IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > از بحران هويت خارج شويد

از بحران هويت خارج شويد

دوشنبه 10 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اگر تقاضاي استعفا از رهبران فاسد حاكم بر مردم در عصر ديموكراسي وتكنالوژي ارتباطات صورت نگيرد ما نسل امروز سنت بسيار نا بجا را براي نسل هاي بعد به ميراث خواهيم گذاشت.

در دنياي امروز حساسيت مردم نسبت به حاكمان وعملكرد هاي شان بيشتر از هر زمان ديگر است واين به دليل آگاهي بيشتر مردم از رمز وراز هاي دول وقوانين جديد حاكم بر مناسبات دولت ها از يك طرف و تكنالوژي بر تر اطلاعات عصر ما وكارمندان وسربازان تكنالوژي ارتباطات از طرف ديگر ميباشد.

اگر به حركت تكاملي تاريخ بشر نظر بيندازيم مينگريم با پيشرفت علم وتكنالوژي آگاهي انسانها وتوانمندي شان در ساختن نظام هاي بهتر سياسي سير تكاملي دارد واين سير تكاملي با پيشرفت زمان شتاب بيشتري ميگيرد .
در جامعه ما امروز بيشترين تعداد رسانه هاي خصوصي در سطح منطقه وحتي قاره اسيا وجود دارد ولي تا هنوز اعتراض متحدانه مردم بر سر ارزش هاي جهان شمول مانند عدالت ، حقوق بشر، شفافيت، حكومت پاسخ ده و كاهش فساد اداري را شاهد نبوده ايم ودر كنار ساير عوامل يكي از علت هاي عمده ان بحران هويت مردم ماست.
مردم ما امروز با هويت خود شان وارد ساختن زنده گي شان نميشوند، بلكه مردم ما با هويت مرده هاي شان زنده گي ميكنند، اگر در گذشته دو قوم با هم جنگيده اند امروز ما بايد ان جنگ را با همديگر ادامه بدهيم واگر نيرو هاي بين المللي مانع شوند وما نتوانيم بر عليه همديگر سلاح گرم استفاده كنيم با ركيك ترين الفاظ ان جنگ را ادامه ميدهيم ودر سطح سياسي وادارات وبودجه وهر جا دست مان برسد از ان جنگ كه نسل گذشته انجام داده اند دست بردار نيستيم ومن باور دارم اين يعني هويت مرده هاي مانرا به عاريت گرفته ايم.

قوم، زبان ، محل تولدو تاريخ جفرافيايي نميتواند هويت ما باشد، بلي بحث هايي بنام هويت مذهبي وفرهنگي وقومي مطرح است ولي من باور دارم اخرين حقايق كشف شده زنده گي امروز ثابت ميكند هويت هر انسان با اعتقاد به ارزش هايش مشخص ميشود وبس.

زبان وسيله بيان است نه هويت ،محل تولد وتاريخ فرهنگي سياسي چيزي نيست كه من به عنوان يك انسان در ان نقش داشته باشم وبه انتخاب من نبوده پس چه گونه ميتواند هويت من باشد.

مثلا امروز ما افغانها را كسي بنام ابوعلي سيناي بلخي نميشناسد، كافي است شما با پاسپورت افغاني برويد به يكي از سفارت ها براي ويزا مراجعه كنيد، ما را مردم دنيا بنام طالبان وجبهه شمال ميشناسند نه بنام سيد جمال الدين افغان وابوعلي سيناي بلخي ومولانا جلال الدين بلخي.

ما امروز نزد مردم دنيا سه گروپ هستيم يا طالب هستيم وعمل انتحاري انجام ميدهيم، يا طرفداران جبهه متحد شمال هستيم كه جنگ هاي داخلي سال هاي نود ونداشتن سياست واضيح در دهه ديموكراسي هويت ماست ويا طرفداران دولت كه اغوشته به فساد وبي كفايتي در درجه عالي درسطح جهان هويت ماست.

ولي مردم دنيا نميدانند ما هويت ديگري هم داريم وان اينكه جزوي هيچكدام اينها نيستيم نه عمل انتحاري انجام ميدهيم، نه به جنگ داخلي ونزاع هاي زباني ونژادي علاقه منديم ونه از فساد وبي كفايتي حمايت ميكنيم بلكه طرفدار ارزش هاي جهان شمول ومدرن دنياي امروز هستيم وميخواهيم خود هويت مان را بسازيم ونه به هويت مرده گان ضرورت داريم ونه عاقلانه است كه بدون عقل ومنطق طوطي وار حرف مرده ها را تكرار كنيم ونه مرده ها از ما اين انتظار را دارند.

وما كه جزوي هيچ يك اين سه هويت نيستيم قرباني اين سه هويت هم هستيم وان به اين خاطر است كه صفحات فيس بوك مان پر از چاپلوسي براي مرده ها، انتحاري ها ورشوت خور ها است وخصومت در مقابل خود مان كه هيچ سودي ازين جدال ها نصيب مان نميشود.

لذا من به همه شما پيشنهاد ميكنم خود را دريابيد واز بحران هويت خارج شويد ومسوليت انسانهاي زنده وامروز را بدون كينه وتعصب با سلاح علم واگاهي انجام دهيد.
تشكر.
داكتر كريم حمزه.
ده دسامبر ٢٠١٢

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • حرف شما دكتر صاحب درست است.ولى با تاسف كه قوم بشتون از بشتونوالى نميكردند و بر اقوام ديكر تعصب و تجاوز بر حريم زبانى و روشنفكرى انها دارد.ازين سبب هميشه هويت مريض در عزاب و در التهاب است.اينكه بشتونها همه قومكرايي اشكار و انهم به شكل افراطى ميكنند انها ديكران را هم افراطى ميسازند.مردم هزاره تا جيك و اوزبيك اينها مجبور شده اند و همه رانده شده اند كه ما بايد افراط كرايي كنيم.بما ديكر راهى نمانده .اين همه عقده از بيعدالتى هاى قوم بشتون بميان امده است.ما همه اعضاى يك بيكر هستيم يك عضو اين بدن كنديده است,خا مخا اعضاى ديكر از زهر ان كنديده در امان نيستند و التهاب ميبينند.اين همه از بيدانشى مردم ما نيست از اينكه راه ديكرى نبوده است.جنايات قوم بشتون و انهم كه دستكير كسى نميشود و جزا كسى نميبيند.يك قوم را قوم تجاوز كر و جنايت كار ساخته است.جنايتكار بشتون با فور مول بشتونوالى ازاد ميكردد.تمام زمام امور دردست يك قوم تمر كزيافته است و انها از جنايتكار بشتون در برابر ديكر اقوام از طرف دولت دفاع ميشود و قضايا بيكيرى نميشود و محاكم همه بشتونى و بشتونوالى ميكنند.تو كى را ملا مت ميكنى.ما حق داريم كه از نخبه كان خود و از قوم تحت ظلم خود دفاع كنيم و يا حرفى بزنيم. ويا به نظر خودت بكوييم كه طالب بشتون كشت خير خداحافظش...اين همه كشت و خون در بين بشتونها و از جانب بشتونها بر ديكران ظلم و ستم ميشود.
  از كدام هويت حرف ميزنى؟

  repondre message

  • فكاهى جلالى صاحب كه كفت .دونفر يكجا بودند در جنكل يكى تفنك داشت فير كر بالاى شير ,در دوم شير خورد.شير غرش كنان بطرف ان دو دويد .انكه فير كرده بود در درخت برامد به ديكرش كفت كه براى در درخت ميخوريت...
   دومى كفت مه خو فير نكرديم.
   امروز قوم بشتون همه را ميزند كه كردى يا نكردى.جبه شمال يك ضرورت بود در برابر تجاوزات قوم بشتون.انا نيكه از جبه شمال از غير بشتون بطرف طالب رفتند طالب انها را خلع سلا ميكرد و بشتونها همه با طالب و مسلح باقيميماندند.نجيب در اخر عمرش با كلب الدين بيوست و امروز كرزى هم به همان راه روان است.جرا؟
   بخاطر بشتونوالى؟

 • جناب دکترحمزه درآخر چنین پیشنهاد انسانی نموده اند:
  «لذا من به همه شما پيشنهاد ميكنم خود را دريابيد واز بحران هويت خارج شويد ومسوليت انسانهاي زنده وامروز را بدون كينه وتعصب با سلاح علم واگاهي انجام دهيد.
  تشكر.
  داكتر كريم حمزه.»
  اما عرض من خدمت دکتور بزرگوار این است که اگر بی ادبی ننمایم وشما ازبی ادبی من درگذرشوید به زبان عوام صاف وساد خدمت تان عرض میکنم که شما گوه میخورید که چنین پیشنهاد احمقانه را بدون درنظرگرفتن میزان حق بودن وباطل بودن طرفهای درگیر بدیگران می نمائید. نام کشور کنونی افغانستان یک نام جعلی واستعماری وانگلیسی است که توسط استعمارانگلیس وحمایت استعمارانگلیس برای زدودن هویتهای ملی دیگران بالای مردم تحمیل گردیده است. معنای که خود انگلیس ها ازکلمهء افغان دارند یعنی : سگ. لطفا به قاموس لغات انگلیسی فارسی آکسفورد درستون نام Afghan معنای افغان را دریابید. ایان نام منحوس همچو نام اسرائیل بالای دیگر باشنده گان این سرزمین که هیچ هویت اوغانی ندارند جبرا گذاشته شده است. اگر جنابعالی خیلی علاقه مند استید که سگ باقی بمانید این انتخاب شما است وقاعدتا به انتخاب تان احترام میگذارم ولی دیگران را مجبورنسازید که خودشان را سگ بدانند ویا به سگ بودن افتخار نمایند. اگر جنابعالی، خواهان هویت سازی استید این نصحیتهای پدرانهء تانرا بزبان اوغانی ازطریق سایتهای اوغانی نشر کنید تا دهن تان را مانند توپ والیبال سرویس نمایند آنگاه عقل برسرتان خواهد آمد .
  این تقسیم بندی جناب عالی یک تقسیم بندی کودکانه است. هستند مردمانی که به هیچ یک ازاصناف که شما آنرا درمقالهء تان آورده اید ارتباط ندارند ولی برای هویت ملی وبحران هویت قلم میزنند.
  با احترام
  پرویز بهمن

  repondre message

 • بهمن باز ریخ زدی و کل پاده ره مردار کدی

  repondre message

 • پاده را مردار نکرد.
  کابل پرس را مردار کرد.

  repondre message

 • فرهنگ خشونت در جامعه ما نهادینه شده و مردمان تربیت یافته در دامان این فرهنگ وقتی میخواهند تمرین نوشتن و تحلیل اوضاع سیاسی را نمایند جبرا از نداشتن اخلاق یک انسان مدرن وبا فرهنگ مدارا وتحمل رنج میبرند وکلمات شان امیزه ای از احترام و هتاکی است که خیلی مسخره به نظر مییاید ولی من تصور میکنم این خیلی طبیعی است و بگذار این مرحله هم بگذرد و اهسته اهسته روند به نفع اخلاق برتر تغیر کندو مگر ممکن است روند های طبیعی را نا دیده گرفت؟

  repondre message

  • او دکترک بی عقل کودن واحمق!
   حرفهای قلابی تو هیچ جایی برای مدارا نمیگذارد تو انسان بی عقل وکودن دیده ودانسته تاریخ ظلم واستبداد خاندانهای حاکم را که برخاسته ازبستر هژمونیزم قومی پشتونی است یکسره زیر کلمات پرزرق وبرق پنهان نموده ایی وتوقع مدارا ومساهله را از دیگران داری. معلوم است که تو تا هنوز با زبان ادب واخلاق فاصلهء زیاد داری

 • بهمن به مرض اسهال دهن مبتلا شده.

  repondre message

 • او پرویز بهمنک بیعقل، تمام مشکل افغانستان از پشتون نیست. و ای دکتورحمزه نادان، اگربان هویت انسان نیست و اگر هویت با وطن یا جغرافیا، دین، مذهب ، نژاد و ملت تعین نمی شود پس هویت انسان با چه مشخصاتی تعین می شود. ای داکتر بیعقل، احمقی و نادانی داکتری گرفتی.

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس