صفحه نخست > عکس > تروریستان قبیله عروسی را به عزا تبدیل کردند!

تروریستان قبیله عروسی را به عزا تبدیل کردند!

بار ديگر آنانی که حامد کرزی برادران خود می خواند و آرزو می کند سربازان وی باشند، جان ده ها تن از شهروندان افغانستان را اینبار در قندهار گرفتند. / عکس ها از خبرگزاری فرانسه
پنج شنبه 10 جون 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

loading...
loading...

پيام‌ها

 • salam bari ama hamawatane aziz dar bari pahstona bayat gofta ke pahston yane watan forsh pahston yane bagan parst pahstoni washa

  ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند

  repondre message

 • البته ما به خواست الله نمی توانیم چیزی بگوئیم و این خواست الله است که این برادران که همه هم تیپ طالب ها هستند . در عروسی به آن دنیا بروند . من برای بازماندگان شان تبریک می گویم . و بسیار خوشحال باشد که طالبان برای شان ویزه آن دنیا را مفت داد. و دیگر اقوام که نمره شان به طالبان سر میخورند آمادگی رفتن را در اینده داشته باشند .تا مردم افغانستان از شر طالبان خلاص شوند.

  و برای شادی روح سرگردان شان همین آیات قر آن را کلیک کند و دعا کنید که همه در بغل حوران کوچک و نوشیدن شراب مشغول شوند .

  http://www.youtube.com/watch?v...

  repondre message

 • این کشتار وبربریت راه ورسم محمدابن عبدالله ویاران باوفای وی مخصوصآ علی ابن ابیطالب است . مسلمانان ازاین حوادث الم ناک ودرد آور نباید بخود تأثر واندوه راه دهند ؛ زیرا مراحل تکاملی وزمینی شدن فلسفه ظهور اسلام همین است که سوگمندانه امروزه درپاکستان ؛ افغانستان ؛ ایران ؛ عراق؛ سودان و.... با آن دست وگریبان هستیم . جاه دارد تا این رویدادهای غم انگیز ووقیحانه را به بیضه داران اسلام ناب محمدی ! مخصوصآ روشنفکران ودموکرات های آن تبریک وشادباش گفت . مرور ولوگذرا بتاریخ صدراسلام بما میآموزد اینکه :- مهمترین وظیفه برای فاطمه بنت محمد بنت عبدالله ( همسرعلی ) شستن شمشیر خونچکان علی ( مردخونریزتاریخ ) بود. عمل طالبان بدون شک احیای همان سنت وطریقت است ! خواهشآ اسلام زده های ما خدارا شکر گذار باشند که برادران مسلمان شان درافغانستان وپاکستان نهال دینی خود را باخون آبیاری میدارند ودرایران اسلامی باریختن خون وتجاوز جنسی درزندان ها ازاسلام پاسداری میدارند !!!!!!!!! به برگ وبارنشستن درخت اسلام درسرزمین ما ممکن نبود ؛ مگرباجاری ساختن جویبار خون ؛ اسارت ، تاراج وویرانگری بدست قشون اسلامی اعراب ! مراجعه به آدرس شاه دوشمشیره ولی درقلب کابل پایتخت افغانستان اسلام زده گویای روشنی است ازآنچه برگذشتگان ماگذشت!

  repondre message

 • مشكل اينجاست كه برادران بشتون ما در يك حالت شيزوفرنى قراردارند.انها از خود و بيكانه را نميشناسند.انها بشتونهاى باكستانى را كه دشمن اساسى مردم افغانستان اند و مسول درجه يك تمام جنايات كه در كشور ماشده است ,افغان دوست و برادر خود ميدانند.اين بشتونهاى ما اسير بشتونها باكستانى شده اند كه انها خود اسير بنجابى ها ميباشد .بس بشتونهاى ما اسير به توان دو شده اند.بايد همه اقوام برادر اين برادر بزرك و باغيرت را از اسارت دالخورها و زن فروشان باكستانى رها سازد.اكر حلقه اسارت سوم راكه به اسطلا جامعه جهانى هم انداخته اسير به توان سه شده است.نتيجه انهاخود در عزاب ميسوزند و ديكران را هم در عزاب ميسوزانند.كشور هاى متخاصم بيوسته بااين قوم داخل معامله شده اند و به خود لقمه كنده و بلعيده انداين قوم اسير به توان سه ده حلقه ديكرراهم قبول دارد به شرطيكه درقدرت باقى بماند و تمام وزارت ها وزارت خانه هاى كليدى را در اختيار داشته باشد,تا ارامش روحى داشته باشد.زيرا هميشه در اضطراب هستند.دربيش جشمان ما انها از كمونيزم فاشيزم ,از اسلام فاشيزم ,از دموكراسى فاشيزم ساختند و جهان و جهانيان را كمراه كردند.اكر حالا نوبت اسرايل رسيده باشد شكى نيست.در سرزمين اسرايل يك لكو بيستو جهار هزار بيغمبر كزشته است و جهار دين بزرك از انجا ظهور كرده است.ايا ميشود كه اين كتله عجيب و غريب راكه از كله هاى انسان نماها تشكيل شده است با ان قوم زيبا كه فرهنك هفت هزار ساله دارد مقايسه كرد.ولى هم ميتواند بر عكس باشد.
  اهن و فولاد از يك كوره ميايد برون ...ان يكى شمشير شاه و وان ديكر نعل خر است.ياسمين جان عزيز اسلا بدست اين ناكسان اسير شده است .از كزشته هاى دور جه حرف ميزنى كه اصل مطلب را نه توميدانى ونه من اكر على خونريز ميبود و ظالم تا امروز انقدر عزيز نميبود.خدا و سول عزيز را در جايش بكزار.ان دو هيج كناهى ندارند هر انجه كه انها كفتند ما بر عكس انرا كرديم.واضحا كه ما بايد در جاه ميافتيديم.من هم ديدم كسى كردن زدن طالب را ديده بود به خدا و رسول دشنام ميداد ومن به ان يقين بيداكردم كه خيانتيكه به دين اسلام طالب و بنلادن كرده در جهان هيج منافقى به اين بيمانه نكرده است.يك لشكر عظيم به اديا ن ديكر رواوردند.اسلا م در روى جهان يك جهره خشم بيداكرد.اين همه همين بى هويتى بشتونها و معاملات انها كه خاينانه ميبندند . انها دين و دنيارا برباد داده اند.جه عجب است كه اكر يهودى هم شوند .به همان يك كلمه ظاهر كل 40 سال راحت عشق كرد وباز هم باباى بشون ها قبول شد.اينكه بشتونها يهودى باشد معلوم نيست ولى يك جزواضح است كه هزاره فلسطينى است.زندكى هزاره درين كشور از زندكى در فلسطين به مراتب رنجاورتر است.قلسطينى ها كه از زندكى هزاره هاى ما اكاه شدند به يهود هاى خود شكركردند. كه از بد بدترش توبه.اينجا ..دومدار است.

  repondre message

 • ای مرتدان جاسوسان ای وطن فروشان آیا اینها انسان نیستند هنوز هم تشنه گیتان با خونهای اینها رفع نشده ای مردم چشمهای خود را باز کنید ببینین که اشغالگران بالای مردم بیچاره چی حال و روز را آورده اند

  http://www.youtube.com/watch?v=ojjp...
  http://www.youtube.com/watch?v=HGan...
  http://www.youtube.com/watch?v=E_iR...
  http://pz.rawa.org/pznews/video_cli...
  http://pz.rawa.org/pznews/video_cli...
  http://www.youtube.com/watch?v=EAOY...

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس