در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > مافیای حکومتی دادگاهی فرمایشی برای محکوم کردن شیرخان فرنود برگزار می کند

مافیای حکومتی دادگاهی فرمایشی برای محکوم کردن شیرخان فرنود برگزار می کند

افغانستان پور
چهار شنبه 14 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران کابل بانک امروز در دادگاهی در شهر کابل دایر شد. در این دادگاه بنیانگذار کابل بانک شیرخان فرنود مقامات بلند پایه افغانستان و وابستگان آنان را مسئول ناپدید شدن و غارت میلیون ها دالر پول این بانک دانست. او می گوید در بحران کابل بانک حصین فهیم، خلیل الله فیروزی، سارنوالی/ دادستانی و شخص حامد کرزی دست دارند. وی می گوید 20 میلیون دالر از پول های گم شده ی کابل بانک در رقابت های انتخاباتی حامد کرزی به مصرف رسیده است. او همچنین می گوید حصین فهیم برادر قسیم فهیم معاون حامد کرزی 178 میلیون دالر به این بانک بدهکار می باشد. عمر زاخیلوال و داوود زی نیز کسانی هستند که هر کدام به ترتیب 200 هزار دالر و 800 هزار دالر از کابل بانک دریافت کرده اند.

کابل بانک نخستین بانک غیر دولتی افغانستان بود که در مدت کوتاهی توانست نقش تعیین کننده ای در اقتصاد افغانستان و گردش مالی تاثیر گذار و سازنده در این کشور داشته باشد اما کار در افغانستان و آن هم در بخش های مالی نمی تواند بدون داد و ستد با مافیای اقتصادی همچون مافیای حامد کرزی و بويژه برادر وی محمود کرزی باشد. بسیاری از تحلیل گران بی طرف معتقدند که شیرخان فرنود برای ادامه ی کار در افغانستان ناچار به تن دادن به خواسته های مافیای اقتصادی شده و اشتباه او در اعتماد به آنان باعث شد که آنان هم پول و سرمایه ی وی را از چنگ او بستانند و هم او را در جایگاه متهم اصلی قرار دهند. با این صحنه سازی ها در دادگاه و خارج کردن متهمان اصلی مانند محمود کرزی و حصین فهیم از جریان دادگاه، مافیای اقتصادی بصورت مستقیم شیرخان فرنود را هدف قرار داده تا این مبتکر بانکداری نوین را مقصر همه بحران ها قلمداد کرده و محکوم نمایند.

شيرخان فرنود، غريب بچه ای که در مهاجرت و خارج از کشور، بنا به کوشش و پشتکار خود، پول پيدا کرده بود. بعد از طالبان و رويکارآمدن وضع موجود، از اين پول در عرصه بانکداری، برای توسعه اقتصادی کشور، سرمايه گذاری کرد.

تاسيس کابل بانک يک تجربه بزرگ بانکداری در افغانستان بود. کابل بانک، چندين پروژه اقتصادی را رويکار آورد. مشتريان بی شماری در اين بانک پول پس انداز کردند. اعتماد مردم را به بانکداری خصوصی در کشور اعتبار بخشيد. کابل بانک، در چند سال آغازين، توسعه اقتصادی داشت. اما ديری نپايد که اين وضع بهم زده شد.

در افغانستان، هنگامی مي توان سرمايه گذاری کرد که مافيای حکومتی در آن به نوعی شريک باشد. يا اين مافيا را به اصطلاح خود شان حق داری کرد يا هم به طور مشخص شريک سرمايه کرد. زيرا حکومت در افغانستان در گيرو چند گروه مشخص است که معامله قدرت و اقتصاد را در اختيار دارند. اين گروه هرگز برای افغانستان فکر نمي کنند، فقط می خواهند که تمام منابع اقتصادی اين کشور را به سرمايه شخصی و قابل انتقال شان تبديل کنند.

همين که شيرخان فرنود اقدام به تاسيس کابل بانک کرد، دور او را مافيای حکومتی گرفته بودند. بنابراين امکان نداشت بدون حمايت و شراکت اين مافيای حکومتی، اين کار به راه بيفتد و به پيش برود. شايد شيرخان هم در آغاز فکر میکرد که شراکت اين اشخاص مقتدر حکومتی، سبب حمايت از بانک و باعث امور بانکداری مي شود. اما چنين نشد. همين که سرمايه بانک به اندازه کافي فزونی يافت، شريک های حکومتی قدرتمند شيرخان، در پی استفاده از سرمايه پولی (پول پس انداز مردم) برآمدند.

شريک های حکومتی شيرخان از آغاز اين شراکت منظور سو استفاده را از پول بانک داشتند که در آن موقع شيرخان، منظور ايشان را نمی دانست. هنگامی که شيرخان، منظور شريک هايش را درک کرد، ديگر نمی توانست برای جلوگيری اين سو استفاده، کاري انجام دهد. زيرا شريک های شيرخان به اندازهایی قدرتمند بودند که هر گونه اقدام در برابر آنها براي شيرخان خطر مرگ را در قبال داشت.

محمود کرزی برادر حامد کرزی قدرتمند ترين شريک مافيايی شيرخان بود. با برنامه های از قبل تعيين شده دست و پای شيرخان را برای مديريت کابل بانک بسته بود. از پول کابل بانک، محمود کرزی فابريکه سمنت را در بغلان خريد. در خارج از کشور به خصوص دوبي، بلند منزل ها خريداری کرد. محمود کرزی با اين سرمايه گذاری ها پول بانک را که پول مردم بود، به حساب شخصی خود انتقال داد. در دوره انتخابات رياست جمهوری پر تقلب همين دور، بيش ترين سوء استفاده پولی را کرزی و برادران اش از کابل بانک کردند. اين همه باعث شد تا بانک ورشکست شود. محمود کرزی از ورشکستی کابل بانک، منظور داشت. اين منظور تصرف کامل بانک توسط محمود کرزی بود که چنين هم شد.

شيرخان فرنود، اين همه سو استفاده را می ديد اما نمی توانست از اين همه سو استفاده جلوگيری کند. زيرا شريک هايش به خصوص محمود کرزی بي اندازه قدرتمند بود. شيرخان فرنود که از خارج کشور آمده بود، از هيچ پايگاهی در افغانستان برخوردار نبود که بتواند از آن موقعيت و پايگاه خود در برابر محمود کرزی به عنوان فشار استفاده کند تا محمود کرزی از سو استفاده دست بردارد. سو استفاده محمود کرزی از سرمايه کابل بانک به حدی رسيده بود که برای رسيدن به منظور نهايی خود، يعنی حذف شيرخان و تصرف بانک، او اين سو استفاده هايش را به نام و آدرس شيرخان انجام می داد. شيرخان هم چاره ای نداشت زيرا ديگر گروگان شريک قدرتمندش شده بود.

شيرخان کاری که مي توانست رسانه ای کردن ورشکست شدن کابل بانک بود. در غير آن تمام سو استفاده ها را محمود کرزی طوري عيار کرده بود که پاسخ گوی آن شيرخان باشد. شيرخان آينده اش را کاملا در خطر می ديد. بنابراين، خبر شيرخان ورشکست شدن کابل بانک را به طور مخفی در اختيار رسانه ها قرار داد. اين تنها کاری بود که می توانست برای حفظ سرمايه ملت و حفظ زندگی خود انجام بدهد.

محمود خان کرزی با سو استفاده از پول پس انداز ملت، بانک را تصرف کرد و با استفاده از قدرت و جباريت، شريک اش شيرخان را (صاحب اصلی بانک) حذف کرد.
امروز هیچ سخنی در دادگاه از متهمان اصلی محمود کرزی و حصین فهیم توسط دادستان ها برده نشد. همه اتهامات متوجه شیرخان فرنود بود. بخوبی واضح است که همه چیز طوری عیار شده که شیرخان فرنود متهم شود. این دادگاه فرمایشی نمی تواند عدالتی بیاورد و از همین روی باید دوسیه کابل بانک در دادگاه بین المللی بی طرف جایی که جان شیرخان فرنود و امنیت وی و حقوق او تضمین شود، بررسی شود.
شيرخان، قربانی شراکت با مافيايی حکومتی است و در این کشور با وجود مافیای جکومتی صدای مظلوم به جایی نمی رسد.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • lanat ba to karzai ba brotheran khon khowr wa kasefat khuda ama an be adalati wa zulm ra ba sari rai tan beyaward , az pol mardom ghareeb sarmaya dar shudid , yak afghan ki ba khater aqtesadi keshwar sarmaya guzari kard o ra an qesam ba dam andakhtid lanat ba to khuda jazai an ama gona ha ra zod barit beta INSHALLLA

 • لعنت بر فهیم (مارشال پوشالی)و برادر قلدرش این خرس کوهی با برادر اوباش و حرامزاده صفت خود در تبانی با محمود کرزی مافیا تمام دار و ندار ملت را به بغما بردند!!بر خزید جوانان در مقابل این قلدران حیوان صفت انقلاب کنید!!!!!!!!!!

