صفحه نخست > دیدگاه > تريبون آزاد > اندرباب مقاله احمد شاه مسعود ــ کابل گیرگ ثانی؟؟؟

اندرباب مقاله احمد شاه مسعود ــ کابل گیرگ ثانی؟؟؟

پاسخ خلیل الله معروفی به نوشته ای از عطاخيل
پنج شنبه 10 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

وطندار عزیزم ، جناب کامران میرهزار ، سلامهایم را بپذیرید!

به خواست شما لبیک گفته و موقف گیری خود را که ضمن مقالۀ اخیرم ارائه گردیده و همین اکنون در پورتال فاخر "افغان جرمن آنلاین" قابل دریافت است، گسیل کردم. امید است که به تعهد خود وفا کرده و آن را یکجا با همین نامه، در سایت "کابل پرس" مجال نشر بدهید. متیقنم که به تعهدات مطبوعاتی خود پابند میباشید!!!!!!

باید یادآور گردم که این مقاله با وجودی که پیش از خواندن نوشتۀ آقای عطاخیل نگاشته شده و در پورتال مفخم "افغان جرمن آنلاین" نشر گردیده بود، جوابگوی مطالب آقای عطاخیل میباشد.

در مورد زبان دری و حفظ هویت افغانی آن ، دهها مقاله ازین قلم نوشته شده و اگر عمر باقی بود دهها مقالۀ دیگر هم در زمینه نگاشته خواهد شد. خوانندگان خواهنده را به آرشیف مقالاتم در صفحۀ تحلیلات پورتال دعوت میکنم ، تا موقف بنده را از خلال آنها درک فرمایند.

به عرض خوانندگان ارجمند شما برسد که نویسنده ای که خود را زیر نام "عطا خیل" پنهان کرده ، در مورد شرح زندگانی من اشتباه فرموده. اول اینکه بنده از جولای 1972 بدین سو در برلین اقامت دارد، در همینجا تحصیل کرد و بعد به اشتغال پرداخت و اکنون دورۀ تقاعد و فراغت بعد از کار طولانی را از پول حلال و محصول زحمات فراوان و کد یمین خود، سپری میکند. دوم اینکه در بیوگرافی من ، که در پورتال قابل دریافت است، از تابعیت بنده هرگز سخنی نرفته است. تابعیت افغانی من محفوظ است. به شما و خوانندگان گرامی شما اطمینان میدهم که من "افغان" هستم و "افغان" خواهم ماند و با افتخار بحیث "افغان" جان را به جهان آفرین تسلیم خواهم نمود. با احترام

زنده و پاینده باد نامهای مبارک "افغان" و "افغانستان"!!!

دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی برلین، 9 اپریل 2008

اندر باب مقالۀ


« احمد شاه مسعود ــ کابل گیرگ ثانی؟؟؟ »

به مسعود پرستان اطمینان میدهم که درین نوشته "قهرمان ملی" شان را آرام میمانم و کاری نمیکنم، که استخوانهایش در گور لوتک بزنند.

این بار توجهم را به نویسندۀ جدید یک مقالۀ قدیم این قلم مبذول میکنم که مقالۀ هفت ماه پیش مرا به نام خود "نادرۀ..." در سایت "دعوت" نشر کرده است. ایراد من متوجهِ ادمین وظیفه دار پورتال فخیم "افغان جرمن آنلاین" نیز میباشد، که دیروز وظیفۀ آنلاین ساختن مقالات و نظریات و غیره را بدوش داشته است و این مقاله را که مورد پسندش قرار گرفته، از سایت "دعوت" گرفته و در پورتال منتشر ساخته است.

این ادمین ارجمند اصلاً متوجه نشده که مقالۀ بالا بتاریخ 11 سپتمر 2007 در پورتال نشر گردیده و اکنون در آرشیف مقالات بنده ــ خلیل الله معروفی ــ زیر شمارۀ 136 قید و قابل دریافت میباشد. این مقاله را در آن زمان در سایتهای متعدد دیگر افغانی نیز نشر کرده بودم، از جمله در سایت ملی و مبارز "دعوت". گلۀ من متوجهِ متصدیان سایت "دعوت" ازینست که چطور اجازت داده اند، تا مقاله ای را که خود هفت ماه پیش از این قلم ــ قلم خلیل الله معروفی ــ نشر کرده بودند، اکنون به نام یک نویسندۀ گمنام و احتمالاً مستعار و جعلی، دوباره نشر می نمایند؟؟؟؟

دیروز که این مقاله را در پورتال دیدم، فکر کردم که شاید نویسنده ای خواسته بر مقالۀ قدیمی بنده تبصره ای بنویسد. اما وقتی مقاله را کشودم ، متوجه گردیدم که مقاله عین مقاله است، منتها نام نویسنده اش عوض گردیده و اکنون به نام "نادره" قلمداد گردیده است. در ابتداء نمیخواستم به موضوع تماسی بگیرم، چون میخواستم بگذارم آن "نادره" جان را که دل خوش کرده و مقالۀ نقد و تیاری را بنام خود نشر کرده. اگر راستِ خود را بگویم، در دل به ذوق خانم "نادره" تبریک هم گفتم، که اگر به سرقت ادبی هم دست یازیده، چیز بدی را انتخاب نکرده است.

بعد اما متوجه گردیدم، که احتمالاً کسی از جرگۀ دشمنان عنود و عنادورزان بی آزرم، دست بدین کار زده باشد، تا بدین وسیله بزعم خود نام معروفی و پورتال را به استحقار بکشاند. این دشمنان قسم خورده که در میدان مصاف صدها بار تیر خوردند، در حدی که هنوز هم پیوسته زخمهای خود را می مکند، چون توان مقابلۀ رویاروی را ندارند ــ نه با این قلم و نه با پورتال باعظمت "افغان جرمن آنلاین" ــ ، اینست که دست به توطئه زده و ازین طریق خواسته اند، تا این قلم را تخطئه نمایند و در ضمن به پورتال گویا لطمه ای وارد نمایند. این کودنان مگر عاجز از آنند که حقیقت را از مَجاز و واقـعیت ها را از ذهنیگری های طفلانۀ خود تمییز بدهـند. ازین است که به چنین نیرنگ طفلانه و کودکانه دست یازیده اند. ایشان با این کار خود، مگر خود را رسوا تر ساخته اند ، بدون اینکه به حیثیت شامخ و باشکوه پورتال صدمه ای رسیده باشد.

ــ این طفلکان دبستانی بالآخره باید بپذیرند، که پورتال "افغان جرمن آنلاین" حیثیت یک صفحۀ ملی انترنتی افغانان ِ سراسر جهان را کمائی کرده و "نبض ملت دردمند افغانستان" گردیده است.

ــ درخت گشن و تنومند پورتال "افغان جرمن آنلاین" آنقدر متمکن و پای برجای است، که از خشکه بادهای توطئه گران ذره ای نخواهد لرزید.

ــ سد "افغان جرمن آنلاین" آندر سدید و مستحکم است که چنین دشمنان خرده پا و حقیر حتی در پای دیوارش بخود خواهـند لرزید.

بگذارید این کودکان توطئه گر دست به هر ترفند و نیرنگ بزنند، طرفی اما نخواهـند بست!!!!!!

پورتال "افغان جرمن آنلاین" با حلقۀ دانشمندان ملی ، پاکدل ، پاکنفس ، پاک نهاد ، بی پروا ، مبارز و وطن پرستی که در آن جمع گردیده اند، آنقدر با حیثیت و پر شوکت است، که خواب همه بیگانه پرستان و کارفرمایان ایشان را پریشان ساخته است.

زنده باد نام و مرام پورتال پر صولت "افغان جرمن آنلاین" !!!!!

بدنام و ناکام باد هرچه دشمن افغان و افغانستان و توده های ستمدیدۀ این وطن است !!!!!

آیا خانم نادره کسی غیر از آقای معروفی است؟

رسوائی دیگر پورتال افغان جرمن انلاین

9 آوريل, نويسنده: عطاخیل

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • آقای خلیل الله معروفی سلام برشما!

  ازاینکه سال ورود شما به آلمان را غلط نوشته ام معذرت میخواهم امااینکه شما تابعیت کشور آلمان را دارید ویانه بنده باید عرض کنم که استباط بنده از کلمه(توطن گزیده است) این شده که باید دارای تابعیت آنجا هم باشید.

  این موضوع شخصی خودشماست بنده بیشترازین حرف ندارم.

  اما درموردسایت مفخم شما(افغان جرمن انلاین) باید عرض کنم که اصلا پورتال افغان جرمن انلاین تابع قوانین وقواعد اخلاقی ژورنالیزم نیست زیرا:

  این بار اول نیست که چنین رسوائی صورت میگیرد.

  یکبار نوشته شخص خودتان بدون موجب از قطار مضامین قبلانشرشده ناگهان گم شد که باعت اعتراض سایت های دیگری ازجمله آزمون ملی نیز گردید.

  واین را جنابعالی خوب میدانید که حذف نمودن یک مقاله بعداز نشرآن ازنظر تمام قوانین مطبوعاتی دنیا جرم محسوب میشود. تهمت زدن به نامهای شاعران جرم محسوب میشود.

  هجوبه های برضد احمدشاه مسعود توسط دوتن از شاعران بنامهای عبدالقیوم ملکزاد وسید نورالحق صبا نشر شد که هردوی آنها از انشاد آن اشعار اظهار بی اطلاعی کردند.

  جگونه میشود که همه این اشتباهات را بر سایت مفخم شما ببخشیم؟

  repondre message

  • آقای معروفی!

   شما فقط بلد هستید که کلمات تعریف و تمجید آمیز را استعمال کنید، نه آن که برای تعریف و تمجید از خود و سایت مفخم تان، دلیل و استنادی بیاورید.

   سایت مفخم افغان-جرمن چه دارد که دیگران ندارد؟ دشنام، نقض قانون، توهین، ادبیات ضعیف، نثر مرزایان مکتب ناخواندة 50 سال قبل و ناخوشایند در دورة کنونی، رجز خوانی، اتهام بستن به قهرمانان افغانستان و همین!

   به دهها مورد نقض اساسات اخلاقی ژورنالیزم در سایت شما وجود دارد، نشر شعر های جعل شده بنام دیگران، نشر مقالات جعلی، برداشتن مقالات پس از نشر، و حالا که خود مقالتی را از سایت دیگر دزدانه برداشته و به گفته شما اشتباهاً در سایت خود نشر کرده اید، آن را هم توطئة دیگران می دانید! این چگونه توطئه است و چه کسی می تواند در سایت مفخم شما مقاله گذاری کند؟

   نشود که هر اشتباه و خطای تان ناشی از توطئه دیگران باشد!؟

 • اگر سایت افغان-جرمن برای ملت افغانستان است چرا نصف نامش مربوط به کشور جرمنی میباشد؟
  لااقل یک نام کاملا افغانی انتخاب می کردید.
  مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید !
  سایت "پر صولت فخیم فاخر مفخر و درخت گشن و تنومند شامخ باشکوه باعظمت افغان-جرمن"!؟
  کسانی که دچار عقده خود کن بینی باشد میتواند این خزعبلات را به هم ببافد.

  repondre message

  • Bali wawti man nawashta-e Aqa-e marofi ra khandam ba yad-e shahan qadim aftadam ke yak nadim dasht wa rast wa drogh shah ra tarif mikard.

  • جناب آقای معروفی! باکاربرد کلمات کوچه یی مثل "استخوانهایش لوتک بزنند" یا "کابل گیرک" وغیره درمقالهءتان آنهم درچنین یک سایت وزین وپرخوانندهء کابل پرس عقیده ام برین شدکه سروکار شما با قلم از درون کاباره ها وشرابخوانه ها شروع شده است نه ازمحیط سالم انسانی ومراکز تعلیمی. اگر کمی ازادب وادبیات چیزی بدانید ویکبار دوباره نوشته هایتان را مرور نمایید متوجه خواهید شدکه شمادرنوشته های تان نقش میرزاقلم را بازی میکنید نه یک شخص ادیب وبافرهنگ را. خودستایی شماازچرندیات که آنرا مقاله نامیده اید وشخص که شماآنرا سارق ادبی معرفی کرده ودرسرقت اش هم ویرا ستاییده ایدکه خوب چیزیرا (یعنی وجه ستودنش هم اینستکه مقاله شمارا!؟) دزدیده وبنام خود نشرکرده اند، از دواحتمال در وجود شما خالی نیست: 1 اینکه شما درحال نوشتن این پاسخنامه برعلیه آقای عطاخیل نشه بوده اید زیرا هیج انسان خردمند ودارای عقل سالم، باین شکل که شما پشک خودرا شیر گفته سودا وتوصیف میکنید، تعریف نمیکند.
   2 اگر نشه نبودید، حتم دارم که شما تکلیف روانی داشته یا هم شغالی که درطشت رنگها افتید وبعد خودرا طاووس پنداشته اید. ولی ازطرز شعارهای که همچو بانگ بی وقت وبی ارتباط به موضوع سرداده اید که: زنده باد افغان وافغانستان، زنده بادسایت افغان جرمن، سایت پرصولت فخیم فاخر ودرخت گشن وتنومند بسیار احتمال داردکه شماهنگام نوشتن درست سرحال نبوده اید. همانند دوستان خلقی ما که بانوشیدن یک دوجام حتی اگرجنازه یی را هم حمل میکردندویاهم ملای درسرقبری موعظه ای دینی ودرباره منکر ونکیرحرف میزد، ناگهان ایشان خارج ازموضوع فریاد برمیاوردند که زنده باد افغان شوروی

  • جناب کامران صاحب میرهزار! من عتیق هلمندی عطاخیل استم متاسفانه پیام که به جواب آقای معروفی نوشتم عنوانش را اشتباها "آیاخانم نادره غیرازآقای معروفی" نوشتم که دراصل عنوان مطلب اندرباب مقاله احمدشاه مسعود کابل گیرک ثانی است. لطفا معذرت بنده را بپذیرید وآنرا درهمین مقاله نشرکنید.

  • حتي معروفترين مطبوعات دنيا هم اين قسم از خود تعريف نكرده اند .
   من با همه مطلب آقاي سعيد كه در بالا نوشته كرده اند موافقم بجز اينكه اين "عقده خود كم بيني" نيست چون كسي كه عقده خود كم بيني دارد سكوت اختيار ميكند به كنج تنهاي فرو مي رود. در واقع اينها عقده " خود بزرگ بيني " دارند.

 • بنده نيز سری به اين پورتال زده ام و ازاينکه مقالات جناب معروفی در هر برگ آن پرتو افشانی ميکند، توجه هم رامقاله دوستی با دری يا دشمنی با پشتو از جناب ايشان جلب کرد. قبل از خواندن مقاله به سراغ نظريات خواننده گان رفتم. در صفحه نظريات چنان مقاله به توصيف گرفته شده و معروفی تحسين گرديده بود که من فکر کردم جواب هر سوال خويش را در اين متن خواهم يافت. وقتی به متن مراجعه کردم به اين خلاصه آمدم.

  1. نوشته معروفی دشنام نامه بيش نيست ، او هر که را به کلمات فارسی به زعم خودش ايرانی صحبت کند ، دم جنبان ( سگ ) تشبه نموده و حرمت کلام و قلم را حفظ نکرده است.

  2. خواسته است با آوردن مثال های گمراه کننده چنان هم به نعل و هم به ميخ بکوبد که خواننده احساس نکند که او تنها به ميخ ميزند.

  3. نويسنده اکثر نظريات خرافی و مداهانه در مورد معروفی و مقاله وی يا خود معروفی است ، يا حلقه از همفکران او که به صورت طراحی شده اين صفحه رابا اميل گل های توصيف و تشويق به معروفی صاحب مزين کرده اند.

  گرچه بنده همان دم دست بکار شده و در حد توان خويش چيز های در مورد آن مقاله نوشتم و برای پورتان (( مفخر))) ارسال داشتم ولی هرگز نشر نشد. و روز های بعد نظريات موزون ديگر در صفحه در وصف جناب معروفی میدرخشيد

  repondre message

 • اين پيام را عمداّ به سبك عاميانه زبان دري مينوسم، تا دل جناب معروفي خوش شود( در نوشته اش كلمهء “ لوتك“ را مشاهده كنيد) .

  او بدبخت، پورتال افغان جرمن...... يك صفحهء برقيست نه يك انسان، كه تو به او اينقدر بوت پاكي كني و برايش ثناء بخواني. اين دنباله روي به عادت تو تبديل شده. زماني كه همه نيرو هاي سياسي و غير سياسي عليهء روس ميجنگيدند، تو دنبال آقاي عين علي بنياد ميدويدي، خود را كمونيست دو آتشه و ديگران را مسلمانان ارتجاعي ميناميدي و كوچكترين حركت ضد روسي از خود نشان ندادي. همچنين در زمان دولت مجاهدين و طالبان صدا از سنگ برآمد ولي نه از تو. چون آقاي بنياد فوت كرده بودند و تو بيچاره بدون رهبر و پيشواء مانده بودي. زمانيكه فاميل زنت در ايران مهاجر بود، به “ فرهنگ عظيم ايران“ ثناء ميخواندي. زماني به استقبال كرزي در برلين ميدودي، عكس هاي زنت را پهلوي كرزي به همه به افتحار نشان ميدادي، و به ديگران اجازه نميدادي كه از حكومت كرزي كوچكترين انتقاد كنند. حالا دفعتاّ “ افغان “ شده اي و از“ منافغ“ پشتونها “دفاع“ ميكني. در حاليكه لاعقل پشتون هم نيستي، تا بگوئيم، اين آقا يك پشتون خرافاتي و قبيله گراست، لهذا معاف است، هر چتياتيكه مينويسد، بلكه در كوچهء عاشقان/عارفان كابل كلان شده ئي و فارسي زبان استي.

  فلهذ ا ازين همه جامه بدل كردن دو نتيجه ميتوان گرفت:

  يا آنقدر بي شخصيت هستي، كه مانند هر اپورتونيست“بيرقت را بهمان طرف بلند ميكني كه باد ميوزد“ . شايد كمبود شخصيتت از آنجا منشاء گيرد، كه در تمام عمرت يكروز هم بحيث انجنير كار نكرده ئي، بلكه هميشه چراغ فروش بوده ئي ( گرچه چراغفروشي كار خراب نيست، اما براي بعضيها ميتوان به يكنوع عقده مبدل شود). يا اينكه يك جاسوس هستي كه از بادرانت دستور گرفته ئي، تا با نوشته هايكه بوي خون و گندگي از آن ميايد، همه اقوام را عليهء پشتونها تحريك كني. من حدس ميزنم كه همهء اين خصايص در نهاد تو نهفته است. زيرا فقط انسانهاي عقده ئي، بي شخصيت و اپورتونيست ميتوانند جاسوس شوند.

  احترام

  repondre message

 • اگر ادمین افغان جرمن آن را از سایت دعوت انتخاب کرده است پس سوال اینست که چرا ماخذ ان را ذکر نکرده است ومضمون بدون ماخذ را در سایت خود گداشته است .اما انچه روشن است اینست که معروفی آن نوشته را به سایت دعوت وجرمن آنلاین فرستاده است به نام نادره بعدا که دانسته است که رسوا شده است به زود ی نوشتۀ دومی را حاکی از مسروفه بودن نوشته است وبه جرمن آنلاین سپرده است .من از خودستایی ذاتی معروفی می دانم که این نادره از شمار اسمای او یک اسم است (یعنی کمیاب وقلت !؟ )آدمین جرمن آنلاین مثل عسکر بلوک خدمت تابع امر ضابظ است وهمیشه هتکه پتکه معروقی را برداشت کرده است .چندی قبل در مورد اسم قاسم جو شخصی سوالی را از معروفی مطرح کرده بود که وی از پاسخ به آن عاجز بود در ستون نظرات معروفی فورا به ادمین اعتراض کرد که چرا برای اشخاص مشکوک ! اجازۀ طرح سوال را می دهید ؟ وآدمین بی درنگ آن سوال را با جواب! معروقی از ستون حذف کرد .

  repondre message

 • مغروفی ره لاف کشت وماره مسافری هر شپش مغروفی یک من چربو داره . خود ستایی هم حدی داره .یک پخته بری تواضغ داشتن هم نشانۀ بزرگی است !کوه هر قدر بلند باشه باز سر خود راه داره.ده کابل باشی که مستر گچالو گفته راه کاهدانه گم کنی .

  repondre message

 • آمدم چیزی بخوانم ولی اینجا که جنگ تورپیکی و شاکوکوست. هیچ سر در نیاوردم اگر شما میدانید بگویید که بحث سر چیست؟

  repondre message

  • با عرض درود !
   خدمت اقای معروفی باید عرض کرد در مورد اینکه مقاله شما را کی و به کدام نام نشر کرده یک طرف قضیه است و اینکه شما تا این حد به بازخواست از نشر مقاله تان اقدام کرده اید طرف دگر قضیه است از دیدگاه من لازم نیست که به این حد اصطلاحات نامانوس را به استعمال بگرید توصیه من به شما این است که سعی کنید شناخت تان را از جامعه افغانی ما دقیق تر بسازید و دگر هم زیاد روی خود حساب نکنید بخاطرکه شخصیت و ظرفیت شما از دست نوشته های تان اشکار است دوستان در فوق نظریات جامعی دادند اما باز هم باید گفت کمی در جهت گیری های تان دقت بخرج بدهید و وقت مردم را هم ضایع نکنید؟ چه دلیلی وجود دارد که شخص خود شما به سرقت ادبی نپرداخته باشید و مقاله خانم نادره را از ان خود ساخته باشید .

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس