در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > خشونت علیه زنان را متوقف کنید!

خشونت علیه زنان را متوقف کنید!

یک کارتون
عتیق شاهد
يكشنبه 25 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
حقوق کودکان و زنان
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

 • توقف خشونت عليه زنان :
  بعد از دو دهه براي نخستين بار از موجوديت چنين روز آكاه شدم (منع خشونت عليه زن ها )
  حالانكه از وقتي چشم گشودم چشمان اشك آلود مادرم را ديدم،احساس ندامت و ناچاري را در بدنيا آوردن زن ديگر از ضربان قلبش فهميدم ،هر قدر بزرگ شدم بيشتر از قبل درد را ديدم و شناختم و اين واژه روحم را ميازاريد :سياه سر بيچاره مثل تكه سفيد است بايد بلند نخندد ،لباس رنگين نپوشد ، و در ميان چار ديوار بماند در غير آن اين تكه
  سپيد لكه برميدارد،كسانيكه نپذيرفتند طبعا كه از اجتماع برچيده شدند و ديگر سياه سر ها در حبس جهالت و ناداني
  ژرف افگنده شدند تا حقيقت را نفهمند و در برده گي بمانند ،تاريخ شاهد است كه چگونه قدرت هاي استعمار گر
  نظام طبقاتي بوجود آورده و با قرار دادن طبقه عوام در تاريكي جهل ملت هاي بزرگ را فروپاشيدند،اين موضوع در حصه زنها صورت گرفته و ميگريد ،از اين شعار ها كاري ساخته نيست فقط فقط زن را قلم بدهيد و آزادي نفس كشيدن دنيا را بشكل بهشت در خواهد آورد.
  نازي كريم

جستجو در کابل پرس