 • خداوند تیم فاسد حاکمیت را هر روز رسواتر میسازد باز هم با جرءات دم از حکوت میزنند. از برای خدا اگر شیر انسان خوردید همین رسوایی هایتان برای چند نسلتان بس است بگذاربد قدرت را به یک نیروی با انصافتر. کرزی تو و تمام برادران هوتلی ات صاحب بزرگترین سرمایه های خارجی و داخلی شدید از پدر چی داشتی او کرزی خان. جناب مارشال تو خو بچه ای یک ملای بیچاره بودی حالی ما شا الله این سرمایه های ملیون دالری باد آورد را از کجا کردی از خدا خو نترسیدی از مخلوق شرم کن. دزد سوم هم خلیلی زمین های غرب کابل همه مال شخصی و پدری اش است او ملا از خون مردم شرم کن.

 • شير خان از مافياى روسى خوف نكرد و درست كار ميكرد و ما مردم به راحتى بول خود را نزدش با امنتيت و ارامى تبديل ميكرديم. ما به شير خا دوعا ميكنيم كه از شر دوزد و ما فياى روس بيغم بوديم.
  ولى اينجا اين مافى كشور ما از خود قا نون و رسم بازى را مراعات نميكند. ازهمين سبب شير خان با مافى هاى مفتبر و خاكى باز مواجه بوده است بولها را بردند و دوسيه هاى ساختكى كه حتى با تهديد و فشار برايش ميكويند كه جه بكويد.

  • شیرخان فرنود را همه میشناسند سالها صرافی کرده و تجارت کرده ، ما کدام شکایتی ازکسی نشنیدیم بلکه امانت داربودنش
   را توصیف میکنند در حقیقت به اقتصاد و به تجارت افغانستان خدمت کرده است ، آیا جزای خدمت به اقتصاد افغانستان
   همین است که او به محکمه کشانده شود ؟؟؟ خیانت را حامد کرزی ، محمود کرزی ، برادرمارشال فهیم وغیره ها کنند پول
   کابل بانک را به شهادت همه ، فامیل کرزی ومارشال فهیم کشیده اند اما تهمت بالای شیرخان فرنود است ، حفیقت کجا
   رفته ؟؟ حقیقت گم است . ومن الله توفیق

 • شير خان بايد هرجه ز ود تر ازاد شود.ما همه شير خان ر ا خوب ميشناسيم او يك بانكدار خوب است. كال را كنجشك ميخورد لت را بودنه.بولها را براى تقلب در انتخابات مصرف كردند, كرز ى با دزدى وتقلب بر تخت نشست شير خان حالى بايد بكويد كه بولها را كى بورد.او هنوز مسسون نيست از ترس مرك حرف درست را زده نميتواند.اين محكمه غلط است.نفر مخالف شير خان شخص سطان تقلب است.جطور ميشود كه در كشوريكه محاكم از قبيله بشتون باشد و ما نند باند عمل كند مجرم رها شود و انكه صدمه ديده او به حيث كناهكار به زندان برود و ما سالهاست كه اين محاكم مزخرف قبيله را ميشناسيم.بايد محكمه بين امللى داير شود و تحقيق بدست خارجى ها باشد تا تقلبكار و غلط به ميدان كشيده شود.انجا شير خان مانند شير حرف صفا را بزند كه كلاه كرزى و محاكم كلاه باز به زمين بافد و سر كل و منحوسش معلوم شود.

 • salam bad az salam qesmeke hama shuma dar jaryan asted ke kabul bank yak bank tujarati wa brai khedmate mardum mazlom aen watan twasot yak shir waqhee banam shir khan farnood ijad shud dar aan waqt mardum afghanistan hech bank ra nameshenakht ke bank che ast wa awalin ba systom hai jadid ba fahaliat aghaz kard baz chand sall ain bank besyar peshraft kar . wa karzai munafiq hamrai group fasid khud shir khan ra dar dam andakht khuda harai shuma ast aghai shir khan hech rai nazan shuma rast bodid wa maqsad shuma sir khedmat bood khuda ain jenait kar har ra sharminda mekunad inshaallah.

 • لعنت دی وی د افغانستان په دولتی مافیا و خاص کر په کرزی ؛ مارشال فهیم ؛ خلیلی ؛ زاخیلوال او په هغه وکیلانو او نورو دولتی چارواکو چی په فساد لرلی شوی دی. امین یا رب العا لامین.

جستجو در کابل پرس