در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > بیایید از کاه، کوه نسازیم !

بیایید از کاه، کوه نسازیم !

اختلاف لفظی میان امرالله صالح و محمد محقق رهبران ائتلاف ملی
محمد ادریس حسان بادغیسی
يكشنبه 27 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اختلاف میان آقایان صالح ومحقق عمدی نبوده و پشت آن دست های مغرض داخلی و خارجی در کار بوده که توسط رسانه های پارتیزانی از کاه کوه ساختند تا از موقعیت مهم سیاسی – مذهبی و اجتماعی شان سوء استفاده کنند وشکافی در میان این دو رهبر محبوب ایجاد کنند تا باشد به اهداف شوم منطقه ای و فرامنطقه ای خود ها دست یابند وبه صفوف مستحکم ومتمعد که از اراده مردم حکایت دارد ؛ تزلزل وارتعاش ایجاد کنند و ستون فقرات همدیگر پذیرای را میان برادران اهل تسنن و تشیع بشکنند .

بیایید از کاه ، کوه نسازیم !
اختلاف لفظی میان امرالله صالح و محمد محقق رهبران ائتلاف ملی

بعد از نشر نامه امرالله صالح ،رئیس پشین امنیت ملی افغانستان در بخش "پشتو بی بی سی" به تاریخ 5/11/1391 که گفته میشود در آن بعضی حلقات مذهبی –سیاسی و بخصوص شعیان افغانستان به جاسوسی به ایران متهم شده که واکنش تند محمد محقق رهبر سیاسی –مذهبی حزب وحدت ملی افغانستان را در پی داشته است .
باید خاطر نشان کرد که قبل از اینکه عکس العملی از سوی کدام جناحی آغاز شود ، امر الله صالح طی یک پست در فیس بک"مسعودیان " ، ادعا نموده بود که مقاله ارسال شده اش در بی بی سی ، دستخوش تغییراتی شده که اصلا در اصل نامه وجود نداشته و سایت بی بی سی را به تفرقه افگنی میان احزاب و گروه های مذهبی متحد در افغانستان متهم کرده است .
آقای صالح در پست که در فیس بک داشت افزوده است که در نامه ام به بی بی سی ، از کدام گروهی خاصی که شعیان باشد ؛ نامبرده نشده است بلکه بطور عام از تمام گروه های سیاسی – مذهبی که به ایران فعالیت دارند ؛ پرده داشته ام و نه شعیان .
در میان آقای محقق در نامه که بردِ ادعای آقای صالح به رسانه نوشته است گفته است که با فشارو خواستهای مکرر بسيارى از سیاسیون ، ژونالیستان ...اعم از شیعه و سنی از طريق انترنت و غيره با وی درتماس شدند و خواستار اظهار نظر وی را در این ادعا شدند. فلهذا (بقول خودش) ناخواسته دست به قلم برده تا بدفاع ازخود بپردازد .
گرچه با ملاحظه سه و چهاردهه جنگ داخلی کشور ،نمی توان ازاختلافات و عیبوب ونقایص هیچ گروه ،حزب ورهبری در افغانستان انکار کرد و خصوصا در دست داشتن احزاب سابقه دارتر به ارتباط فعالیت به کشور های همسایه ،ایران و پاکستان، اما به این معنی نه که اینها برای همیش وابسته هستند و دیگران نیستند بلکه زیادی از گروه های هستند اسناد دریافت مبالغ انگفت یورو از ایران را رد نکردند و در ضمن دیگران را برچسب جاسوسی به ایران میزنند.
با این درگیری رسانه ای از قبیل مهندسی شده ، هردو جناح بسرعت عمل کرده و به باد دادن گندهای همدیگر مبادرت ورزیدند که نتیجه اش سبب بی اعتمادی هم میان رهبران و هم میان طیف های مذهبی و مردم عامه چیزی دیگری نخواهد بود و به پهنای درز اختلافات مذهبی –سیاسی افزوده خواهد شد.
این واقعه در حالی شکل میگیرد که امر الله صالح بعد از کناره گیری از سمت ریاست امنیت ملی، تشکیل حزبی بنام "روند سبز" را میدهد وبه کمترین وقت به یکی از محبوب ترین احزاب نو تشکیل میان نسل جوان کشور مبدل گشته است و درعین حال قوی ترین منتقد تیم حاکم بشمار میرود وهمچنان با طرز فکر با حزب محبوب وپرنفوذ وحد ت ملی شعیان بریاست آقای محقق نزدیک و همسو ودر یک ائتلاف بزرگ ملی با دیگر احزاب عرض اندام کردند .
این ائتلاف ، خطری جدی برای تیم حاکم بشمار میرود بخصوص در انتخابات ریاست جمهوری که پیشرو است ومردم افغانستان هم از ناهنجاری های دولت کنونی به ستوه درآمده و امیدوآرزوهایشان را متکی بر این دو نهضت مردمی کرده اند که با این جرقه کمرنگ خواهد شد .
حال ، سؤال این جاست که این دو رهبر موفق ، پرنفوذ ، با طرز فکر نزدیک ویکسان واعضای کلیدی جبهه ائتلاف ملی واپوزسیون قوی دولت که سابقه ای اختلافی کمتر و یا هیج نداشته اند چرا در یک برهه حساس به یک جرقه شعله ور گشتند؟
درپاسخ به این سؤالها ، میتوان به چند نکته ذیل اشاره کرد:
اول: نقش راسانه های پارتیزانی که در این راستا همیشه از کاه کوه ساخته اند ودنبال سر نخ میگردند تا به حامیان سیاسی خود دست آوردی داشته باشند و یا در پیش ارباب خود سربلند باشند که از پالیسی ها آنها پیرو میکنند .
در این عصر، متاسفانه ؛ همه رسانه ها شامل وابستهگی های اند . یا بعباره دیگر؛ از زمان که واژاه "آزاد" به رسانه ها پیوند خورده است ؛ در حقیقت آزادی رسانه ها را زیر سوال رفته است .
این برخورد لفظی با اینکه در میان سیاست مداران دنیا امر طبیعی است ؛ حادثه ای جدید نیست که ساخته و پرداخته رسانه ها باشد بلکه روزانه ده ها مساله دیگر ازاین قبیل را خواسته و نا خواسته رسانه ها تا حلقوم وابسته خلق میکنند. بعنوان مثال همین بی بی سی که منشاء و سرآغاز این این پدیده شده است ؛ بارها و بارها در مسایل مربوط به افغانستان چنین دست آوردها داشته و خصوصا در زمان جنگ داخلی میان گروه های مجاهدین تا جایکه مردم افغانستان حالا خیلی کم اخبار آنرا میشنوند و در اکثر موارد اصلا نمی شینوند ازیک سو و از جانب دیگر بی بی سی با سابقه طولانی که دارد ؛ یکی از جمله رسانه های وابسته ومجری پالیسی های دولت انگلیس است . دولت که شعارش (تفرقه بانداز و حکومت کن ) برای همه مردم دنیا و بخصوص افغانستانی ها که همیشه از آن رنج بردند ومشکلات امروزی این مرزوبوم هم نتیجه تلاش ها خراب کارانه آن است که از وحدت این مردم همیشه هراس داشته و در پی تکه تکه کردن این مردم از هیج تلاش دریغ نکرده و تمام بدبخت ها فعلی مردم افغانستان از آن اوست .
در این جا شاید برای بعضی ها چنین سوال مطرح شود که دولت انگلیس و بی بی سی از اختلاف آقای صالح و آقای محقق چه سودی میبرد؟
جواب این سوال قطعا واضح است که در این تفرقه افگنی سه هدف را دنبال کرده است :
1) با اینکه نمیشود دست داشتن ایران را در مسایل داخلی افغانستان انکار کرد. افزون بر آن ؛ دولت انگلیس با ایران روابط دیپلوماسی تیره و تاری دارد حتی در این اواخر به بستن سفارت ایران در لندن برای مدت نا معلوم انجامیده است .
دولت انگلیس توسط رسانه خود (بی بی سی ) با این شایعه افگنی میخواهد غیر مسفقیم ایران را در مداخلات به امور اقغانستان متهم کند که ایران بخاطر نیروی ها امریکا و انگلیس در افغانستان خواستار هرج و مرج اوضاع است تا به این وسیله اذهان عامه را متوجه ایران کند در حالیکه مداخله ایران در امور افغانستان پدیده تازه ای نیست و بی بی سی از خیلی سابق میدانست ولی ساکت بود و محض نامه امرالله صالح غوغا ی به راه انداخت .
2) ترس از اتحاد فرقه های مذهبی که در طول تاریخ مانع اهدافش در افغانستان شده است .
3) شعله ور کردن جنگ عقیدتی میان پیروان مذاهب شیعی و سنی و ایجاد شکاف در بین صفوف مسلمانان جهان که آسیب پذیرتر بمانند و زمینه استعمار و استثمار مادی و معنوی فراهم شود.
دوم : دامن زدن این مساله در افغانستان چنانچه آقای محقق طی دفاعیه اش از افراد و گروه ها و رسانه ها یاد آوری کرده است که به خواست مکرر آنها وادار شده تا بدفاع از خود بپردازد ؛ است . این گروه ها با اینکه به سطح محلی اند ؛ ولی موثر ترین اند .
این گروه ها متشکل از خبرنگاران ، نماینده های احزاب سیاسی و جاسوسان وابسته به جناح ها سیاسی درگیر در افغانستان و خارجی هستند که نمیخواهند اتحاد و یک پارچگی مردم و گروه های مذهبی –سیاسی را ببینند و ترس از آن دارند که مبادا سد راه تحقق اهداف نا مشروع شان قرار گیرند.
گرچه این تفرقه افگنی ها پدیده ای تازه در تاریخ افغانستان نیست ؛ ولی در حال حاضر شدت و قوت آن بیش از پیش محسوس است چرا که کشور در حال عبور از مرحله حساس است که همانا انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد.
این حساسیت از آنجای برای مغرضان درخور اهمیت است که کتله ای بزرگ از اقشارمختلف مردمی اعم از فرقه های دینی –مذهبی ، جوانان ، فرهیختگان و احزاب سیاسی که از نفوذ اکثریت بر خور دارند در حال شکل گیری است و تهدید بزرگی برای مخالفان عرصه سیاسی پنداشته می شود و خصوصا از زمانیکه جبهه ائتلاف ملی پا به عرصه فعالیت سیاسی نهاده همیش از سوی تیم حاکم در تلاش تشتت این جبهه اقداماتی صورت گرفته است علاوه بر ترورو قتل های زنجیره ای رهبران و افراد کلیدی آن.
سوم : دست های پلید فرقه های ماویست ، یهودیت ، نصرانیت ، فاشیستها ، نژاد پرستان ... در پشت این گونه حوادث در کار اند که خیلی باید از تامل ، تحمل ، صبر و بردباری کار گرفته شود و عاقلانه گام برداشته شود .
چهارم : با درنظر داشت حساسیت وفضای حاد سیاسی کشور ، هم آقای صالح و هم آقای محقق هردوی شان در این راستا کوتاهی های را مرتکب شدند و خیلی بی احتیاط و عجولانه عمل کردند که از رهبران مورد اعتماد مردمی بعید بنظر میرسد که این قدر طفلانه عمل کنند.
بعنوان جمع بندی میتوان گفت که اختلاف میان آقایان صالح ومحقق عمدی نبوده و پشت آن دست های مغرض داخلی و خارجی در کار بوده که توسط رسانه های پارتیزانی از کاه کوه ساختند تا از موقعیت مهم سیاسی – مذهبی و اجتماعی شان سوء استفاده کنند وشکافی در میان این دو رهبر محبوب ایجاد کنند تا باشد به اهداف شوم منطقه ای و فرامنطقه ای خود ها دست یابند وبه صفوف مستحکم ومتمعد که از اراده مردم حکایت دارد ؛ تزلزل وارتعاش ایجاد کنند و ستون فقرات همدیگر پذیرای را میان برادران اهل تسنن و تشیع بشکنند .

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • این قلم نیز با نظریات نویسنده صد درصد موافق هستم. نخبه گان تاجیک وهزاره وازبیک اگر به سکوی رهبری تکیه میزنند باید منافع ملیتهای محکوم شان را درنظر بگیرند واشتباهات گذشتهء دوران شهید مسعود وشهید مزاری وآقای جنرال دوستم را تکرار نکنند. اگر بار دیگر این رهبران شکار توطئه های مرموز قبیله سالاران افغان می شوند باید جای خودشان را عوض کنند وبه نسل جوان موقع بدهند تا خود مسیر اصلی زنده گی شان را تعین نمایند.
  رهبرشدن درشرایط حاضر برای ملیتهای محکوم امتیاز نه بلکه یک مسؤولیت وجدانی است که باید با هوشیاری ومشوره وبدور از تعصبات وخودخواهی ها با قضایا برخورد شود.
  از سایت های پشتوی بی بی سی گله ای وجود ندارد. آنها وظیفه دارند که بخاطر چاق ساختن اختلاف ویا گل آلود کردن هرچه بیشتر آب هرچه در توان داشته باشند از آن صرفه نکنند ولی هوشیاری وزیرکی نخبه گان سه ملیت بزرگ غیر افغان باید درحدی باشد که شکار این توطئه های تبلیغاتی قرار نگیرند
  با احترام
  پرویز بهمن

  • ا ظهارنظر و پیشنهاد آقای پرویز بهمن صد د ر صد ا زجانب ما تورک ها قابل تأ اید ا ست با ید رهبرها به خود آیند
   و من الله توفیق

 • پس نظر به مقالۀ شما اقاي صالح بعد از .....زدن چارزانو ميزنند .
  اقاي بادغيسي امروز همه ميدانند که دوست کي هست و دشمن کي هست از مداحي تان جهان سپاس شما نويسنده ها هم مي دريد و هم ميدوزيد.

 • bbc yak rasane nefaq andaz boda wa hast mardume bayad hoshyar bashand

 • مقوله دشمن دشمنم دوست من است در سیاست افغانی جایی ندارد لهذا همه باهم با شناختی که از دشمن واقعی داریم بایست بار دیگر اشتباه نکنیم .هرچه کوچک وکوچکتر تقسیم شویم زودتر از صحنه سیاسی خارج میشوییم و دشمن به هیجکدام رحم نمیکند بهتراست قبل از اینکه به این مسایل درگیر شوییم فکر اساسی تموده موجودیت نیرومند خویش را به دشمن ظاهر سازیم .
  تا موقع برگذاری انتخابات دشمن همه سعی وتلاشش را مینماید تا ما از هم دور ساخته وباز کرزی دیگری را بر ما تحمیل نمایند . من جانبداری از اقای صالح نمیکنم ولی حامی سرسخت همبستگی همه ملیت های مظلوم میهنم میباشم. اگر خواهان برچیدن فرش زمامداری دوصد وشصت ساله اقلیتی هستید پس متحد و یکپارچه عمل نمایید تا ره بجای ببریم ورنه بعید نخواهد بود روزیکه دیگر توان کار واقدامی را نداشته وآهسته آهسته کاملا به حاشیه رانده شوییم.
  پس سر از خواب غفلت بلند کن ورنه خیلی دیر خواهد شد وآنانیکه همواره اشتباه میکنند مستحق مجازات اند.
  والسلام

 • سلام خدمت همه دوستان و خصوصا آنانکه که من حقیرا از نظرات منصفانه و نیک شان مستفید ساختند .
  بار دیگر تشکر از همه به آنروز که همه پهلو به پهلو و دست به دست هم برادر وار به بفکر این مملکت تکه و پاره با افتیم و فریب دشمنان قسم خورده این خاک را برای همیش روسیاه برگردانیم .
  برادر کوچک تان بادغیسی

 • تا زمانی که از ایران پول نگرفته بود جاسوسان ایران را افشاه کرد وقتی پول گرفت با منکر شد

جستجو در کابل پرس