صفحه نخست > دیدگاه > تريبون آزاد > آیا خانم نادره کسی غیر از آقای معروفی است؟

آیا خانم نادره کسی غیر از آقای معروفی است؟

رسوائی دیگر پورتال افغان جرمن انلاین
گوربز خان "عطاخیل "
چهار شنبه 9 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی یکی ازنویسنده گان بحث انگیز پورتال افغان جرمن انلاین میباشد. ایشان مقالات زیاد درضدیت با جریانهای جدید تحول طلب زبان فارسی مینویسند.

درقسمت بیوگرافی آقای معروفی آمده است که ایشان ازسال 1979 عیسوی بصورت داو طلبانه درآلمان زنده گی نموده وتابعیت آنکشور را دارا میباشد.

درعین حال ایشان یکی از مخالفین سرسخت فرماندهان مجاهدین سابق ونیروهای ضد طالبان بوده که آنهارا به خیانت علیه منافع ملی متهم میکنند.

سال گذشته یک مقاله زیر عنوان احمدشاه مسعود یا کابل گیرک ثانی بقلم شخص شخیص شان در پورتال مذکور نشر شد که تاکنون نیز موجود میباشد

اما امسال عین مقاله بی هیچ کمی وکاستی درعین سایت یعنی همان پورتال افغان جرمن انلاین بار دیگر منتشرشد فقط با یک فرق کلی:

این بار نویسنده مقاله یک خانم است بنام حقیقی ویام مستعار نادره. سوال اینجاست که:

آیا درین دنیای آزاد امروز شکستن قواعد روزنامه نگاری و زیر پا نمودن عادی ترین نورم های پذیرفته شده رسانه ئی میتواند جزائی داشته باشد؟ واگر جزا دارد چه نوع جزائی؟

چرا هربار درسایت مذکور چنین خلاف ورزی های عمدی صورت میگیرد وهیچ کس نمیتواند آنرا به ایشان گوشزد کند ؟

چه کسی مسؤولیت سایت افغان جرمن انلاین را بعهده دارد؟

چگونه جناب معروفی در ظرف یکسال به خانم نادره تبدیل شد؟

خدا کند بعداز نشر این مقاله دست اندر کاران سایت افغان جرمن به تقلب دست نزده وآنچه که هست همانرا به خواننده گان خویش بگذارند. اکنون هر دور مقاله را اینجالینک میدهم.

به قلم نادره

عین مقاله که قبلا توسط جناب دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی قبلا نشر شده است. اينجا را کليک کنيد.

قضاوت با خواننده گان عزیز است.


اشاره: چنانچه آقای معروفی اعتراضی به نوشته ی اين نویسنده داشته باشند، در کابل پرس? نشر می شود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نویسنده ی مضمون هرکه است وبه هرنامی که نوشته است مهم نیست ، مهم اینست که چه رانوشته است . هموطنان ! این نوشته هادرزمانی به مطالعه افغانان وجهانیان رسانده میشود که هنوزتفنک وزروزوربرفضامختنق افغانستان مسلط است ، منتظر روزهای باشید که که هیچکس ازبیان حقیقت وواقعت های دردآورتاریخ ترس وهراسی نداشته وپرده ازروی حوادث خیانتباروجنایتکاریهای معاصر کشور برداشته وباهزاران وملیونهازبان وقلم جنایتها وجنایتکاران رسواکرددند .

  • اول:این سایت اوغان جرمن که مربوط مائویستها و افغان متلی های تنگ نظر است نباید نام افغان جرمن را بخود میگذاشت .زیرا افغان جرمن ، افغان سویس و اوغان چنان و چنین نامهای دیپلوماتیک اند که افراد ضدملی و وطنفروش مانند خلیل الله ماروفی که در انترنت دیگر به چاچا ماروفی معروف شده به هیچ صورت حق سوء استفاده ازین نامها را ندارند.
   دوم :افغان جرمن پورتال ، سرنوشت ساست ،راوا و سایت خاوران ازجمله سایتهای دشنامچی هستند که تمام ارزشهای عفت قلم را زیر پای کرده اند و روز به روز با نفرت و انزجار بیش از حد خواننده ها مواجه میشوند.اصلا اینها افغانها را نزد خواننده های ایرانی بی فرهنگ و بیسواد معرفی میکنند.
   خلیل الله ماروفی در پورتال خودش بیش از صد نام مستعار دارد
   ملکزاده، شریف زاده ...چطور زاده و...
   حالا ازشرم چادری به سرکرده و در ایام قبل از رحلت به جهنم نادره شده.
   هرکس به اینها نام نویسنده میدهد به فرهنگ و قلم جفا میکند
   و من الخرد اتوفیق
   شهپر

  • آقای شهپر یا سلیمان راوش حقیقی!

   چرا بنام حقیقی خود پیام نمیدهید وهربار همان جمله تکراری نیمه عربی ونیمه فارسی ومن الخرد التوفیق را درهرسایت تکرار میکنید آیا تاکنون بهمان بی خاصیتی خود ادامه میدهید؟

   به امید اینکه درآینده ما شاهد یک سلیمان راوش انقلابی ونترس وباخاصیت باشیم.

  • بجواب آقای بوسیله پرشور
   نامت جلیل است یا بوسیله موئنث بواسیل(خنده)!!!
   آقای جلیل پرشور من آدم غریب و بیچاره هستم. خاصیت ماصیت را نمیدانم. شما کمونیستها زیاد در فکر خاصیت زنانه هستید. گپ بد نیست اگر میسر شود. این جادیست ها یا" مجاهدین "ها و طالبها زیاد در فکر خاصیت مردانه و چرس هستند.
   پرشور !
   چند روز یش مطلبی در کابل پرس? از زبان همین عطاخیل جمعیتیقبلی و گلبدینی امروز (و.ن) بر علیه شما و حزبی های تان نشر شد.خاموش ماندید.بمجردیکه من در کابل پرس چیزی نوشته میکنم، چنان نا آرام میشوید که گویا نوشادریست که به...شما میخورد و مرا بی خاصیت مینامید.
   ومن الخرد الوفیق

   شهپر

  • تکرارا آقای رفیق راوش برای تان باید عرض کنم که:

   نسبت به روشنفکران اپرچونیست ترسو وجبون وبی خاصیت مانندشما هزار مرتبه یک اخوانی شرف دارد.

   زیرا آن فرد در راه که میرود به آن باور دارد اما خودت هیچگاه باورمند به هیچ ایدیالوژی چپی وراستی نیستی بناء انسان بی خاصیت همیشه بار دوش جوامع بشری است.

   پرشور

  • دوستان گرامی

   حیف وقت تان که در باره چرند نویسان افغان-جرمن به هدر میدهید.

 • Faekar mekunam Nadaera khudae Aghai Atakhail(albata kae namy aslae ein zamaraud furush watan furush shaid chaezai degar bashad) hust chun ke may khuasta Aghai Marufay ra kae alae buot shan Masoud khain maenawaesad badnam kunad.

 • متاسفم که در زمان جهادو مقاومت در رکاب مسعود ودر زیر امر او نبوده ام واز این بابت خود را نمی بخشم .هؤده سال تحصیل کرده ام تا ریاست عمومی کار کرده ام خانواده دارم و شادم وامروز در غرب زندگی می کنم واگر بگویم همه چیز دارم مبالفه نکرده ام .اما از خود خجلم ونادم که چرا در جهاد ومقاومت مردم اشتراک نکرده ام وچرا پابه پای این بزرگمرد از خود شهامت نشان ندادم وعمرم را به بیهودگی گذشتاندم .روان همه شهدای جهاد ومقاومت شاد باد .آمین!

  • وطندار اگر در جهاد آدمکشی و غارت و چپاول و چرس و تریاک شرکت نکردی غصه نخور.زیرا افتخار بکسانیکه به امر گلبدین و ربانی و مسعود نابکار و آی اس آی قتل و غارت نکردند.
   آه راستی شاید بدین لحاظ نادم و متاسف هستی که از چور و چپاول بتو چیزی نرسید. همه چیز را دزدان دره مانند ربانی سیاف مسعود برند.
   شهپر

 • چه کشف بزرگی کردی!!!

  راستی که شما میکوشید که همیشه از پیاز بمب بسازید تا مخالفین را چپه کنید.

  همین آقای عطاخیل چه لاطائلاتی که ضد راوا و طرفدارانش نگفت و حال پشت یک مقاله در افغان جرمن آنلاین را گرفته.

  نتیجه این میشود که این آقا عمدتا از رسوا شدن "قهرمان مولی" اش سوزش میکشد و دودش را از جای دیگر بیرون میکند!!

  • آقای خطیب!

   من اگر برضد سازمان راوا به عقیده شما لاطائلات می نویسم آن نوشته ها به هیچ صورت مانع این نمیشود که لاطائلات دیگران را بپوشانم خودت هم بعنوان یک خواننده مسؤولیت انسانی داری تا لاطائلات مرا رد کنی وهم لاطائلات سایت های انترتی ایکه تابع قوانین وقواعد اخلاقی ژورنالیستی نیستند.

   این وظیفه انسانی هرکس بشمول شمااست. شما میتوانید عیوب سایت های مخالف تان را برخ شان بکشید ولو از هرگروه که سیاسی باشد.

   مگر شما از اعمال سانسور مضامین مردم توسط دست اندرکاران سایت افغان جرمن انلاین وسایت پیام زن سازمان خودتان اطلاع دارید؟

   مگر فراموش کردید که حتی نوشته خود آقای کامران میرهزار درسایت مفخم!!!؟ وپرصولت!!!؟ وگشن بیخ!!!؟ افغان جرمن انلاین سانسور شد؟

   چرا از آزادی بیان دفاع نمیکنید که به جان من بیچاره چسپیده اید؟

   امیدوارم ضرب المثل " خدمت کرده گناه لازم" بالای بنده ازجانب شما تطبیق نشود.

 • اینها غیر از دروغ پراگنی و اتهام بستن چیزی هم بلد استند. آیا هر کسی کاری میکند اول باید از قبیله پرستان و قبیله سامانان اجازت بگیرد. آیا آین طالب پرستان جنایات فاتحان طالبی کابل را بیاد فراموشی سپرده اند ، آیا این قبیله پرستان جنایات مارشال شاه ولی را خون ورگش با نان انگلیس آلوده بود و شخصیت خود و فامیل اش از نان انگلیس سرشته شده بود ، فراموش میکنند. آیا این عاشقان فرهنگ قبیله از اعدام ها و بدار آویختن ها صد ها جنایت طالب گونه فامیل مارشال شاه ولی در کوهدامن منکر اند، چرا از جنایات این فامیل مفخم یاد نمیکنند. وای بر این ها که پس از کشتار صد ها هزاره بیگناه در بامیان ومزار، کشه شدن هزار ها انسان و بریدن صد ها درخت و تاکستان در شمالی توسط طالبان که ادامه فامیل مارشال شاه ولی اند یادی نمیکند. چرا از نابود شدن مجسمه ها بودا توسط طالبان که ادامه افکار و روش فامیل مارشال شاه ولی اند یادی نمیکنند.
  از سراسر این مقاله بو ی گند قبیله و قبیله پرستی میاید که سخت زنند است. به اینگونه آدم ها میگویند کور خود بینای مردم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس