در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > تجسُد محمد گُل مومند در چهره کرزی

تجسُد محمد گُل مومند در چهره کرزی

پلان جا بجایی 2000 فامیل اوغان کوچی در هر ولایت
هارون خراسانی
شنبه 15 سپتامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

محمد گُل مومند که یکی از کرنیل های انگلیس در چهره اوغان بود، درزمان ظاهر- نادر شاه وظایف مختلف را در پست های دولتی آن وقت چون وزیر داخله، رئیس ناقلین قبایل تحت نام کوچی در شمال کشور، حاکم و جلاد در شمال کشور انجام وظیفه می نمود، جنایات بی شماری را برای سرکوب و خفه ساختن مردمان سمت شمال، بلخ، قطغن زمین و فاریاب مرتکب شد که تاریخ بشریت از آن نفرت دارد.

این نفاق جو وقوم پرست اکثر نام جاهای تاریخی پر افتخار میهن مانرا در بلخ باستان و سایر نقاط کشور به زبان پشتو تبدیل نمود که در رسانه های مختلف بازتاب یافته است. بمنظور محو زبان ازبکی، نصاب تعلیمی را در مناطق ازبک نشین از زبان فارسی جبرآ به پشتو تبدیل نمود، لوحه سنگ های قبر های نیاکان این سرزمین را که بزبان همان عصر تحریر شده بود از بین برد، بیش از چهارصد جلد کتب های تاریخی را که بزبانهای فارسی قدیم و سغدی تحریر یافته بود حریق نمود، قطغن زمین، ولسوالی بلخ، قسمت های سر سبز ولایت فاریاب را توسط مردمان قبایل تحت نام کوچی اشغال و جفای بزرگ را در حق باشنده گان آن مناطق مرتکب شد که تعداد کثیراین اشغال گران فعلا در پوست های مختلف دولتی، وزارت خانه ها و پارالمان حکمروایی مینمایند( معین باجولی بنام معین مرستیال، سابق استاد در دانشگاه کابل).

بعد از مرگ این جنایت بیشه، مفکوره ملیت گرایی، برتری جویی قومی و نژاد پرستی ، پیوند های گروهی، ایدیالوجی عقیدتی کور کورانه آن توسط فرزندان وفادارش دنبال ودر عصر کنونی به سیاست زمین سوخته ، اشغال مناطق هزاره نشین وغیر پشتون، کشتار دسته جمعی ، قتل عام در لابلای دین مذهب تحت نام طالب در اطراف و اکناف سرزمین مان ادامه دارد. بد بختی دراین جاست که انتحار، انفجار وکشتار مردم تحت نام دین مقدس اسلام صورت میگیرد. در حالیکه اسلام این نوع اعمال را حرام و مرتکبین را به مجازات امر مینماید.

در وضیعت کنونی دیده میشود که آقای کرزی در لابلای چپن وکلاه قره قل که نماد ملی مردم تاجک و ازبک ها است تظاهر وبرنامه فاشستی محمد گل مومند را با تراوش فکری بعضی از اکادمیسن ها( عضو پشتو تولنه زمان ظاهر شاه) قدم به قدم دنبال و مردمان آنسوی مرز پاکستانی را بنام پشتون وکوچی دنبال ودر معرض اجرا گذاشته است. زمین های مردم هزاره را در جنوب کشور غصب، منازل شانرا ویران و دار ندارشان را به یغما بردند. زمین های مردم غیر پشتون را در دند شمالی ، ولایات شمال و غرب کشور با تادیه پول میخرند تا یک عده اوغان را درآن مناطق جابجا نمایند. در حقیقت همان اصول وروش اسرائیلی ها و صیهونستان را که در اشغال سر زمین فلسطین به کار رفته بود دنبال مینماید. گذشته ازترویج فساد اداری، رشوه ستانی، قاچاقبری، اشغال کرسی های بلند دولتی توسط افغان ملتی های فاشیست ( نمونه بارز آن زاخیلوال) که رسوایی هایشان تمام جهان وکشورهای کمک کننده را از آقای کرزی و تیم حاکم آن متنفر ساخته، قسمیکه دیده میشود به همان شیوه صیهونستی یک عده بیشمار فامیل های پاکستانی را بنام، گدا، رمه چران، ملنگ به کشور وارد و همه روزه در کنار جاده های شهر کابل و دیگر نقاط کشور مان به نظر میرسند.

از اینکه، زمان حکمروایی کرزی صاحب آهسته آهسته به اختتام میرسد، بمنظور تطبیق پلان ملیت گرایی و بر تری جویی قومی یک دم دوپارا در یک موزه نموده هدایت داده است که در هر ولایت اوغانستان دو هزار فامیل پشتون که اکثر پاکستانی واز آنسوی خط دیورند اند تحت نام کوچی جا بجا نمایند که بعضی ولایات مانند پنجشیر و بدخشان این برنامه را نپذیرفته و به بوزارت اقوام قبایل، امور مهاجرین سری دستور داده است که این تازه وارد شده گان را که زیر چادر های سفید در دامنه کوها و اکناف شهرها زیست دارند، زمین وخانه برایشان توزیع نماید. البته این برنامه یک اقدام سریع برای اشغال کشور توسط افراد وابسته به پاکستان است. امید بادرک این موضوع، هم وطنان گرامی و والی صاحبان با احساس از پذیرش و تطبیق این برنامه که از مغز متفکر مومند زاده عصر تراوش نموده است جدا جلو گیری نمایند. در غیر آن خاک مان اشغال، خانه های مان ویران، باغ های مان سوخته وفرزندان مان در زیر ریش شلوغ ولنگی سیاه شلاق کاری و ازلانه وکاشانه مان بی جا خواهیم شد.

روزی رسد که ، خانه کرزی خراب شود
زین آتش نفاق، میرویس جان کباب شود
شرح فساد ، رشوه وقاچاق دفترش
تاریخ اگر رقم زند، چندین کتاب شود.

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • شاید میرویس پدرش را به نام کاکای ملت سر نسل اینده تحمیل کرد. هاها

 • تو چوچه ای روس تو چوچه ای نابکار مسعودوف حرامی که وطن را بر باد داد ناموس خود را به روس داد باید که خاک پای مومندها را بوسه کنید که ناموس قوم بی غیرت تان را از زیر لینگهای روس نجات داد یک دفعه به تاجیکستان کثیف سیل کنید که زنان و دختران خویشها را به روسها می فروشند از بی غیرتی اگر مومند ها نمی بود بی شک که شما بی غیرت مردم هیچگاهی از بی ناموسی از ناموس فروشی شرم نمی کردین فعلا نوامیس زنان دختران تان را به امریکایی ها شبانه در بدل هشت هزار دالر کرایه می دهین شما بی غیرت مردم قربان خاک پای گل محمد مومند بر پدر تان لعنت که ناشکر استین

  • افغانیار
   مومند کاکایت به انگلیس سودا کرد و کاکاهای کمونیستت به روس و کاکا های مسلمانت به پاکستان و عربستان و کاکا کرزی دموکراتت به امریکا.
   مقصد شما و کاکا هایت مملکت را مفت سودا کردن.

 • افغانیار!
  بی ناموس کسی بود که دختر ظاهرشاه را به گروگان گرفت وخودشه ریس جمهور کرد.
  بی ناموس عبدالرحمن بود که 1000 زن داشت وخودش رسیدگی نمی توانست زنان باسن های خود را از خیمه بیرون میکردند وسربازان همرای شان معامله میکردند.
  بی ناموس کثیف احمد شاه ابدالی بود که چندین سال بچه بی ریش نادر افشار بود.
  بی ناموس حبیب الله بود که 300 زن داشت وحودش رسیدگی نمیتوانست رفیقان دیگر نیز از زنانش استفاده میکرد.
  کاکه وبا غیرت امیر حبیب الله خان کلکانی بود که زن ودختر امان الله را با وجدان پاک به دست خانواده اش به قندهار تسلیم داد نه مثل داود کعه شما همیشه خوبی های اورا می گفتید دختر وعروس وغیره زنان بچه کاکا را به گروگان بگیرد ...وبه یک روایت دیگر... ازدهانم برامده بود.
  بی حیثیت..

 • افغانیا ر: شخص بی‌ شخصیت و بی‌ پدر ومادر، تو احمق نادان نطفه حرام که از چندین پشت ناموس فروشی شغل تان است.خجالت نمیکشی که به‌‌ تمام مردم فحش و ناسزا میگویی .یکبار تاریخ ننگین خود و گلمحمد خنثا را خوب بخوان، باز به‌‌ دیگران فخر فروشی کن .
  طالبان کرام تان را ببینید که خواهر، مادر، و زنهای‌شان در کچه گلی پشاور در خدمت پلیس پاکستان است و خود‌شان در افغانستان انتحاری می‌کنند.امیدوارم که خجالت نصیبت شده باشد و در اینده دهان بویناک تان را سخت ببندید. kazem

 • محمدگل مهمند پدر شوونیزم افغانی است. این شوونیست خاین درزمانیکه در سمت شمال از جانب شاهان افغان به حیث نایب ا لحکومه تعین گردیده بود در حق فرهنگ هویت و تاریخ مردمان غیر افغان جفای بزرگ ونا بخشودنی را مرتکب گردیده است که چنگیز ودیگر جباران تاریخ به آن مبادرت نه ورزیده بودند. این خاین ملی صدها جلد کتاب فارسی وترکی را در محضر عام در آتش سوختاند. نام های جا های تاریخی وفرهنگی این مناطق را که مبین هویت فرهنگ وتاریخ مردمان این مناطق بود جبراٌ پاک نموده وبه جای آن نام های بی پشتوانه و بی اصالت پشتو را که هیچ گونه اصالت وهمخوانی با فرهنگ و تاریخ مردمان این مناطق نداشته جاگزین نمود. به این ترتیب دیده می شود که این خاینین ملی با ازبین بردن و تاراج فرهنگ وتاریخ دیگران بیشرمانه برای خود تاریخ وفرهنگ جعلی وساختگی تیار نموده اند.

 • یک کمی شرم کنید خجالت بکش!
  تا کی در پای یکی دگه بزنی از تاریخ افغانستان پند بگیرید که چی فایده داشته این گپ و بحث های بی معنی...
  به نظر من باید افغان در بین خود اتفاق داشته باشد باز در این حالت که تمام جهان پشت افغانستان بیچاره ما پای لچ کرده و ما اینه در یک گپ چی حال جور کردیم / حیف حیف

جستجو در کابل پرس