صفحه نخست > دیدگاه > راوا هم کشمش بی چوبک نیست!

راوا هم کشمش بی چوبک نیست!

سرکرده های راوا هیچ وقت نگفته اند نظر شان در مورد ترور خوب ترین کادرهای انقلابی سازمان رهایی از طرف جناح داکتر فیض و کشور کمال و امین میوند چیست؟
مهدی نیک آیین
جمعه 18 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بی تشریفات و مقدمات به چند عیب جمعیت انقلابی زنان افغانستان راوا توجه خوانند گان را جلب می کنیم .

راوا از جواب دادن به سوالات اساسی طفره می رود و یا سوال ها را هرگز جواب نمیدهد . مردم بار ها از راوا سوال کرده اند که آیا سازمان راوا توسط شعله ی ها و بخصوص توسط گروه انقلابی که بعد ها نامش به سازمان رهایی خلقهای افغانستان تبدیل شد ساخته شده بود؟ آیا در راس راوا مارکسیست های شعله قرار دارند ؟ راوا هیچ وقت به سوال های فوق جواب صریح نداده است.

حقیقتی که هیچکس نمی تواند انکار کند این است که راوا از طرف یک جناح انشعابی شعله جاوید به نام گروه انقلابی به رهبری داکتر فیض احمد قندهاری ساخته شد . نام اصلی مینا رهبر راوا کشور کمال بود که خانم داکتر فیض و از اعضای رهبری گروه انقلابی و پسان سازمان رهایی خلقهای افغانستان بود. دیگر از لیدرهای شناخته شده سازمان رهایی که در رهبری راوا هم قرار داشته شخصی به نام امین میوند می باشد. داکتر فیض قندهاری و خانمش کشور کمال ( مینا) امین میوند لیدرهای سازمان رهایی خلقهای افغانستان همه کمونیست پیرو خط چین بودند . اما شما تمام نشرات راوا را مطالعه کنید نه در تاریخچه سازمان راوا نه در دیگر نشرات راوا این حقایق بیان نشده است. بر عکس تا جاییکه امکان داشته به نام مخفی کاری از گفتن حقایق طفره رفته اند و بعضی وقت ها به نام تاکتیک ضد حقیقت را گفته اند که مسلمان بازی و الله اکبر نوشتن در نشریه های شان از آن جمله می باشد.

سرکرده های راوا همه گروه های دیگر را به یک شکل نی به یک شکل بد میگویند اما هرگز به عیب خود اعتراف نمی کنند و قبول نمی کنند که خود شان هم کشمش بی چوبک نیستند. مثلا راوا همه را به نام جنایتکار و قاتل و نقض کننده ء حقوق بشر معرفی میکند اما از جنایتکار بودن لیدرهای خود هیچ چیز نمی گویند.سرکرده های راوا هیچ وقت نگفته اند که نظر شان در مورد قتل و ترور خوب ترین کادرهای انقلابی سازمان رهایی از طرف جناح داکتر فیض و کشور کمال و امین میوند چیست ؟ چرا وقتیکه رهبر شما محترمه مینا و شوهرش داکتر فیض و رفیق شان امین میوند برای تصاحب رهبری سازمان رهایی به آن جنایت بی سابقه در جنبش انقلابی افغانستان دست زدند و لااقل چهارده تن از کادرهای انقلابی را بدون گناه به نامردانه ترین شکل به قتل رساندند شما صدای تان را در این همه سالها نکشیدید و یکبار هم از آن یاد نکردید ؟ گناه آن انسان های انقلابی چه بود که مورد غضب رهبر به اصطلاح قهرمان شما و شوهرش و آقای امین میوند قرار گرفتند؟ قتل و ترور آنها نقض حقوق بشر نبود ؟ آیا مجریان آن قتل ها نباید شناخته و محاکمه شوند ؟

سرکرده های راوا دشنام دشمن ها و انتقاد دوست های خود را یک چیز میدانند. اگر کسی با نیک نیتی و از راه دوستی یک فکر یا عمل راوا را انتقاد کند سیل توهین و دشنام بر سرش ریختن میگیرد . گردانندگان راوا فقط با اشخاصی صلح و دوستی دارند که صد فیصد تمام فکرها و اعمال شان را تایید نمایند و هرگز سوال و انتقاد نداشته باشند.

اگر بدون تعصب و تنگ نظری قضاوت شود برخورد کامران میرهزار با راوا از ابتدا ء یک برخورد دشمنانه نبود. درست یا نادرست میر هزار یک بررسی انتقادی از سازمان راوا به عمل آورد و در نشریه ء چای داغ چاپ کرد. قبل از آن راوا با کامران میر هزار هیچ کاری نداشت . اما پس از آن مقاله در چای داغ بود که میرهزار آماج حمله های نشراتی راوا قرار گرفت و آخرالامر مشاهده می کنیم که آنها به دشمنان یکدیگر تبدیل شده اند . اگر گردانندگان راوا واقعا روحیه ء دیموکراتیک می داشتند بررسی انتقادی میرهزار را دشمنی تلقی نمیکردند و با آن برخورد درست و دوستانه مینمودند بسیار محتمل بود که میان میرهزار و سازمان راوا به جای دشمنی یک رابطه دوستانه برقرار شود. چون از روی چیزی که در کابل پرس? می بینیم ، وجوه مشترک بین میرهزار و سازمان راوا وجود دارد . لا اقل میرهزار و راوا هردو در مقابل تعداد زیاد اشخاص و گروه های سیاسی موضع گیری مشابه دارند . لااقل در کابل پرس یک اندازه افشاگری ها صورت میگیرد که اگر به نظر راوا کافی و کامل نیست ، باز هم غنیمت است. وظیفه ء یک سازمان مردمی در چنین حالتی این میبود که میرهزار را با برخورد های معقول و دوستانه بیشتر تشویق و تقویه کند که کمبودهایش رفع شود و هرچه بیشتر به مواضع انقلابی آن سازمان نزدیک گردد . اما سرکرده های راوا همیشه خلاف این عمل کرده اند . کسی که بسیار وجوه مشترک و یا هدف های کوچک و بزرگ مشترک با ایشان داشته به خاطر یک انتقاد و یا تفاوت نظر ، از خود دور ساخته و آنها را با خود دشمن ساخته اند . به نظر میرسد که رهبران راوا از نزدیک شدن انسان های فهمیده و تحصیل یافته به سازمان شان ترس دارند . شاید از همین سبب باشد که یک نفر دانشمند که دارای افکار علمی سیاسی و اجتماعی باشد در سازمان راوا دیده نمیشود . نشرات راوا پر از گپ های تکراری و سطحی می باشد که از حد شعار و دشنام پیش نمی روند. کجاست یک تحلیل همه جانبه از اوضاع سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی کشور و جهان که راوا در سی سال حیات خود بیرون داده باشد؟ کجاست یک مضمون سیاسی یا فرهنگی در تمام نشرات راوا که مایه علمی و آگاهی بخش داشته باشد ؟ غیر از شعار ، دشنام ، گپ های احساساتی و سطحی دیگر چیزی در نشرات راوا وجود دارد ؟ در کوزه همان تراود که دروست آدمهای کم سویه و بیسوادی که رهبری راوا را به چنگ دارند نه خود از دانش برخوردار می باشند و نه به انسانهای دانشمند و فهمیده که بخواهند به راوا همکار شوند ، اجازه میدهند که به راوا نزدیک شوند. سال ها میشود که راوا یک به اصطلاح تیوریسن دارد که در تمام امور ملی و بین المللی در هر اموری که باشد به اصطلاح تیوری خلق میکند که کمبود سویه و دانشش هر شخص دانشمند را متعجب می سازد.

در مورد مخفی بودن سازمان راوا و رهبرهایش باید گفته شود که آنها پیش از آنکه از نظر دشمنان مردم مخفی باشند از نظر مردم افغانستان مخفی می باشند. این شهروندان افغانستان اند که هویت رهبران و گردانندگان اصلی راوا را نمی شناسند از چگونگی پیدایش و پروسه تکاملی حقیقی راوا بی اطلاع می باشند نمی فهمند که راوا از کجا پول میگیرد ؟ چه دولت ها و حلقه هایی در کشور های مختلف راوا را تقویت می کنند ؟ سرکرده های راوا در پشت در های بسته به چه کارهای مشغولند و از زلمی خلیل زاد و خانم محترمه اش و امثالهم چه پولها ، مشوره ها و درس های برای پیشبرد بهتر مبارزه به اصطلاح انقلابی شان دریافت میدارند؟ اگر نه بسیاری از حلقه های دشمن با مردم افغانستان( ارگانیزیشن های جاسوسی غرب و آی اس آی پاکستان ) از به اصطلاح سیر و پودینه ء سازمان راوا و هویت رهبران و گردانندگانش خبر دارند و آنها را می شناسند.

راوا دیگر آن راوای نیست که در اوایل و تا چند سال قبل بود. راوای کنونی پیش از آنکه یک سازمان انقلابی باشد ، یک آله ء دست گروه های معینی از کشور های امپریالیستی است که در پوشش های مختلف راوا را مورد عنایت قرار میدهند و برخی از اغراض خویش را توسط راوا برآورده می سازند. محبت حلقه های مشخصی در کشور های غربی به راوا در چند سال اخیر دلایل روشن خود را دارد که در پس بیشتر آنها هدف های شوم خوابیده است. بسیار اتفاق می افتد که نمایندگان راوا ، گاهی با تعجب درمیابند که همان کسانی که در کشور های غربی مهماندار ایشان اند با دشمنان ایشان ( بنیاد گرایان و غیره ) نیز روابط دوستانه و نزدیک دارند . هیچ وقت نشده که راوا با مهمان نوازان غربی خود که با یک دست مخالف های راوا و با دست دیگر خود راوا را تمویل می کنند قطع رابطه کرده باشد.

راوا نمی تواند ، خود را گل بیخار جلوه دهد و ادعای پاکی مطلق کند. راوا دیگر آن راوای نیست که به گند ظاهرشاه پرستی آلوده نبود. راوا به اندازه ء رسید که پاپی گک یا سگک ظاهر شاه را هم قابل احترام و صاحب شرافت قلمداد کرد. راوا دیگر آن راوای نیست که با مامورین سازمان های جاسوسی کشورهای امپریالیستی مجالست و ملاطفت نداشت . راوای فعلی ، دیگر آن راوای نیست که با خاینین مثل زلمی خلیلزاد و دیگر جاسوسان دولت امریکا سر و کاری نداشت . شعار های ضد امریکایی که امروز راوا از روی نمایش بعضی وقت ها سر می دهد ، تفاوتی با شعار های ضد امریکایی که گلبدین حکمتیار میداد ندارد . با یک دست از امریکا ، از خلیل زاد و خانمش و همچنان از دیگر حلقات مربوط به دولت های امپریالیستی گدایی میکنند و معاونت میگیرند ، با دست دیگر بر طبل خالی میکوبند و از امپریالیستها شکایت می کنند که چرا همه ناز و نعمت را بر سر ایشان نمی ریزند و هنوز هم به بنیاد گرایان نظر لطف دارند. سرکرده های راوای که ظاهر شاه خاین و عیاش را سمبول شرافت می دانند و میگویند که پاپی گک ظاهر شاه قابل احترام است آیامیتوانند ادعا کنند که ذره ء از وجدان انقلابی در وجود شان باقی مانده است ؟ رهبران و گردانندگان راوای که مشاور و معلم شان خانم جنایتکار بزرگ زلمی خلیل زاد و امثالهم می باشد میتوانند بر پاکی و ناپاکی دیگران انگشت بگذارند و ادعای ضد امپریالیست و انقلابی بودن را کنند؟

از موضوعات دیگر که عجالتا چشم پوشی کنیم این نظر کامران میز هزار قابل تایید است که رهبران راوا مسولیت دارند که به سوالات شهروندان افغانستان جواب شفاف دهند .

