اید اگر که کم ووتم به قران عقیده دارید یا به مسایل قبیله یی تان اعتقاد دارید وجدان تان را شاهد بگیرد که زنان و جوانان طالب را میخواهند , مگر طالب نیست که حلقه غلامی اجنبی را بر گردن دارد ضد مذهب ضد دین حرکت میکنند مسجد مکتب را با قرانها حریق میکنند طزنان را تیزاب پاشی مخازن اب مکاتب را مسسموم همه روز طفل زن مرد را حلال میکنند در محلات عامه انتحار و انفجار میکنند این ها دستور دین است یا دستور غلامی و پول پرستی ؟؟؟

 • از چرند که نوشته یی معلوم میشود , بچه خاله نبیل یا ملا عمر طالب هستی

 • جناب افراسیاب!
  نوشته شما را خواندم متاسفانه از نوشته شما بوی تعصب و قوم گرایی میاید و هیچ مفهوم خاص هم ندارد امیدوارم آزرده نشوی برادر محترم اسماعیل خان که خودت تورن مینامی تا کوچک اش نشان دهی و یا بسم الله خان هردو از جمع تیم هستند که در مقاومت افغان ها در مقابل طالب+ای اس ای+ عربستان+ انگلیس +امریکا وغیره با پایمردی در کنار مردم خود ایستادند و مانند رهبران خودت قاب شویی و سگ شویی نکردند.جالب این جاست که خودت از یک مشاور ایرانی که مسلمان هم است یاد میکنی ولی از هزاران مشاور خارجی که در دولت امروز موجود است سخن نمیگویی من طرفدار ایرانی نیستم اما خودت اگر چیزی نوشته میکنی از همه باید بگویی در اخیر برایت مشوره میدهم که اگر مجاهدین قهرمان افغانستان و پرچم داران مقاومت و شهدای افغانستان اینوطن را آرام نسازند این امریکا با کرزی و ذاخیل وال و احدی و رهین و چند دوس دیگر هیچ نمیکنند و خودت هم جز رو سیایی و خجالت نزد وجدانت چیزی دیگری حاصل نمیکنی....

 • نبیل نسبت بیکفایتی برطرف شد حالا قییله سالارها میخواهند ازاو شخصیت ملی بسازند مانند سایرنوکران تاریخ هراوغان که به سبب جاسوسی ویابی کفایتی ازوظیفه سبکدوش میشود همزمان اصحاب قبیله فعال شده میخواهند به چهره های مزدور رنگ ورخ ملی بدهند اما افوس به حال انعده غیرپشتونها درشورای ملی وخارج ازان که کاسه داغتر ازاش شده نادانسته حرف اصحاب تکرارمیکنند مانند اقای سعادتی من به اقای سعادتی میگم تاحال کدام پشتون ازخدمات کدام هزاره یاتاجک درداخل شورا یاخارج شورا صفت کرده
  یااینکه دربین اقوام غیرپشتون استعداد وجود ندارد
  اقای محمدی وزیر داخله را پشتون های داخل شورا متهم به قوم ثرستی نمودند درجالیکه چنین نیست اما دروزارت های مانند وزارت دفاع -مالیه-معارف وغیره که قومپرستی بیدادمیکند هیچ حرفی بمیان نمیاید این همه نمایندگی ازبیخیبری وکلای غیرپشتون درشورای ملی میکند که به حال شان باید گریست
  دروزارت مالیه ریاست های عواید وگمرکات که چشمه های عایداتی دران قرارداردهمه بدست یک قوم قراردارد حتی مکاتیب اجبارآ به زبان پشتوباید نوشته شود
  وکلا باید از ذره ذره اجراات وزارت خانه ها باید اگاهی داشته باشتد اما متاسفانه قراریکه دیده میشود کاملا درخلا معلومات قراردارندبه همین سبب است که لقمه پشتونها رانشخوار میکنند متاسفانه وسوگمندانه

 • عجب گهی خورده ای... تو نویسنده و شوهران خواهرت طالبان دیگر جایی در بین مردم افغانستان ندارید... بهترین جا برای شما گوانتامو است... پس بهتر است دهن کثیفت را ببندی و دیگر از طالب این فرزندان نامشروع بینظیر بوتو حرف نزنی... باید بدانی که تاریخ ریش ، شپش و شلاق گذشته است...

جستجو در کابل پرس