صفحه نخست > خبر و گزارش > جنگ قدرت و تجزیه افغانستان در گفتگوی کابل پرس با داکتر رمضان بشردوست

جنگ قدرت و تجزیه افغانستان در گفتگوی کابل پرس با داکتر رمضان بشردوست

کابل پرس
چهار شنبه 3 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

داکتر رمضان بشردوست در گفتگویی اختصاصی با کابل پرس? می گوید جنگ افغانستان جنگ قدرت است. در طول تاریخ سیاسی افغانستان اگر جنگ ها را بررسی کنیم، مساله ی خانواده، قوم، مذهب و ایدئولوژی فقط به عنوان فریب افرادی که از آگاهی سیاسی و تجارب سیاسی برخوردار نیستند استفاده می شود. به همین دلیل که در افغانستان یک چوکی برای پادشاه و یا رییس جمهور بوده، ما شاهد جنگ های خونین برای گرفتن این چوکی بوده ایم که برادر علیه برادر، پدر علیه پسر، رفقا علیه یکدیگر، برای بدست آوردن این چوکی تا سرحد مرگ جنگیده اند. تاریخ سیاسی نشان می دهد که رقبا برای گرفتن چوکی هرگز فریب کلمات نرم و چرب از قبیل آشتی ملی، صلح، برادری و ..را نخورده اند. به همین دلیل آقای ملا عمر نه تنها خود را مستحق چوکی ریاست یا خلافت و یا امارت در افغانستان می داند، بلکه با اعلام کردن خود به عنوان امیرالمومنین ادعای رهبری تمام کشورهای اسلامی را دارد. بنا بر این برادر خواندن و یا دشمن خواندن کرزی برای وی مهم نیست، چیزی که مهم است برای آقای ملا عمر بدست آوردن چوکی و جای آقای کرزی است.

داکتر رمضان بشردوست درباره نزدیکی های فکری و عملی کرزی و تیم همراهش با طالبان به کابل پرس? می گوید که اگر ما جنگ های قبیله ای و قومی و تنظیمی را در افغانستان بررسی کنیم، متوجه می شویم که سران یک قوم یا قبیله یا تنظیم زمانی از مخالفت و جنگ دست بر می دارند که شکست شان حتمی ست و مقاومت شان منجر به قتل رهبر قوم، قبیله و یا تنظیم می شود. سران افغانستان برای قوم، قبیله، تنظیم و یا ایدالوژی و یا دین جنگ نکرده و نمی کنند. جنگ آن ها برای چوکی و جیب است. بنابراین ولو کرزی فعلا مثلا تمام خوسته های دینی و ایدیالوژیکی طالبان را عملی کند و افراد نزدیک ملا عمر را در تیم خود جای بدهد، تا لحظه ای که ملا عمر چانس گرفتن چوکی کرزی را داشته باشد، از جنگ دست بر نمی دارد.

داکتر بشردوست ادامه می دهد که باز هم بر اساس مطالعه همه جانبه و بی طرفانه اگر از تصامیم این سران و رهبران اقوام طی تاریخ نگاه کنیم، هدف بنیادی این افراد یا پادشاهان، روسای جمهوران و یا روسای تنظیم ها و اقوام، در قدم نخست سه چیز می باشد: توسعه قدرت شخصی خود، تحکیم قدرت شخصی خود و نفاق انداختن و حکومت کردن. بنابراین هرگر سران تنظیم ها، اقوام، پادشاهان و. ..منافع قوم، مذهب، دین، قوم و ایدیالوژی را در اولویت اهداف خود قرار نداده اند. مثال بسیار ساده وقتی منافع رییس جمهور یا پادشاه توسط قوم خودش تهدید شده، از کشتار خونین خود آن ها ابا نورزیده و حتا برای حفظ قدرت و چوکی خود، به خاک فروشی و قوم فروشی قوم خود دست زده اند.

رهبران و سران اقوام و تنظیم ها همیشه بر اساس منافع شخصی خود کردار و رفتار و اعمال خود را تنظیم می کنند. وقتی مثلا پادشاه یا رییس جمهور افغانستان یا رهبران تنظیم ها تهدید از طرف اقوام دیگر یا مذاهب دیگر یا تنظیم های دیگر و یا حتا وزرا و قوماندان های خود احساس کرده اند یک ثانیه هم برای تخریب و از بین بردن آن ها صبر نکرده اند. اما وقتی که این پادشاهان و یا روسای جمهور و سران اقوام احساس کردند که با استفاده از اقوام و مذاهب و تنظیم های دیگر می توانند قدرت را گرفته و یا حفظ کنند و توسعه دهند، هر گونه چاپلوسی و فریب و همکاری را با آنها تا لحظه ای که نیاز به حمایت و کمک شان داشته دریغ نکرده اند.

تاریخ سیاسی 40 ساله سیاسی افغانستان را که بررسی کنیم، متوجه می شویم که سران این کشور، سران تنظیم ها و اقوام برای گرفتن و یا تحکیم قدرت خود بنام های مختلف مغزهای متفکر افراد قوم یا قوماندان های زبده و ورزیده ی خود را وقتی از آن ها احساس خطر کرده اند با فریب از بین برده اند.

به همین دلیل است که در افغانستان ما در همین دهه های اخیر شاهد کشته شدن هزاره توسط هزاره های دیگر، پشتون توسط پشتون های دیگر، تاجیک توسط تاجیک های دیگر بوده ایم.

ما شاهد جنگ هایی بودیم که هر دو طرف وقتی به یکدیگر حمله می کردند فریاد الله اکبر سر می دادند. وقتی ما با مردم و قوماندان های سابقه بشینیم و سر صحبت را با آنان باز کنیم از جنگ های حرکت و وحدت، از جنگ های اتحاد و حزب اسلامی بین خود، از جنگ های شورای نظار و جمعیت به اندازه ای داستان های خونین می شنویم که اصلا قابل تصور نیست.

تاریخ معاصر افغانستان تاریخ چور و چپاول افغانستان که توسط سران و رهبران تنظیمی و قومی این کشور سازماندهی و رهبری شده است. تنها دیدن کابل یک چند سال پیش با بی زبانی کامل داستان ها و حکایت ها را بیاد می آورد.

اینجاست که در افغانستان به نظر من قوم ، دین، مذهب، ایدیالوژی، تنظیمم همیشه قربانی خواسته ها و اهداف شخصی اقلیتی تشنه چوکی و جیب بوده است.
داکتر بشردوست می گوید تاریخ افغانستان تاریخ خونین جنگ های قدرت بوده است که حتا پسر از کشتن پدر برای گرفتن قدرت و شاگرد از کشتن استاد برای حفظ و تحکیم قدرت دریغ نکرده است.

داکتر بشردوست درباره وضعیت میلیون ها قربانی در افغانستان می گوید متاسفانه قربانیان جنگ در افغانستان از گذشته نه تنها یک سر سوزن عبرت نگرفته اند، بر عکس هنوز دستان کسانی را می بوسند، فرمان کسانی را می شنوند، عقیده به رهبریت کسانی دارند که این افراد را به قتلگاه فرستاده و قربانی رسیدن به چوکی و جیب کرده اند.
باز اگر ما تاریخ جنگ ها را بررسی کنیم، این جنگ ها وسیله ی کشتار و قتل افرادی هستند که همدیگر را نه نمی شناسند و یا نه کدام دشمنی خاص با هم دارند و نه خواسته ها و آرمان هایشان در تضاد است.

کسانی که مسئول چنین جنایات و قتل و کشتار در تاریخ هستند یکدیگر را می شناسند و با یکدیگر دشمنی دارند و خواسته های و منافعشان در تضاد است. این افراد یک ناخنشان نیز در این جنگ ها خون نشده است. به همین دلیل است که به عقیده ی من جنگ در شرایط فعلی قربانی اش افراد عادی ست که خونشان و زندگی شان برای سرانشان که برای جنگ می فرستند یک سر سوزن ارزش ندارد. آن ها چوب تنور هستند که دیگران در آن تنور برای خود نان می پزند.
داکتر بشردوست می گوید به نظر من هر ظالم و هر قاتل چه طالب و چه مجاهد به اصطلاح، چه کونیست، چه هزاره، تاجیک، پشتون و.. باشد باید در یک محکمه ی عادلانه به مردم افغانستان پاسخ بگویند. ما نباید در عدالت بی عدالتی کنیم، بنابراین یک ظالم و قاتل را وزیر بسازیم و یک ظالم و قاتل دیگر را به محکمه بکشیم. مساله ی ظلم و قتل و کشت و کشتار مساله ای ست که یکروز مردم افغانستان جمعا بر اساس معیارهای ملی، اسنانی و اسلامی تصمیم بگیرند.

داکتر رمشان بشردوست درباره پشت پرده ی حرکت های مسلحانه ای که بتازگی توسط حکومت به قیام مردمی تبلیغ شده و رییس جدید امنیت ملی از آن حمایت علنی و رسمی می کند می گوید: هر حرکتی که در افغانستان در طول تاریخش بوجود آمده همیشه به عنوان یک حرکت مردمی و ملی معرفی شده است. اما نتایجی را که از این نوع حرکات دیدیم، متاسفانه برای مردم افغانستان جز خون و خاکستر چیزی را به ارمغان نیاور. بخصوص حرکت فعلی که از طرف رییس عمومی امنیت حکومت حمایت می شود در مردمی بودنش باید شک کرد، چون یک حرکت مردمی دقیقا یکی از دشمنانش دولتمداران فعلی افغانستان است نه اینکه مورد حمایت و تقویت آنان قرار داشته باشد.

آقای بشردوست درباره اینکه افزایش حملات انتحاری، بمب گذاری، حمایت های کرزی و تیم وی از طالبان و مسدود کردن راه ها، بمب گذاری، مسموم کردن دانش آموزان و ....اندیشه ی تجزیه را در افغانستان تقویت می کند و ممکن است تا یک دهه ی دیگر کشوری بنام افغانستان وجود نداشته باشد می گوید:

تجزیه و یا تجزیه نشدن یک کشور بخصوص افغانستان از اعمال و رفتار و گفتار کرزی، ملا عمر، خلیلی، فهیم و قانونی و امثال آن ها، بسیار بسیار بالاتر است. حتا چه آن ها بخواهند یا نخواهند، چه در افغانستان جنگ باشد یا صلح باشد، کسانی که امروز درباره ی سرنوشت دنیا و منطقه تصمیم می گیرند، آن ها حرف آخر را خواهند زد.
همانطور که تجزیه یک کشور و یا تاسیس یک کشور دیگر در تاریخ همیشه ممکن و غیر قابل پیش بینی بوده است، مساله ی یکجا شدن پشتون ها و یا تاجیک ها و یا اوزبیک ها و یا کردها و بلوچ ها مربوط و منوط به بازی های بزرگ استراتژيکی قدرت های بزرگ در دنیاست. مسایل حقوقی، اخلاقی، فرهنگی و دینی هیچگونه نقشی تا زمانی که حمایت حاکمان جهان را نداشته باشد، ایفا نمی کند.

عقیده ی من به عنوان یک بشردوست این است که به هر انسان، به هر قوم و به هر ملت و یا ملیت اجازه ی نوع زندگی که خود می خواهد داده شود. اما تاریخ ثابت کرده است که یکجا زیستن یک قوم یا افراد یک زبان یا حتا افراد یک ملیت وسیله ی خوشبختی و آرامی شان نیست. به نظر من زیست انسان ها با ارزش های انسانی می تواند شرایط رشد هر انسانی را برای زندگی آباد و آزاد مساعد کند. ما در تاریخ استعمارزدایی دیدیم که گفته می شد که مثلا اگر رییس جمهور ما بجای یک سفید پوست سیاه پوست باشد، زندگی ما آرام تر و بهتر خواهد بود. اما دیدیم که چنین نشد. بخاطری که رییس جمهور که پوستش سیاه بود. در واقع در حق همنوعان خود ظلم و ستمی کرد که از ظلم و ستم سفید پوستان تفاوتی نداشت. همانطور که ما امروز در افغانستان تجربه می کنیم، زمانی بود که هزاره ها می گفتند که ما والی و قوماندان هزاره در محل خود باشیم، ما شاهد عدالت و شفافیت خواهیم بود. عین حرف ها را تاجیک ها، اوزبیک ها و نورستانی ها می گفتند. اما من که 27 ولایت را دیده ام در ولایت تاجیک نشین، معمولا مقامات ولایتی تاجیک هستند، در ولایت پشتون مقامات ولایتی پشتون هستند، در مقامات هزاره نشین، مقامات هزاره هستند. اما ظلم و چور و چپاول ادامه دارد.

متاسفانه تاریخ افغانستان تجاربی که مردم با گوشت و پوست خود احساس کرده اند، سوء استفاده از قربانی های مردم که توسط سران و رهبران و بزرگان صورت گرفت، مردم افغانستان را در حالتی قرار دادند که ابتکار دسته جمعی و حرکت دسته جمعی را از فرهنگشان کاملا دزدیده است. حتا جوانان ما نتوانستند از حقوق مشروع شان دفاع کنند. حالت مردم افغانستان به مریضی می ماند که انستیزی شده باشد. به همین دلیل است که دوباره وارد شدن مردم در میدان عمل در افغانستان نیاز به شرایط خاص دارد که این شرایط فعلا در افغانستان دیده نمی شود.

داکتر بشردوست درباره ی سفر اروپایی خود به کابل پرس می گوید من در سویدن از طرف کمیته ی همبستگی مردم سویدن و افغانستان دعوت شده ام. وقتی موضوع سفر قطعی شد، سایت های اینترنتی انجمن ها و نهادهای مردم در اروپا را تا جایی که توانستیم یافتیم و بدون تبعیض قومی، زبانی، منطقه ای و....به همه ایمیل روان شد. در این سایت ها هم ننوشته که حلقی پرچمی ، هزاره تاجیک و... است. هدف دیدن هموطنان با هر گروه، اندیشه، مذهب، قوم و ...که هستند است. من فقط برای شنیدن می روم و امیدوارم هموطنان یا همنوعان با من به عنوان یک بشردوست برخورد کنند. فارغ از مسایل قومی تنظیمی دین ایدیالوژی و ملیت.

من به عنوان بشردوست این حق را برای افراد قایل هستم که بگویند از فلان مذهب، قومیت، تنظیم هستند، چگونه زندگی کرده و با چه زبان صحبت می کنند. من مخالف این هستم که کسی را به زور به بهشت ببریم.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • من تمام سخنان آقای بشردوست را تائید میکنم. ایشان فراتر از مرز های قومی، زبانی وتنظیمی وغیره... فکر میکنند.
  به امید اینکه انسانهای بیشتری از نوع آقای بشردوست در جامعه ما صدای شانرا بلند کنند.
  به آقای بشردوست از صمیم قلب مؤفقیت آرزو میکنم.