جواب راوا در قسمت نداشتن گزارش مالی به مردم افغانستان و علی الخصوص به اعضای آن سازمان جواب خنده آور بود و قناعت هیچ کسی را که سرسپرده راوا نباشد و کورکورانه به دهل رهبران آن نرقصد فراهم نخواهد ساخت.

راوا وقتیکه از اشخاص و گروه های خارجی معاونت جمع آوری می کند به آنها میگوید که در کار خود به چه مشکلاتی گرفتار است و پول را برای چه ضرورت دارد . معاونت کننده ها از پروژه های صحی ، تعلیمی ، عمرانی ، تبلیغاتی و غیره ء سازمان راوا معلومات می گیرند و وقتی قناعت شان حاصل شد که راوا آنطور یک پروژه ها دارد و پول های را که میگیرد در آن جا ها و کار ها مصرف می نماید برای شان پول میدهند. اعانه جمع کردن در کشور های غربی چوت انداز نیست و در چوکات حساب و کتاب صورت میگیرد. یعنی معاونت کنندگان اگر اورگانیزیشن باشند یا شخص منفرد باشند همیشه با رسید و سند کار می کنند . راوا مجبور و مکلف است به معاونت کننده ها ثابت بسازد که پول ها و وسایل دریافتی در جای مورد نظر خرچ و استعمال شده است . راوا سند باید بدهد فلم های ویدیویی باید تهیه کند و به این قسم معاونت ها ادامه پیدا می کند. سوال اینجاست که چرا رهبران سازمان راوا از شهروندان افغانستان این قدر می ترسند که حاضر نیستند لا اقل یک احصایه ء عمومی به پیشگاه مردم خود و علی الخصوص اعضای سازمان خود بدهند که مثلا در سال قبل سازمان ما این مقدار پول و این مقدار مواد را از این کشور و آن کشور به دست آورد و در این قسمت ها خرچ و استعمال کرد ؟ افشای این موضوع چه خطری برای سازمان راوا پیش می آورد ؟ این کار کدام جای مخفی کاری سازمان را خراب می سازد ؟

اگر رهبران راوا بگویند که هیچکس از این مسایل شان خبر ندارد ، گپ شان دروغ است . اورگانیزیشن های ارتجاعی و امپریالیستی مثل سی آی ای و آی اس آی و کارداران ارشد تنظیم های بنیاد گرا اسلامی و حلقه های خطرناک قدرتمند در کشور های غربی و سران دولت افغانستان از هر قدم و هر حرکتی که راوا انجام میدهد خبر دارند ، لاکن اعضای راوا و دیگر شهروندان کشور که از امکانات استخباراتی برخوردار نیستند و با مقامات و حلقات قدرت در غرب سر و کار ندارند ، از کار های سازمان راوا در پشت درهای بسته بی اطلاع می باشند . آیا مضحک نیست که مامورین سی آی ای و آی اس آی زلمی خلیل زاد و خانمش از همه قضایای سازمان راوا خبر باشند لاکن چند نفر اعضای بیچاره ء راوا که شب و روز به دستور رهبران راوا تلاش و مبارزه می کنند از همه چیز بی خبر بمانند ؟ مضحک نیست که زن خلیل زاد از همه گپ های درون و بیرون سازمان راوا خوب دقیق خبر داشته باشد ، لاکن زنان افغانستان که سازمان راوا به نام شان از هر طرف پول جمع می کند در تاریکی مطلق قرار داشته باشند که سازمان مدافع حقوق شان در کدام کشور ها از کی ها چه مقدار پول را جمعاوری می کنند و آن پول ها چه میشوند ؟ حساب مرتجعین و وطنفروشان جداست که اگر حساب پس نمی دهند و به کسی اهمیت قایل نیستند و همه حساب های شان ناشفاف و در خیانت آلوده است مگر سازمان راوا میگوید که انقلابی و دیموکراتیک است و با سازمان های مرتجعین فرق دارد چرا نمیخواهد که مورد بازخواست مردم قرار گیرد ؟

سوال را ساده و روشن می سازیم . راوا اعلان کند که در سال گذشته از چند کشور پول دریافت داشته است ، چقدرش را در کجا مصرف کرده است ؟ منابع معاونت کننده به راوا علاوه به دوستدارانش که افراد پراگنده می باشند کدام حلقات و اورگانیزشن های معلوم الحال و صاحب نام و نشان رسمی در کدام کشور ها برای سازمان راوا معاونت می کنند ؟ اعضای سازمان راوا و شهروندان عادی افغانستان از اورگان استخباراتی اردوی پاکستان کرده خطرناک نیستند که بتوانند به راوا ضرری برسانند . حال که استخبارات اردوی پاکستان از همه پولها و حساب های بانکی و حواله های پولی شما خبر دارند چرا از اعضای سازمان تان و از شهروندان وطن که علاقمند به کار تان می باشند ترس دارید و یک حساب کوتاه و کلی برای شان نمیدهید ؟ بسیار خنده آور است که راوا میگوید ما به اندازه ء دیگران پول نمیگیریم مقدار پول ما کمتر از دیگران است فلهذا از دزدان کلان بازخواست کنید همرای راوا کار نداشته باشید. گفتن اینکه راوا یک سازمان مخفی است دیگر بهانه شده نمیتواند برای پوشیده نگهداشتن حقایق به مردم افغانستان.

سوال دیگر کامران میرهزار را باز با تاکید بیشتر مطرح می کنیم . چرا راوا در قسمت انورالحق احدی حنیف اتمر حبیب رفیع فاروق وردک زلمی خلیل زاد و دیگر اشخاص قبیله گرای که اسامی شان در نامه ء میرهزار آمده است سکوت می کند و از خیانت و جنایت شان یاد نمی کند؟ جواب راوا مسخره است که آن اشخاص را مهره های فرعی نام میدهد و سکوت خود را در قسمت شان ماست مالی می کند.

سوال دیگر که مطرح است آیا راوا حاضر میشود که امین میوند را به عنوان یک جنایتکار و قاتل چهارده تن کادر های انقلابی سازمان رهایی به یکی از محاکمه های بین اللملی معرفی کند ؟ راوا حاضر است که کشور کمال ( مینا ) و شوهرش داکتر فیض احمد قندهاری را به عنوان قاتلان و جنایتکاران محکوم کند و بعد از این نام آنها را در ردیف نام های مرده و زنده ء دیگری که جنایتکار میداند قرار دهد ؟

شرم میباشد که یک سازمان از همه اشخاص منفرد و گروپ ها تحقیقات می کند و خودش حاضر نیست سوالات مردم را جواب بدهد و لا اقل برای اعضای خود ابهامات را برطرف کند. اگر سرکرده های راوا به سوال کننده میگویند که شما چه کاره می باشید و شما سر پیاز یا زیر پیاز هستید هر کس دیگر هم به سرکرده های راوا گفته میتواند که شما کی می باشید سر پیاز یا زیر پیاز که در کار دیگرها مداخله میکنید؟ رهبر های راوا در یک امتحان بسیار سخت قرار گرفته اند که اگر هوش خود را نگیرند و صادق نباشند ناکام میمانند. اگر ریگی در بوت سرکرده های راوا نباشد چرا به مخفی کردن مسایلی که لازم نیست مخفی باشند اصرار دارند؟

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ازخواندن این مقاله ومقالهای دگرکه درمورد راوانوشته است زیادلذت بردم که ازآقایان میرهزار ومهدی نیک آیین نیهایت کمال تشکررادارم.
  امامن نیزبعنوان شهروند افغانستان میخواهم ازگردانندگان راواپرسان کنم که اگرسازمانشان یک سازمان عدالت خواه ملی وانقلابیست واگرفعالیت های شان در راستای ایجادیک نظام دمکراتیک بدون تبعض نژادی درافغانستان است ؟؟؟ چراازمعرفی شدن و شناساندن خودوفعالیتهای تشکیلاتی شان درمیان مردم افغانستان ترس دارند؟ واگرازکارکردهای گذشته وامروزشان بطورشفاف حساب ده نیست ؟ بدون چون وچرایک سازمان جاسوسی وضدمنافع ملیت های محروم کشور بیش نیست واهداف وآرمانهای شان نیزهمان کتاب سقاوی دوم وهمان ملاعمروافغان ملیتی ها وسازمان دهندگان کوچی هاوادامه دهندگان راه امیرعبدالرحمان است وبس . پشتون هابرای قبضه قدرت دست به هرکارونام ونشانی میزنند وبرملیهای محرومی کشوراست که بشترازین فریب بازی های رنگارنگ وتکو تکماری پشتون هارانخورند .ونمونه تازه ازفعالیت های( سازمان راوا)درپارلمان افغانستان بود که توسط نمایندگان پشتون های کوچی عملی گردید. اگربجای ریس مجلس نمایندگان افغانستان آقای یونیس قانونی من می بودم همین ده نفرنمایندگان پشتونهای کوچی رابرشترهای شان سوار ودرآنسوی خط دیورن می فرستادم تادرس عبرتی برای راوا . ملاعمرها وراواهای دگری باشد.

  • آقای کنیشکا، وقتی از دیگران انتقاد میکنی که "جاسوس و ضد منافع ملیت های محروم کشور" اند، حداقل باید خودت در همین چند سطر حفظ ظاهر کرده به این صورت فجیع ضدیت خود را با ملیت های ساکن کشور ابراز نمی‌کردی. خودت نشان دادی که با تمام وجود ضد پشتو و ضد کوچی ها هستی، اما اینرا نمیدانی که همین ملیت ها هم درد و ستم استبداد حکام پشتون و غیرپشتون را میچشند و مردم عام تمامی ملیت های ما زیر فشار های فراوانی هستند.

   وقتی ذهن خودت مملو از ضدیت با این و آن قوم باشد، چطور میشود قبول کرد که با دید روشن و وجدان بیدار مخالف دیگران هستی؟؟؟

  • با خواندن مقاله آقای نیک آئین دو کاکای عزیزم هریک پوهاند داکتر یونس اکبری استاد انستیتوت طب جلال آباد که در فزبک هسته ئی از شوروی سابق دکتورا داشت و برادرش انجنیر رسول اکبری که هردوی ایشان از اعضای کادر رهبری سازمان رهائی بودند به نحو مرموز ازبین رفتند خواستم یادی کنم.

   پوهاند یونس اکبری که همراه باخانم داکتر فیض ازجمله اعضای مذاکره کننده بامقامات چین بود بعداز عودت ازچین دوباره وی را به کابل فرستادند و سازمان کی گی بی وی را در منطقه قلعچه بینی حصار کابل دستگیر بعدا وی را اعدام نمود.

   برادرش انجنیر رسول اکبری در شهر کویته پاکستان به نحو مرموز کشته شد.

   تاکنون سازمان راوا از این دو برادر هیچ یاد نکرده است که رسول اکبری را در کویته چی کسی بقتل رساند وبرادر بزرگش یونس اکبری را بار دیگر چرا به کابل فرستادند؟

   مسوول گرفتاری پوهاند اکبری کی است چرا وی را دوباره به حلقوم خاد فرو بردند؟

  • دوتن از شخصیت های مبارز و جهادی افغانستان را که راوایی های لعین به قتل رسانیدند یکی انجنیر عبداله مشهور به خان محمد بود و دیگری قومندان مشهور حزب به نام فضل الحق مجاهد. این خداناشناس ها ایندو مجاهد پاک را در حالی که از مسجد بسوی خانه روان بودند در پشاور گلوله باران کردند.

   انجنیر عبداله جهادش را ضد راوا در همان دوران آغاز کرده بود و این جواسیس بیگانه را در نوشته هایش سرکوب میکرد و نشریه ای به نام "دریا" منتشر میساخت که ماهیت راوایی ها را به خوبی در آن فاش میساخت. قابل یادآوریست که دریا هم نام جوان دیگری بود که بدست راوایی ها کشته شده بود.

   آنلاین : سخنرانی مجاهد پاک که بدست شعله ای های راوایی شهید شد

 • آقای مهرايين، طبق معمول اگر راوا به جواب شما بپردازد دشنام تحویل شما می دهد. اين گروه فاشیستی به دگران حمله میکند ولی خود وحشیانه ترین اعمال را انجام میدهد. خانواده های 14 انقلابی که توسط راوا به قتل رسیدند زمانی برای محاکمه رهبران راوا حاضر خواهند شد.

 • man ham ba onwan yak hazarae- ranj dida az hokomat pashton ha mowafeq Qoddos khan hastam. kochi ha e asli mazlom ast wa az an ha ba onwan yak abzar estefada mishawad. che kasi hazer ast dar asr ettelaat wa computer, kochi bashad ta majborash nakonand.

 • این یک برخورد خاینانه نسبت به خون داکتر فیض احمد است که به دست جلادان حزب اسلامی در پشاور با هشت تن از رفقایش ترور شد. نویسنده باید در مورد فیض احمد و مینای قهرمان عقده داشته باشد که نسبت به آنان اتهامات بسیار ناجوانمردانه را ردیف کرده است. فعالیت های فعلی راوا با خون آن دو که جان های عزیز شان را فدای رهایی مردم کردند، چه ربطی دارد؟

 • این قدر از ارتباط راوا با ای اس ای و پاکستان و دیگر دستگاه های جاسوسی می گوید لطفا سند ارائه دهید. درست است که بعضا راوا در انتقاد از افراد معین زیاده روی می کند. اما به هیچ صورت آنچه را که راوا در طور عمر خود انجام داده و قاطعانه علیه تمامی دشمنان خوشبختی مردم افغانستان قرار گرفته نمی توانیم فراموش کنیم.
  ضرور نیست که برای تان بگویم که به داکتر فیض احمد این قدر توهین نکنید، زیرا او قبلا با خونش بزرگیش را ثابت ساخته و خودت کوچکتر از آن هستی که این حرف ها را در مورد او بگوی.

  • سارا جان

   لازم نیست از این اتهامات در برابر راوا ناراحت باشید چون اگر به صفحات پیام زن نظر اندازید، راوا همیشه مورد اتهام زنی ها بوده است و این به نظرم عالی میباشد و رساننده آنست که مبارزه و کار راوا به ثمر نشسته و آنانی را که بی نقاب میکند، درد و سوزش آنرا با اینچنین تاختن های هوایی و بی مدرک و سند ابراز میکنند.

   این نوشته مخصوصا بی ارزش است چون اتهاماتی را مطرح کرده که دیگر کهنه شده اند، بیش از بیست سال قبل در نشرات چاپ شده بوسیله حزب تروریست اسلامی گلبدین حکمیتار اتهامات "تروریزم" به اشاره آی اسی آی به راوا نسبت داده شد تا زمینه‌ای باشد برای زیر فشار قرار دادن راوا و خاموش ساختنش، اما همانگونه که آنزمان این گونه حقه بازی ها کارگر نیفتادند، مطمئن باشید که در آینده نیز کارآیی‌ای نخواهد داشت.

   هرقدر دشمنان راوا بیشتر به اینگونه نیرنگ ها متوسل شوند، نمایانگر ضعف و شکست و رسوایی خود شان است، تا اینکه تاثیری بر کار و فعالیت شجاعانه راوا داشته باشد.

   مردم ما گفته خوبی دارند که "به لق لق .. دریا مردار نمیشه"!

 • سلام:

  درین روز ها که مردم ما روز های سیاه،خونین و منحوس 7 و8 ثور را ماتم میگیرند،جنایت کاران ،قوم بازان،سازشکاران ومعامله گران به هتاکی،بهتان،افترا و دروغ علیه راوا پرداخته تا توانسته باشند از سیاهی روز های منحوس بکاهند.

  شعله ای خواندن راوا نیز از همین جهت است.یکی از برازندگی های راوا هم همین است که بی مورد به افراد ودسته بندی های سیاسی نمی تازد. و از آن جمله اند شعله ای ها.تول کردن شعله ای ها با خلقی،پرچمی،اخوانی و طالب در یک ترازو در حقیقت وجدان را زیر پا کردن است.آنانیکه بهترین رهبران،کادر ها واعضای خودرا در مبارزه علیه مستبدین 7 و8 ثوری ازدست دادند ،فقط مرض باید داشت تا انهارا در کنار خاینین 7 و8 ثوری قطار کرد.و راوا چنین مرضی را ندارد.

  خوب است معترضین به عوض بهتان های بی بنیاد یک دو نمونه ایرا ارایه کنند که راوا به کدام فرد سیاسی،فرهنگی و با دسته بندی های سیاسی بی مورد پرداخته وبا دلایل و اسناد علیه دلایل راوا قرار بگیرند.سوزش جنایت کاران و مرض داران و سازش کاران نیز از همین است که نمیتوانند.

  آقای نیک آیین حتی تخلص خودرا زیر پا نموده می نویسد:«راوا نمی تواند ، خود را گل بیخار جلوه دهد و ادعای پاکی مطلق کند. راوا دیگر آن راوای نیست که به گند ظاهرشاه پرستی آلوده نبود. راوا به اندازه ء رسید که پاپی گک یا سگک ظاهر شاه را هم قابل احترام و صاحب شرافت قلمداد کرد»

  زمانیکه داماد ظاهر سردار ولی به پاکستان آمد تمام اخوانی ها را لرزه بر اندام افتاد و راوا «نوشت که ظاهر شاه می آید و اخوان می لرزد»واین عنوان مطلب بود.درین مقاله هیج جای هم از شرافت ظاهر شاه و یا قابل احترام بودن خود ظاهر شاه گفته نشده چه ماند به پاپیگک ظاهر شاه.راوا نوشت از بس جنایتکاران اخوانی نزد مردم رسوا شده اند ،مردم حتی پاپی گک ظاهر شاه را نسبت به اخوان ترجیع میدهند.توجه کنید ترجیح می دهند.اکنون باز هم ناگزیر بنویسم که فقط باید مرض داشت تا شرافت و احترام راوا را به ظاهر شاه چسپاند.

  مساعی مشترک ضد راوایی جنایت کاران و قلم زنان شان ،مرض دارن قومی و سازشکاران نمیتواند ذره ای هم از حقانیت راوا علیه مستبدین بکاهد.بلکه اعتقاد بیشتر آزادگان را به راوا سبب می شود.

  • ای خدا یک انسان چقدر دروغگو باشد. شما به راستی رابطه ی با سازمان رهایی ندارید؟ یعنی، واقعا نمی خواهدی شعله ای خطاب شوید؟ شرم بر دروغ های شما. راستی، اکبر نوتاش را شما نکشته اید؟ چه کسی باور می کند دروغ های بزرگ شما را؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس