صفحه نخست > خبر و گزارش > در دايکندی چه می گذرد؟ > در پیوند با نشر نسخه جعلی "نسخه خطی"

در پیوند با نشر نسخه جعلی "نسخه خطی"

صاحب امتیاز، مدیر مسؤول و سردبیر دو هفته نامه نسخه خطی
جمعه 21 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عنوان خبر: نسخه جعلی دو هفته نامه "نسخه خطی" منتشر گردید.

تفصیل خبر: نسخه جعلی نسخه خطی با عنوان "نسخه خطی، نخستین نشریه خطی دایکندی در عصر کامپیوتر، شماره اول، سال سوم، مورخ 30 دلو 1386 در ولایت دایکندی نشر گردید.

یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران:

شما یک دست کالای خود را که مالک اصلی آن شما هستید داخل صندوق می گذارید و یا در کودبند آویزان می کنید، تا سر فرصت آن را بردارید و بپوشید. حالا یک صبح از خواب بیدار می شوید می بینید که کالای شما را یک نفر همسایه شما بدون اجازه شما پوشیده است. حالا قاضی شما! شما باشید چه کار می کنید؟

"من نمانم خط بماند یادگار"

از زمانی که نشر "نسخه خطی" نشریه تحریری دایکندی (نخستین نشریه خطی دایکندی در عصر کامپیوتر) دچار وقفه گردید، این سومین نسخه جعلی نسخه خطی است که در سرزمین دایکندی به دست نشر می رسد. نسخه خطی، قطعاً برای من یعنی ابوسعید یادآور شعر "من نمانم خط بماند یادگار" است. نسخه خطی یک کشف بود برای من در عرصه های تجربی کار نشراتی. به قول خیلیها: نسخه خطی یک ابتکار بود و یک نوآوری. خیلی بد خواهد بود که صاحب مال، مالش را تعریف کند. بلکه به قول شاعر: مشک آن است که خودش ببوید نه آنکه عطار بگوید. اما از حق نگذریم، نوآوریها برای آدم لذت زوال ناپذیر می بخشد.

اما نسخه جعلی نسخه خطی:

نسخه جعلی "نسخه خطی" این بار نیز تحریری و دست نویس به گردانندگی ضرغام نشر شده است. همانطوری که نسخه جعلی قبلی نسخه خطی به مدیریت و گردانندگی کاکا ابوسعید نشر گردیده بود. برای مزید اطلاع عرض اینکه محتوای نسخه های جعلی نسخه خطی را تأیید نمی کنم. مسؤولیت مفاد و محتوای نسخه های جعلی به گردن همان افراد محترمی که نسخه های جعلی را نشر کرده اند.

بهتر آن بود رفقای ارجمندی که به نشر جعلی نسخه جعلی اقدام کرده اند، برای تنوع و نوآوریها و خلاقیتهای نشراتی از ذوق سلیم و خلاق خودشان استفاده می کردند نه اینکه کالای همسایه اش را بدون اجازه بردارند و بر تن نازنین شان بپوشانند. قطعاً تنوع کارها و بروز استعدادها در باروری و کشف و خلاقیتها کمک می کند نه در استفاده مکرر از یک کالا.

گلایه:

گلایه، گلایه، گلایه، از تمام دوستانی که اقدام به نشر نسخه جعلی نسخه خطی کرده اند. دوستانه عرض این است: استفاده از نام و عنوان حقوقی دیگران از نظر اخلاق مطبوعاتی صحیح نیست، بماند، از نظر اخلاق کریمانه دچار اشکال است. و تأکید می شود از این ببعد استفاده از نام و عنوان حقوقی نسخه خطی و ابوسعید شأن و شوکت ناشر جعلی را دچار اشکال خواهد ساخت. با عرض احترام و شادکامی و تبریک سال نو.

ابوسعید

صاحب امتیاز، مدیر مسؤول و سردبیر نسخه خطی

اول حمل 1387

خارج از کشور

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • خودت که به نظر میرسد وطن را رها کرده خارج رفته‌ای پس چه مشکلی داری با آنانی که به نام خود نشریه خودت را انتشار میدهند؟

  آیا نشریه ثبت دولت بود و رسما انتشار می‌یافت؟ اگر خیر، درینصورت هرکس حق دارد به آن نام نشریه‌ای بیرون دهد.

  و یا شاید آنان دیدند که خودت با کشیدن این نشریه توانستی راه برای بیرون شدن از افغانستان برایت بیابی حال آنان نیز همین شیوه را امتحان میکنند!!

 • کابل پرس سایتی تورا هروقت میبینم غمگین میشوم به خا طیری این تو چیکاره در راست دروغ مردوم تو یک خاریجی استی در زیمنی خاریجی بودند مسلمان هم نیستی قسم میخورم تو یک دستی خاریجی استی سر تاسری مردوم را تریک در جنگ میکنی میخواهی جنگ خانه به خانه دو باره شروع شود بلیازی هرکی را دوست داری دست بر دار از این میلتی مظلوم نه هزاره نه تاجیک نه پشتو اوزبیگ استی نمیدانم تو شیطان بزرگ از کجاه پیدا شدی لنت بر تو من گر چی در خاریج زنده گی میکنم هر روزی سایت تورا میبنم غیر از کین ایتقام منافیقیت دیگر چیزی خوب را در سایت کابل پرس پیدا نمیشود باز نگوید در خاریچ چی میکند این بیسواد بی سواد استم مصلی تو باسواد ان شخصی با ایمان عقیده نه داشد مر ا گته بود در یکن چی میکند 150 نفر را ما وار مصرف اش را ارسال میکنم در داخیل به نظری من مواشی کاکاید براید میدید به خاطیری تخریب در اسلا م امان مواش من براید میدیم ولیکین دست وردار شو از این کار با اومیدی توفیق

  آنلاين بنگريد : پیکن

  • ابو سعید بزرگوار شلام
   امیدوارم باز چند نسخه خطی بیرون بدهید.

  • شماوقعی مسلمانیدخارجراترک کنید بیایدبوطن عزیزی گل گلاب وطنرابسازیدچونکی غلامی غربی هاوسلیبیها مواجه استیم عمل بقران وحدیث رسولله ص کنیم امروزدروطن ماامرحکمی کفرچالش داردنبایدگفتیم اوزبیک یاازاره یاتاجک یا پشتون یاترکمن خداوندج مفرماید(انم المؤمنون اخوة)یعنی همامسلمان هابهم برادرندحدیث دیگر ی است پیغمبرص میفرما ید(ومن تشبهافهوابقوم) یعنی مشابهت به یک قوم کردی گویاتوهمان قوم هستی)امروزما افغانها خیلی مشابه داریم شیشت خیست خوردنوش حتی خاهرومادرهای من شما شبهارامگزارندهمراهی انهامیدان هوایهاوقررگاها همچنان درزندان های عراق گنتنمافلسطین افغانستان ماوشماحتی سکسی هاضبط شدند آیا چطورایمان وجدان شما قابل میکند

  • برحق زاده ! خداوند گفته که مسلمانان با هم برادر اند نه دزد و رهزن و آدمکش !

جستجو در کابل پرس