  • به تاييد حرف و ديدگاهاي جناب رمضان بشر دوست اين گفتار اقاي رازق مامون هم واقعيت ها را به درستي بيان ميكند
   "
   تجزیۀ افغانستان
   يكشنبه 26 ژوئن 2011, بوسيله ى رزاق مأمون
   ;;
   یکی ازجوانان – نامش محفوظ- به من نوشت: " من معمولاً کتاب های ترا می خوانم. با خواندن کتاب "ردپای فرعون" فهمیدم که آدم ضعیف وبی اراده ی هستی. چه گفته دربرابرتفکر تجزیه خواهی قدعلم کردی. بمان که افغانستان تجزیه شود. ما از یک جا بودن با پشتون ها دریک مملکت چه خیری دیده ایم که تو شله هستی؟ اگر تو چیزی دیده ای به ما هم بگو... تجزیه شود که راحت شویم."
   مخاطب من نیاز دارد مطلع باشد که مشکل بنیادین درین کشور، "قومی" نیست؛ "بی عدالتی" است. از"شمال" تا "جنوب"، از"شرق" تا "غرب" ومناطق مرکزی هرآن چه بالای مردم درچهارگوشه ی افغانستان می آید، حاصل اراده ی رهبران محلی، فرماندهان ومعامله گران هم تبارخود شان است"

 • سلام به مدریت خوب و کار دان کابل پریس!
  من می خواستم در ارتباط با تشریف اوری داکتر بشر دوست به سودین یک مسله و نکته را بنویسم اگر امکان دارد برای داکتر صاحب منتقل سازید.
  شما در جریان هستید که:در سویدن شاگردان خون اشام همین لینین و قبیله پرستان افغان همانهای که دست شان در خون ملت افغانستان رنگین است برای شان پاتوق بنام انجمن افغان ساخته اند.
  این دسته خاین و ادم کش با ارتباط تنگا تنگ با حکومت قبیله گرای کرزی همیشه در پی ضربه زدن به ملتهای غیر افغان خصوص هزاره ها بوده اند. این گروه یا طالبان نیکتای دار با همکاری یک دو نفر خاینین افشار از( جمله سید حسین اصغری مزدور سفارت ایران در استکهلم)بنا دارند که توسط عمال لوچک وبی بند وبار خود شان اما به بهانه استقبال از اقای بشر دوست ایشان را در حضور عام مورد تحقیر وتو هین قرار بدهند.
  به عنوان یک وظیفه ملی خواستم شمارا در جریان بگذارم

 • قدرت زور و زر بالای کابلپرس سایه افگند!
  هرچند با داشتن مصروفیت های شغلی که دارم ولی باز هم چند بار در روز سر به وب سایت کابلپرس میزنم و از متون نشر شده آن بهره میگیرم. به نظر میرسید که کابلپرس اولین رسانه ی آزاد و بدون کدام واسبتگیی باشد که مطالب ارسالی را بی آنکه سانسور شود به نشر بسپارد. زمانیکه کابلپرس در محدوده ای جغرافیای افغانستان و ایران از طرف دولت های این دو کشور برای خواننده گان آن معدودیت ایجاد گردید. بازهم کابلپرس نوید دیگری برای علاقه مندانش داد و با ضمن مطلب نوشت:" زور و زر نمیتواند راه کابلپرس را مسدود کند". بعد کابلپرس چندین وب سایت همبسته را به نام های مختلف ازجمله بلخ پرس، بامیان پرس، ننگرهارپرس، افغانستان پرس ... را ساخت و ساحه وسیع دسترسی به کابلپرس را برای خواننده گانش ایجاد نمود کاری کاملاً در خور ستایش.
  چندی پیش مطلب تحت عنوان " کور خود بینای دیگران" را در مورد سید فرخنده زهرا نادری نوشتم و از طریق وب سایت محترم به نشر رسید و از مسوولان کابلپرس متشکرم. روزانه ده ها نظر از طرف خواننده گان پیرامون موضوع اظهار نظر صورت میگرفت. در طی دو یا سه روز بیشتر از صد ها تبصره(Comments ) به دنباله این مطلب به نشر رسید. ولی متاسفانه چند روز بعد دیدم که مقاله ی مذبور از سایت کاملاً برداشته شده است. دو روز بعد دیدم که مقاله در یک گوشه ای سایت قرار داده شده بود که دسترسی به آن آسان نبود و دیگر اینکه تمام کامنتس ها حذف شده است و جای نظرگاه کاملاً مسدود شده است اگر کسی هم در آن مقاله دسترسی پیدا کند نمیتواند پیرامون موضوع ابراز نظر کند.
  نمیدانم چه باعث شد و چی فشاری بالای گرداننده گان این سایت وزین پیش آمد که بار اول مطلب متذکره را از سایت به طور کامل برداشت بعد مقاله را دوباره به وب سایت گذاشت اما تمام تبصره ها (Comments) را حذف کرد به جز سه نظر بی ربط و در اخیر در دبناله مقاله جاییکه باید خواننده گان نظر بدهند را کاملاً برای نظر دهنده گان مسدود کرد؟
  اگر شما در مقابل این کار تان از جناب سید فرخنده نادری و خانواده نادری ها پول دریافت میکنید از آن نخواهید سود برد چون ثروت حقیقی صداقت و عدالت است البته عدالت هم به معنی گستردۀ آن. با پنهان نمودن حقیقت، حقیقت پنهان نخواهد ماند؛ به گفته ی بزرگان آفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود.
  با این شرایط که در افغانستان پدیدار گردیده شما قلم به دستان هستید که برای مردم بینایی می بخشید و این مردم رنجدیدۀ ما را از تاریکی ها به روشنایی ها می کشانید؛ رسالت روشنفکری ادا خواهند نمود و مردم ما رااز منجلاب بد بختی نجات خواهند داد و امیدوارم که اصل بی طرفی را رعایت کنید، وگرنه باز در حق این مردم تجاوز دیده، ستم کشیده و ظلم دیده خیانت خواهد شد و خدای ناخواسته شما هم دراین جرم شریک نشوید.
  هر چند گفتنی های زیاد در مورد این خاندان ( نادری های کیان) و از ظلم و استبداد شان وجود دارد. اگر همه را یک به یک به رشته تحریر در آورده شود قلم به فریاد خواهد آمد. اما خوشبختانه در مورد ظلم و اسبتداد این خانواده مطالب زیادی به طوری اسنادی از سوی نویسنده گان نوشته و در رسانه به نشر رفته است.
  و این هم لینک مستقم مطلب نشر شده که نمیوانید در مورد نظر بدهید:
  http://kabulpress.org/my/spip....
  روشنگر

 • اقای نادر . خدا کند که لا اقل یک نفر ازبین پشتون سر بلند کند که دیدگاه بشر دوست را داشته باشد . فعلا خیلی از پشتونها همین اداعا را دارد اما وقتکه مثل کرزی خان در قدرت نشست در مورد اقوام غیر پشتون کم کاری و حتا هیج کاری میکند . ایکاش فعلا هم پشتونها مثل بشر دوست یک نفر را درمسند قدرت داشته باشد . ندارد صد سال بگزرد باز هم نیست هرچی است نه تنها قبیله پرست بلکه فاشیست وکار شکن است و..

 • آقای افشار،
  من نیزمانند شما آرزو میکنم، که نتنها دربین پشتون ها بلکه دربین همه اقوام ستمدیده وطنم انسانهای شریفِ مانند بشردوست سر بلند کنند. همچنین آرزو میکنم که مردم نیز قدر این نوع انسانها را (بدون تعصب قومی، تنظیمی، حزبی و مذهبی) بدانند و آنها را بحیث رهبران آینده خود انتخاب کنند.
  به امید آن روز!

 • بقول بشر دوست همه جنگ سالار بوده و خراب کاری کرده . اما مردم هزاره افغان که گناهی ندارد که هر سال توسط کوچیهای طالب توسط حمایه مستقیم کرزی و حامیان فاشیستش مورد چور و چپاول قرار میگرد . اقای بشر دوست همانند کرزی خان نمیشنود و همانطور راه های هزارستان نا امن و به جرم خود بشر دوست هر از گاه مارا ازبین میبرد . ایشان چون انتقاد نمیکند خیلی برادران فاشیست را خوشش می اید زیرا محاظه کاری کرده و میکند ...

  • آقای بشر دوست در قبال مسایل حساس کشور همیشه خاموش بوده . مثلن حمله کوچی ها بالای هزاره ها و یا ده ها مسله دیگر ولی همه وقت خود را در فلوته بازی های پارلمانی تیر کرده.

 • ای جهان بیایدحقیقت رااززبان کابل پرس? بشنویم
  نه دروغ امریکاراونه دروغ رادیوبی بی سی راونه دروغ ارگ نشینان افغانستان را که همه شان ازریشه امپریالیزم پروریده است حلقه فاسیداست

  آنلاین : http://.

 • سلام، ارزیابی اقای بشردوست خیلی جالب و واقعیت است. اکثریت اشخاص و افراد الوده به سیاست و دولت در افغانستان مسایل افغانستان اینطور همه شمول درک نکرده و یا نمی خواهند درک کنند. تقریبا تمام نظریات و ارزیابی بشردوست درست است. اما چیز که من از اقای بشر دوست انتظار دارم، پیشنهاد راه حل از این همه مشکلات است. مثلا انتظار دارم که اقای بشر دوست به ادامه هر مشکل/فساد و بحران یک راه حل پشنهاد کند. خود شاید ایشان بگویند که من راه حل پشنهاد کرده ام، خصوصا در مصاحبه های تلویزونی اش، اما در حالیکه با اکثریت نظریات شان موافق هستم اما اکثریت نظریات ایشان بخاطر بیرون رفت از این منجلاب "قابل تطبق" نیست و یا هم مجهول و پچیده است. امیدوارم که ایشان در دیدار خود با افغانها در اروپا لطف کرده به راه حل ها بپردازد. من در سویس هستم امیدوارم که ایشان ره از نزدیک ببنم. فیروز

 • من با نظریات تان کاملا موافقت دارم. این رهبران خاین و وطن فروش بخاطر منافع شخصی شان حاضر به جنګ،وطن فروشی و تجزیه کشور به نام های مختلف هستند.اقای داکتر عبدالله و تیم شورای نظار زمانی بخاطر دوام نامشروع قدرت عامل جنګ های داخلی شدند و بعدا دیدند که در پرتګاه نابود شدن هستند وطن را بالای امریکاو غرب فروختند و فعلا می بینند که قادر به کسب ارا بیش از ۵۰ فیصد ارا مردم برای کسب قدرت نیستند شعار های تجزیه و نطام فدرالی را سر داده داده اند.این ها خاینینی هستند که بعدا تاریخ افغانستان به انها شرم خواهند کرد.

 • همراهی کرزی با قاچاقبران افغان؛ عبدالله عبدالله,مارشال فهيم ,احمدولی مسعود, احمد ضياء مسعود و فرشته حضرتی دختر وکيل جان محمد پنجشيری خواهر زن احمد ولی مسعود مانع از نبرد نیروهای امنیتی با قاچاقبران می شود!!!!!!!!!!!!!!!
  (در مورد همکاری عبدالله عبدالله با فرشته حضرتی دختر وکيل جان محمد پنجشيری خواهر زن احمد ولی مسعود که در کابل با ايجاد کانال استخباراتی با سفارت سويدن مقيم کابل ويزه انکشور را توزيع ميکند و اين ويزه توسط احمدولی مسعود و احمد ضياء مسعود در بدل ۳۰۰۰۰ دالر امريکايی به فروش رسانيده ميشود وتا اکنون ۱۶۰ تن پاکستانی و ۵۵ تن ايرانی و ۷۸ تن افغان را به اروپا فرستاده اند که بيشتر انها تقاضای پناهندگی نموده است.!!!!!!!!!!!!!!!
  گفته ميشود که حبيب اصغری درراس اين شبکه بوده است. از قرار معلوم ، پس از آنکه از جانب فرشته تقاضا نامهً جهت تدوير " سيمينار" به اصغری ميرسيد ، جهت اشتراک اشتراک کنندگان " سيمنار" های موهومی ، وی مکاتيبی را ازدفتر مارشال فهيم ، شورای وزيران ووزارت امورخارجه برای اخد ويزه عنوانی سفارت هاصادرميکرد و برای هر نفريکه پول می پرداخت ويزه می خواست. ازين افراد بين 20000 تا 30000 دالر گرفته ميشد ، بعدا اين اشخاص قانونی به اروپا سفر ميکردند ، يک روز فرشته برای شان محفلی برپا ميکرد و سپس هر کدام را در کشور های مختلف بشمول سويدن جهت پناهندگی می فرستاد. اينکه آنها موفق به دريافت پناهندگی ميشدند ويا ميشوند ، مربوط فرشته نبوده ونيست. صرف رسانيدن آنها کافی بود.
  از قرار معلوم اصغری برطرف گردیده و ازکرسی معاون اداره امور پایين افتاده است ولی کسی نمی داند که ممکن هم اکنون ويا چند روز بعد دوباره به پابايستد. وی در اين مسايل چنان آبديده شده است که جوره ندراد. پيرامون کارنامه های درخشان زندگی ننگين وی بعدا معلومات مفصل ارائه خواهد شد!!!!!!!!!!!!!!!!!
  يک خبر جالب ديگر اينکه زنیکه بنام شريفه حضرتی در سیویدن زندگی میکند نيز چند ماه قبل درميدان هوايی دوبی هنگام انتقال سنگ و دالر قاچاقی دستگيرشد و مدت سه ماه دردوبی زندانی بود. وکیل وی بعدازبدست آوردن ضمانت مالی اورا موقتا از بند رها کرد ولی اکنون ميگويند که محکمه حکم بازداشت مجدد خانم را صادر نموده است!!!!!!!!!!!!
  خانم فرشته در ایام نوجوانی در زمان حاکميت حزب ديموکراتيک خلق به شوروی فرستاده شد. درآنزمان محصلین افغانی در شوروی سابق قاچاق دستمال زری وگل سیب ،پتلون کوبای ،کلاه روسی ، چاینک نکلی ، الماس روسی ، دالر وربل می کردند لذا قاچاقبری این خانم هم تازگی ندارد. کسی که یک پنی را دزدید صد دالر را هم دزدی می کنند. ترک عادت موجب مرض است، مشت نمونه خروار،این یک واقعیت است نه خصومت ونه افشا گری . آفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود ،قاچاق آدم کار تازه این افراد نیست. در سويدن نيز "تارنما " ساخته است و " نهاد ...." را تاسيس نموده است. به همين علت و از برکت اين پيشه های جديد است که وی اکنون در داخل و خارج کشور " جايداد" های خوبی خريداری کرده است!!!!!!!!!!
  در زمانيکه احمدولی مسئول سفارت افغانستان در لندن بود ، به هزاران هزار دالر از درک فروش پاسپورت ، اعطای ويزه و تصديق هويت مهاجرين بدست آورد. تعدادی زيادی پاکستانی را در بدل پول هويت افغانی داد. گفته ميشود ، پولي را که ازين مدرک بدست آورد با "لطيف دزد" در هسپانيا يک هوتل خريده است( لطيف دزد پسر مامای شريفه جان است که در زمان مسعود معاون لوژيستيک وزارت دفاع بود . مسعود وی را جهت خريداری سامان آلات به دوبی فرستاد . وی با پول ها از دوبی فرار کرد و به هالند پناهنده شد و اکنون با احمدولی هوتلی را در هسپانيآ خريداری کرده است .) !!!!!!!!!!!!!!!!!
  در مورد قاچاق احمدضيا ، ويکی ليکس ( از قاچاق 52 مليون دالر ، سنگ های قيمتی و داشتن خانه های مليون دالری در دوبی ) بحد کافی افشاگری کرده است که ضرورت به تشريح دوباره نيست!!!!!!!!!!!!!!!
  در جويی که آب رفته است بازهم آب می رود.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Kabul tel:
  0784035745
  0706818782
  0782109652
  0786611240
  0780031128
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

 • بحضآ انسان ها آنقدر احمقانه میگویند که انسان به خنده میفتد مانند رحمانزي ده کجا و درخت ها در کجا خودت اگر با جمیعتی ها مشکل داری اینجا حرف دیگری در بین است خودت اگر حقت را نداده اند برو با حضرتي و داکتر عبدالله و فهیم و احمد ضیا حساب کن این جا در مورد دیگری بعث جریان دارد همانا بزرگان گفته اند که خر عیسی گر به مکه برند چون بیارند همان خر باشد تو هم انسان شدنی نیستي پس وقت خوش خر جان رحمان زی (همه زی ها خرند)

 • رمضان بشر دوست دهرې لوړې چوکۍ تر اولسمشري پورې لياقت لري
  دده بلا دې په جنګي جنايتکارانو او اجنټانو وګرزي !
  ژوندی دې وي بشردوست ، خدای دوکړي چې طالبان وروڼه بشردوست په خپله
  پروږه کې د يوو قدر په ستر ګو ومني !

 • با تشکر از برادرم احمد حامد عطایی برادر عزیز خیلی از برادران ما در باره ملیتهایی با هم برادر کشور عزیز ما صحبت های نادرست تفرقه بر انگیز میگویند ملت بزرگ ما از هر قوم ویا نزادی که هستن با هم برادر هستن و این تفرقه وقوم برستی هم از برکت رهبران نوکر و مزدور ما وشما هست به امید ان روزی که تمام ملیتهایی با هم برادر من و شما در کنار همدیگر شان یک افغانستان ازاد اباد و دور از هر گونه تحبیض نزادی را داشته باشیم والله خیرالرازقین

 • اول از همه سلام بر همین برادر جوالی خودم که از نامش بیداست که نمایندگی از یک قوم خاص میکند برادر عزیز عباس از نامت بیداست که از قوم بوله گگ ها هستی اول یک نگا بر تاریخ بینداز که تو خودت از کدام قوم هستی که در 30 سال بیش شما کی بودید و از کجا امدی یک قوم 3 فیصدی نه باید گبهایی کلانتر از بینی وچشمهایی بادامی خود بگوید در تمام عمر شاهد جوالی گری وسقاوی شما هستیم و قسمی که بیداست شما هم یکی از جوالی های مندوی شاید باشید

  • همان جوالی سوادش از وزیرکهایتان زیادتر است خشتک کشال خیل.

  • ادم خان خیمه نشین یابنا به اعتراف خودت سلیمان کوهی .
   همین دو پیام بالایی ات را کنار هم بگذار و خود قضاوت کن یکبار از اخوت و با همی و برادری و اتفاق ملیت ها سخن زده یی باز حافظه ات را چرس و تریاک ضعیف ساخته و ملیت بیچاره و مظلوم هزاره را جولی ..... خطاب دادیی چقدر خر تشریف دارید و

 • تجزيه
  افغا نستان کاراستعما رنوبوده وبحران موجودرا عميقتر ساخته ودست درازې
  بيګانه ګان راتداوم می بخشد ازتجارب تلخ جامعهه خویش باید درس ګرفت پرابلم
  های ګذشته فراموش یيکديګر راتحمل منافع ملی راتشخيص ودراعمارجامعه دست به د
  ست هم داده هرنوع تعصبات قومی لسانی سمتی مذهبی را یکطرف ګزاشت ونه بايدبه
  اشاره دشمنان ګوش داد واشتباهات ګزشته ګان رآ نه باېد تکرار نمود

 • برادر عزيز سلیمانخیل!
  من به تمام اقوام افغانستان احترام دارم غیر از پشتون های نادان.
  من جوالی باشم یا سقاو هردو کسب و کار حلال است و حد اقل برای فاميل خود نان حلال میدهم اما شما که به انگلیس این وطن را فروختید به روس فروختید به پاکستان فروختید و حالا به امریکا فروختید اگر توان جوالی گری و سقاوی را ندارید بروید مرده گاوی کنید از این وطن فروشی بهتر است چون در آن حالت تنها مادر و زن و خواهرت را میفروشی .

 • remezan besher doost gap haa ra khob mee danad wa berayee enke del pushtoonan ra be dast aworad ke egan rooze ryis jamhorayt shwad-her bela wa cherand be kele eshan begerdad me goyad-too goyee eshan der en molk nabode hast- ta en molk az dast aoghoon khelas nashewad hal ma zar ast

 • با سلام خدمت همین بوله که بر زهییا توهین کرده بوله نمک حرام نوکر ایران اگر همین کرزی شمارا ادم حساب نمیکرد و شمارا یک قوم 3 فیصدی محرفی نمیکرد حالا که در ایران در داشهای خشتپزی گندیده بودید که من فکر نمیکم در ایران شمارا کسی ادم حساب کند شمای که نوکری از رهبر معظم تان میکنید یعنی همان خامنه ی همان رهبر معظم تان شمارا بنام بربری خطاب میکند همین برای تان جای شرم هست شما که دم از ایران میزنید اگر همین زهی ها بر شما رهم نکند در هیچ جای دیگر شمارا حتا انسان هم حساب نمیکند نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر و من خودم شاهد هستم بوله جوالی شما که از خواهر مادر حتا از دختران خرد سال خودتان در موسسه های خارجی برای تن فروشی دریغ نمیکنید همین برایتان جای شرم است بولللللللللللللللللللللللللللللللللله

 • در مرحله فوق العاده حساس تاریخی کاش جناب بشر دوست یک مقداری واقعبینانه و عدالت پسندانه فکر کرده و عمل بنماید! تا هر گاه عمل جناب بشر دوست مورد پسند متعصبین اوغان ملتی ها باشد، جناب ایشان در خدمت استبداد بوده، و نقش چوب لای چرخه روند پایداری عدالت سازی در اوغان ستان را ایفا خواهند کرد و...!

 • از کو سلیمانیها خیری نیست نمیدانم که چرا شما از نسل یهودی هستید و از انها پیش روی کردید در فاشیست بودن

 • سایت افغان پیپر afghanpaper.در فارسی بنام شبکه اطلاع رسانی افغانستان از طرف دولت ایران تمویل میشود . البته توسط یک برادر هراتی فعلا ساکن مشهد که بین افغانها شبهه افگنی میکند . افغانهای داخیل و خارج اگاه باشند که دستان بیگانه و اجنبی بین اقوام افغانستان نفاق اندازی نکند و شما روشن ضمیران وطن مسئولیت دارید که این دستهای مرموز و چهره های نا شناخته را بشناسید .و در اسرع وقت شبهه پراگنی شان را در نطفه خفه بسازید ..

 • جناب بشردوست صاحب هم خواهان ایجاد لوی افغانستان است

 • دوستان عزیز!
  قراریکه متن مصاحبه داکترصاحب بشردوستان مطالعه شد . ازآن چنین استنباط گردید که :1- دشمنان وطن درطول تاریخ کوشیده اند که نفاق وشقاق را دربین مردم این مرزبوم ترویج نموده ازآن سوء استفاده نمایند . 2- حاکمان قدرت هیچگونه روش های انسانی را مراعات نکرده وبخاطر قدرت ازکشتن ،زدن وبستن یکدیگر ابا نه ورزیده اند. 3- حاکمان قدرت وسیاست از اعتقادات مردم شریف سوء استفاده نموده وازاعمال هیچگونه مظالم اجتماعی واقتصادی دریغ ننموده اندوغیره. پس از سیاق کلام چنین نتیجه میشودکه ظالم ، ظالم است اگر درشمال افغانستان باشد ویا درجنوب افغانستان، درشرق افغانستان باشد ویا درغرب افغانستان بناءً مظلوم افغانستان هم درهرگوشه ای که باشد باید هم صدا ویکرنگ شود تابتواند نجات پیداکند درغیرآن این همه تفرقه افگنی ها کارهمان خونخواران بوده وبرای بفای حیات خویش ازتفرقه ونفاق افگنی نژادی ،لسانی ،قومی ،مذهبی وغیره سوء استفاده میکنند.
  مرگ برتفرقه افگنان وسکترستها.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس