در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > خدمات امریکا، بریتانیا و برادران طالب کرزی به مردم!

خدمات امریکا، بریتانیا و برادران طالب کرزی به مردم!

یک کارتون
عتیق شاهد
سه شنبه 4 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

  • باید جاری گردید؛ در پهنه این سرزمین! همچون زلالیت بند امیر و بلخ آب. همچون هیرمند،هریرود، و ارغند آب ...! پهنه این سرزمین تشنه است؛- تشنه جاری شدن های من و تو، و سیراب نمودن دامنه های مام، و میهن در جریان این جاری شدن های مان...! در بیشه های آن نا جو، چنار و سپیدار.. باید قامت بر افرازند! شاخه های بلند و پرغرور! پر غرور و رو به آسمان و خورشید و ستاره ها و... این سرزمین را تبدیل به بهشت ش باید کرد! آری بهشت! که؛ این سرزمین من و نیاکان من اند! بلخی ها، زا ولی ها، کیانی ها و...رستم و سهراب ها... بوعلی؛ و فردوسی ها و...!....و پارسی؛- این گنجینه گهر؛ زبان مادری من؛- و زبان مادری ما است! هزاره؛ تاجیک! تاجیک و هزاره؛ تکه های وجود من اندو وارثان این گهر در سرزمین افغان ستان...! .. آ..ه.. که مادر مقدس است و عزیز! در پرتو فروغ رخشنده و مهر انگیز این عزیز « مادر»، باید همدیگر را دریابیم؛ و مهر آن را پناهگاه همدیگر قرار داده و از سینه تاریخ، همچون ملت پر غرور، سربلند، و سرنوشت ساز قامت بر افرازیم ! آری سرنوشت، و تقدیر دیگر؛ چون مهر مادری و زبان مادری عشق و پناهگاه ما است...

جستجو در کابل پرس