کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > دیدگاه > رابطه ملت و دولت چه گونه بايد باشد؟

رابطه ملت و دولت چه گونه بايد باشد؟

کماپین استعفای ریس جمهور کرزی به دلیل مقام اول کشور در فساد

چهار شنبه 12 دسامبر 2012

در طول تاريخ بشردولت هاي فراوان در تحقق عدالت ناكام شده اند وقبل از اينكه دولت مردان سر عدالت را از بدن روابط دولت با ملت جدا كنند اول عدالت را در وجود انساني خود شان به دار زده اند.

اين تجربه باعث شد تا ملت ها دنبال افراد خوب تر براي حكومت داري تلاش كنند ومتاسفانه زياد اتفاق افتاد كه خوبترين ها هم وقتي بر كرسي قدرت تكيه زدند آهسته آهسته به دليل عدم نظارت ملت بر دولت، تمايل به كشتن عدالت در وجود شان بيشتر شد، خود ودولت هاي شان را به سمت ستم راه بردند وبالاخره عدالت در امر دولت داري از واقعيت به يك افسانه تبديل شد البته استثنا هايي نا چيزي در بعضي جوامع انساني در بعضي مقاطع تاريخي وجود دارد كه ممكن كاوش علت ان خالي از مفاد نخواهد بود.

تجارب جنگ هاي اول ودوم جهاني بد ترين شكست براي ملت هايي بود كه با پيشرفته ترين دست اورد هاي علمي بد ترين حكومات را تجربه ميكردند.

اخرين فرمول كه مردم را براي داشتن دولت بهتر كمك كرد اين بود كه نيازي به اعتماد به دولتمردان نيست وفرشته يابي رااز ذهن دور كنيم ونظارت بر دولت ودولتمردان تنها چاره كار است.

چون مردم براي بهتر شدن زنده گي عدالت را ضروري ميدانند و از تلاش براي دست يافتن به عدالت خسته نميشوند لذا تلاش جمعي تمام مردم دنيا باعث شد تا دولت ها در بعضي نقاط دنيا تحت اراده ونظر مردم قرار بگيرند.
لازمه داشتن دولت هاي پاسخگو ومسوليت پذير فهم علمي وتجربي روابط ملت - دولت است، نميشود فقط با نصيحت هاي اخلاقي ويا آرزو ودعا دولت خوب ساخت.

نميشود با پيدا كردن دولت مردان فرشته گونه به اين هدف رسيد، بايد ديد نقش ملت در ساختن دولت بهتر و پاسخگو دركجا وتا چه حد است؟

در كشور ما تصور بر اين است كه دولت ها را خارجي هاي اروپايي وامريكايي ميسازند وبايد بسازند چون قدرت نظامي وپول فراوان در اختيار خارجي ها است وما مردم فقير هيچ نقشي در ساختن دولت خود نميتوانيم داشته داشيم.
اشتباه اين تصور در كجا است؟

اول بايد بدانيم خارجي ها نميتوانند يك نيرو مرموز وخارج از قوانين حاكم بر جهان باشند، آنها هم مانند ما انسان اند و تجارب از زنده گي فردي،اجتماعي و سياسي دارند ومانند ما تجارب شكست وپيروزي، ظلم وعدالت، تبعيض نژادي و ووحدت نژادي را دارند وبه ارزش هايي باور دارند، وبر اساس ارزشهاي شان با ما تعامل دارنداين تصور كه خارجي ها شياطين مرموز وزيرك وبا اهداف بسيار پيچيده اند يك تصور قديمي است كه همه بدي هاي زنده گي را به اهريمن نسبت ميدادند.

دوم اينكه چون قوانين واحد فزيولوژيك بر تمام انسانها حاكم است لذا همانطوري كه جوامع پيشرفته در ساختن حكومات پاسخگو موفق بودند ما هم در خارج از آن قوانين نيستيم لذا ما هم تنها مسول سرنوشت خويش هستيم وموثر در ساختن حكومات بهتر.

سوم اينكه تعصبات نژادي آلماني ها واروپايي هاي فراوان را به كام مرگ وخاكستر شدن شهر ها در جنگ دوم جهاني فرو برد لذا خارجي ها بطور طبيعي نميتوانند منادي تفرقه نژادي در كشور ما باشند ودولتمردان وسياستمداران ما نه بايد اتهام بزنند ونه بايد تجربه ناكام تعصبات احمقانه را تجربه كنند وملت ما در اين قسمت تك تك تان مسول وپاسخ گو هستيد وبايد بدانيد گرايش نژاد پرستانه شما جرم وجنايت نا بخشودني است وهيچ توجيه علمي، تجربي وتاريخي ندارد.

نتيجه:

آري بايد ما دولت فاسد ورييس جمهور ومعاونين فاسد آنرا با فعاليت فيس بوكي وساير تلاشهاي مدني وادار به استعفا نماييم ودولت مسول وپاسخگو را ما بايد بسازيم چون انسان هستيم ومسول سرنوشت خويش.

داكتر كريم حمزه.

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


75 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > رابطه ملت و دولت چه گونه بايد باشد؟

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.