صفحه نخست > خبر و گزارش > در دايکندی چه می گذرد؟ > این نامه به دست آمر پاسپورت دایکندی برسد

این نامه به دست آمر پاسپورت دایکندی برسد

نويسنده: خاکشا چوگانی
يكشنبه 16 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

دعا و سلام به صد شوق تمام، خیریت انجام، برای آمر پاسپورت دایکندی برسد، امید است که علیک فرمائید. بعد اینکه اگر جویای احوالات اینجانب بوده باشید، تا تحریر ورقه هذا خیریت درگذر است، امید شما در لباس صحت و عافیت و رشوت بوده باشید.

دیگر اینکه کمی جیبم خالی است اگر از همان پول و مول رشوت برایت باقی مانده باشد، لطف کرده کمی برایم ارسال دارید. خدا بر رشوت خوری شما قوت بدهد.

آمر پاسپورت دایکندی! تو واقعا کسی هستی که صفات تو واقعا تحسین مرا برانگیخته است. اولا، آدم هنرمندی هستی و خط بسیار خوش داری که آدم با دیدنش سحر می شود. آفرین بر آن کلکهای هنرمندت. دوم، با همین کلکهای هنرمندانه ات بطرز هنرمندانه رشوت را اخذ می کنی که هر صاحب پول با شمارش پولها کیف می کند.

نگو که من خبر ندارم و تهمت رشوت خوری می زنم. نه! یادت است که مردی از قریه پلاس چارصدخانه به همراه یک نفر در تاریخ 25 سنبله 1386 یا دقیقتر اوایل ماه مبارک رمضان پیشت آمد تا برایش پاسپورت بدهی، یادت آمد؟ ولی او هنوز صف طویل پاسپورتیها یادش است. افرادی که در صف بودند یکی 15 روز دیگری 35 روز و یکی هم یکماه معطل اخذ پاسپورت بودند ولیکن گویا آنها زبان شما را نفهمیده بودند که اگر معطل می کنید می خواهید چه چیزی بگوئید؟

همین مرد پلاس چارصد خانه اگر روزش شود حاظر است در محکمه علیه تو شهادت بدهد. وی 10 روز معطل ماند. هر دم که خدمت شما می رسید شما می گفتید: پاسپورت نیست. بعدش از همان مرد پلاسی 4500 افغانیگی طلب کردی و وی تا سقف 1500 افغانیگی حاضر شد ولی قبول نکردی این مبلغ را. سرانجام مبلغ 3500 افغانیگی از وی گرفتی و وقت خداحافظی به وی گفتی: "پولی را که داده ای آن بزرگواران را کفایت نمی کند سهم من چه؟"

این دقیقا عبارت تو است که با آن مرد پلاسی گفته ای. همان روزها نرخ رشوت پاسپورت تو در نوسان بوده از یکی 2500 افغانیگی و از یکی 300 افغانیگی گرفته ای.

مورد دیگر: در اولین روزهای ماه مبارک همین سال، مرد جوان رد مرز شده از ولسوالی سنگ تخت پیشت مراجعه کرد، یادت است؟ نامش محفوظ. نشانی اینکه مرد جوان 45 ساله، موی درشت، قد چارشانه، کوسه، تو از وی سرانجام 2000 افغانیگی رشوت گرفتی و در بدل آن پاسپورت دادی، یادت آمد؟

نامردی کردی و نگفتی که "آن بزرگوارانی که پول کفایت نمی کند" چه کسانی هستند؟ اگر مشخص می کردی بار گناهانت کم بود. حالا که نگفتی، ما با صلاحیت محکمه نظامی دایکندی تو را محکوم می کنیم به جرم رشوه ستانی. و شما طبق ماده اول قانون تعقیب و مجازات رشوت، منتشره در جریده رسمی، شماره 231 مورخ 1351، که گفته است: "هر موظف عامه که مال یا منفعتی را در بدل اجرا و یا امتناع از عملی که وظیفتاً به آن مکلف باشد مستقیم و یا بالواسطه قبول یا مطالبه کند، رشوت است." محکوم هستید. و خبر دارید که طبق پیش بینی قانون مجازات افغانستان، ماده 255 بند اول، رشوت گیرنده به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه كه بحيث رشوت طلب كرده يا برايش داده شده و يا به آن وعده داده شده محكوم مي گردد."

شاید تو و همچنین رشوت دهندگان ندانند که رشوت دهنده نیز مجرم است. در این مورد قانون مجازات افغانستان در ماده 255، جلد2، فقره2 چین گفته است: رشوت دهنده به عين جزاي رشوت گیرنده محكوم مي گردند. یعنی اینکه آمر پاسپورت به حبسی که از دو سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد بعلاوۀ همان مبلغی که رشوت داده شده و یا وعده رشوت شده و یا رشوت طلب شده است و یا بخشش داده شده است و یا وعده بخشش داده شده باشد، محکوم می گردد. پس در اینجا فرق نمی کند که رشوت طلب شده باشد و یا وعده داده شده باشد و یا بخشش صورت گرفته است و یا وعده به بخشش شده است؛ رشوت دهنده به مجازات مذکور محکوم می شود که عبارت است از مجازات حبس که از دو سال کمتر نباشد و از ده سال بیشتر بعلاوۀ همان مبلغ رشوت.

شاید هیچ یک از مردم دایکندی ندانند که واسطه رشوت نیز مجرم است. شاید برای هر شهروند افغانستانی واضح باشد که واسطه رشوت کیست؟ قطعا می دانید که در ادارات افغانستان افرادی هستند که عنوان "واسطه" دارند. اینها با شگرد شیادانه و شیطانیی که دارند، دو طرف را پاکی می زنند. یعنی از یک طرف با موظف خدمات عامه آشناست و از طرف دیگر سر جناب ارباب رجوع را به دیکچه می اندازد. مترصد است که ارباب رجوع بدبخت در اداره بیاید. بمحض اینکه ارباب رجوع آمد، واسطه دست به کار می شود و عمل مجرمانه رشوت را محقق می سازد. البته باید یاد آور شوم که در اینجا نیز رشوه با طلب، وعده، گرفتن و یا بخشش تحقق می یابد و هیچ فرقی نمی کند. در این مورد نیز ممکن است سؤال مطرح شود ک آیا مجازات واسطه چیست؟ قانونگذار افغانستانی مجازات عمل کسی را که مرتکب واسطه رشوت می شود در قانون مجازات افغانستان، جلد2، ماده 255 چنین پیش بینی کرده است: "واسطه رشوت به عين جزاي رشوت گیرنده و رشوت گیرنده محكوم مي گردند."

آمر محترم پاسپورت دایکندی!

امید است که این نامه را در ساعتی دریافت کنید که از متقاضیان پاسپورت پول هنگفتی رشوت گرفته باشید و سرغور باشید. سلام مرا به والی دایکندی و همچنین به سایر موظفین قوماندانی امنیه و ولایت و دستگاه ولایت برسانید. بعد سلام از آنان سؤال کنید که آن بزرگوارانی که پول رشوت کفایتشان نمی کند، کیستند؟

با احترام

ارادتمند شما

خاکشا چوگانی

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • در این شهر حلال است کدام است؟

  • آفرين ده تو بچه خوب راست گفتي واقعا آمر پاسپورت چوچه رشوه خوارا است .غيرت داري از كلا ناره بگوي دمو دايكندي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   از كساي كه در 2كلو متر سرك چه مقدار از پول را حيف وميل كرد ده پول شهرك كه شريك بود جرات داري از آنها بگو!!! رفيق با آنهم موفق ل باشي

 • دوستان عزیز بیایید حد اقل ناجوان نباشیم، من و شما چه خبر از مصارف که آمرپاسپورت در راستای رسیدن به چنین موقف داشته؟ و از طرف دیگر پاسپورت حداقل یک کتابچه که هست، اما وای به حال آمرتوزیع تذکره آیا شما از دفتر ثبت و احوال نفوس خبر داریدکه به خاطر توزیع یک ورق تذکره چه مبلغ هنگفتی از هر مراجعه کننده میگیرند؟ من خودم سال گذشته در کابل، مسئول ثبت و احوال نفوس دایکندی را به چشم سر دیدم که مهر دفتر ثبت واحوال نفوس دایکندی در جیب اش بود، وشب و روز در تلاش جلب و جذب مشتری بود، به خصوص دنبال آن عده از افرادیکه در سنین کوچکی تذکره گرفته بودند و تذکره شان عکس نداشتند، یا اینکه میخواستند از کابل تذکره تابعیت بگیرند و نیاز داشتند تا دو مامور که صاحب مهر است تصدیق اش کنند.

  البته آمرین توزیع پاسپورت و تذکره هردو یک وجه مشترک دارند که عبارت از شرکای بزرگوار این دو نفر باشند ولی سوال اینجا است که این شرکای بزرگوار کیها هستند؟

  از هر دوست خواننده که از شرکای بزرگوار آمرین پاسپورت و تذکره معلومات دارند صمیمانه تقاضا دارم تا معلومات خویش را با بیچاره های بی خبر هم شریک سازند.

 • آقای نویسنده سلام.کی دراین کشور مخروبه از رشوه ستانی ابا ورزیده؟کی این آقا(امر پاسپورت)دست به این عمل ناشایست نزند.ببینید کشوریکه اساسش بر رشوه ستانی تهداب گذاری،گردیده،ازاین چوچه، رشوه ستانهاچه گلایه؟
  خانه از پای بست ویرانست
  خواجه،در بند، نقش ایوانست.

 • مسئولين محترم وزارت دفاع شما كس را كه در ظاهر بعنوان مجري قانون دركوشه وكنار افغانستان فرستاده ايد يكي ازين مجري قانون شما در ولايت دايكندي نيز مستقرشده كه عبارت ازمدير پاسپورت وقومندان امنيه اين ولايت است با وجود كه رشوت از مردم احذميكند كمي بيش به معاشات مامورين قومنداني نيز مصروف است مرگ بر مرجع كه اينهارا بنام محافظ قانون و مجري قانون براي مردم ما ميفرستد ، ترا خدا در رئس اين مرجع قرار داري كمي ازشب اول قبرت نيز خوف داشته باش بيا بيبن كه مردم به چه رنج وغم پول را بدست مياورد وبخاطرعقده مذهبي خود بدست اين كافران مي افتد خدا ترا لعنت كند كه اين دوزدان را اينجا فرستادي مورخ1390/9/25 اين پيام نوشته شده است خدايا مارا ازدست اين قومنان ومديرپاسپورت نجات بده

جستجو در کابل پرس