در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > آيا کای آيده اولين گام را اشتباه برنداشته است؟

آيا کای آيده اولين گام را اشتباه برنداشته است؟

متن کامل نشست خبری نماينده ی جديد سازمان ملل در افغانستان
پنج شنبه 10 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

يوناما: بعد از ظهر شما بخير. همانطوریکه بيشتر شما می دانيد، من عليم صدیق از دفتر سخنگوی یوناما
هستم. به کنفرانس مطبوعاتی ما در این بعد از ظهر خوش آمدید. قبل از اینکه شروع کنيم، اجازه می خواهم تا
در مورد حادثه ای که دیروز اتفاق افتاد صحبت کنم.

پيش از اینکه شروع کنيم اجازه می خواهم تا مراتب نگرانی خود را از حمله ای که دیروز در ولایت زابل بر
عليه گروهی از کارگران ساختمانی صورت گرفت و منجر به کشته شدن 17 نفر و زخمی شدن حد اقل 12
نفر شد را اعلام کنم.

تفاوت ميان کسانی که برای پيشرفت افغانستان تلاش می کنند و کسانی که باعث قتل و ویرانی می شوند نمی
تواند از این آشکار تر باشد. نمی توان هيچ گونه توجيهی برای چنين حملات بزدلانه ای یافت، ما این حمله را
محکوم کرده و همدردی صميمانه خود را با خانواده ها و دوستان قربانيان این حمله اعلام می کنيم.

از اینکه امروز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، آقای کای آیده، با ما هستند بسيار خوشحاليم.
آقای ایده صحبت های کوتاهی خواهد داشت و بعد از آن، البته به پرسش های شما پاسخ خواهيم داد. اکنون می
خواهم ميکروفون را در اختيار آقای ایده قرار دهم و یک خوش آمد گرم به او بگویم.

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد،

بسيار ممنونم. از اینکه برای مدت طولانی تری در افغانستان خواهم بود بسيار خرسندم چون در گذشته من
چندین بار در سمت های متفاوت و برای ملاقات های کوتاه در افغانستان آمده بوده ام. بودن در اینجا و خدمت
به مردم افغانستان افتخار بزرگی بوده و هدف من نيز ميباشد. و مشتاقانه با شما در طی سالهای آینده کار
خواهم نمود.

اجازه می خواهم نکته ای را که در ميدان هوایی نيز به آن اشاره کردم، تکرار کنم. این پایه و اساس ماموریت
من است و این همان احترام عميق من برای مردم افغانستان می باشد. هدف من از آمدن به اینجا خدمت به
مردم افغانستان است و من به دین، فرهنگ و تاریخ افغانها احترام می گذارم و براین اساس به کارم ادامه
خواهم داد.

همچنين می خواهم بگویم که از استقبال گرمی که در کابل دریافت کردم بسيار دلگرم وخوشحالم. در طول ٩
روز کاری که تا به حال در اینجا سپری کرده ام، چهار بار با رئيس جمهور ملاقات کرده ام، که یک بار آن
در بخارست بود. همچنين با معاونان رئيس جمهور، بسياری از وزیران، سخنگوی پارلمان و تعداد دیگری از
مسئولان دولتی نيز ملاقات هایی داشته ام. احساس خوبی دارم و فکر می کنم که توانسته ایم یک اتحاد را بر
پایه اعتماد و اطمينان که برای دستيابی به موفقيت بسيار مهم می باشد ایجاد کنيم.

همچنين می خواهم تاکيد کنم که فعاليت های ما بر اساس رهبری افغانی خواهد بود. من به دقت به نگرانی ها
و اولویت های دولت افغانستان گوش خواهم داد و اینها را در ملاقات هایم با نمایندگان جامعه جهانی منعکس
خواهم کرد.

نشت رهبران در بخارست به تازگی به پایان رسيد که یک گردهمآیی مهمی در باره افغانستان بود. برای
شخص من و برای یوناما، این نشست اميدوار کننده بود. این نشست بار دیگر تاکيد کرد که جامعه جهانی خواستار تداوم ماموریت یوناما است و از من، به عنوان نماینده ملل متحد، می خواهد تا نقش برجسته تر و
قوی تری را ایفا کنم.

اما نکته دیگری که در نشست بخارست مطرح شد و بسيار مهم تر از اعلام حمایت از ما بود، تعهد قوی بود
که به دولت افغانستان داده شد تا اطمينان حاصل شود که تلاشهای جامعه جهانی به موفقيت بيانجامد.
اجازه می خواهم تا همچنين اضافه کنم. بله، این تعهدی برای افزایش نيروها بود. اما فقط به این محدود نمی
شد. این تعهدی واضح برای تقویت تلاشهای جامعه جهانی در زمينه بازسازی و توسعه بود و همچنين این یک
تعهد واضح برای تقویت فعاليت های ما در زمينه حکومت داری بود. باید بگویم که در طول تجربه کاری ام،
هرگز شاهد چنين تعهد بين المللی قوی برای یک اقدام وسيع جامعه جهانی برای حمایت از افغانستان نبوده ام.
شاید در نزد بعضی از شما سوال ایجاد شود که من طی 9 روز اول چی کار کرده ام. فکر نمی کنم که بتوانم
بعد از 9 روز نتایج را به شما گزارش دهم و شما هم نباید چنين انتظاری را داشته باشيد. ولی ما در یک تعداد
عرصه ها کار های مهمی را روی دست گرفته ایم. طوریکه قبلأ اشاره کردم، اولين و مهم ترین اولویت،
مسئله هماهنگی تلاش های بين المللی ميباشد. این تلاش ها کامل و یکپارچه نيستند که تأثيراتی را داشته باشد
که ما متوقع آن استيم. بنابرین ما روی ساختار همکاری و هماهنگی ای که داریم، بشمول بورد مشترک
هماهنگی و نظارت، غور ميکنيم.

فکر می کنم که از همين حالا وارد مرحله جدید می شویم، بخصوص که کنفرانس پاریس در حال نزدیک شدن
است. سپس، باید مشخص کنيم که چگونه به ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان و تطبيق رسيدگی نمایيم و این
کار یک وظيفه مهم در برابر ماست و به یک دید و توجه تازه نياز دارد.
طبعأ، هماهنگی به معنی تبادل اطلاعات نيست: که این مسئله مهم است، ولی این تنها مرحله اول است.
هماهنگی و همکاری ما باید مشکل گشا باشد و باید جهت دهنده و و تمرکز دهنده به سوی ظرفيت سازی در
داخل افغانستان باشد.

کاری که من می خواهم بکنم، ایجاد یک درک یا حس جدید از سرعت عمل و ارجعيت در روشی که ما خود
را هماهنگ می سازیم.

ما باید خود را از وضعيتی نجات دهيم که در آن دولت افغانستان که هنوز به ایجاد ظرفيت نياز دارد، با چند
پارچگی جامعه بين المللی روبرو می باشد. البته این کار ساده ای نيست و ما باید مطمئن شویم، اجندای را که
پيش می بریم در واقع اجندای افغانی است و نه یک تعداد اجندا های ملی. من و پروفيسور نادری که با هم
یکجا ریاست بورد مشترک هماهنگی و نظارت را به عهده داریم، تلاش داریم تا در رابطه به سرعت عمل و
قاطعيت برای پيش برد امور، پيشنهاد عملی ای را تهيه کنيم که در کنفرانس پاریس ارایه شود.

در رابطه به این مسئله، طبعأ ما به مسئله کفایت و موثریت کمک توجه داریم. ما باید از خود بپرسيم که آیا
منابع کافی داریم، آیا این منابع کافی خواهد بود، آیا ما این منابع را بقدر کافی از طریق کانال ها و بودجه های
افغانی مصرف می کنيم و آیا می توانيم از تکرار عمل جلوگيری کنيم.

و مسئله سومی را که ما مشخص ساختيم، مسئله حاکميت بود. من آقای پوپل را مدتی می شود که می شناسم و
کار با او لذت بخش است. ما می خواهيم تا او را از نظر سياسی حمایت کنيم، ما می خواهيم او را با بسيج
کردن حمایت مالی و همچنان با گفتن اینکه این حمایت مالی باید طوری هماهنگ شود که گرد آوردن منابع
مطابق پلانی که او ایجاد نموده، نباید با مشکلات اضافی روبرو شود.

اما مسئله حاکميت بدون شک یک مسئله گسترده تر است نسبت به (ریاست مستقل برای حاکميت محلی). ما
باید یک دورنمای کوتاه مدت و یک دورنمای دراز مدت داشته باشيم. دورنمای دراز مدت، یعنی که استخدام
در سکتور دولت در بخش های مختلف و در سطوح مختلف دولت، و همچنان بخاطر تضمين اینکه پيشرفت
پایدار خواهد بود و در این عرصه ما با چندین وزیر بشمول آقای اتمر کار می کنيم.

عرصه دیگر، عرصه انتخابات است. در پرتو تصاميمی که گرفته شده، ما سعی داریم تا ببينم که چگونه می
توانيم به نحو درست از برگزاری این انتخابات حمایت کنيم، و ما طبعأ منابع و انرژی زیادی را در زمانی که
پيش رو داریم وقف خواهيم کرد، البته با هدف اینکه بيشتر و عميق تر به این مسئله بپردازیم.

عرصه آخری را که می خواهم به آن اشاره کنم، عرصه بشری می باشد. ما باید سعی کنيم تا بتوانيم بحران و
مشکلات بشری را نسبت به حالت امروزی بهتر حل کنيم. ما باید بتوانيم مشکلاتی را که در آینده می باشد،
ارزیابی نمایيم و ما باید بتوانيم کمک ها را نسبت به امروز بيشتر و موثر تر ارایه دهيم.

در نشست امروز با رئيس جمهور که در یک حلقه وسيع تر برگزار شد، وضعيت مواد غذایی را بررسی
کردیم. کار در رابطه به تحليل وضعيتی که در پيش رو خواهيم داشت قبلأ انجام شده، اما به تلاش بيشتر نياز
است و ما حتمأ در این زمينه کمک خواهيم کرد. این عرصه هم طبعأ یک دورنمای دراز مدت دارد و طبعأ
مسئله امتياز و برتری داده شده به سکتور زراعت مطرح است. این یک عرصه بسيار مهم و حياتی است و
ما باید توجه کنيم که در تلاش های کلی که ما؛ دولت و جامعه بين المللی روی دست گرفته، آیا برتری و امتياز
کافی به سکتور زراعت داده شده یا خير.

کنفرانس پاریس را قبلأ یاد آور شدم و من باور دارم که این یک کنفرانس موفق خواهد بود. این کنفرانس به
برنامه ریزی دقيق نياز دارد و باید در برابر همکاری و تلاش مشترک در تطبيق ستراتيژی انکشاف ملی
افغانستان، تعهد جدی بدهيم و تضمين کنيم که با هدف موفق ساختن این کار ما از ميکانيزم های اجرائی و
منابع درست برخوردار هستيم.

طبعاً در این کنفرانس یک بعد سياسی نيز باید وجود داشته باشد و اجازه بدهيد که فقط از سه مسئله مهم در این
مورد یادآوری کنم: انتخابات، حکومتداری و بعد منطقوی.

هدف من از این ملاقات بعد از 9 روز کاری با شما فقط این بود تا به شما گزارش بدهم که ما در حال اجرای
کار های مهمی قرار داریم و همچنان من فردا در اولين سفر خود به کشور های اروپایی عازم اروپا هستم.
من به لندن، پاریس و بروکسيل برای دیدار با اتحادیه اروپا و ناتو و از آنجا به برلين خواهم رفت. موضوعات
که در آنجا مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت عبارت از مسایل خواهد بود که من قبلاً به آنها اشاره
کردم. طبعاً من نگرانی های عمده ای را که دارم برای آنها خواهم گفت، و از هر کشور و نهاد ایکه بازدید می
نمایم در صحبت ها خود با مسئولين شان من خيلی صریح خواهم بود.

اساس این مسئله طبعاً این خواهد بود که اگر ما بخواهيم بصورت بهتر هماهنگی بوجود بياوریم، این نه تنها از
طریق تبادله معلومات پيش برده می شود که البته این کار را ما انجام خواهيم داد، ما این کار را تنها از طریق
سوال کردن خود ما، هر یکی ما، که چگونه بصورت متفاوت از آنچه که ما در گذتشه انجام دادیم، کاری را
انجام بدهيم. توقع دارم که همکاران من در فراهم نمودن جواب به این سوالات صریح باشند. من فقط در آنجا
یک هفته سپری می کنم و بعداً تا اواخر ماه به واشنگتن و کانادا سفری خواهم کرد و بعد از آن پلان من این
است که از اسلام آباد و تهران در ماه می بازدید بکنم.

بناءً شما در باره برنامه های کاری و محتویات و هم زمان آن طی هفته های آینده معلومات دارید.

سوالات و جوابات:

سلام وطندار: مردم افغانستان نگران این هستند که پول بدست آمده برای افغانستان به طریق موثر آن به
مصرف نرسيده است. آیا شما کدام برنامه برای مبارزه با فساد و موثریت مساعدت ها دارید؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: موثریت کمک ها در صدر آجندای من قرار دارد. من واقعاً فکر ميکنم که
کار های زیادی صورت گرفته و من ميتوانم که فهرست ای دست آورد ها را برای شما بخوانم. اگر شما
افغانستان را با شش سال گذشته مقایسه نمایيد پيشرفت های عمده را در بسياری از ساحات مشاهده خواهيد
نمود، اما با آنهم کمک ها بصورت درست آن به مصرف نرسيده است. ما این مسله را درک نموده ایم و به آن
رسيده گی خواهيم کرد. فساد اداری خود یک نگرانی جدی ميباشد. این نگرانی توسط ریس جمهور، اعضای
کابينه و همچنان در نشست بخارست مطرح گردیده است. بناعاً، آگاهی از مشکل وجود دارد وما برای مبارزه
با آن به پيش برویم. چيز را که ما در ساحه اداره انجام ميدهيم البته یک بخش مرکزی آن کار است تا اطمينان
حاصل کنيم که ما افراد درست وشایسته را درپست های کليدی در سراسر کشور داریم.

دی پی ای: شما در مورد ساحات تمرکز که شامل اداره، بحران بشری و در صدر همه هماهنگی تلاش های
بين المللی ميباشند اشاره نمودید. آیا کدام چوکات زمانی برای موفقيت ها دارید که ما نتایج محسوس را در این
مورد مشاهده نمایيم؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: گفتن این آسان به نظر ميرسد که چی مدت را در بر خواهد گرفت تا یک
واسطه نظامی را از یک نقطه الف به نقطه ب دیگر حرکت نماید. اما در قسمت اینکه یک پروسه سياسی
چقدر وقت را در بر خواهد گرفت مشکل است چيزی گفت. اجازه دهيد به یک موضوع اشاره نمایم.
کنفرانس پاریس در 12 جون برگذار ميگردد. اميدوار هستم تا تاریج متذکره در برخی ساحات که من توضيح
نمودم قادر شویم تا به پيشرفت های دست یابيم و فکر ميکنم که این هم برای جامعه بين المللی وهم برای دولت افغانستان بسيار مهم ميباشد. اما من ميخواهم که یک حس رهنمایی و حس فوریت وجود داشته باشد. به
نظر من فعلاً به آن ضرورت وجود دارد. ما یقيناً سعی خواهيم کرد تا بالای دو ساحه فوق الذکر کار نمایيم.

ای پی : یا شما گفته می توانيد که در حاليکه باید با نيرو های ناتو هم اهنگی نمائيد شما چگونه خواهيد
توانست که اصل بيطرفی ملل متحد را حفظ نموده و این را چگونه توجيه ميکنيد ؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: نظر من در رابطه با سوال هماهنگی سياسی، ملکی و نظامی طور
ذیل است :این به معنی اطاعت ملکی ها از رهبری نظامی نيست .این مسئله به این معنی است که دیده
شود نظامی ها چی کار می کنند و اینکه آیا فضای کافی برای تلاش های سياسی و فضای کافی برای
تلاش های بشر دوستانه وجود دارد یا خير .این یک بخش مهم این هماهنگی است .من برای سالهای
زیادی در داخل ناتو کار کرده ام و باور دارم که هر زمانيکه من نگرانی های خود را مطرح کنم به ما
گوش خواهند داد .من نگرانی های ما را از نقطه نظر سياسی و بشر دوستانه مطرح خواهم کرد.
ما بار ها در مورد یک رویکرد منسجم صحبت کرده ایم .این به چی معنی است؟ این اصطلاح به این
معنی است که ما به یک طریقه ای ادامه خواهيم داد که به ملکی های و کمک کنندگان بشری و به بخش
سياسی اجازه خواهد داد تا فضا و زمينه برای کار کردن و توسعه کار های شان داشته باشند .ما باید این
توانایی را داشته باشيم که ابعاد مختلف را در کار خود طی یک رویکرد منسجم یکجا بسازیم .من
بصورت جدی ماموریت خود در رابطه به هماهنگی ميان ملکی و نظامی پيش خواهم برد، اما هرگز من
این کار را به نحوی نخواهم کرد که بيطرفی ملل متحد و نقش بينظيری را که این سازمان در بخش های
ملکی و بشری دارد را زیر سوال ببرد.

من فکر می کنم که نظاميان نيز این را ميدانند که بلی ما باید با هم فکر کنيم .این مسئله خيلی واضح است

 • و در غير آن یک رویکرد منسجم وجود نخواهد داشت -اما اما باید به نحوی رفتار داشته باشيم که از
  نقش ما احترام صورت بگيرد .این واقعاً که به نفع همگی است و همچنان این به نفع بخش های نظامی و
  امنيتی نيز است.

بناءً من اجازه نخواهم داد که نقش ما زیر سوال برود.

صبح بخير افغانستان: قرار بود که پدی یش دون به افغانستان بيآید اما بدليل بعضی از حساسيت ها، دولت
افغانستان اظهار داشت که ملل متحد خواهان یک نقش بسيار قوی در ساحات مختلف ميباشد .ميشود لطفاً روی
این که تفاوت در آقای پدی یش دون وجود داشت یا در نقش که به او سپرده ميشد صجبت نمائيد؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: من نميخواهم بيشتر روی سولات مربوط به پدی اش دون اظهار نظر کنم .
من خود یک تعهد دارم که به نظر من کافی ميباشد و نسبت به ماموریت قبلی قویتر گردیده است .مقامات افغان
و جامعه بين المللی بالای من باور دارند .این چيزی است که من به آن نياز دارم و تا حد توان از آن استفاده
خواهم کرد .چيز یکه در گذشته صورت گرفته است به من ارتباط نميگيرد .چيز که به من مهم است این است
که چی باهم انجام دهيم تا به پيش برویم.

صدای امريکا : شما در مورد ماموریت تان در افغانستان صحبت نمودید، اما در عرصه سياسی بيشتر چيزی
نگفتيد .با توجه به این امر که جامعه جهانی و حکومت افغانستان طرفدار مذاکره با مخالفين اند، آیا در جریان
ماموریت تان در افغانستان کاری را در این راستا انجام خواهيد داد؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: این کار ضروری است، این موضوع را من نيز با مقامات در جریان
گذاشتم، اما ميخواهم روی یک نکته تاکيد نمایم .هر همچو برنامه ها باید به رهبری حکومت افغانستان
صورت گيرد .این برنامه باید با رعایت قانون اساسی ، لست نهائی ) اشاره به لست قطع نامه های ملل متحد (
و یک سلسله چيزهای دیگری که به نفع مردم افغانستان است ، باشد .در آینده هرهمچو پروسه ها باید براساس
تلاش های حکومت صورت گيرد .باید خاطر نشان ساخت که در صورت آغاز چنين یک پروسه ما البته
حاضر هستيم تا در صورت تقاضا آنان با حکومت افغانستان همکاری نمایيم و این بخشی از ماموریتی است
که شورای امنيت ملل متحد به ما سپرده است .پيشرفت و حل مشکلات افغانستان تنها از طریق نظامی حل
نگردیده بلکه در نهایت باید یک راه حل سياسی وجود داشته باشد و راه حل سياسی متشکل از یک تعداد از
چيزهائی است که قبلا خدمت تان ارائه نمودم.

پريس تی وی: شما گفتيد که با سازمان پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) کار کرده اید، اگر شما از آنها چيزی را
تقاضا نمائيد حرف تانرا خواهند شنيد. از جانب دیگر ناتو پيشرفت های چشمگيری در آوردن ثبات در
افغانستان داشته است، اما تلفات افراد ملکی یک نگرانی بزرگ برای مردم افغانستان بوده است، برای بررسی
به این موضوع چطوربرخورد خواهيد نمود؟ من در قسمت تلفات ملکی ناشی از بمباردمان قوای هوائی ناتو
صحبت مينمایم.

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: این درست نخواهد بود که گفت تنها ناتو مقصر اصلی تلفات افراد ملکی
است. مسووليت مهم متوجه طالبان و تحرکات شورشی است. در مورد مسله ناتو، من قبلا بعنوان تبعه کشورم
مکررآ در مورد اهميت تلفات افراد ملکی صحبت نموده ام و این موضوع را در کابل نيز مطرح نمودم و هر
زمانيکه ضرورت احساس نمایم چنين کار را ادامه خواهم داد.

ايرين: نمایندگی های متحد در مورد محدود شدن ساحه فعاليت های بشر دوستانه در افغانستان نگران هستند.
تحت رهبری شما ملل متحد در ماه های آینده برای تقویت و بدست آوردن دوباره فضای باز و مستقل برای
فعاليت های بشردوستانه چه کار های را انجام خواهيد داد تا موسسات خيریه به افراد آسيب پذیر رسيده و به
آنها کمک ارایه کرده بتوانند؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: فکر می کنم که به سوال شما قسماً پاسخ گفتم، و بازهم کوشش می کنم که
با دقت و صراحت بيشتر به آن جواب بگویم. اولاً من نهایت تلاش خود را بخرچ خواهم داد تا از اصالت
کاری و از نقش مستقل ایکه ملل متحد بازی می کند، حمایت کنم. من ميخواهم که باید ملل متحد در این راستا
کار بکند و همه آن را از این زوایه ببينند. مسئله دوم این است که من رابطه منظم با موسسات غير دولتی و
آنهایيکه در امور و کار های بشری و خيریه مصروف هستند در ارتباط بوده و در این مورد من یک جلسه هم
با آنها داشتم و در آینده نزدیک از این قبيل جلسات دیگر هم با آنها خواهم داشت. من به نگرانی های آنها گوش
داده و مشوره های شان را مورد دقت و ارزیابی قرار خواهم داد. این ها باید شاهد تعهد قوی از جانب من و
توسعه ساحه و فضا برای ارایه کمک های بشر دوستانه باشند. اما در اینجا ما به یک مسئله دیگر هم ميرسيم
که قبلاً به آن اشاره کردم و آن به اوضاع و شرایط ارتباط ميگيرد که ما فعلاً با قلت مواد غذایی و غيره مواجه
هستيم. من فکر می کنم که ما به توانایی های بيشتری نياز داریم تا مشکلات بشردوستانه را مورد تحليل و ارزیابی قرار بدهيم که وجود دارد و ما شاید به آنها مواجه شویم. ما حقيقتاً با دیگران کار می کنيم و کوشش
می کنيم که این توانایی را ایجاد کنيم.

تشکر از همه شما برای حضور تان در کنفرانس امروز و من باید این نکته را بگویم که من به این کار متعهد
هستم، به افغانستان متعهد هستم و کوشش خواهم کرد که این کشور پيشرفت های بهتری داشته باشد و من چشم
به راه کار شفاف با تمام شما هستم.

تشکر از همه شما

پيام‌ها

 • سلام به همه کارمندان سایت وزین کابل پرس. هیچ چیز جدیدی در سخنان آقای کای آیده وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی درخصوص فساد اداری میگوید که رییس جمهور و اعضای کابینه موجودیت فساد اداری را تایید میکنند. آیا وی بسیار غافل از گسترده گی وپیچیده گی فساد اداری است یا نمیخواهد بروی کابینه فاسد و رییس جمهور آن بیاورد. واقعاً اگر اینرا از گام های اولیه آقای کایده حساب کنیم ، این گام اشتباه ولرزان است.
  وزرا هر کدام فقط در فکر بدست آوردن پول از هرطریق ممکن استند، آنهای که از داخل کشور به این وزارت ها رسیده اند میگویند "جیب را پرکن به فردا اعتباری نیست.". آنهای که از خارج کشور به این وزارت ها رسیده اند میگویند" والله ما خود مورگیج پول ماهانه که از بابت خرید خانه و به اقساط پرداخت میشود داریم ، مجبور استیم که مورگیج ، انشورنس بیمه و پول کالج اولاد ها را بپردازیم." به بلای اینها که مردم فقیر افغانستان حتی خانه ندارند و حتی به خدمات صحی و مکتب دسترسی ندارند.
  اگر هر کسی منکر دست داشتن خانواده رییس جمهور کرزی و وزرای وامانده کابینه اش در فساد شوند، باید به سلامت عقل شان شک کرد، وی کسی که درسلامت عقل وی شک وجود داشته باشد ، چه کاری از دستش بر خواهد آمد، من میخواهم آقای کای آیده را متوجه سازم که در این زمره قرار نگیرد.
  هرچه بگندد نمکش میزنند وای بروزی که بگندد نمک

جستجو در کابل پرس